ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  сільської  ради VІІІ скликання

       листопада 2023 року №  

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік

 

с Маразліївка

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

І. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК.

ІІ. ЦІЛІ, ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ НА 2024 РІК.

ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА                                                                                    ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ:

 

ЦІЛЬ 1. ПІДТРИМКА ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ГРОМАДИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ.

 

ЦІЛЬ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ, ПРАВ ТА СВОБОД – ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ГРОМАДЯН.

 

ЦІЛЬ 3. ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЯК ОСНОВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА.

 

ЦІЛЬ 4: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТА БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ     СОЦІАЛЬНОЇ    ТА                                              ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ.

 

ЦІЛЬ 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ      НАЛЕЖНОГО      РІВНЯ                                                  ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАЛОСТІ ТА ДОВКІЛЛЯ.

 

ЦІЛЬ 6. РОЗВИТОК І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО, ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 

ІV. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ

V. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

ДОДАТКИ:

Додаток 1 - Розрахунок показників рівня життя на 2024 рік;

Додаток 2 - Перелік об’єктів та проєктів соціально-економічної сфери та інфраструктури, що планується до будівництва, капремонту, модернізації на 2024 рік;

Додаток 3 - Перелік сільських цільових програм та стратегічних документів.

 

МАРАЗЛІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

 

Фото без опису

 

 

                    1 адміністративна будівля та

4 старостинських округів        Фото без опису

Фото без опису 9 населених пунктів       Фото без опису   6 581 осіб

 109 ВПО

 

 297 км²    Фото без опису

 

ВСТУП

 

Програма соціально-економічного розвитку Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік (далі – Програма) розроблена виконавчим комітетом сільської ради спільно зі структурними підрозділами, управліннями, службами Маразліївської сільської ради.

Програму розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних  і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами), з урахуванням Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Стратегії розвитку Одеської області до 2027 року та  Плану заходів на 2021 – 2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Маразліївської територіальної громади до 2025 року.

Програма підготовлена   на   основі    аналізу результатів економічного і соціального розвитку громади за підсумками 9 місяців 2023 року. Програма кореспондується з чинними цільовими програмами та є основою для формування та раціонального використання фінансових, матеріальних та  інших ресурсів громади.

Програма містить розрахунок показників рівня життя на 2024 рік (Додаток 1), перелік об’єктів та проєктів соціально-економічної сфери та інфраструктури, що планується до будівництва, капремонту, модернізації на 2024 рік (Додаток 2), перелік сільських цільових програм та стратегічних документів (Додаток 3).

У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно реалізувати для досягнення пріоритетних завдань розвитку Маразліївської сільської територіальної громади у 2024 році. Виконання заходів Програми дозволить забезпечити стабільне функціонування економіки, сприятиме створенню умов для комфортного та безпечного життя мешканців громади та ВПО.

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів у межах бюджетних призначень на 2024 рік, передбачених на виконання заходів Програми та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Термін реалізації програми - 2024 рік.

 

І. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК

 

У 2023 році, незважаючи на виклики, пов’язані з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, вживались заходи щодо збереження та зміцнення економічної та соціальної стабільності громади шляхом забезпечення сталого функціонування господарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфери, підтримки бізнесу, підвищення продуктивності аграрного сектору, трансформації міжнародного співробітництва та інвестиційної політики.

Особливу увагу Маразліївською сільською радою приділено фінансовій підтримці обороноздатності, територіальній оборони, реконструкції та облаштування захисних споруд, забезпеченню функціонування об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я та освіти. Проведено комплекс заходів підтримки Захисників та Захисниць України, пораненим військовослужбовцям, надано підтримку сім’ям Захисників та Захисниць України, які загинули або постраждали під час війни, а також на вирішення соціально-економічних питань мешканців громади.

 

Тенденції розвитку у відповідних галузях та сферах діяльності

 

Бюджетно-фінансова політика

 

Бюджет Маразліївської громади, незважаючи на важкі умови повномасштабного воєнного вторгнення та правового режиму воєнного стану, що продовжуються в Україні, є збалансованим, самостійним та ефективним.

Маразліївська сільська рада в період невизначеності та ризиків намагається створити умови для відновлення прийнятної динаміки фінансово-бюджетних показників на місцевому рівні, спрямовує зусилля на застосування зваженого підходу до визначення напрямів використання бюджетного ресурсу. Організація бюджетного планування та виконання має на меті застосування підходів єдності, відповідальності, інформаційної прозорості та ефективності.

Динаміка надходжень до загального фонду бюджету у 2023 році

2021 рік

52602,3т.грн    37605,9т.грн                     2022 рік

40%                  29%

2023 рік

 

39973,7т.грн

31%

За 9 місяців 2023 року до загального           фонду бюджету Маразліївської    сільської територіальної    громади     отримано 52 602,3 тис. грн власних та закріплених доходів, що становить 108,23 % до уточнених планових показників затверджених місцевою радою   на   відповідний   звітний період, або 75 % плану на рік (заплановано 69 981,1 тис. грн). Збільшення відбулось в основному за рахунок виплати Мінімального податкового зобов’язання, єдиного податку та акцизного податку. Офіційних трансфертів до бюджету громади отримано 32 550,0 тис. грн, з них:

 

субвенції з державного бюджету становлять 18 837,9 тис. грн, дотації та субвенції з місцевих бюджетів становлять 13 712,1 тис. грн.

Надходження    власних    доходів    сільського    бюджету    становлять   20 052,2 тис. грн або +63% до відповідного періоду 2022 року.

Розглядаючи помісячну динаміку надходжень до сільського бюджету в порівнянні із відповідними періодами минулого року, простежується зменшення обсягу надходжень у вересні, яке виникло у зв’язку із невиплатою ПДФО з паїв у серпні, та перенесення плану сплати на жовтень-грудень місяць цього року.

Розглядаючи найбільші за обсягами надходження до сільського бюджету, помітно, що основними є ПДФО та місцеві податки і збори, і виплата Мінімального податкового зобов’язання в 2023 році за 2022 рік.

Надходження податку з доходів з фізичних осіб за 9 місяців 2023 року склало 6 759,9 тис. грн або 33,7 % до загальних надходжень. Планові показники даного податку на відповідний період виконано на 115,57 % або 910,9 тис. грн. Порівняно з періодом минулого 2022 року надходження збільшилися у співставних умовах на 1 326,5 тис. грн або +24%.

Надходження місцевих податків і зборів за січень – вересень поточного року склали 20 052,2 тис. грн або 38,1% до загальних надходжень. Планові показники виконано на 124,9 %. Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 7 456,1 тис. грн або 62,8%. Значну частину надходжень місцевих податків складає податок на майно – це 5 853,6 тис. грн, в тому числі податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 164,3 тис. грн, плата за землю – 3 310,4 тис. грн, орендна плата – 2 370,3тис. грн, транспортний податок – 8,3 тис. грн. По єдиному податку – це 6 440,9 тис. грн.

