Законодавство у сфері протидії торгівлі людьми: 

Законодавство у сфері протидії торгівлі людьми: 

Законодавство у сфері протидії торгівлі людьми:  Конституція України. Закон від 28 червня 1996  року № 254к/96-ВР Закон України «Про протидію торгівлі людьми» Кримінальний кодекс України. Стаття 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 № 29 «Про Національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми» Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 111 «Про затвердження державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми» Постанова Кабінету Міністрів України від 22серпня 2012 № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми»  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» Спільний Наказ Мінсоцполітики України, МВС України від 11 січня 2016 № 4/5 «Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми» Наказ Мінсоцполітики від 18 червня 2012 року № 366 «Про внесення змін до форм заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та розписки про нерозголошення відомостей» Наказ Мінсоцполітики від 30 липня 2013 року  № 458 «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми» Наказ Мінсоцполітики від 14 вересня 2012 року № 578 «Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми" Закон України «Про імміграцію» від 7 червня 2001 року Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 року Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року Наказ Мінсоцполітики від 1 липня 2016 року № 716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання» Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 № 303 «Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми» Протокол ООН від 1 січня 2000 «Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії» Конвенція про рабство Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства Конвенція про права дитини Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності