Фото без опису

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

  Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про встановлення місцевих податків та зборів на території Маразліївської сільської територіальної громади

 

Відповідно до статей 266- 289 розділу ХІІ, статей 291 – 300 розділу ХIV Податкового кодексу України, пункту 24 частини 1 статті 26, частини 1               статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновок постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити на території Маразліївської сільської територіальної громади   наступні місцеві податки і збори:

1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток1);

2) транспортний податок (додаток 2);

3) плату за землю (додаток 3);

4) єдиний податок (для першої та другої груп платників єдиного податку (додаток 4);

5) туристичний збір (додаток 5).

2. Затвердити на території Маразліївської сільської територіальної громади:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1.1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за переліком згідно з додатком 1.2;

3) ставки земельного податку згідно з додатком 3.1;

4) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку за переліком згідно з додатком 3.2;

3. Встановити, що місцеві податки та збори, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 01 січня 2025 року.

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Маразліївської сільської ради, копію прийнятого рішення надіслати в паперовому та електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до Головного управління ДПС у Одеській області але не пізніше 25 липня поточного року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва (Станков М.М.).

 

 

 

Сільський голова                                                        Віктор ТОПОР

 

 

 

с. Маразліївка

  «    ­­»  липня  2024 року

  № ____ -VІІІ

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення  сесії

Маразліївської сільської ради

від ___________2024 №

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

2. Об'єкт оподаткування

Об'єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

4. Пільги із сплати податку

Пільги із сплати податку визначені підпунктами 266.4.1- 266.4.3 статті 266 Податкового кодексу України.

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Звільнити  від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки малозабезпечених та багатодітних громадян, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї (пільговика) в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

5. Ставка податку

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості (пункт 266.5.1 статті 266 Податкового кодексу України).

 

 

 6. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку , строк та порядок подання звітності визначені  пунктами 266.7-266.10 Податкового кодексу України.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Маразліївської сільської ради  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

7. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Інна МОСКАЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.1

до рішення сесії

Маразліївської сільської ради

від _____________ №

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2025 рік та наступні роки та вводяться в дію з 01.01.2025 року.

Дія даного рішення поширюється на територію Маразліївської сільської територіальної громади

Код області

Код району

Код територіальної громади

(за КАТОТТГ)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальної громади

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110010096405

с. Маразліївка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110020023291

с. Великомарянівка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110030055876

с. Долинівка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110040089259

с. Зелене

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110050097207

с. Монаші

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110060084140

с. Олексіївка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110070088210

с. Полянка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110080098924

с. Романівка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110090034171

с. Широке

 

 

 

Код

Назва класифікаційної одиниці

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1

 

 

 

                                                        БУДІВЛІ

 

11

 

 

                                        Житлові будинки

(за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

111

 

                            Одноквартирні житлові будинки

 

 

 

1110

                           Одноквартирні житлові будинки

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • відокремлені житлові будинки садибного типу, дачі, будинки лісників, садові та інші літні будинки для тимчасового проживання, тощо.

Цей клас включає також:

 • зблоковані та терасні будинки з окремими квартирами, кожна з яких має власний дах та власний вхід з вулиці.

1,000

-

-

1,000

-

-

 

 

112

 

            Житлові будинки з двома та більше квартирами

 

 

 

1121

                         Житлові будинки з двома квартирами

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • відокремлені, зблоковані та терасні будинки з двома квартирами.

1,000

-

-

1,000

-

-

 

 

 

1122

Житлові будинки з трьома та більше квартирами

 

 

 

 

Цей клас включає:

-інші житлові будинки з трьома та більше квартирами.

1,000

-

-

1,000

-

-

 

 

113

 

      Житлові будинки для колективного проживання

 

 

 

1130

              Житлові будинки для колективного проживання

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, робітників та службовців, житлові будинки для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, для осіб літнього віку та осіб з інвалідністю, інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, притулки для бездомних тощо.

