https://rada.info/upload/users_files/04377859/8ee721ec3c680929584a4b6f4915e274.docx

Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про затвердження звіту про  виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади за підсумками  роботи  2023 року.

Керуючись ст.26, ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.143 Конституції України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", відповідно до рішення Маразліївської сільської ради № 898- VIІІ від  23.12.2022 року «Про бюджет Маразліївської  сільської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами, заслухавши й обговоривши інформацію начальника фінансового управління Городецької А.А. про  виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади за підсумками роботи 2023 року, Маразліївська сільська рада                            

 

ВИРІШИЛА:

     

1.  Затвердити звіт про виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади за підсумками роботи  2023 року   по доходах в сумі 78 954,7  тис.грн. і по видатках в сумі 76 262,4  тис.грн. ,в тому числі

- по доходах загального фонду  в сумі 77 245,3тис.грн.

- по доходах спеціального фонду в сумі 1 709,4 тис.грн.

- по видатках загального фонду 65 288,0 тис.грн.

- по видатках  спеціального фонду 10 974,4 тис.грн.

2.    Контроль за виконання рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку та комунальної власності(голова Станков М.М.).

 

 

 

 Сільський голова                                                               Віктор ТОПОР

 

 

 

с. Маразліївка

  «       »  лютого  2024 року

  № ____ -VІІІ

 

 

 

 

 

Додаток  №1 до рішення  сесії

Маразліївської сільської ради

№ ______-VIII від ____.02.2024 року

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 ДО  ЗВІТУ  ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 МАРАЗЛІЇВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ   

ЗА 2023 РІК

1. Загальна характеристика виконання бюджету

Бюджет Маразліївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району  Одеської області  затверджено на сесії сільської ради  23.12.2022 року №898-VIII «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади  на 2023 рік» з внесеними змінами   .

 Відповідно до даного рішення з внесеними змінами   затверджено 

загальний обсяг доходів  бюджету на 2023 рік в сумі  74 480,4 тис. грн.    в тому числі :

 • загальний фонд 73 984,8 тис.  грн.
 • спеціальний фонд 495,6 тис. грн.   

загальний обсяг видатків бюджету за 2023 рік в сумі   83 943,4 тис. грн.  в тому числі :

 •  загальний фонд 72 660,1 тис.  грн.
 • спеціальний фонд 11 283,3 тис. грн.  

Структура бюджету

Маразліївської сільської  територіальної громади за  2023 рік

тис.грн.

 

План з урахуванням  змін  за 2023  рік

Виконано 

 за 2023  рік

Відхилення до уточненого плану 

( тис. грн.)

Виконано

до уточненого плану

 (%)

 ДОХОДИ в тому числі    :

74 480,4

78 954,7

 + 4 474,3

106

Загального фонду

73984,8

77 245,3

+ 3 260,5

104,4

Спеціального фонду

495,6

1 709,4

+1 214,0

344,9

ВИДАТКИ в тому числі    :

83 943,4

76 262,4

-7 681,0

90,85

Загального фонду

72 660,1

65 288,0

-7 372,1

89,85

Спеціального фонду

 1. 283,3

10 974,4

       - 308,9

97,26

 

           Дохідна частина загального та спеціального фонду бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади за 2023 рік виконана:

 • без урахування трансфертів на 114,21% , при плані звітного періоду затвердженому в сумі  31 576,1 тис. грн., виконання склало 36 065,8 тис. грн.  План звітного періоду перевиконано  в сумі   4 489,7 тис.грн.
 • з урахуванням трансфертів на 106% при плані звітного періоду затвердженому в сумі  74 480,4 тис. грн., виконання склало 78 954,7 тис. грн.  План звітного періоду  перевиконано  в сумі   4 474,3 тис.грн.

  Видаткова частина загального та спеціального фонду бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади за 2023 рік виконана в сумі 76 262,4 тис. грн., або на 90,85 % до уточненого плану за 2023 рік 83 943,4 тис. грн., в тому числі:

по загальному фонду в сумі 65 288,0 тис. грн., або на 89,85% до уточненого плану за 2023 рік  72 660,1 тис. грн.

по спеціальному фонду в сумі 10 974,4 тис. грн., або на 97,26% до уточненого плану за 2023 рік  11 283,3 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

2. Показники економічного розвитку регіону  

 

Відповідно до Закону України   «Про добровільне об’єднання територіальних громад» утворено Маразліївську  сільську  територіальну громаду з центром в селі Маразліївка  у складі сіл Долинівка, с. Великомарянівка (Великомарянівська сільська рада) , с.Широке, (Широківська сільська рада), с. Маразліївка, с.Олексіївка,с.Полянка, с.Романівка, с.Зелене (Маразліївська сільська рада), с. Монаші (Монашівська  сільська рада). Маразліївська сільська  територіальна громада розташована у задністровській частині Одеської області у субрегіоні Бесарабії у Білгород-Дністровському районі та займає площу  29,6  км2, з населенням 5,3 тис. чоловік, в тому числі внутрішньо переміщених  осіб станом на 01.01.2024 року 0,1 тис. чоловік.

 Територіальна громада має сприятливі передумови для соціально-економічного розвитку. Серед усіх категорій земель Маразліївської об’єднаної територіальної громади найважливіше економічне значення мають землі сільськогосподарського призначення, які складають 70%. Ґрунти – чорноземні звичайні північностепові та південностепові, за якісними характеристиками (родючість) віднесені до добрих. Основна частина цих земель зайнята сільськогосподарськими угіддями (рілля), де вирощуються зернові культури та олійні. Другою категорією земель є землі населених пунктів, які є базою для житлового та комерційного будівництва, розвитку інфраструктури та комунального господарства, сфери обслуговування для жителів Маразліївської громади. Характерним є низька питома вага багаторічних насаджень.

          Основними природними ресурсами, окрім земельних, є поверхневі та підземні води, придатні для використання в сільському господарстві. Поверхневі води формують гідрографічну сітку, яка складається з р. Алкалія та її долини і ставка у с. Монаші, який розташований у долині річки. Водні ресурси виступають джерелом сільськогосподарського та побутового водопостачання, а тому відіграють вирішальну роль у розвитку сільського господарства та у життєдіяльності населення. Уздовж русла річки розташовані такі населені пункти громади: села Монаші, Зелене, Олексіївка, Маразліївка, Полянка, Великомар’янівка, Широке. У нижній течії на півдні території громади біля села Широке річка Алкалія впадає у озеро Солене, яке сполучається з лиманом Бурнас, який входить до Національного природного парку «Тузлівські лимани» (Татарбунарський район). Потенційно річка та ставок є місцями для спортивного рибальства та полювання на дичину, відпочинку.

       Довідково: загальна довжина річки Алкалія становить 67 км, з них до 35 км у межах Маразліївської громади, витоки починаються на території Республіки Молдова, площа водозбірного басейну 653 км². Похил річки 1,7 м/км на південь. Долина широка, розчленована ярами та балками, є стариці. Річище помірно звивисте, завширшки 6—8 м, розчищене і випрямлене протягом 30 км. Влітку подекуди міліє та висихає. Споруджено кілька ставків. Використання річки господарсько-побутове, на зрошення.