Надходженнями акцизного податку у порівняні із січнем-вереснем 2022 року збільшились на 3386% або 660,3 тис. грн. Причиною такого значного збільшення є відміна у 2023 році нульового акцизу на імпорт пального. Акцизного податку за 9 місяців 2023 року до бюджету територіальної громади надійшло 679,8тис. грн або 141,1% до затверджених призначень на період, в тому числі акцизного податку із виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 673,8 тис. грн та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної   торгівлі   підакцизних   товарів   –   6,0 тис. грн.

До бюджету громади отримано 239,8 тис. грн адміністративних зборів   та платежів, що на 123,4 тис. грн або на 48,5% більше від надходжень за відповідний період минулого року.

Державне мито надійшло в сумі 7,9 тис. грн, що на 4,0 тис. грн або 49,4% більше від надходжень минулого року.

До спеціального фонду бюджету громади отримано 1495,5 тис. грн, з них кошти екологічного фонду становлять 10,1 тис. грн, власні надходження

 

                       бюджетних установ – 1 082,2 тис. грн, кошти від продажу землі – 403,2 тис.           

                      грн.

Помісячна динаміка доходів та видатків нашої громади за 9 місяців 2023 року відображає помірне зростання та збалансовані показники між доходами та видатками. Збільшення видатків над доходами (дефіцит) сільського бюджету спостерігався у лютому-березні – у зв’язку із фінансуванням палива та основних засобів для відділу житлово-комунального господарства та благоустрою сільської ради, у травні 2023 року - у зв’язку із початком відпускної кампанії та фінансуванням цих виплат по бюджетних установах  громади.

Видаткова частина сільського бюджету складає 49 616,5 тис. грн, що на 18 538,4 тис. грн менше проти затвердженого річного плану (68 154,9 тис. грн).

Зміна видатків в процесі їх уточнення склалась за рахунок збільшення:

 • вільних    залишків    коштів,   які   склалися   на   01.01.2023   року    – 9 860,3 тис. грн;
 • дохідної частини загального фонду бюджету (перевиконання) – 2 166,0тис. грн.
 • дохідної частини спеціального фонду бюджету – 1 083,3 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року із бюджету Маразліївської сільської територіальної громади проведено видатків в сумі 48 651,6 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 44 937,2 тис. грн та по спеціальному фонду 3 714,4 тис. грн.

Із загальної суми видатків   на   захищені   статті спрямовано і виконано на 31 753,1 тис. грн, або 65,3% всіх видатків, у т.ч. на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями – 28 816,8 тис. грн, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 16,0 тис. грн, харчування - 205,8 тис. грн, соціальне забезпечення – 859,4 тис. грн, оплату енергоносіїв – 1 855,1 тис. грн.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування освіти, благоустрою, соціального захисту населення, культури та здоров’я на зазначені цілі використано 40 876,0 тис. грн ( це 84% усіх видатків ), у тому числі використано на:

 • освіта – 26 103,5 тис. грн;
 • охорона здоров’я – 357,5 тис. грн;
 • соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 455,8 тис. грн;
 • культура – 1 423,5 тис. грн;
 • благоустрій – 11 535,7 тис. грн.

Видатки в сфері житлово-комунального господарства, дорожньої інфраструктури, екології та природніх ресурсів за 9 місяців поточного року використано 12 093,8 тис. грн або 24,9% усіх видатків.

В галузі державного управління за 9 місяців проведено видатків в сумі 6 547,3 тис. грн або 13,5% усіх видатків.

Протягом січня-вересня поточного року із бюджету громади до інших бюджетів передано трансфертів в сумі 2 096,5 тис. грн, з них субвенції до Державного бюджету – 205,0 тис. грн та 150,0 тис. грн до селищного бюджету Сергіївської територіальної громади.

За підсумками виконання сільського бюджету станом на 30.09.2023 року по загальному та спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

В основному в бюджеті забезпечено фінансування захищених статей бюджету, зокрема повної та своєчасної виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.

Проблемні питання:

 • обмеженість фінансового ресурсу за рахунок змін у діючому законодавстві України зокрема: надання податкових пільг; скорочення ділової активності суб’єктів господарювання; фінансування напрямів соціально-економічного розвитку громади, виходячи з можливостей в періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії;
 • наявність податкового боргу серед фізичних осіб підприємців та юридичних осіб.

Міжнародна співпраця

 

Починаючи з перших днів російської агресії в Україні було організовано роботу в напрямку об`єднання зусиль міжнародних партнерів, обласної та районної військових адміністрацій, волонтерів з метою залучення гуманітарної допомоги для забезпечення потреб Маразліївської сільської територіальної громади в умовах воєнного стану.

З 24 лютого 2022 року громада почала приймати внутрішньо переміщених осіб, що триває і до тепер.

З метою підтримки ВПО з гуманітарною місією на території громади працює міжнародна організація INTERSOS, за сприянням якої відбувалась видача допомоги внутрішньо переміщеним особам у вигляді спальних комплектів, ковдр, рушників, пледів, подушок і термосів.

В комунальному заклаі «Центр надання соціальних послуг» Маразліївської сільської ради відбувалась видача гуманітарної допомоги у вигляді одягу для сімей з дітьми до 12 років з числа внутрішньо переміщених осіб від UNICEF, в тому числі теплі речі отримали дітки з особливо соціально незахищених категорій населення нашої громади.

Відділ з питань соціального захисту населення  разом з керівництвом громади провели зустріч з громадянами та презентували допомогу, яку доправила до нашої громади Одеська обласна військова адміністрація та Білгород-Дністровська районна військова адміністрація. Окрім боксів з усім новеньким від UNICEF, до нашої громади надійшло ще багато одягу, зібраного громадянами Європи для потреб українців у важкий час для нашої країни.

Управлінням освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту сільської ради отримано фінансову допомогу у розмірі 4,000 USD від ООН (ЮНІСЕФ) в рамках реалізації проєкту, грошова допомога опорним закладам загальної середньої освіти у 2022/2023 роках.

Маразліївською сільською радою розпочато співпрацю з представниками Товариства Червоного Хреста України. Було отримано та видано гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які змогли отримати продукти харчування, що є дуже важливим в цей складний час.

За останніх два роки, в рамках співпраці Маразліївської сільської ради та Організації ФАО від ООН було зроблено дуже великий внесок в забезпечення життєдіяльності домогосподарств нашої громади, а саме в грошовому та гуманітарному вигляді на загальну суму близько 11 млн.грн.

Домогосподарства отримували таку допомогу як:

 • комплекти комбікормів для годування сільськогосподарських тварин;
 • насіннєвий матеріал картоплі, овочевих культур;
 • ветеринарні ваучери для лікування худоби та птиці;
 • комплекти крапельного зрошування та фінансову підтримку;
 • будівельні ваучери для відбудови сільськогосподарських споруд;
 • фінансову допомогу для визначених важливих категорій захворювань (онкологія, цукровий діабет, інваліди всіх категорій, люди старше 70 років та інші).                                     