Не є об’єктом оподаткування (пп.266.2.2г)п.266.2ст.266 ПКУ) (пп.266.2.2ґ)п.266.2ст.266 ПКУ) (пп.266.2.2д)п.266.2ст.266 ПКУ)

 

12

 

 

                                     Нежитлові будівлі

 (за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

121

 

                     Будівлі готельні та подібні будівлі

 

 

 

1211

                                          Будівлі готельні

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • будівлі готелів, мотелів, пансіонатів та подібних закладів з надання житла з рестораном або без нього.

Цей клас включає також:

 • відокремлені будівлі ресторанів та барів.

1,000

-

-

1,000

-

-

 

 

 

1212

                  Інші будівлі для короткострокового проживання

 

 

 

 

Цей клас включає:

-будівлі хостелів, дитячих та сімейних таборів відпочинку, гірські притулки, рекреаційні будинки та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше.

1,000

-

-

1,000

-

-

 

 

122

 

                                               Офісні будівлі

(за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

1220

Офісні будівлі

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, у тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів державної влади та місцевого самоврядування тощо

Цей клас включає також:

-конгрес-центри, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі.

1,000

-

-

1.000

-

-

 

 

123

 

                        Будівлі оптово-роздрібної торгівлі

(за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

1230

Будівлі оптово-роздрібної торгівлі

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • будівлі торгових центрів, універмагів, окремих магазинів та крамниць, зали для ярмарків, аукціонів, торгових виставок, криті ринки, закладів обслуговування учасників дорожнього руху тощо.

1,000

-

-

1,000

-

-

 

 

124

 

                                Будівлі транспорту та зв'язку

 (за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

1241

Будівлі електронних комунікацій, станцій, терміналів та пов'язані з ними будівлі

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • будівлі цивільних та військових аеропортів, залізничних станцій, автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерів та станцій канатних доріг;
 • будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо.

Цей клас включає також:

 • ангари для літаків, будівлі сигнальних будок, локомотивних та вагонних депо;
 • телефонні будки;
 • будівлі маяків;
 • будівлі (вежі) управління повітряним рухом.

1,000

-

-

1,000

-

-

 

 

 

1242

                                               Будівлі гаражів

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки.

Цей клас включає також:

 • навіси для велосипедів.

0,500

-

-

0,500

-

-

 

 

125

 

                           Промислові та складські будівлі

(за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

1251

                                              Промислові будівлі

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • будівлі, що використовуються для промислового виробництва, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні тощо.

1,000

-

-

1,000

-

-

 

 

 

1252

                                               Резервуари, силоси та склади

 

 

 

 

Цей клас включає:

- резервуари та ємності;

- резервуари для нафти та газу;

- силоси для зерна, цементу та інших сухих продуктів;

 - холодильники та спеціальні склади.

 Цей клас включає також:

- складські майданчики.

 

1,000

-

-

1,000

-

-

 

 

126

 

             Будівлі громадського дозвілля, освіти, охорони

                        здоров'я та соціального захисту

 (за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

1261

Будівлі громадського дозвілля

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • будівлі кінотеатрів, театрів, концертні зали тощо;
 • зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів;
 • казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради тощо.

1,000

-

-

1,000

-

-

 

 

 

1262

Будівлі музеїв та бібліотек

 

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі музеїв, художніх галерей, бібліотек та ресурсних центрів.

Цей клас включає також:

- будівлі архівів.

0,500

-

-

0,500

-

-

 

 

 

1263

                           Будівлі закладів освіти та дослідних закладів

(за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • будівлі, професійно-технічної та спеціалізованої освіти;
 • будівлі закладів вищої освіти, науково-дослідних закладів, лабораторій0,5.

Цей клас включає також:

 • будівлі спеціальних шкіл для дітей з фізичними або розумовими вадами;

- будівлі закладів для фахової перепідготовки;

 • будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій.

0,100

 

 

0,100

 

 

 

 

 

1264

  Будівлі закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення (за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • будівлі закладів з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам;
 • санаторії, лікарні тривалого перебування і будинки з медичним доглядом для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, психіатричні лікарні, диспансери, пологові будинки, реабілітаційні центри матері та дитини.

Цей клас включає також:

 • будівлі лікарень навчальних закладів, виправних закладів, в'язниць та збройних сил;
 • будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування, функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока, ветеринарних лікарень тощо;
 • будинки закладів, що надають комбіновані послуги проживання та догляду або медичного обслуговування для людей похилого віку, для людей з обмеженими можливостями тощо.

