https://rada.info/upload/users_files/04377859/6cd6e3d898f6698aba547ebf877c804f.pdf

Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область                                                                    РІШЕННЯ

Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 15505000000)

 

 Керуючись Бюджетним Кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26,  статей 59 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши рішення сесії Маразліївської сільської ради від   26 жовтня 2023 року №1123-VІІІ «Про схвалення прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік», , Маразліївська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2024 рік:

-  доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 66 667 100,00гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету сільської  територіальної громади 66 254 900,00гривень, доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади     412 200,00гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки бюджету сільської  територіальної громади у сумі 66 667 100,00                        гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету сільської  територіальної громади 66 254 900,00гривень, видатки спеціального фонду бюджету сільської  територіальної громади 412 200,00гривень;

         оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 13 250,00 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету сільського бюджету;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 66 667,0гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської  територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

 5. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської ради на реалізацію місцевих регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

 6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2024 рік:

  1. дод доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визанчені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиноюпершою статті 71 Бюджетного кодексу Укроаїни), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік»:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 30 707 600,00гривень;

        2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування  спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу україни:

- екологічний податок;

- власні надходження бюджетних установ;

- кошти від продажу земельних ділянок;

- цільові фонди.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2024році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу другого пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- реалізацію природоохоронних заходів (за рахунок надходжень екологічного податку);

- на утримання бюджетних установ (за рахунок власних надходжень бюджетних установ);

- на витрати визначені положенням про цільовий фонд.

9. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • соціальне забезпечення;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до пункту 8 статті 16Бюджетного кодексу України та статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» фінансвое управління Маразліївської сільської ради у межах поточного бюджетного періоду здійснює на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

11. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України фінансове управління Маразліївської сільської ради отримує у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12 Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених з місцевого бюджету (за рахунок коштів Маразліївської сільської територіальної громади) іншим бюджетам, а також обсяг субвенцій, виділених з обласного, районного  та місцевих бюджетів бюджету Маразліївської сільської територіальної громади, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

13 Надати право Маразліївській сільській раді в особі фінансового управління, за погодженням з постійною  комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності  у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків бюджету:

  • За рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між  місцевим бюджетом з подальшим затвердженням на сесії сільської ради
  • За обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів сільського бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду бюджету, програм, що фінансуються з сільського бюджету, без зміни загального обсягу бюджетних призначень

14. Фінансовому управлінню Маразліївській сільській раді:

          14.1. Забезпечити першочергове фінансування витрат  по захищених статтях видатків сільського бюджету у межах наявних ресурсів згідно з затвердженим помісячним розписом загального фонду сільського бюджету.

14.2. Здійснювати фінансування видатків у межах фактичних надходжень до сільського бюджету.

15. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         16.  Рішення набуває чинності  з 01 січня 2024 року.

         17.  Здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

         18. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства        та комунальної власності              (голова Станков М.М.)

         

 

 

  Маразліївський сільський голова                                            Віктор ТОПОР 

     

 

         

 с. Маразліївка

 22 грудня 2023року

 1181–VІІI