                          

ПРОМИСЛОВІСТЬ

          

 На території Маразліївської ТГ здійснюють свою діяльність 205 суб’єктів господарювання, в тому числі сільгосппідприємства, які платять єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 36, підприємств, які платять земельний податок з юридичних осіб – 6, фізичних осіб підприємців, які платять єдиний податок з фізичних осіб – 159. Крім того, на території зареєстровано 27 установ, що сплачують податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати.

Всі підприємства, що здійснювали свою діяльність в минулому році, так і продовжують працювати та сплачувати податки протягом січня-листопада місяців, про що свідчить виконання бюджету. Але в зв’язку із введенням військового стану внаслідок збройної агресії Російської Федерації та прийняттям низки законодавчих актів, що впливають на наповнення бюджету, доходна частина бюджету по деяким платникам податків не виконується на рівні 2021 року та 2 місяців 2022 року, а саме: з зареєстрованих 159 ФОПів податки сплачують за результатами моніторингу лише 56.

Найбільші підприємства на території громади:

СФГ «Колос» (голова Юрескул Б.П.), СФГ «Мрія» (голова Скалозуб В.М.), СФГ «Марс» (голова Топор Л. П..),  СФГ «Основа» (голова Голубенко В.М.), СФГ «Кашульський»  (голова Кашульський І.Г.), СК «Прогрес» (голова Упалюк В.С.), СК «Долинівський» (голова Станков М.М.), Агрофірма «Ніва» (голова Граматін Ю.В.), ВАТ «Октябрський» (директор Шевченко Т.Т.)  та інші.

 

Житлово-комунальне господарство та благоустрій територіальної громади

 

Для забезпечення населення водопостачанням та водовідведенням, збором сміття, прибиранням територій населених пунктів та поза ними, прилеглих до дороги територій, висадженням та доглядом за багаторічними зеленими насадженнями, ремонтом та обслуговуванням дорожньої інфраструктури було створено два підприємства житлово-комунального господарства, а саме :

 1. Комунальне підприємство «Олексіївське», яке є прибутковою організацією та займається водопостачання та водовідведенням по всій території громади, також в експлуатації  даного підприємства є колишнє «військове містечко» (три п’ятиповерхові будинки). Основними завданнями даного підприємства є:
  • Забезпечення населення громади питною водою нормативної якості;
  • Покращення забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням, ліквідація аварійних проривів;
  • Проведення ремонтних, поточних та аварійних робіт без зупинки підйомів води.

      За 9 місяців 2023 року з місцевого бюджету надано фінансової підтримки на закупівлю труби водопровідної для відновлення водопостачання в с.Маразліївка  на суму – 99,0 тис. грн. та згідно з рішенням сесії було виділено кошти в сумі 49 500,00 грн для розчистки башти в селі Маразліївка. 

     Протягом 2023 року між ВП «Б-Дністровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» та КП «Олексіївське» було укладено договір на мікробіологічні та санітарно-гігієнічні дослідження питної води зі свердловин, РЧВ та мережі. Якість питної води, яка подається в розподільчу мережу, контролюється відділом лабораторних досліджень, згідно з протоколами досліджень питної води, яка надходить споживачам, відповідає вимогам ДСанПІНУ 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини» за бактеріологічним, фізично-хімічними та органолептичними показниками.

         Для підвищення якості води постійно проводиться обеззараження водонапірної системи, в літній період частіше.

        2) Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою  Маразліївської сільської ради – є юридичною особою та неприбутковою організацією для здійснення координації роботи підприємств житлово-комунального господарства та благоустрою, контроль за належним станом, ремонтом і розвитком об’єктів комунального господарства, що перебувають в комунальній власності  територіальної громади, а також інших форм власності у межах своєї компетенції. Основними завданнями, які виконує відділ житлово-комунального господарства та благоустрою, є:

  • Обслуговування та ремонт доріг комунальної власності;
  • Облік та ремонт транспортних засобів, які знаходяться в експлуатації;
  • Прибирання та благоустрій кладовищ, паркових зон, придорожніх територій та інших територій комунальної власності;
  • Організація охорони об’єктів комунальної та іншої власності;
  • Вирощування зелених насаджень, утримання зелених насаджень  та озеленення вуличних територій, парків та скверів;
  • Обслуговування ліній вуличного освітлення та виконання робіт по освітленню вулиць, парків, скверів, об’єктів комунальної та іншої власності;
  • Прибирання та санітарне утримання вуличних територій, парків, скверів, вуличних зупинок та тротуарів;
  • Організація та забезпечення виконання місцевих, регіональних, загальнодержавних програм у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства.

        За 9  місяців 2023 року касові видатки відділу становлять (загальний та спеціальний фонд) 12 057 845,53 грн до планових показників 17 202 400,00 грн, що становить 70% виконання.

        Щоквартально відбувалось грейдерування доріг місцевого значення (польових та без твердого покриття) близько 148,2км за 9 місяців (близько 700,0 тис. грн затрати грейдера). Також постійно по всій території населених пунктів, придорожній території, парків та кладовищ здійснюються обкоси трави.

          Кількість посаджених зелених насаджень – 3150 од., з них посадкового матеріалу висаджено в розпліднику 2160 од. та висадженого (дерева, кущи, рози та квіти) 990 од., у спекотний період щотижня здійснюється полив багаторічних насаджень. Постійно ліквідуються несанкціоновані стихійні сміттєзвалища до 9 шт, та розроблено паспорти на 5 офіційних сміттєзвалищ на території громади.

       На утримання зовнішнього освітлення в т.ч. використання електроенергії - 400.0 тис. грн.

 

Транспортно-дорожнє господарство

 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету на поточні видатки витрачено протягом звітного періоду 4 392,5 тис. грн, в т.ч. кошти спрямовані на проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття, придбання щебеню для підсипання та грейдерування доріг комунальної   власності      населених пунктів Маразліївської ТГ.

Земельні відносини

 

      За 9 місяців  2023 року спеціалістами із земельних питань Маразліївської сільської ради спільно з постійною комісією з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток  історичного середовища та благоустрою проведено 5 засідань.  Розглянуто  92 питання, за результатами розгляду підготовлено 92 проектів рішень сесії  Маразліївської сільської ради.