1,000

-

-

1,000

-

-

 

 

 

1265

                                               Спортивні зали

 (за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбольні і тенісні зали, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні арени тощо), що передбачають обладнання для глядачів та учасників.

1,000

-

-

1,000

-

-

 

 

127

 

                             Інші нежитлові будівлі

(за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

1271

                          Нежитлові сільськогосподарські будівлі

 (за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • будівлі, призначені для сільськогосподарської діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, конюшні, розплідники, промислові курники, зерносховища, ангари та фермерські господарські будівлі, погреби, виноробні заводи, винні чани, теплиці,сільськогосподарські силоси тощо.

1,000

 

 

1,000

 

 

 

 

 

 

 

1272

                                Меморіальні та культові будівлі

 (за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • церкви, каплиці, мечеті, синагоги тощо;

Цей клас включає також:

 • цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії.

0,500

 

 

0,500

 

 

 

 

 

1273

                           Пам’ятники історичні та ті,що охороняються

(за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

 

Цей клас включає:

 • будівлі      історичні         та такі, що       охороняються державою і не використовуються для інших цілей.

Цей клас включає також:

 • старовинні руїни, що охороняються державою, археологічні розкопки;
 •  статуї та меморіальні, художні і декоративні споруди.

0,500

 

 

0,500

 

 

 

 

 

1274

                                Інші будівлі, не класифіковані раніше

 (за винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України)

 

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі виправних закладів, в’язниць, слідчих ізоляторів, військових казарм, міліцейських та пожежних служб.

Цей клас включає також:

- такі споруди, як зупинки громадського транспорту, громадські туалети, пральні, лазні тощо.

0,500

 

 

0,500

 

 

                                   

 

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до національного класифікатора будівель та споруд НК 018:2023, «Класифікатор будівель і споруд», затвердженого Наказом Міністерства економіки України від 16.05.2023 року № 3573 відповідно до частини 5 статті 259 Господарського кодексу України та одночасно скасовано національний класифікатор ДК 018-2000 «Державний класифікатор будівель та споруд», затверджиний наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 року №507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Інна МОСКАЛЕНКО

 

 

Додаток 1.2

до рішення  сесії

Маразліївської сільської ради

від ____________2024 №

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до
підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Пільги встановлюються на 2025 рік та наступні роки та вводяться в дію з 01.01.2025 року.

Дія даного рішення поширюється на територію Маразлївської сільської територіальної громади

Код області

Код району

Код територіальної громади

(за КАТОТТГ)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальної громади

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110010096405

с. Маразліївка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110020023291

с. Великомарянівка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110030055876

с. Долинівка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110040089259

с. Зелене

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110050097207

с. Монаші

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110060084140

с. Олексіївка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110070088210

с. Полянка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110080098924

с. Романівка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110090034171

с. Широке

 

 

 

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (у відсотках)

Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості громадських об'єднань і благодійних організацій, релігійних організацій України ,статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, які використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями)

 

100

Об’єкти нежитлової та/або житлової нерухомості комунальної власності Маразліївської  сільської ради

 

100

Об’єкти нежитлової нерухомості організацій, які віднесені до Реєстру неприбуткових організацій (установ)

 

100

Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції на сході України, а також членів сімей загиблих учасників АТО/ ООС

 

100

 

Секретар сільської ради                                                    Інна МОСКАЛЕНКО

 

Додаток 2

до рішення сесії

Маразліївської сільської ради

від ____________2024 №

 

Транспортний податок

 

1. Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території Маразліївської сільської територіальної громади (надалі - ТГ), згідно з чинним законодавством, власні легкові автомобілі визначені, пунктом 267.1 статті 267 Податкового кодексу України.

2. Об'єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років ( включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб – сайті.

 

3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

 

4. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

5. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення  і сплату податку

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку , строк та порядок подання звітності визначені  пунктами 267.6-267.8 статті 267 Податкового кодексу України. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб на території Маразліївської сілсьької територіальної громади, проводиться Головним управлінням ДПС у Одеській області за місцем реєстрації платника податку.