         Економічний потенціал громади складається з підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності, які розташовані та здійснюють свою діяльність на території громади та налічують близько 205, в тому числі сільгосппідприємства, які платять єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 36, підприємств, які платять земельний податок з юридичних осіб – 6, фізичних осіб підприємців, які платять єдиний податок з фізичних осіб – 159. Крім того, на території зареєстровано 27 установ, що сплачують податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік основних бюджетоутворюючих підприємств, (тис. грн)

 

Код

ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Податкові надходження до бюджету (тис. грн.)

Питома вага (%)

21011485

СФГ «Колос»

4982,1

21,8

03768730

ТОВ «Прогрес-2015»

4849,4

21,2

40075815

АТ «Українська залізниця»

3208,5

14,0

22496958

СФГ «Мрія»

1798,9

7,8

19057770

СФГ «Лука»

1718,5

7,5

00855405

СК «Долинівський»

1715,8

7,5

26045230

СФГ «Основа»

1710,5

7,4

21027090

СФГ «Татьяна»

1141,0

4,9

00413179

ВАТ «Октябрський»

694,2

3,0

37832074

ПП «Агрокомпанія «Агроток»

672,3

2,9

21011443

СФГ «Нива»

385,7

2,0

 

ВСЬОГО

22876,9

100.0

 

            В умовах воєнного стану змінилися пріоритети у проведенні видатків з бюджету, насамперед забезпечуються соціально чутливі потреби з функціонування установ і закладів бюджетної сфери, комунальних підприємств та задоволення життєве необхідних потреб жителів територіальної громади. Саме видатки на освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення, підтримка ЗСУ становлять найбільшу частку. 

           

3. Доходи

 

          Обсяг фінансового ресурсу бюджету громади на 2023 рік було розраховано  з урахуванням цілей державної та місцевої політики щодо державного та місцевих бюджетів на 2023 рік визначених відповідно до пріоритетів  встановлених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471, основними напрямами розвитку країни, визначеними у Національній економічній стратегії на період до 2030 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179, з урахуванням макроекономічних показників базового сценарію  Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки,, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586, із застосуванням чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України, за основними напрямами розвитку громади ,   рішення Маразліївської сільської ради  від 23.12.2022року № 898-VIII «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади  на 2023 рік»,  рішень Маразліївської сільської ради, що впливають на показники дохідної та видаткової частини бюджету громади та інших прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку.                             -                

     

          Протягом 2023 року спостерігається  зростання темпів надходження доходів загального фонду  бюджету громади (без трансфертів) (за рахунок погашення податкових зобовязань минулих періодів, в тому числі МПЗ за 2022рік), до  минулого року, % зростання надходжень склав 143% (+43%) або  в абсолютній сумі рівень зростання склав +10 369,9 тис. грн.

 

             До загального фонду бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади за   2023 рік надійшло 77 245,3 тис.грн., що становить 104,4% до планових показників на звітний період, в тому числі

 • власних доходів протягом 2023 року надійшло 36 065,8 тис.грн., що становить 114,21 % до планових показників на звітний період, додатково надійшло до  плану 4 489,7 тис.грн.
 • офіційних трансфертів протягом 2023 року надійшло 42 888,9тис.грн., що становить 99,9% до планових показників на звітний період.

Аналіз виконання  доходів бюджету

Маразліївської сільської  територіальної громади за 2023 рік по загальному фонду в порівняні з відповідним періодом минулого року

 

тис. грн.

 

 

Найменування

Уточнені планові показники на    2023 року

 

Виконано  за 2023 рік

 

 

Відхилення до уточненого плану 

( тис. грн.)

% виконання до уточненого плану

Виконано  за 2022 року

 

Темп росту до аналогічного періоду 2022 року    (%)

Відхилення  (+;-) до аналогічного періоду  2022 року

Доходи від податків і зборів 

31 163,9

34 439,8

3 275,9

110,51

24 069,9

143,1

10 369,9

Офіційні трансферти

42 820,9

42 805,5

-15,4

99,96

35 799,1

119,6

7 006,4

ВСЬОГО ДОХОДІВ

73 984,8

77 245,3

3 260,5

105,2

59 869,0

131,35

17 376,3

 

 

Структуру надходжень загального фонду бюджету громади (без трансфертів) складають:

- податок на доходи фізичних осіб – 44 %  або в абсолютній сумі складає  15136,5 тис.грн.;

- місцеві податки і збори– 52,2 %, або в абсолютній сумі складає 17 990,3тис.грн.  в т.ч.:

податок на майно (в т.ч. податок на нерухоме майно відмінне від земельної  ділянки,               плата за землю, транспортний податок) – 23,4 %, або в абсолютній сумі складає 8056,5 тис.грн.

єдиний податок – 28,8 %, або в абсолютній сумі складає 9933,8 тис.грн.

- акцизний податок – 2,5 % або в абсолютній сумі складає  857,6 тис.грн.;

- плата за надання  адміністративних послуг – 0,9% або в абсолютній сумі складає 299,9тис.грн ;

- інші податки і збори0,4% або в абсолютній сумі складає  155,5 тис.грн;

 

Загалом, в структурі бюджету  доходів загального фонду 44,6 % власні надходження та 55,4% міжбюджетні трансферти.

 

Аналіз виконання доходів загального фонду бюджету

Мапразліївської сільської  територіальної громади за  2023 рік

   тис. грн.

 

 

Найменування

Планові показники на  2023 рік

Фактично надійшло за 2023 рік

Відхилення до уточненого плану(+/-) тис.грн.

% виконання до плану

Податок та збір на доходи фізичних осіб

12 265,3

15 136,5

2 871,2

123,41

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)

684,0

 

857,6

173,6

125,39

Податок на нерухоме майно

170,0

193,5

23,5

113,8

Земельний податок з юр.та фіз.осіб

4 529,6

4 349,1

-180,5

96

Орендна плата з юр.та фіз.осіб

3 509,9

3 505,6

-4,3

99,9

Транспортний податок

8,3

8,3

0

100

Єдиний податок

9 690,9

9 933,8

242,9

102,5

Адміністративний збір

248,2

299,9

51,7

120,8

Інші надходження

22,4

72,1

49,7

321,9

Інші податки та збори

35,3

83,4

48,1

236,3

ВСЬОГО ДОХОДІВ  (без урахування трансфертів)

31 163,9

34 439,8

3 275,9

110,51

 

 

Динаміка надходження до загального фонду бюджету громади основних дохідних  джерел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      за 2023 рік в порівнянні з 2022 роком

 тис. грн.