      Протягом 9 місяців проведено роботу, а саме:

- надано 23 довідки про наявність чи відсутність земельних ділянок у власності чи користуванні громадян;

- надано 26 довідок про те, що згідно земельно-кадастрових даних за СФГ на території Маразліївської сільської ради налічується 21546.37 сільськогосподарських угідь,

- надано дозвіл на викуп 3 земельних ділянок несільськогосподарського призначення, НГО яких складає 2 126 982.01 грн, з яких сплачено в бюджет Маразліївської сільської ради  авансовий внесок в розмірі 403 203,63 грн;

  - проведено інвентаризацію  та передано через аукціон 13 лотів на право оренди  земельних ділянок площею 80,8172 га на суму 431,5 тис. грн;

   - затверджено 4 технічних документацій щодо інвентаризації земель з метою формування земельних ділянок комунальної власності  для подальшої передачі  через аукціон – 81.9 га;

- надано дозвіл  на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель з метою формування земельних ділянок комунальної власності для подальшої передачі через аукціон – 3,3 га;

- надано 2 дозволи на зміну цільового призначення земельним ділянкам із земель запасу;

- затверджено технічної документації  про передачу у власність 19 земельних присадибних ділянок;

 - затверджено 3 проекти землеустрою щодо передачі в постійне користування   земельних ділянок під кладовища та церкви;

 • надано 3 дозволи та затверджено проекти землеустрою щодо відведення з/д у власність громадянам України  для ведення с/г виробництва;

- надано 2 дозволи на виготовлення проекту землеустрою для ведення городництва;

 • укладено та поновлено 22 договори оренди землі;
 • Земельною комісією по вирішенню земельних спорів здійснено 3 виїзди для розгляду скарг громадян;
 • Сформовано перелік громадян, які використовують одноосібно земельні ділянки для ведення товарного с/г виробництва та для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів з уточненням їх персональних даних для нарахування земельного податку та мінімального податкового зобов'язання за 2022 рік.

            Всього за використання земельних ділянок без правоустановчих документів, до моменту виготовлення таких і затвердження на черговій сесії та передачі в оренду на земельних торгах складено 36 Договорів про відшкодування втрат до бюджету Маразліївської сільської ради  за фактичне користування земельними ділянками на суму 1 221 905,67 грн за 435,5362 га землі.

       Заключено договорів про відшкодування втрат до бюджету Маразліївської сільської ради  за фактичне користування земельними ділянками (польовими дорогами), який діє до дати реєстрації права оренди в реєстрі речових прав  на суму 199594.59 грн за 63,85 га, що складає 3125,99 грн за 1 га.

       Замовлено 96 витягів  про НГО  земельних ділянок для перерахунку орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Маразліївської сільської ради.

В галузі охорони здоров’я

 

Медичну допомогу в Маразліївській територіальній громаді надають:

 • Центр первинної медико-санітарної допомоги Білгород-Дністровської районної ради;
 • КНП «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради;
 • КНП «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги медицини та катастроф» Одеської обласної ради.

Первинна медико-санітарна допомога на засадах загальної практики – сімейної медицини є на сьогодні основою амбулаторної допомоги, при ній функціонує Одеська швидка медична допомога (село Маразліївка) та 3 ФАПи (села Широке, Олексіївка, Монаші) .

Амбулаторії та ФАПи забезпечені всіма необхідними медикаментами для невідкладної допомоги, деззасобами, витратними матеріалами відповідно до  табеля оснащення.

Протягом 9 місяців в ФАПі села Монаші проведено поточний ремонт, замінено вікна, двері та санвузол з прилеглими приміщеннями, проведено водопостачання. В ФАПі села Олексіївка закуплено вікна для енергозбереження та паркан до прилеглої території, для ФАПу села Широке закуплено кардіограф.

 

РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ

 

     Маразліївська територіальна громада майже не володіє трудовим потенціалом з  високим рівнем освіти та професійно-кваліфікаційного складу, молоде населення, отримавши повну середню та вищу освіти, спрямовує свій потенціал до міст та частіше за кордон.

      На території громади, як і в цілому в області, сьогодні гостро стоїть проблема раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між галузями господарства і окремими районами, ліквідація безробіття, тощо.

Протягом 9 місяців 2023 року спеціалістами Білгород-Дністровського центру зайнятості постійно проводилися інформаційні семінари із загальних питань зайнятості, тренінги з техніки пошуку роботи, презентації послуг з професійного навчання, у т.ч. послуг ЦПТО, профінформаційні семінари для ВПО. На офіційному сайті Маразліївської ТГ щомісячно висвітлюється інформація про вакантні посади, а також можливість отримати безкоштовну освіту згідно направлень на навчання через Центр зайнятості.

 

ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 

У  вересні 2023  року  розмір  середньої заробітної  плати   штатних   працівників   підприємств,   установ,   організацій    становив  13 100 грн.

     Маразліївською сільською радою постійно проводиться робота з юридичними та фізичними особами - підприємцями, які нараховують найманим працівникам заробітну плату в розмірі  менше мінімального.

За оперативними даними, заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, установах та організаціях  Маразліївської сільської ради станом на 01.10.2023 року відсутня.

Графіки підвищення рівня заробітної плати не надавались.

Також проводиться постійно  індивідуальна роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання Маразліївської сільської ради, щодо належного захисту трудових прав працівників, детінізація заробітної плати та легалізація трудових відносин.

 

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РОБОТА ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕТИНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 

    Маразліївською сільською радою постійно проводиться робота з юридичними та фізичними особами-підприємцями щодо легалізації та детінізація виплати заробітної плати та нарахування найманим працівникам заробітної плати у розмірі не менше мінімальної.

    З січня по вересень 2023 року середня заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій коливалась:

 

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8660

 

8100

9117

8845

8596

9088

9560

9204

9674

2

Водопостачання: каналізація, поводження з відходами

11794

11410

10878

11118

11303

11421

11446

11482

11939

3

Оптова та роздрібна торгівля

4782

5334

5334

5334

5830

5902

5151

5918

5918

4

Тимчасове розміщення й організація харчування

-

-

-

-

-

-

6700

6700

6700

5

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

11310

11450

12686

11781

12981

27355

11076

9342

13173

6

Надання інших видів послуг

6740

6740

6740

6740

6740

6740

6740

6740

6740

Всього по ТГ:

10179

10003

11089

10478

11001

18878

9871

9246

10861

 

 

В галузі освіти

 

Реформування освітньої галузі — це відповідь на суспільний запит. Саме освіта забезпечує якість людського капіталу, який є основою економічного розвитку країни. Впродовж останніх років Міністерство освіти і науки України продовжує стратегічний курс на реформування усіх сфер освіти. Зокрема, запущена трансформація дошкільної освіти. З метою покращення її якості та доступності було спрощено умови для відкриття та функціонування закладів дошкільної освіти.

Всі заклади дошкільної освіти при навчально-виховних комплексах отримали оновлений державний стандарт  базового компоненту.

У системі повної загальної середньої освіти продовжується реформа   Нової української школи, зокрема, розроблено новий державний стандарт базової освіти для 5-9 класів. Стратегічно важливою подією стало ухвалення Закону «Про повну загальну освіту», який створює більше можливостей для учнів, учителів, батьків та освітніх управлінців.

Суттєвих змін зазнала й система підвищення кваліфікації вчителів: запроваджено принцип «гроші ходять за учителем на підвищення кваліфікації»,  що створює додаткову конкуренцію для ринку освітніх послуг і сприятиме підвищенню якості їх надання.

Перед системою освіти постали нові виклики, пов’язані з неперервністю освітнього процесу, спроможністю закладів усіх рівнів освіти забезпечити якість і сталість здобуття освіти в умовах карантинних обмежень, воєнного стану, необхідністю розвитку дистанційної та змішаної форм навчання. Усе це спонукає посилювати складові реформи освітньої галузі, пов’язані з діджиталізацією освітнього середовища, передусім, із забезпеченням закладів освіти швидкісним доступом до мережі Інтернет, а учнів та педагогів — пристроями та електронними освітніми ресурсами.

На території Маразліївської територіальної громади функціонує 7 навчальних закладів,  в яких здобувають освіту 959 учнів, з них дошкільного віку - 71 дитина. Всього 47 класів, в тому числі 1 клас з інклюзивним навчанням.

В освітній галузі Маразліївської територіальної громади працює 91 педагогічний працівник та 61 особа непедагогічного спрямування, загалом 152 особи.

      На даний час заклади відвідує 1 дитина з особливими освітніми потребами (ООП). Для неї створюються всі необхідні умови належного перебування в закладі. Співпраця з Інклюзивно-ресурсним центром (ІРЦ) поступово вирішує питання системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу вихованця закладу з  особливими освітніми потребами через надання корекційно-розвиткових послуг                                                          фахівцями Центру.

 

Мережа навчальних закладів

 

У закладах освіти (100%) змінено просторово-предметне оточення. Всі класні приміщення, в яких навчається 381 учень початкових класів, 409 учнів 5-9 класів та 53 учні 10-11 класів. Усі забезпечені сучасним дизайном, новим навчальним обладнанням, дидактичними матеріалами, мобільними робочими місцями, які при потребі можна трансформувати, технічними засобами навчання: телевізорами, ноутбуками, комп’ютерами, копіювальною технікою та навчально-дидактичними матеріалами, рекомендовані наказом МОН України.

Методична діяльність у поточному навчальному році спрямована на реалізацію науково - методичної теми школи: «Компетентний вчитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу».

Вчителі, які навчатимуть учнів НУШ у 2023-2024 навчальному році стовідсотково пройшли курси підвищення кваліфікації за Типовою освітньою програмою МОН України на базі Одеської академії безперервної освіти.

Згідно з річним планом роботи педагогічні колективи створюють сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, плідно працюють над проблемою:

«Формування життєвих компетентностей майбутнього громадянина, патріота України, соціально активної, високоморальної, фізично розвинутої, гармонійної           особистості».

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану потребує іншого змісту та підходів до проведення виховної роботи. Основним цільовим напрямом є забезпечення безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя.

Упродовж навчального року проведено наступні заходи:

 • збір продуктів та подарунків, засобів першої необхідності, медикаментів, теплого одягу, грошей для ЗСУ, плетення маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок (співпраця з волонтерськими організаціями);
 • благодійні ярмарки на підтримку Збройних Сил України, у яких брали участь класні керівники та учнівське самоврядування.

З метою попередження жорстокості та насильства в учнівському середовищі проводяться такі заходи, як Тиждень профілактики булінгу, Тиждень правових знань, Всеукраїнська щорічна акції «16 днів проти насильства».

Творча обдарованість

 

На постійній основі створюються умови для розвитку та позитивної мотивації до навчання учнів закладів освіти громади. Зокрема проводяться учнівські олімпіади, турніри та інші інтелектуальні змагання.

У   навчальних закладах громади проводяться Всеукраїнські предметні олімпіади.                               Учні   закладів постійно беруть участь у різноманітних Всеукраїнських та обласних конкурсах.

Проводяться позакласні заходи, відкриті виховні години, тематичні лінійки, зустрічі з воїнами ЗСУ, різноманітні акції.

Проблемні питання:

 • необхідність облаштування укриттів та безбар’єрного доступу в закладах загальної середньої освіти та в закладах дошкільної освіти відповідно до вимог,;
 • впровадження в закладах дошкільної освіти харчоблоків по вимогах НАССР;
 • придбання шкільного автобусу для безперервного доступу до закладів освіти;
 • необхідність встановлення відеоспостереження в закладах загальної середньої освіти;
 • необхідність встановлення турнікетів з метою контролю доступу до закладів освіти.

В галузі культури

 

На території Маразліївської територіальної громади функціонує 6 закладів культури: 4 будинки культури та 2 бібліотеки

Основними напрямками роботи Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської  ради в напрямку культури є реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких проєктів у територіальній громаді, доступність всіх видів культурних послуг, відродження та розвиток традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин, розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля   населення, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення галузі культури, залучення інвестицій у реконструкцію діючих закладів культури територіальної громади та об’єктів національної культурної спадщини, формування цілісного культурно - інформаційного простору, захист та просування високоякісного і різноманітного культурного продукту, а також забезпечення виконання основних заходів державних, обласних, сільських та цільових програм.

Постійно проводиться відповідна робота з організації культурно- мистецьких, розважальних та пізнавально - інформаційних заходів, зі збереження народної творчості, відродження осередків художніх промислів та ремесл, організації діяльності народних та зразкових аматорських колективів щодо участі у різноманітних Міжнародних, Всеукраїнських, обласних фестивалях та конкурсах.

Проблемні питання:

 • застаріла матеріально-технічна база закладів культури;
 • необхідність проведення капітальних та поточних ремонтних робіт в      закладах культури;
 • необхідність оновлення бібліотечних фондів;
 • необхідність комп’ютеризації сільських бібліотек;
 • відсутність    облікової   документації       певних             об’єктів культурної        спадщини.

 

Підтримка дітей та сім’ї

 

Основними завданнями Служби у справах дітей Маразліївської сільської ради є запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері захисту прав дітей, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

     Відповідно до статистичних даних,  на території Маразліївської територіальної громади проживає 1367 дітей, на обліку в Службі у справах дітей перебуває 110 дітей, з них: 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 68 дітей з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, та 7 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

    Впродовж 9 місяців 2023 року взято на облік та надано статус 4 дітям, позбавленим батьківського піклування,  (3 сім’ї), в зв’язку з ухиленням батьків від їх виховання та утримання (позбавлення батьківських прав).

       На первинному обліку перебуває 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: - 22 дитини виховується в сім’ях опікунів, піклувальників; - 2 дітей в прийомних сім’ях, ДБСТ - 4 дітей , 5 – в державному закладі  на повному  забезпеченні, 2 дитини в спеціалізованому будинку дитини.

     Особлива увага приділяється сімейним формам виховання, працівники Служби постійно відвідують опікунські сім’ї. Під час перевірки приділяється увага умовам утримання та виховання дітей в цих сім’ях.

      З метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний  розвиток протягом звітного періоду Службою у справах дітей Маразліївської сільської ради проведено 9 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 17 питань: підготовлено 9 висновків про доцільність позбавлення батьківських прав, 3 – про надання статусу,  1 – про взяття на квартирний облік, 5 - про надання дозволу на укладання договору на ім’я неповнолітнього, 2–про заміну статусу, 5 – про затвердження індивідуального плану.