Податкове/ податкові повідомлення-рішення  про сплату  суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються)  платнику податку органом державної податкової служби за місцем його реєстрації до 1 липня року базового (податкового) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснює орган державної податкової служби за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2025 року, а в подальшому  щомісяця у 10-денний строк  після закінчення календарного місяця  подавати органу державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Головне управління ДПС у Одеській області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

У разі набуття права власності на об’єкт оподаткування протягом року податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

6. Ставка податку

  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік  у розмірі 25 000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2 Положення.

 

7. Строк та порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів  оподаткування і зараховується до місцевого бюджету Маразліївської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7.2. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають Головному управлінню ДПС у Одеській області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок)» Податкового кодексу України.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Інна МОСКАЛЕНКО

 

Додаток 3

до рішення сесії 

Маразліївської сільської ради

від _____________2024

 

Про встановлення на території Маразліївської сільської

 територіальної громади плати за землю

 

Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності.

Справляння орендної плати за землю Маразліївської сільської територіальної громади здійснюється у порядку, встановленому в статтях 288 та 289 Податкового кодексу України.

 

1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України. Платники орендної плати визначені пунктом 288.2 статті 288 ПКУ.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об'єкт оподаткування визначено пунктом 270.1 статті 270 Податкового кодексу України.

2.2. Не є об’єктом оподаткування земельні ділянки відповідно до статті 283 Податкового кодексу України.

2.3. Орендної плати пунктом 288.3 статті 288

 

3. База оподаткування

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, а в разі, якщо таку оцінку не проведено,- площа земельних ділянок (підпункт 271.1 статті 271 Податкового кодексу України)*.

 

4. Ставка податку

4.1 Ставки земельного податку за земельні ділянки встановлюються у розмірах згідно  додатку 3.1 «Ставки земельного податку».

4.2. Ставки розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності (відсотків нормативно-грошової оцінки) встановлюються у розмірах  згідно  додатку 3.2 «Ставки розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності».

 

5. Пільги зі сплати податку

5.1. Перелік пільг щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб визначені статтею 281, 282 Податкового кодексу України;

5.2. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1  статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку надаються згідно з додатком 3.3  до даного рішення.

5.3. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком передбачено статтею 283 Податкового кодексу України.

 

6. Порядок обчислення плати за землю

Порядок обчислення плати за землю встановлюється відповідно до статті 286 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 273, 281-284  та статті 289 Податкового кодексу України.

 

7. Податковий період

Податковий період для плати за землю встановлюється відповідно до статті 285 Податкового кодексу України.

 

8. Строк та порядок сплати плати за землю

Визначається відповідно до статті  287 Податкового кодексу України.

 

9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату плати за землю

Визначено пунктом 286.2 - 286.4, статті  286 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей визначених статтею 273, 282-284 та статті 289 Податкового кодексу України.  

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Інна МОСКАЛЕНКО

 

Додаток 3.1

до рішення сесії 

Маразліївської сільської ради

від ____________2024  №

 

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2025 рік та наступні роки та вводяться в дію з 01.01.2025 року.

Дія даного рішення поширюється на територію Маразліївської сільської територіальної громади

Код області

Код району

Код територіальної громади

(за КАТОТТГ)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальної громади

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110010096405

с. Маразліївка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110020023291

с. Великомарянівка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110030055876

с. Долинівка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110040089259

с. Зелене

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110050097207

с. Монаші

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110060084140

с. Олексіївка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110070088210

с. Полянка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110080098924

с. Романівка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110090034171

с. Широке

 

 

 

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,000

1,000

1,000

1,000

01.02

Для ведення фермерського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.05

Для індивідуального садівництва

1,000

1,000

1,000

1,000

01.06

Для колективного садівництва

1,000

1,000

1,000

1,000

01.07

Для городництва

1,000

1,000

1,000

1,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,000

1,000

1,000

1,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

1,000

1,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

1,000

1,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

1,000

1,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

1,000

1,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13,01.15-01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

01.15

Земельні ділянки  запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами

1,000

1,000

1,000

1,000

01.16

Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами

0,100

0,100

0,100

0,100

01.17

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами)