 

 

Найменування

Надходження за

2022 року

Надходження  за 2023 рік

Відхилення

(-/+)

%  до минулого року

ДОХОДИ ВІД ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

 

 

 

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб

12 146,9

15 136,5

2 989,6

124,6

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)

38,5

857,6

819,1

2227,5

Податок на нерухоме майно

82,3

193,5

111,2

235,1

Земельний податок з юр.та фіз.осіб

2 725,0

4 349,1

1 624,1

159,6

Орендна плата з юр.та фіз.осіб

2 926,9

3 505,1

578,2

119,8

Транспортний податок

 

8,3

8,3

100

Єдиний податок

5 965,2

9 933,8

3 968,6

166,5

Адміністративний збір

162,0

299,9

137,9

185,1

Інші надходження

20,2

72,1

51,9

356,9

Інші податки та збори

2,9

83,4

80,5

2875,9

ВСЬОГО ДОХОДІВ ( без урахування трансфертів)

24 069,9

34 439,8

10 369,9

143,1

 

 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти

35 799,1

42 805,5

7 006,4

119,6

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ (з урахуванням трансфертів)

59 869,0

77 245,3

17 376,3

129

 

 Порівняно із відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 17 376,3 тис.грн. або 129%, в тому числі за рахунок

 • зростання власних доходів на 10 369,9 тис.грн., що становить темп росту  проти відповідного періоду  2022 року 143,1%
 • збільшення офіційних трансфертів на 7 006,4 тис.грн., що становить темп росту проти відповідного періоду 2022 року  119,6%.

 

Динаміка  надходження до загального фонду бюджету за 2023 рік в порівнянні з відповідним періодом минулого року   (без урахування трансфертів)

 

Період

2022 рік

(тис .грн.)

2023 рік

(тис. грн.)

Відхилення

 

Темп росту до минулого року

І квартал

3 441,4

4 786,1

1 344,7

139

ІІ квартал

3 677,9

5 569,4

1 891,5

151

ІІІ квартал

5 476,9

9 696,7

4 219,8

177

VI квартал

11 473,7

14 387,6

2 913,9

125

Всього

24 069,9

34 439,8

10 369,9

143,1

                                                           

                                                  

 

 

 

 

Податок  на  доходи фізичних осіб

 

            Податок та збір на  доходи фізичних осіб за 2023 рік зарахований до бюджету громади  в сумі  15 136,5 тис.грн. при уточненому плані 12 265,3 тис. грн., що складає 123,41 % або додатково отримано до плану  2 871,2 тис. грн.. Податок та збір на  доходи фізичних осіб є одним з основних  джерел  доходів загального фонду місцевого бюджету, питома вага якого у фактичних надходженнях загального фонду  без урахування трансфертів складає 44 % .

 

         Інформація щодо джерел надходжень  податку на доходи фізичних осіб

за  2023 рік  

                                                                                                                                             тис. грн.

КБК

Найменування

Планові показники

 за    2023 року

Фактично надійшло

 за    2023 рік

Відхилення

(-/+)

%  до минулого року

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

7 605,4

8 052,4

 

 

 

447,0

 

 

 

105,88

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

43,0

43,0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

100

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

4 191,8

6 105,7

 

 

 

1 913,9

 

 

 

145,66

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

58,3

60,3

 

 

1,9

 

 

103,29

 

11011300

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобовязання, що підлягає сплаті фізичними особами

366,8

875,2

 

 

 

508,4

 

 

 

238,63

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

12 265,3

15 136,5

2 871,2

123,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка надходження

податку на доходи фізичних осіб за 2023 рік в порівняні з відповідним періодом минулого року

                                                                                                         тис. грн.

 

                 

          Період

2022 рік

(тис .грн.)

2023 рік

(тис. грн.)

Відхилення

 

Темп росту до минулого року

І квартал

1 583,2

1 706,3

123,1

107,7

ІІ квартал

1 802,8

2 090,7

287,9

115,9

ІІІ квартал

2 047,4

2 962,9

915,5

144,7

VI квартал

6 713,5

8 376,6

1 663,1

124,8

Всього

12 146,9

15 136,5

2 989,6

124,6

 

Зростання рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб  в 2023 році до  аналогічного періоду минулого  року складає +24,6% або +2 989,6 тис. грн..

           На  позитивну тенденцію змін даного показника   мали  вплив наступні фактори:

 • протягом тривалої дії воєнного стану,  стабілізувалась економічна активність суб’єктів господарювання,  що здійснюють виробничу діяльність в громаді, також проводиться робота з платниками податків щодо забезпечення державних гарантій при виплаті заробітної плати.

-     підвищення рівня мінімальної заробітної плати та зростання рівня прожиткового мінімуму доходів громадян, ставки єдиної тарифної сітки, відповідно до якої нараховується заробітна плата  працівникам бюджетної сфери  в 2023 році.

 

            

 

 

 

Акцизний податок

                 Реалізація реформи місцевого самоврядування сприяла появі нових стимулів для розвитку громад за рахунок податків. Зокрема, акциз із виробленого в Україні та ввезеного на її митну територію пального є загальнодержавним податком, частка якого в 2022 році зараховується до місцевих бюджетів за місцем його реалізації. Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу  до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад належить, зокрема, 13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні пального. Постановою КМУ від 17.03.2021 року № 232 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування» розмір акцизного податку, що підлягає зарахуванню до того чи іншого місцевого бюджету, визначають як добуток 13,44 і частки, визначеної для конкретного бюджету, що характеризує обсяг реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території в загальному обсязі такого реалізованого пального загалом в Україні.

                 За 2023 рік  виконання склало  в сумі 857,6 тис. грн., при плані звітного періоду затвердженому в сумі  684,0 тис. грн., або виконання склало 125,39 % , додатково отримано до плану 173,6 тис. грн.. Акцизний податок  є джерелом  доходів загального фонду сільського бюджету, питома вага якого у фактичних надходженнях загального фонду  без урахування трансфертів складає 2.5 % .

 

Інформація щодо  джерел надходжень , які формують внутрішні податки  на товари та послуги за 2023 рік 

тис. грн

КБК

Назва податку

Планові показники  за    2023 ірк

Фактично надійшло за    2023 рік

Відхилення до уточненого плану відповідного періоду

14021900

Пальне

143,2

172,5

29,3

14031900

Пальне

532,6

675,8

143,2

14040200

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)

8,1

9,3

 

 

 

 

1,1

 

Разом

684,0

857,6

173,6

 

Динаміка надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2023 рік в порівняні з відповідним періодом минулого року

                                                                                                                                   тис. грн.

          Період

2022 рік

(тис .грн.)

2023 рік

(тис. грн.)

Відхилення

 

І квартал

16,3

240,6

224,3

ІІ квартал

0,8

267,3

266,5

ІІІ квартал

2,5

171,9

169,4

VI квартал

18,9

177,8

158,9

Всього

38,5

857,6

819,1

 

 

Місцеві податки і збори

 

           В структурі надходжень загального фонду бюджету громади (без трансфертів)  місцеві податки і збори займають 52,2 % зокрема:

                - податок на майно (в т.ч. податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок) –23,4%,

                - єдиний податок – 28,8 %.

