УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                            Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

 Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. України Ветріч Галині Іванівні для ведення городництва орієнтовною площею 0,30 га, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області (в межах населеного пункту с. Широке).

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 36, 93,123,124,134 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р.  1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву Ветріч Галини Іванівни,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. України Ветріч Галині Іванівні для ведення городництва орієнтовною площею 0,30 га, із земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення, яка знаходиться  на території Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області (в межах населеного пункту с. Широке).

  2. Рекомендувати гр. України Ветріч Галині Іванівні звернутись в землевпорядну   організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення документації із землеустрою на земельну ділянку.

 3. Розроблений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії Маразліївської сільської ради.  

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних   відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.).

 

 Сільський  голова                                                                      Віктор ТОПОР

 с.  Маразліївка

    квітня 2023 року      

            №   ­­­­______ -VIII