0,100

0,100

0,100

0,100

01.18

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони

0,100

0,100

0,100

0,100

01.19

Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами

0,100

0,100

0,100

0,100

 

Для цілей підрозділів 01.01-01.19, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

8,000

8,000

8,000

8,000

02

Землі житлової та громадської забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,100

0,100

0,300

0,300

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,100

0,100

0,300

0,300

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,100

0,100

0,300

0,300

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,100

0,100

0,300

0,300

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,100

0,100

0,300

0,300

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,100

0,100

0,300

0,300

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,100

0,100

0,300

0,300

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09- 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,300

0,300

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

0,100

0,100

0,300

0,300

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

0,100

0,100

0,300

0,300

02.11

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,100

0,100

0,300

0,300

02.12

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони

0,100

0,100

0,300

0,300

 

Для цілей підрозділів 02.01-02.02, та      02.04 - 02.12, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

0,120

0,120

0,330

0,330

 

Для цілей підрозділів 02.03, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

0,350

0,350

0,550

0,550

03

Земельні ділянки громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1,500

1,500

3,000

3,000

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1,500

1,500

3,000

3,000

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1,500

1,500

3,000

3,000

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

1,500

1,500

3,000

3,000

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

1,500

1,500

3,000

3,000

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

3,000

3,000

3,000

3,000

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

3,000

3,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3,000

3,000

3,000

3,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,000

3,000

3,000

3,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3,000

3,000

3,000

3,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

3,000

3,000

3,000

3,000

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,500

1,500

3,000

3,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,500

1,500

3,000

3,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

1,500

1,500

3,000

3,000

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

3,000

3,000

     5,000

5,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17-03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.18

Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань

 

1,000

 

1,000

 

1,000

 

1,000

03.19

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,500

1,500

3,000

3,000

03.20

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони

3,000

3,000

5,000

5,000

 

Для цілей підрозділів 03.01-03.20, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

8,000

8,000

8,000

8,000

04

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,01

0,01

0,01

0,01

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

0,01

0,01

0,01

0,01

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

0,01

0,01

0,01

0,01

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

0,01

0,01

0,01

0,01

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,01

0,01

0,01

0,01

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,01

0,01

0,01

0,01

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

0,01

0,01

0,01

0,01

04.08

Для збереження та використання заказників

0,01

0,01

0,01

0,01

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,01

0,01

0,01

0,01

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

0,01

0,01

0,01

0,01

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,01

0,01

0,01

0,01

05

 

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення

05.01

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

0,01

0,01

0,01

0,01

05.02

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,01

0,01

0,01

0,01

06

Землі оздоровчого призначення

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

3,000

3,000

5,000

5,000

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,000

1,000

5,000

5,000

06.03

Для інших оздоровчих цілей

3,000

3,000

5,000

5,000

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03,06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

06.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,000

3,000

5,000

5,000

 

Для цілей підрозділів 06.01-06.05, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

8,000

8,000

8,000

8,000

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

3,000

3,000

5,000

5,000

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

3,000

3,000

5,000

5,000

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

3,000

3,000

5,000

5,000

07.04

Для колективного дачного будівництва 

3,000

3,000

5,000

5,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04,07.06-07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

07.06

Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень

3,000

3,000

5,000

5,000

07.07

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,000

3,000

5,000

5,000

07.08

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування

0,500

0,500

1,000

1,000

07.09

Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання

 

0,100

 

0,100

 

0,100

 

0,100

 

Для цілей підрозділів 07.01-07.09, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

8,000

8,000

8,000

8,000

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

1,000

1,000

5,000

5,000

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,000

1,000

5,000

5,000

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03,08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

08.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,000

3,000

5,000

5,000

 

Для цілей підрозділів 08.01-08.05, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

8,000

8,000

8,000

8,000

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,010

0,010

0,010

0,010

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,010

0,010

0,010

0,010

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02,09.04-09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,010

0,010

0,010

0,010

09.04

Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства

0,010

0,010

0,010

0,010

09.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,010

0,010

0,010

0,010

 

Для цілей підрозділів 09.01-09.05, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

 

 

8,000

 

 

8,000

 

 

8,000

 

 

8,000

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3,000

3,000

5,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3,000

3,000

5,000

5,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

 