                Законом України № 2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» змінено встановлений Податковим кодексом України порядок справляння податку на нерухоме майно та плати за землю. Який передбачає, що тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний час, не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно та плата за землю , що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

 

                                                     Податок на нерухоме майно

 

       За 2023 рік  виконання склало  в сумі 193,5 тис. грн., при плані звітного періоду затвердженому в сумі  170,0 тис. грн., або виконання склало 113,8 %  перевиконання склало 23,5 тис. грн..

 

Інформація щодо  надходження  податку  на нерухоме майно за  2023 рік

                                                                                                                                             (тис грн.)

 

Назва  податку

Планові показники  за    2023 рік

Фактично надійшло за    2023 рік

Відхилення до уточненого плану відповідного періоду

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

2,2

2,3

 

 

 

0,1

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

4,7

7,2

 

 

2,5

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

91,9

92,9

 

 

1,0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

71,2

91,1

 

 

 

19,9

 

Разом

170,0

193,5

23,5

Динаміка надходження податку  на нерухоме за 1 півріччя 2023 року в порівняні з відповідним періодом минулого року

тис. грн.

          Період

2022 рік

(тис .грн.)

2023 рік

(тис. грн.)

Відхилення

 

І квартал

9,6

17,0

7,4

ІІ квартал

20,7

31,4

10,7

ІІІ квартал

31,7

116,0

84,3

VI квартал

20,3

29,1

8,8

Всього

82,3

193,5

111,2

 

Плата за землю

 

        Плата за землю є  джерелом  доходів загального фонду сільського бюджету.  Плата за землю складається  з земельного податку та орендної плати  за земельні ділянки. Згідно з Податковим  кодексом України платниками податку є  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) , землекористувачі , платниками орендної плати – орендарі земельних ділянок.  Згідно з Бюджетним кодексом з 2011 року надходження  плати за землю в повному обсязі зараховуються до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

          За 2023 рік  до  бюджету мобілізовано доходів в сумі  7 863,0 тис. грн., при плані 8 047,7  тис. грн., або виконання склало 102.3 %  перевиконано  планові показники в сумі 184,7  тис. грн..

Інформація щодо  джерел надходжень , які формують плату за землю 

за 2023 рік

тис. грн.

КрдККод

Назва  податку

Планові показники  2023 року

Фактично надійшло за    2023 рік

Відхилення до уточненого плану відповідного періоду

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

3 092,0

3 241,7

149,7

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

3 301,0

3 299,2

-1,8

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

1 437,6

1 107,4

-330,2

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

208,8

206,3

-2,5

1801110

Транспортний податок

8,3

8,3

0

 

Разом

8 047,7

7 862,9

-184,8

 

Динаміка надходження плати за землю за

2023 рік в порівняні з відповідним періодом минулого року

тис. грн.

          Період

2022 рік

(тис .грн.)

2023 рік

(тис. грн.)

Відхилення

 

І квартал

796,3

1 481,2

684,9

ІІ квартал

1 162,9

1 677,8

514,9

ІІІ квартал

2 175,2

2 530,3

355,1

VI квартал

1 717,5

2 173,6

456,1

Всього

5 851,9

7 862,9

2 011,0

 

 

         Дані  показники  позитивні на фоні того, що незважаючи на зміни в податковому законодавстві пов’язаними із введенням воєнного стану в лютому 2022 року, зокрема  тимчасово на період дії воєнного стану, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї)), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також земельних ділянок (земельних часток (паїв)), які визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди. Виключення Одеської області з переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих  збройними формуваннями Російської Федерації, визначається  Кабінетом Міністрів  України призводить до самостійного погашення заборгованостей платників податків Маразліївської територіальної громади.

         

Єдиний податок

 

               Єдиний податок   є  джерелом  доходів загального фонду сільського бюджету, питома вага якого у фактичних надходженнях загального фонду  без урахування трансфертів складає 28,8 % .

На виконання надходжень по єдиному податку до бюджету громади вплинуло прийняття Закону України від 15.03.2022 року №2120 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження диференційованої рентної плати за видобування газу природного» , яким передбачено про те , що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи, мають право не сплачувати єдиний податок. Платниками третьої групи єдиного податку тепер можуть бути ФОП та юридичні особи без обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах з розміром доходу до 10 мільярдів гривень (До цього 7,6 млн грн). Відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують такі особливості оподаткування, встановлюється у розмірі 2 відсотків доходу. Податковий період для таких платників – календарний місяць. Отже , кількість платників податку може збільшитися.

           За 2023 року  виконання склало в сумі 9 933,8 тис. грн., при плані звітного періоду в сумі 9 690,9 тис. грн., або виконання склало 102,51 %  додатково отримано доходів в сумі 242,9 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року можна відмітити, що темп росту 2023 року до 2022 року складає 166,5%.

 

Інформація щодо  джерел надходжень, які формують єдиний податок за 2023 рік

 

  ( тис.грн.)

Код

доходів

Назва  податку

Планові показники  2023 року

Фактично надійшло за    2023 рік

Відхилення до уточненого плану відповідного періоду

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

619,8

643,3

23,5

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників

9 071,1

9 290,5

 

 

219,4

 

Разом

9 690,9

9 933,8

242,9

 

                                           Динаміка надходження єдиного податку  

                    за 2023 рік в порівняні з відповідним періодом минулого року

тис. грн.

          Період

2022 рік

(тис .грн.)

2023 рік

(тис. грн.)

Відхилення

 

І квартал

950,4

1 200,4

250,0

ІІ квартал

680,9

1 416,8

735,9

ІІІ квартал

1 176,8

3 823,7

2 646,9

VI квартал

3 157,1

3 492,9

335,8

Всього

5 965,2

9 933,8

3 968,8

 

 

Плата за надання адміністративних послуг

 

        Надходження плати за надання адміністративних послуг до бюджету громади за 2023 рік  склало в сумі 299,9 тис. грн., при плані звітного періоду в сумі 248,2 тис. грн., або виконання склало 120,82 %  перевиконання планових показників склало 51,7 тис. грн.

 

Інформація щодо  джерел надходжень, які формують плату за надання адміністративних послуг  за 2023 рік

( тис.грн.)

Код

доходів

Назва  податку

Планові показники     2023 року

Фактично надійшло за    2023 рік

Відхилення до уточненого плану відповідного періоду

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

0,1

0

-0,1

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

240,0

289,7

 

49,7

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

0,1

0

 

 

 

 

 

 

-0,1

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів на спадщину і дарування

0,3

0,3

 

0

22090400

Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

7,7

9,9

 

 

2,2

 

Разом

248,2

299,9

51,7

 

Динаміка надходження плати за надання адміністративних послуг

за 2023 рік в порівняні з відповідним періодом минулого року

тис.грн

 

          Період

2022 рік

(тис .грн.)

2023 рік

(тис. грн.)

Відхилення

 

І квартал

64,2

134,9

70,7

ІІ квартал

9,3

50,0

40,7

ІІІ квартал

42,9

54,9

12,0

VI квартал

45,6

60,1

14,5

Всього

162,0

299,9

137,9

 

 

Державне мито

          За 2023 рік  виконання склало в сумі 10,2 тис. грн., при плані звітного періоду в сумі 8,0 тис. грн., або виконання склало 127,27 % 

 

Інформація щодо  джерел надходжень, які формують державне мито за 2023 рік

   ( тис.грн.)