   Підготовлено 35 витягів з обліково-статистичних карток дітей даної категорії  на пільгових умовах. Начальник Служби у справах дітей, відповідно до розподілу посадових обов’язків, формує особові справи дітей, які перебувають на обліку у Службі, готує проекти індивідуальних планів їх соціального захисту, запити на підприємства і організації для вивчення стану виконання батьківських обов’язків, житлового забезпечення, стану здоров’я дітей тощо. Отримані дані систематично вносяться в Єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти». Постійно надається правова допомога сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, опікунам (піклувальникам), прийомним батькам в оформленні документації для отримання гарантованої державою допомоги, виконання батьками обов’язків по догляду за дітьми тощо. Наразі основними завданнями Служби у справах дітей залишається реалізації права кожної дитини, яка залишилась без батьківського піклування, на виховання в сім’ї, зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в державних закладах. Питання забезпечення сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається актуальними і надалі.

     Протягом 2023 року визначалися оптимальні шляхи вирішення проблем у відповідності до індивідуальних потреб кожної дитини та влаштування їх на виховання у сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. Службою у справах дітей проводиться робота по виявленню нерухомого майна у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється контроль за оформленням спадщини на їх ім‘я. У разі надходження інформації про наявність у дитини майна, комісією здійснюється його обстеження, складається опис, ініціюється питання про призначення опіки над майном. Під постійним контролем перебуває питання вчасної постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які на час виникнення обставин, що призвели до втрати дітьми батьків, не мали впорядкованого житла. По досягненню дітьми відповідного віку Службою направляється до піклувальника письмове повідомлення щодо забезпечення права дитини на постановку їх на пільгову квартирну чергу.

    У 2023 році на зазначений облік було поставлено 2 дітей відповідної категорії. На кінець року на квартирному обліку перебуває 29 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їхнього числа.

     З метою своєчасного виявлення та обліку дітей із сімей, які неспроможні виконувати батьківські обов’язки та потребують соціального захисту, Службою налагоджена відповідна взаємодія з освітянськими закладами сіл,  старостами сіл, дільничним інспектором,  ювенальною превенцією  Білгород – Дністровського району.

      Впродовж 2023 року проведено 18 профілактичних рейдів по попередженню дитячої бездоглядності, жебракування, профілактики правопорушень, в сім`ях, які опинилися в складних життєвих обставинах, проведено 56 обстежень житлово - побутових умов проживання сімей, які проживають на території Маразліївської територіальної громади, 18 батьків попереджені про адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов`язків. Шість разів працівники Служби у справах дітей Маразліївської сільської ради залучалися правоохоронними органами в якості представників законних інтересів неповнолітніх. Від початку року працівники Служби брали участь в судових засіданнях для захисту прав та законних інтересів дітей, в яких орган опіки та піклування був позивачем, відповідачем, а також залучені до участі, як третя особа: 6 засідань по позбавленню батьківських прав.

        За 2023 рік в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей м. Білгород – Дністровського, який підпорядкований службі у справах дітей Білгород – Дністровської РДА,  влаштовано 5 дітей з Маразліївської ТГ , які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування. Службою у справах дітей та адміністрацією Центру вживаються всі необхідні заходи щодо вчасного вирішення питання про повернення у дітей та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, які перебувають у Центрі соціально-психологічної реабілітації діти.

 

Соціальний захист населення та охорони здоров’я

 

     За дванадцять місяців роботи Відділом з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради проводилась така робота: координація внутрішньо переміщених осіб з метою їх розселення на території Маразліївської ТГ, робота щодо всебічної соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, систематичне фінансування комунальних установ, виконувалася робота щодо оздоровлення дітей пільгових категорій, реабілітація дітей-інвалідів, приймаються заяви від мешканців громади, що звертаються з метою отримання соціальних послуг та виносяться відповідні рішення щодо їх надання/відмови.

      За звітний період прийнято заяви із повним пакетом документів, сформовано електронні особові справи. Прийнято 700 заяв на призначення усіх видів соціальних допомог (соціальні допомоги – 582, пільг – 93, субсидій – 211, соціальна допомога особам, які не мають право на пенсію – 13, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 2, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам – 20, тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 6, соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 10, соціальна підтримка багатодітних сімей – 13, допомога на догляд особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 15, державна допомога сім’ям з дітьми – 145, соціальна допомога малозабезпеченим – 144). Спеціалістами відділу надано до 1100 консультацій щодо подання заяви та документів. Заяви та консультації реєструються в журналах відповідно до Інструкції щодо порядку оформлення і введення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги.

       Видано 27 посвідчень багатодітної родини та дитини з багатодітної родини, 33 довідок про перебування на обліку. Проведено реабілітацію 3 дітей-інвалідів.

Призначено 32 щомісячні компенсаційні виплати непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги особам нездатним до самообслуговування. Проведено нарахування і сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за отримувачів компенсації, яким здійснено призначення у І півріччі поточного року.

       Впроваджено промислову експлуатацію ПК «Соціальна громада» для призначення і виплати компенсації фізичним особам з догляду та прийняття рішень про надання соціальних послуг.

        Щомісяця проводиться прийом документів на компенсацію витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб, узагальнення поданої інформації, визначення обсягів та джерел компенсації особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подання переліку до ДССП Одеської обласної військової адміністрації.

Відповідно до Програми соціального захисту населення, опрацьовано та виплачено через установи банків різного виду допомоги, компенсації, пільги на загальну суму 1 млн. 113 тис. грн.

Протягом 2023 року за індивідуальним зверненням громадян надана матеріальна допомога 460 особам. З сільського бюджету громади профінансовано 1 113 000 грн. з них:

 • надання матеріальної допомоги на лікування;
 • надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань ВПО та СЖО;
 • надання матеріальної допомоги на поховання;
 • надання матеріальної допомоги в зв’язку з пожежею;
 • надання матеріальної допомоги при народженні дитини;
 • надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилось 90 та більше років;
 • надання матеріальної допомоги дітям з інвалідністю та особам з І групою інвалідності;
 • надання матеріальної допомоги учасникам АТО;
 • сім’ям загиблих військовослужбовців;
 • воїнам – інтернаціоналістам;
 • громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

      Затверджено Програму «Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки». За цією програмою поховано 4 військовослужбовця та 6 безрідних громадян на суму 199 150 грн.

     Проведено заходи щодо реабілітації дітей-інвалідів, а саме: реабілітували трьох осіб на суму 90 000 грн. в Одеському фонді реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє».

       Розпочато роботи по ремонту Пункту тимчасового проживання ВПО та Пункту незламності. За 2023 рік профінансовано 512 035 грн., на ремонт, облаштування та зарплату для будівельників.

      За програмою соціального захисту населення «Турбота-Ювіляри» за 2023 рік привітали 88 громадян похилого віку з ювілеєм, а саме 70, 75, 80, 85, 90,95, 100 – річчям. Було закуплено подарунків на суму 49  000 грн.

      За програмою «Здоров’я населення Маразліївської територіальної громади» за 2023 рік за рецептами відшкодовано 66 305,30 гривень на покриття ліків та засобів гігієни на окремі категорії захворювань.

       В рамках програми соціального захисту населення «Турбота» надано натуральну допомогу одиноким громадянам похилого віку, інвалідам І групи та дітям-інвалідам у вигляді продовольчих пакунків та засобів гігієни. За 2023 рік на цю програму було витрачено 187000 грн.