3,000

3,000

5,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3,000

3,000

5,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3,000

3,000

5,000

5,000

10.06

Для сінокосіння

3,000

3,000

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,000

3,000

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3,000

3,000

5,000

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

3,000

3,000

5,000

5,000

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3,000

3,000

5,000

5,000

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

3,000

3,000

5,000

5,000

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11,10.13-10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

10.13

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,000

3,000

5,000

5,000

10.14

Водні об'єкти загального користування

3,000

3,000

5,000

5,000

10.15

Земельні ділянки під пляжами

3,000

3,000

5,000

5,000

10.16

Земельні ділянки під громадськими сіножатями

3,000

3,000

5,000

5,000

 

Для цілей підрозділів 10.01-10.16, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

8,000

8,000

8,000

8,000

11

Землі промисловості  транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3,000

3,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,000

3,000

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,000

3,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,000

3,000

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04,11.06-11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

11.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,000

3,000

5,000

5,000

11.07

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

1,500

1,500

5,000

5,000

11.08

Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами

3,000

3,000

5,000

5,000

 

Для цілей підрозділів 11.01-11.08, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

8,000

8,000

8,000

8,000

12

Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту)

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

 

3,000

3,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,000

3,000

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11-12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

3,000

3,000

5,000

5,000

12.11

Для розміщення та експлуатації об’єктів  дорожнього сервісу

3,000

3,000

5,000

5,000

12.12

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,000

3,000

5,000

5,000

12.13

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні

3,000

3,000

5,000

5,000

 

Для цілей підрозділів 12.01-12.13, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

8,000

8,000

8,000

8,000

13

Земельні ділянки зв'язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3,000

3,000

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3,000

3,000

5,000

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3,000

3,000

5,000

5,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,000

0,000

5,000

5,000

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

3,000

3,000

5,000

5,000

13.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,000

3,000

5,000

5,000

 

Для цілей підрозділів 13.01-13.06, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

8,000

8,000

8,000

8,000

14

Земельні ділянки енергетики (земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об'єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об'єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,000

3,000

5,000

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

5,000

5,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02,14.04-14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

14.04

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,000

3,000

5,000

5,000

14.05

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

3,000

3,000

5,000

5,000

14.06

Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами

3,000

3,000

5,000

5,000

 

Для цілей підрозділів 14.01-14.06, а саме:

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється (крім державної та комунальної форми власності)

8,000

8,000

8,000

8,000

15

Земельні ділянки оборони (земельні ділянки, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства)

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,000

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

0,000

0,000

0,000

0,000

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

1,000

1,000

1,000

1,000

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

15.09

Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС

1,000

1,000

5,000

5,000

15.10

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

1,000

1,000

5,000

5,000

15.11

Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони

1,000

1,000

5,000

5,000

 

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 року №821.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар сільської ради                                                        Інна МОСКАЛЕНКО

 

Додаток 3.2
до рішення  сесії

Маразліївської сільської ради

від ___________2024 №

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

 

Пільги встановлюються на 2025 рік та наступні роки та вводяться в дію з 01.01.2025 року.

Дія даного рішення поширюється на територію Маразліївської сільської територіальної громади

Код області

Код району

Код територіальної громади

(за КАТОТТГ)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальної громади

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110010096405

с. Маразліївка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110020023291

с. Великомарянівка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110030055876

с. Долинівка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110040089259

с. Зелене

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110050097207

с. Монаші

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110060084140

с. Олексіївка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110070088210

с. Полянка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110080098924

с. Романівка

UA5100000000003070

UA51040000000032911

UA51040110000040346

UA51040110090034171

с. Широке

 

 

 

Група платників

згідно поданих заяв

 

 

категорія/цільове призначення
земельних ділянок/розмір(га)

Розмір пільги
(%  суми податкового зобов’язання за рік)

Особи з інвалідністю  I-II групи

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років

Пенсіонери (за віком)

 • для ведення особистого селянського господарства-у розмірі не більше як 2 га
 • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) : у селах-не більше як 0,25 га, в селищах- не більше як 0,15 га;
 • для індивідуального дачного будівництва - не більше як 0,10 га
 •  для ведення садівництва не більше як 0,12 га
 • для будівництва індивідуальних гаражів - не більше як 0,01 га