Код

доходів

Назва  податку

Планові показники  2023 року

Фактично надійшло за    2023 рік

Відхилення до уточненого плану відповідного періоду

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

0,3

0,3

 

 

0

22090400

Державне мито, пов'язане з видачою та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

7,7

9,9

 

2,2

 

Разом

8,0

10,2

2,2

 

Інші надходження

             За 2023 рік  виконання склало  в сумі 72,1 тис. грн., при плані звітного періоду в сумі 22,4 тис. грн., або виконання склало 321,79 %. Джерелами надходжень відповідного податку є розташування сплочені штрафні санкції.               

                                          

                                                          Доходи спеціального фонду.

 

          Дохідну  частину  спеціального  фонду  бюджету  громади  за  2023 рік виконано    на  344,9%, тобто  при   плані  звітного періоду затвердженому в сумі 495,6 тис. грн.,  виконання  склало 1 709,4 тис. грн.  

                     

Аналіз виконання  спеціального  фонду бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади за 2023 рік

тис. грн.

 

Планові показники  2023 року

Фактично надійшло за    2023 рік

Відхилення до уточненого плану відповідного періоду

ДОХОДИ ВІД ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

 

 

 

Екологічний податок

12,2

16,2

4,0

Власні надходження бюджетних установ 

400,0

1 206,6

806,6

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

0

403,2

403,2

ВСЬОГО ДОХОДІВ

412,2

1 626,0

1 213,8

 

 

 

4.Видатки та заборгованість 

Фінансові ресурси бюджету громади спрямовувалися у першу чергу на збезпечення  потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, медикаменти та продукти харчування, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків,  фінансування видатків на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, реалізацію сільських соціальних програм.

Видаткова частина бюджету територіальної громади за 2023 року виконана в сумі 76 262,4 тис. грн., або на 90,84 % до уточненого плану на 2023 рік  83 943,4 тис. грн., в тому числі:

по загальному фонду в сумі 65 288,0 тис. грн., або на 89,85% до уточненого плану на 2023 рік  72 660,1 тис. грн.

по спеціальному фонду в сумі 10 974,4 тис. грн., або на 97,26% до уточненого плану на 2023 рік  11 283,3 тис. грн.

 

Фінансування  установ з бюджету територіальної громади за 2023 рік  в розрізі галузей склало – 65 288,0 тис. грн.:

 • освіту 35 305,5 тис.грн.(питома вага в видатках загального фонду бюджету 54,1%)
 • охорона здоров’я  589,7 тис.грн.(питома вага в видатках загального фонду бюджету 0,9%)
 • культуру 1 789,9 тис.грн. .(питома вага в видатках загального фонду бюджету 2,7%)
 • соціальний захист та соціальне забезпечення 2 383,9 тис.грн. .(питома вага в видатках загального фонду бюджету 3,7%)
 • державне управління 10 473,2 тис.грн. (питома вага в видатках загального фонду бюджету 16%)
 • житлово- комунальне господарство 10 019,9 тис.грн. .(питома вага в видатках загального фонду бюджету 15,3%)
 • інша діяльність 801,3 тис.грн. .(питома вага в видатках загального фонду бюджету 1,2%)
 • економічна діяльність 1 750,6 тис.грн. .(питома вага в видатках загального фонду бюджету 2,7%)
 •  
 • міжбюджетні трансферти 2 174,0 тис.грн.(питома вага в видатках загального фонду бюджету 3,4%)

 

По спеціальному  фонду за 2023 рік головними розпорядниками проведено касових видатків на загальну суму 10 974,4 тис.грн., в тому числі на

 • освіту 1 323,9 тис.грн.
 • охорона здоров’я – 44,1 тис. грн.
 • соціальний захист та соціальне забезпечення – 0 тис. грн.
 • житлово- комунальне господарство 7 694,8 тис.грн.
 • культура – 50,0 тис. грн.
 • державне управління – 448,2 тис. грн.
 • інші видатки – 114,0 тис. грн.
 • міжбюджетні трансферти 1 299,4 тис.грн.

 

Фінансування  установ з бюджету (загальний та спеціальний фонд) територіальної громади за 2023 рік  в розрізі напрямків видатків  склало 76 262,4 тис.грн.,  в тому числі :

 •  оплата праці і нарахування на заробітну плату  41 279,0  тис.грн.
 • предмети , матеріали ,обладнання та інвентар 11 538,2 тис.грн.
 • медикаменти – 16,0 тис. грн.
 • продукти харчування 780,4 тис.грн.
 • оплата послуг ( крім комунальних) 4 653,7  тис.грн.
 • видатки на відрядження – 38,7 тис. грн.
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 976,2 тис.грн .
 • поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 155,7 тис.грн.
 • поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2 174,0 тис.грн.
 • інші виплати населенню 1 628,4 тис.грн.
 • інші видатки 96,2 тис.грн.
 •    Дослідження і розробки, окремі заходи  розвитку по реалізації державних (регіональних) програм -33,8 тис. грн.
 • капітальний ремонт – 569,0 тис. грн
 • капітальне будівництво 259,8 тис.грн.
 • придбання обладнання і предметів довгострокового використання – 8 763,9 тис. грн.
 • капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 1299,4 тис.грн.

 

Протягом поточного року забезпечена своєчасна виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ по всім галузях, відпускних педагогічним працівникам в повному обсязі згідно затверджених лімітів, забезпечено 100% фінансування захищених статей по всіх бюджетних установах: по енергоносіям, продуктам харчування, медикаментам.

Державне управління

        План асигнувань 2023 року на утримання органів місцевого самоврядування по загальному фонду виконано в сумі  10 473,2 тис.грн., що є 87,27 % виконання уточненого плану асигнувань за 2023 рік. По спеціальному фонду видатки склали 448,2 тис. грн. або відповідно 97,63% до затверджених планових показників.

 

 

 

Освіта

         Державну політику в галузі освіти громади забезпечують 5 закладів загальної середньої освіти

 

Заклади освіти у громаді 

 

Показники

2023 рік

Кількість установ всього (КПКВ 1000)

7

Штатна чисельність (ДНЗ, ЗНЗ та інші установи освіти) в т.ч.:

197,64

 • штатна кількість ставок педагогічних працівників

128,04

 • штатна кількість ставок інших працівників

69,60

Фактично зайняті посади (ДНЗ, ЗНЗ та інші установи освіти) в т.ч.:

177,50

 • фактична кількість ставок педагогічних працівників

114,50

 • фактична кількість ставок інших працівників

63,00

Надання загальної середньої освіти

кількість установ,в т.ч.:

7

 • кількість ЗНЗ (без опорних закладів та філій)

3

 • кількість опорних закладів

1

 • кількість філій в опорних закладах

3

 • кількіст учнів

875

 • кількість класів

47

 • кількість дошкільних структурних підрозділів при ЗНЗ

5

 • кількіст дітей в дошкільних структурних підрозділах при ЗНЗ

86

 • кількість груп в дошкільних структурних підрозділах при ЗНЗ

7

штатна чисельність , в т.ч.:

178,64

 • штатна кількість ставок педагогічних працівників (тільки педагоги по КПКВ1030)

114,54

 • штатна кількість ставок педагогічних працівників (педагоги в дошкільних групах дошкільних структурних підрозділах при ЗНЗ)

8,00

Фактична кількість ставок в т.ч.:

161,50

 • фактична кількість ставок педагогічних працівників (тільки педагоги по КПКВ 1030)

103,50

 • фактична кількість ставок педагогічних працівників (педагоги в дошкільних групах дошкільних структурних підрозділах при ЗНЗ)

6

 

Бюджетні призначення спрямовані на наступні програми.