     Привітали новорічними подарунками 133 дитини від 0 до 3 х років та пільгових категорій.

      Відділом розроблено Програму соціального захисту населення, якою було визначено найбільш вразливі категорії громадян, що потребують вирішення болючих проблем, оздоровлення найменш захищених категорій громадян.

        Проводиться робота із суб’єктами взаємодії з питань запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі, надаються роз’яснення щодо протидії торгівлі людьми та ґендерної рівності.

       За звітний період проведено 3 засідання Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.

        Проведено інформаційну компанію до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми.

       Також в громаді функціонує КЗ «Центр надання соціальних послуг» Маразліївської сільської ради, який утворено для здійснення соціального обслуговування громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

       Основні категорії отримувачів соціальних послуг - це постраждалі від жорстокого поводження та насильства,  від збройних конфліктів та тимчасової окупації, одинокі матері (батьки), сім’ї, члени яких перебувають/перебували в конфлікті з законом, сім’ї, яких торкнулася проблема ВІЛ, сім’ї, де один чи кілька членів мають інвалідність, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, особи, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ї, яким призначені державні соціальні допомоги.

Проблемні питання:

- збільшення кількості громадян, які потребують отримання розширеного кола соціальних послуг у зв’язку з умовами та викликами сьогодення, пов’язаними з російською військовою агресією проти України.

 

Мобілізаційна робота, ведення військового обліку та цивільний захист

населення, техногенної та пожежної безпеки

 

Фахівцями цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи в звітному періоді проводилась робота в умовах постійної загрози внаслідок збройної агресії Російської Федерації, з метою покращення цивільного захисту населення в громаді.

Розроблено Програму «Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району на 2022 – 2025 роки», яку погоджено з Планами взаємодій між місцевими органами та силами цивільного захисту Білгород-Дністровського районного управління Головного  управління ДСНС України в Одеській області та ланки територіальної громади під час ліквідації прогнозованих НС, створено місцеву Пожежну команду при відділі житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради та отримано в безоплатне користування пожежну машину, на якій здійснюються виїзди команди по населеним пунктам Маразліївської сільської ради та району.

Уточнено розрахунок укриття населення Маразліївської територіальної громади.

Було уточнено План дій Маразліївської територіальної громади на випадок збройної агресії, план евакуації населення Маразліївської селищної територіальної громади.

Утворено План спільних заходів на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з відсутністю електро-, тепло-, газо- та водопостачання у Маразліївській територіальній громаді Білгород- Дністровського району Одеської області в умовах воєнного стану.

Затверджено Перелік об’єктових формувань цивільного захисту Маразліївської територіальної громади.

Розроблено та затверджено алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій «БЛЕК-АУТ».

Розроблено План підготовки та розгортання «Пунктів незламності», визначено їх перелік та графік роботи.

З початку повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України проводилося постійне чергування в приміщенні сільської ради для забезпечення оперативного інформування населення про повітряну тривогу.

Сформовано заявку на функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців на 2024 рік

На   території    громади розташовано  5    протирадіаційних    укриттів,  1 найпростіше укриття та пристосовані під укриття підвальні приміщення. Визначено відповідальних осіб за утримання захисних споруд цивільного захисту, у яких реально здійснюється укриття населення та працюючої зміни. Позначено відповідними   табличками   місця розміщення   таких    споруд. Щодо місця розміщення таких споруд населення інформується за допомогою місцевих      засобів          інформації, офіційного сайту сільської ради, інформаційних куточків, соціальних мереж.

Проводяться щоденні заміри радіаційного фону.

Організовано оповіщення населення про небезпеку за допомогою системи   централізованого оповіщення про надзвичайні ситуації.

Ведеться облік надзвичайних ситуацій та некваліфікованих надзвичайних   подій.

Станом на 01.10.2023 року на території громади надзвичайних ситуацій   не виникало.

Завідувачем військово-облікового бюро організовано роботу з уточнення списків військовозобов’язаних, формування повісток та їх вручення по Маразліївській громаді.

За 9 місяців 2023 року  виконано 107 доручень начальника  відділу Білгород-Дністровського РТЦК та СП.

Здійснювалась   допомога   щодо    перевезення    військовозобов’язаних на підставі доручень начальника відділу Білгород-Дністровського РТЦК та СП.

Відповідно до Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку», а також Указів Президента України систематично проводиться робота по оповіщенню військовозобов’язаних на території Маразліївської територіальної   громади.

Проводився контроль щодо заведення особових справ призовників в освітніх закладах та на території старостинських округів, а також прибуття призовників до відділу  РТЦК для подальшого проходження медичного огляду та отримання відповідних посвідчень.

Завідувачем військово-облікового бюро заведено 1182 карток первинного обліку призовників та             військовозобов’язаних.

На     даний     час     в     громаді      кількість     допризовників      складає 108 осіб, призовників від 18 до 27 років - 291 особа.

 

 

 

Адміністративні послуги

 

Центр надання адміністративних послуг (надалі -Центр) є моделлю інтегрованого офісу, діяльність якого здійснюється через адміністраторів за принципом «єдиного вікна».

Основним завданням Центру є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг населенню.

Протягом звітного періоду адміністраторами Центру постійно здійснювалось консультування з питань надання адміністративних послуг, в тому числі з державної реєстрації речових прав, державної реєстрації бізнесу, пенсійних послуг.

Лідерами за популярністю у 2023 році є наступні                                                                                   адміністративні послуги:

 • державна реєстрація речових прав на нерухоме майно;
 • реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання;
 • послуги ДЗК (нормативно - грошова оцінка, видача витягів з ДЗК).

За надання адміністративних послуг місцевий бюджет за 9 місяців 2023 року поповнився на 239 754,63 грн.

 

Правова робота

 

У межах визначених повноважень працівниками за дорученням сільського голови розглядалися депутатські звернення та запити, письмові звернення громадян, підприємств, організацій та запити правоохоронних органів, тощо.

Забезпечено ведення діловодства адміністративної комісії при виконавчому комітеті сільської ради.

Постійно здійснюється робота у сфері антикорупційної діяльності, а саме:

 • роз’яснювальна робота щодо обов’язку подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, особливостей їх подання в умовах воєнного стану;
 • щодо виникнення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників сільської ради та комунального підприємства «Олексіївське», засновником якого є Маразліївська сільська рада;
 • роз’яснювальна робота щодо необхідності дотримання Закону України  «Про запобігання корупції».

Протягом 9 місяців 2023 року підготовлено 160 проєктів розпоряджень сільського голови з кадрових питань, а саме:

 • 126 розпоряджень     сільського   голови   з   особового             складу                        (про  призначення, переведення, звільнення, заохочення тощо);
 •   30 розпоряджень сільського голови про надання щорічних та інших  видів відпусток;
 •   4 розпорядження сільського голови про службові відрядження.