   100%

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники АТО/ ООС, Фізичні особи, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

"¾"

  100%

Члени сімей загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України

"¾"

100%

 • Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, дошкільні та загально - освітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.
 • Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських організацій осіб з інвалідністю.
 • Громадські організації осіб з інвалідністю України.
 • Збройні сили України,
 • Військові частини (підрозділи) Національної гвардії України,
 • Держприкордонна служба,
 • СБУ,
 • Держспецтранслужба,
 • Служба зовнішньої розвідки,
 • утворені відповідно до законів військові формування,
 • підрозділи апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС,
 • Національна поліція, її територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Національної поліції
 • Міноборони, територіальні органи, заклади, установи та підприємства, що належать до сфери управління Міноборони

 

земельні ділянки, що перебувають у їх власності та використовуються за цільовим призначенням

100%

 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

Секретар сільської  ради                                                       Інна МОСКАЛЕНКО

 

 

 

 

Додаток  4

до рішення  сесії

Маразліївської сільської ради

від _____________2024 №

 

Єдиний податок

 

1. Платники податку

Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені  пунктом 291.3, 291.4 статті 291 Податкового  Кодексу України.

Не можуть бути платниками єдиного податку першої-другої груп суб’єкти господарювання визначені пунктом 291.5 статті 291 Податкового  Кодексу України.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані ними від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком, визначені статтею 292 Податкового Кодексу України.

 

3. Порядок визначення доходів та їх склад

Визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – другої груп визначено  пунктом 292.1-16 Податкового Кодексу України.

 

4. База оподаткування

 Для платників єдиного податку першої та другої груп платників єдиного податку визначається відповідно до пункту 293.1 статті 293 Податкового кодексу України.

5. Ставки єдиного податку

          Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються відповідно до видів господарської діяльності у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Додатку – прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Додатку - мінімальна заробітна плата). Визначені пунктом 293.1 статті 293 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, здійснюють роздрібну торгівлю на ринках та належать до першої та другої групи платників єдиного податку

 

КВЕД ДК

(009-2010)

Ставка податку у відсотках до прожиткового мінімуму встановленого законом на 01 січня податкового ( звітного року)

І-група

Ставка податку у відсотках від мінімальної з/ плати встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного року)

ІІ-група

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами.

10

20

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10

20

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

20

            Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, провадять господарську діяльність з надання побутових послуг та належать до першої та другої групи платників єдиного податку

 

КВЕД ДК

(009-2010)

 

Ставка податку у відсотках до прожиткового мінімуму встановленого законом на 01 січня податкового ( звітного року)

І-група

Ставка податку у відсотках від мінімальної з/ плати встановленої законом на 1 січня податкового

 ( звітного року)

ІІ-група

15.20

Виробництво взуття

10

20

14.12

 

Виробництво робочого одягу

10

20

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10

20

14.19

Виробництво іншого одягу та акцесуарів

10

20

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10

20

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10

20

15.11

Дублення шкур та оздоровлення шкіри; вичинка та фарбування хутра

10

20

14.14

Виробництво спіднього одягу

10

20

13.92

 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу.

10

20

13.99

Виробництво текстильних виробів, н.в.і.у.

10

20

95.29

Ремонт інших побутових виробів і преметів особистого вжитку

10

20

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10

20

14.31

Виробництво панчішно-шкарпетних виробів

10

20

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10

20

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіои та інших матеріалів

10

20

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10

20

31.02

Виробництво кухонних меблів

10

20

31.09

Виробництво інших меблів

10

20

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

10

20

45.20

 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

20

45.40

Торгівля мотоциклами,деталями та приладдям до них,технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

10

20

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10

20

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10

20

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

10

20

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10

20

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочину

10

20

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10

20

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

20

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

20

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10

20

96.02

Надання послуг перукаренями та салонами краси

10

20

96.03

Організація поховань і надання суміжних послуг

10

20

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10

20

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10

20

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10

20

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

10

20

88.91

Денний догляд за дітьми

10

20

88.99

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

10

20

 

 

Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які належать до другої групи платників єдиного податку