По КТПКВКМБ 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах- план з урахуванням змін 2023 року по загальному фонду виконано  в сумі 792,5тис. грн., або на 98,81% до уточненого плану на звітний період  783,1 тис. грн.

План з урахуванням змін 2023 року по спеціальному  фонду виконано в сумі 29,9 тис. грн., або на 99,97 % до уточненого плану на звітний період   30,0 тис. грн.

По КТПКВКМБ 0611021 Надання загальної середньої освіти  закладами  загальної середньої освіти план з урахуванням змін 2023 року по загальному фонду виконано в сумі 10 659,3 тис. грн., або на 88,15 % до уточненого плану на звітний період   12 092,5 тис. грн..

План з урахуванням змін 2023 року по спеціальному  фонду виконано в сумі 1241,7 тис. грн., або на 94 % до уточненого плану на звітний період   1 321,0 тис. грн.

  По КТПКВКМБ 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти план з урахуванням змін 2023 року по загальному фонду виконано в сумі 23 964,8 тис. грн., або на 97,65 % до уточненого плану на звітний період   24 541,7 тис. грн.

По КТПКВКМБ 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти план з урахуванням змін 2023 року по загальному фонду по виконано в сумі 671,0 тис. грн., або на 95,58 % до уточненого плану на звітний період 702,0 тис. грн..

По КТПКВКМБ 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами план з урахуванням змін 2023 року по загальному фонду невиконано до уточненого плану на звітний період 3,7 тис. грн..

По КТПКВКМБ 0611210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду план з урахуванням змін 2023 року по загальному фонду виконано в сумі 1,3тис. грн., або на 22,46 % до уточненого плану на звітний період 5,8 тис. грн..

По КТПКВКМБ 0611271 Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)  план з урахуванням змін 2023 року по спеціальному фонду виконано в сумі 82,2тис. грн., або на 98,56 % до уточненого плану на звітний період 83,4 тис. грн..

По КТПКВКМБ 0611272 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)  план з урахуванням змін 2023 року по загальному фонду виконано в сумі 9,15тис. грн., або на 99,88 % до уточненого плану на звітний період 9,16 тис. грн..

     По КТПКВКМБ 0615049 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки –локації здорової України» видатки по загальному фонду   2023 року виконано в сумі 61,5  тис. грн, або 89,55 % до уточненого плану 2023 року 68,7  тис. грн.

 

Охорона здоров’я

У 2023 році первинна медична допомога населенню Маразліївської сільської територіальної громади надавалась Центром первинної медико-санітарної допомоги Білгород-Дністровської районної ради, КНП «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради та КНП «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги медицини та катастроф» Одеської обласної ради. Реалізація послуг  з охорони здоров’я здійснюється через існуючу мережу медичних  закладів, а саме  

 • амбулаторія с.Маразліївка,
 •  фельдшерсько-акушерський пункт с.Монаші,
 •  фельдшерсько-акушерський пункт с.Олексіївка,
 •  фельдшерсько-акушерський пункт с.Широке.

По КТПКВКМБ 0112112 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдширськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами видатки по загальному фонду   2023 року виконано в сумі 471,8 тис. грн., або на 88,03 % до уточненого плану 536,0 тис. грн. План асигнувань з урахуванням змін 2023  по спеціальному фонду передбачено в сумі 50,0 тис. грн., фактично виконано 44,1 тис. грн. ,або 88,13% до уточнених показників.

По КТПКВКМБ 0112080 Амбулаторно – поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги видатки по загальному фонду   2023 року виконано в сумі 117,9 тис. грн., або на 30,23 % до уточненого плану 392,2 тис. грн.

 

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

        Населення Маразліївської сільської ради налічує 5297 чоловік, з них близько 2534 чоловік належать до пільгових категорій: інваліди війни, учасники бойових дій, удови, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, переселенці, інваліди, діти-інваліди та діти, залишені без батьківської опіки, багатодітні сім’ї. Тому увага виконкому сільської ради приділяється соціальному захисту саме цих верств населення.

        Станом на 01.01.2024  року пільгова категорія населення складає:

 • учасники бойових дій – 69 чол.
 • учасники ВВВ –  17  чол.
 • інваліди І гр -24 чол.
 • та ІІ гр. – 158 чол.
 • інваліди ІІІ гр. – 86 чол.
 • діти з інвалідністю – 19  чол.
 • постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 3 чол.
 • ВПО – 111 чол.
 • Багатодітні сім’ї – 108 в них виховується дітей – 388 дитини
 • Сімї в складаних життєвих обставинах – 21 родина, 68 дітей
 • Опікуни - 10родин (15 дітей)
 • Прийомна сім’я – 3 сім’я ( виховує 5 дитину)

 

На території Маразліївської громади здійснює діяльність Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області», який є комплексним закладом соціального захисту населення та здійснює соціальну роботу і надає соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» видатки по загальному фонду 2023 року виконано в сумі 2 383,9 тис. грн, або на 88,95 % до уточненого плану 2023 року – 2 679,9 тис. грн.

По КТПКВКМБ 0613112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  план з урахуванням змін 2023 року по загальному фонду виконано в сумі 33,9тис. грн., або на 100 % до уточненого плану на звітний період .

По КТПКВКМБ 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю заплановані видатки 2023 року в сумі 977,9 тис. грн., касові видатки склали 824,3 тис. грн. або 84,29% до затверджених показників на виконання програм «Здоровя населення Маразліївської ТГ», «Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей від Віл інфікованих матерей», «Турбота-ювіляри», «Турбота» та «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю».

По КТПКВКМБ 0813140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) заплановані по загальному фонду видатки 2023 року в сумі 90,0 тис. грн, які виконано на суму 90,0 тис. грн, що склало 100 %  плану на відповідний період. Відповідно до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області на 2023 рік  кошти передбачені на придбання путівок в оздоровчі заклади.

По КТПКВКМБ 0813160 Надання соціальних гарантій  фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим , які не здатні  до самообслуговування  і потребують сторонньої допомоги заплановані видатки 2023 року в сумі 205,1 тис. грн. на виконання Програми фінансування  і виплати компенсацій  фізичним особам, які надають  соціальні послуги з догляду за непрофесійній основі на території Маразліївської сільської територіальної громади на 2023 рік. На протязі 2023 року виконання склало в сумі 123,1 тис.грн., або 60,03%

По КТПКВКМБ 0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   заплановані по загальному фонду видатки на виконання Програми соціального захисту населення Маразліївської сільської територіальної громади на 2023 рік в сумі 1 123,0 тис. грн, які виконано на суму 1 113,0 тис. грн, що склало 99,11 %  плану на відповідний період  

По КТПКВКМБ 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   заплановані по загальному фонду видатки 2023 року в сумі 250,0 тис. грн, які виконано на суму 199,6 тис. грн, що склало 79,82 %  плану на відповідний період. Відповідно до Програми «Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки» Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області на 2023 рік .

 

Культура і мистецтво

Культурне обслуговування населення громади здійснює 4 установи культури та 2 бібліотеки , а саме :

 • Монашський сільський будинок культури
 • Великомарянівський сільський будинок культури
 • Долинівський сільський будинок культури
 • Широківський сільський будинок культури
 • Великомарянівська бібліотека
 • Олексіївська бібліотека

Мережа культосвітніх закладів є оптимальною і спроможна забезпечити потреби населення громади у культурному обслуговуванні.

По галузі «Культура і мистецтво» план асигнувань 2023 року по загальному фонду виконано в сумі 1 781,9 тис. грн., або 95,87% до уточненого плану на рік 1 858,6 тис. грн.

По спеціальному фонду план асигнувань 2023 року виконано в сумі 50.0 тис. грн або на 100 % до уточненого плану на звітний період.

Невиконання планових призначень виникло через наявність вакантних ставок. Бюджетні призначення спрямовані на наступні  програми.

По КТПКВКМБ 0614030  Забезпечення діяльності бібліотек  видатки по загальному фонду 2023 року виконано в сумі 77,8  тис. грн, або 81,23 % до уточненого плану 2023 року 95,5  тис. грн.

План з урахуванням змін 2023 року по спеціальному  фонду виконано в сумі 50,0 тис. грн., або на 100 % до уточненого плану на звітний період .

      По КТПКВКМБ 0614060  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів , центрів  дозвілля  та інших  клубних закладів видатки по загальному фонду   2023 року виконано в сумі 1 704,3  тис. грн, або 96,67 % до уточненого плану 2023 року 1 763,1  тис. грн.

 

Житлово – комунальне господарство

По галузі «Житлово- комунальне господарство» видатки по загальному фонду  2023 року виконано в сумі 10 019,9 тис. грн, або 80,5 % до уточненого плану  2023 року 12 441,5 тис. грн. По спеціальному  фонду  2023 року виконано в сумі 7 694,8 тис. грн, або на 99,54 % до уточненого плану 2023 року 7 730,7тис грн..Бюджетні призначення спрямовані на наступні програми.

По КТПКВКМБ 0116011 ЗЕксплуатація та технічне обслуговування житлового фонду видатки по загальному фонду 2023 року виконано в сумі 53,5  тис. грн, або 100 % до уточненого плану  2023 року.   

По КТПКВКМБ 0116017 Інша діяльність повязана з експлуатацією обєктів житлово –комунального господарства видатки по загальному фонду 2023 року виконано в сумі 155,7  тис. грн, або 99,81 % до уточненого плану  2023 року 156,0 тис. грн.   

По КТПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів видатки по загальному фонду 2023 року виконано в сумі 9 810,7 тис. грн, або 80,2% до уточненого плану 2023 року 12 232,0 тис. грн.   По спеціальному  фонду  2023 року виконано в сумі 7 694,8 тис. грн, або на 99,54 % до уточненого плану 2023 року 7 730,7тис грн..

 

 

Економічна діяльність

По галузі «Економічна діяльність» видатки по загальному фонду 2023 року виконано в сумі 1 750,6 тис. грн, або 99,3 % до уточненого плану  2023 року 1 762,1 тис. грн.

По КТПКВКМБ 0617130  Здійснення заходів із землеустрою  видатки по загальному фонду   2023 року виконано в сумі 30,0  тис. грн, або 100 % до уточненого плану 2023 року.

По КТПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету - видатки по загальному фонду 2023 року виконано в сумі 1 570,1  тис. грн, або 100 % до уточненого плану  2023 року.   

По КТПКВКМБ 0117693 Інші заходи повязані з економічною діяльністю Видатки по загальному фонду 2023 року виконано в сумі 97,1  тис. грн, або 59,95 % до уточненого плану  2023 року 162,0 тис. грн

 

Інша діяльність

По галузі «Інша діяльність» видатки по загальному фонду 2023 року виконано в сумі 801,3 тис. грн, або 60 % до уточненого плану  2023 року 1 334,3 тис. грн. По спеціальному  фонду  2023 року виконано в сумі 0,0 тис. грн, або на 0 % до уточненого плану  2023 року в сумі 12,2 тис. грн. .Бюджетні призначення спрямовані на наступні програми.

По КТПКВКМБ 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха видатки по загальному фонду 2023 року виконано в сумі 512,0 тис. грн, або 94,82 % до уточненого плану  2023 року 540,0 тис. грн.   Видатки по спеціальному фонду 2023 року виконано в сумі 51,5  тис. грн, або 57,23 % до уточненого плану  2023 року 90,0 тис. грн.

  По КТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони протягом  2023 року по загальному фонду передбачалось 294,3тис. грн. фактично використано 289,3тис. грн. або 98,30% до відповідних планових показників.

По КТПКВКМБ 0118330 інша діяльність у сфері екології та охорони  природних ресурсів - по спеціальному  фонду  2023 року виконано в сумі 0 тис. грн, або на 0 % до уточненого плану 2023 року в сумі 12,2 тис. грн.

По КТПКВКМБ 3718710 Резервний фонд місцевого бюджету– протягом 2023 року по загальному фонду передбачалось 500,0 тис. грн. фактично кошти не використано .

 

Міжбюджетні трансферти з місцевого бюджету

     По КТПКВКМБ 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету   протягом 2023 року по загальному  фонду передбачалось  1 900,9 тис. грн. виконано в сумі  1 900,9 тис. грн, або 100 % до уточненого плану  2023 року  .

По КТПКВКМБ 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів   протягом 2023 року по загальному  фонду передбачалось 329,0 тис. грн. виконано в сумі 273,1 тис. грн, або 83 % до уточненого плану  2023 року,    по спеціальному фонду 1 407,0 тис. грн. - виконано в сумі 1 299,4 тис. грн, або 92,36% до уточненого плану  2023 року

 

Інформація про виконання бюджету розвитку

Бюджет розвитку по Маразліївської  сільській  територіальній громаді на 2023 рік заплановано в сумі 11 283,3 тис.грн., в тому числі з них нерозподілений залишок бюджету розвитку складає 0 тис.грн. На протязі 2023 року кошти на виконання бюджету розвитку направлено в сумі 10 974,4 тис.грн., у розрізі головних розпорядників коштів  :

Маразліївська сільська рада- 429,9 тис. грн.

0150

 • Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (ноутбуки, принтера (відділ ЦНАПу), стабілізатори напруги) -323,3 тис. грн.

2112

 • Придбання кардіографів для ФАПів-2шт. -44,1 тис. грн.

8340

 • Тепловізор-1шт. -62,5 тис. грн.

Управління освіти, культури,сімї, молоді та спорту -1 403,9 тис. грн.

0160

 • Придбання комп’ютерної та оргтехніки -30,0 тис. грн.

1021

 • Насос для котельні Олексіївському та Маразліївського НВК, протипожежна сигналзація в Олексіївському НВК, перфоратори (для чищення котлів)– 2шт, генератор 10кВт для ліцею «Пріоритет»,запчастини для шкільних автобусів, розробка проекту з «Капітальний ремонт цивільного укриття в Широківському опорному закладі, оргтехніка та телевізори навчальним закладам- 1 241,7 тис. грн.

 

Відділ з питань соціального захисту населення -81,5 тис. грн.

 

0160

 • Придбання комп’ютерної та оргтехніки -30,0 тис. грн.

8110

 • Котли (електричний та твердопаливний) для виконання Програми «Пункт компактного проживання»  -51,5,0 тис. грн

Відділ житлово-комунальног господарства та благоустрою -7 722,8 тис. грн.

0160

 • Придбання комп’ютерної та оргтехніки -28,0 тис. грн.

6030

 • Спецтехніка (екскаватор, самоскид, трактор, тюкувальщик), щепоріз, баки для твердих побутових відходів, зелені насадження, прес підбирач рулонний   -7 694,8,0 тис. грн

 

Управління фінансів- 1336,3 тис. грн.

0160

 • Придбання комп’ютерної та оргтехніки -36,8 тис. грн.

9800

 • Капітальний трансферт для 2ДПРЗ ГУ ДНС України (закупівля автомобіля в сумі 222,0тис.грн та будівництво з питань енергоефективності в сумі 60,0тис грн) та ГУНП в Одеській обл (на виконання Програми «Поліцейський офіцер громади на 2023-2025роки», а саме закупівля спеціалізованого автомобіля в сумі 1 017,4)  -1 299,4 тис. грн.

 

 

Інформація щодо витрат, спрямованих з місцевого бюджету на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення

 

Назва отримувача коштів

 

Підстава

Бюджетні призначення(грн)

Обсяг фінансування (грн)

Напрямок

Програма «Безпека кордону ( А1485)

Рішення сесії від 15.02.2023 року №50-VIII

50 000

50 000

Матеріально-технічне забезпечення

Програма «Безпека кордону ( А1485)

Рішення сесії від 07.07.2023 року №1036-VIII

25 000

25 000

Матеріально-технічне забезпечення

Програму «ЗАХИСТ в/ч А3955» (А3955)

Рішення сесії від 04.12.2023 року №       -VIII

250 000

242 290

Придбання автомобільних шин(34шт), набір інструментів(30шт)  та радіатора в зборі (3шт)

Програму «ЗАХИСТ в/ч А7348» (А7348)

Рішення сесії від 15.02.2023 року №       -VIII

52 000

47 000

Бензин А95 в талонах (1тонна)

Всього

 

377 000

364 290

 

 

Інформація про заборгованість

 

Кредиторська  та дебіторська заборгованість по загальному фонду та спеціальному фондах станом на 01.01.2024 року відсутня.

 

Резервний фонд

 

Резервний фонд місцевого бюджету Маразліївської сільської територіальної громади затверджений рішенням сесії Маразліївської сільської ради від 23.12.2022 року № 898-VIII «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2023 рік» у сумі 500,0 тис.грн.

 

 

 

5. Фінансування

 

Для забезпечення цільового використання коштів субвенцій з обласного бюджету, пріоритетне спрямування бюджетних коштів головними розпорядниками коштів сільського бюджету та якісного, ефективного виконання бюджету громади на протязі 2023 року вносилися зміни до планових показників загального і спеціального фондів сільського бюджету. Джерелом покриття розриву між обсягом доходів, видатків та кредитування затверджено:

1) дефіцит  за загальним фондом сільського бюджету  у сумі 9 862 932  грн., джерелом покриття якого визначено:

  • залучення вільного залишку коштів загального фонду сільського бюджету на 1 січня 2023 року (БКФБ 208100) у сумі 9 862 932 гривень

 

2) профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 9 862 932 грн., напрямком використання якого визначено:

 - залучення вільного залишку коштів загального фонду сільського бюджету на 1 січня 2023 року (БКФБ 208100) у сумі  9 862 932гривень

 

6.  Кредитування

 

            Кредитування у місцевому бюджеті Маразліївської сільського територіальної громади не планувалося та не проводилось.

7. Міжбюджетні трансферти

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам ( КБКД 41033900)

 

           За 2023 рік по загальному фонду бюджету Маразліївської сільської територіальної громади надійшло даної субвенції в сумі 24 541,7 тис. грн., що складає 100% до плану 2023 року.

          Касові видатки 2023 року склали 23 964,8  тис. грн., або 97,65 % до плану звітного періоду. Субвенція використана на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загально-освітніх шкіл за ТПКВКМБ 1031.

Залишок коштів невикористаної освітньої субвенції 2022 року станом на 01.01.2023 року  відсутній.

Залишок коштів невикористаної освітньої субвенції 2023 року станом на 01.01.2024 року складає 576,9 тис грн, що буде спрямовано на виконання норм чинного законодавства.

  

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (КБКД 41051000)

 

     За 2023 рік по загальному фонду бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади надійшло даної субвенції в сумі 83,4 тис. грн. або 100.0%  планових призначень 2023 року .

Касові видатки  2023 року склали 82,2  тис.грн., або 98,56% до планових призначень.

 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41051200)

 

За 2023 рік по загальному фонду бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади надійшло коштів субвенції в сумі 3,7 тис. грн., що складає 100.0% до плану на 2023 року.

           Касові видатки  за 2023 рік склали 0 тис. грн. залишок коштів було повернуто до Департаменту фінансів Одеської ОДА.

 

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами , що утворився на початок бюджетного періоду(КБКД 41051700)

 

За 2023 рік по загальному фонду бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади надійшло коштів субвенції в сумі 5,8 тис. грн., що складає 100.0% до плану на 2023 року.

           Касові видатки  за 2023 рік склали 1,3 тис. грн. або 22,4% до планових призначень залишок коштів було повернуто до Департаменту фінансів Одеської ОДА.

 

Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки –локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету(КБКД 41057700)

 

За 2023 рік по загальному фонду бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади надійшло коштів субвенції в сумі 68,7 тис. грн., що складає 100.0% до плану на 2023 року.

           Касові видатки  за 2023 рік склали 61,5 тис. грн. або 89,5% до планових призначень залишок коштів було повернуто до Департаменту фінансів Одеської ОДА.

 

 

Базова дотація (КБКД 41020100)

 

За 2023 рік по загальному фонду бюджету Маразліївської сільської територіальної громади надійшло коштів базової дотації в сумі 18 201,0  тис. грн що складає 100% до плану на 2023 рік.

 

 

Начальник фінансвого управління                                     Анна ГОРОДЕЦЬКА