Окрім того, забезпечено підготовку 82-х проєктів розпоряджень сільського голови з основної діяльності, зокрема, про норму тривалості робочого часу у зв’язку з продовженням воєнного стану в Україні, про проведення службових розслідувань, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо.

Підготовлено на розгляд виконавчого комітету 94 проєкти рішень та 196 проєктів рішень на розгляд депутатів сільської ради.

 

 

 

 

ІІ. ЦІЛІ, ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ НА 2024 РІК

 

Цілі, пріоритети та завдання Програми соціально-економічного розвитку Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік спрямовані на забезпечення стабільного функціонування територіальної громади в умовах викликів, зумовлених військовою агресією проти України. Виконання визначених у Програмі завдань та заходів стане вагомим підґрунтям для економічного зростання, забезпечення соціальних гарантій та сприятиме досягненню головної мети Програми щодо забезпечення стабільного зростання в реальному секторі економіки й на цій основі – поліпшення якості життя  мешканців громади.

Головними цілями та пріоритетами у роботі Маразліївської сільської ради на  на 2024 рік є вжиття заходів щодо:

 • підвищення рівня безпеки та захисту мешканців громади;
 • вдосконалення наявних об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, приведення їх технічного стану у відповідність до вимог воєнного часу;
 • підвищення рівня соціального захисту Захисників та Захисниць України членів та їх сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
 • здійснення всебічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї та молоді, захисту прав дітей;
 • забезпечення комплексного розвитку територій населених пунктів громади та фінансової самодостатності;
 • забезпечення ефективної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва;
 • створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту;
 • створення умов для надання належних та якісних видів послуг;
 • забезпечення економічної ефективності комунальних підприємств, їх ефективної діяльності та створення умов щодо підвищення якості надання усіх видів житлово-комунальних послуг;
 • виховання патріотизму та формування громадської активності широких верствах суспільства;
 • реалізація заходів щодо енергоефективності та енергозбереження;
 • створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку територіальної громади та міжнародної донорської допомоги;
 • покращення стану навколишнього природнього середовища та раціональне використання природних ресурсів;
 • реалізація програмних заходів у всіх населених пунктах на території громади щодо запровадження їх виконання з благоустрою території та створення   комфортних умов проживання;
 • забезпечення   наповнення    дохідної    частини    місцевого   бюджету     та ефективного і економного витрачання фінансових ресурсів.

Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та ефективності використання бюджетних коштів.

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання місцевого бюджету є:

 • надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб в повному обсязі, з врахуванням фонду оплати праці до оподаткування згідно з Додатком 1 до Програми;
 • вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання бюджетної дисципліни;
 • підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проєктів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності, використання системи електронних державних закупівель;
 • забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання коштів державного та місцевого бюджетів;
 • посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.

 

ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

 

Досягнення   поставленої    мети    буде    здійснюватися    через реалізацію пріоритетів у визначених цілях, а саме: реалізація державної політики в оборонній та правоохоронній діяльності; захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій; забезпечення умов сталого економічного розвитку; розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя;

екологічна безпека навколишнього середовища та розвиток громадянського суспільства в умовах воєнного та повоєнного періоду.

 

ЦІЛЬ 1. ПІДТРИМКА ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ГРОМАДИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ

Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством,   в   галузі   оборони   та   мобілізаційної   підготовки. Шляхи досягнення:

 • проведення комплексу заходів, пов’язаних зі зміцненням обороноздатності, забезпечення завдань територіальної оборони, мобілізації та мобілізаційної готовності громади і населених пунктів;
 • сприяння організації призову громадян, а також їх мобілізації;
 • виконання мобілізаційних завдань;
 • забезпечення життєво важливих потреб населення, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, в умовах збройної агресії;
 • розширення існуючого фонду захисних споруд, підтримання їх у готовності до прийому населення;
 • придбання військового майна, спеціальних засобів, спорядження, автотранспорту, засобів зв’язку, оргтехніки, засобів для оснащення режимних приміщень, пально-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних засобів для потреб службової діяльності бригади територіальної оборони;
 • забезпечення захисних споруд умовами безбар’єрного доступу;
 • модернізація та підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення;
 • реалізація заходів по зміцненню національної гідності, почуття патріотизму, підготовки молоді до військової служби.

Очікувані результати:

 • удосконалення територіальної оборони та оборонної інфраструктури громади;
 • проведення заходів, в межах компетенції, з призову громадян України на строкову військову службу;
 • облаштування укриттів та безбар’єрного доступу відповідно до вимог в  закладах загальної середньої освіти та в закладах дошкільної освіти.

Пріоритет 2.    Підвищення    спроможності    громади                     попереджувати, реагувати     та                            ліквідувати             наслідки  надзвичайних                    ситуацій.

Шляхи досягнення:

 • інформаційне забезпечення та оповіщення органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;
 • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ефективне реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей;
 • удосконалення та підтримання у готовності системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;
 • просвітницька робота серед населення щодо правил безпеки життєдіяльності, способів надання першої медичної допомоги;
 • забезпечення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
 • забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Очікувані результати:

 • забезпечення своєчасного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій, навчання населення діям під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • захист населення від можливого хімічного, радіаційного забруднення, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення територіальної громади;
 • мінімізація можливих збитків від наслідків надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і територій при загрозі й виникненні надзвичайних ситуацій;
 • підвищення рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій територіальної громади.

ЦІЛЬ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ, ПРАВ ТА СВОБОД – ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ГРОМАДЯН

Пріоритет 1. Забезпечення реалізації повноважень, передбачених законодавством, з питань законності, правопорядку, прав і свобод громадян. Шляхи досягнення:

 • сприяння стабільному соціально-економічному розвитку громади, підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів шляхом здійснення узгоджених заходів із профілактики правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, що зумовили вчинення протиправних дій, а також поліпшення стану криміногенної ситуації на території громади;
 • забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку (забезпечення публічної безпеки і порядку), боротьби зі злочинністю на території громади, налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів і органів місцевого самоврядування зазначеній сфері;
 • посилення контролю за станом забезпечення безпеки дорожнього  руху;
 • удосконалення профілактики правопорушень, усунення причин та  умов їх виникнення;
 • оперативне реагування на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, вжиття невідкладних заходів щодо припинення протиправних дій, відновлення порушених прав громадян, забезпечення негайного прийняття за їх зверненнями законних процесуальних рішень;
 • попередження поширення наркоманії в суспільстві, активізація боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • протидія торгівлі людьми;
 • підвищення довіри до поліцейського та іншого правоохоронця, як представника органу влади, який служить суспільству, до органів судової влади та суміжних правових інститутів;
 • протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Очікувані результати:

 • підвищення рівня суспільної безпеки та правопорядку;
 • забезпечення публічної безпеки і порядку, недопущення порушень прав і свобод громадян під час проведення публічних заходів;
 • підвищення оперативності реагування підрозділів поліції на повідомлення про правопорушення;
 • збільшення відсотку розкриття злочинів, відновлення порушених прав потерпілих осіб, відшкодування збитків, застосування адміністративного законодавства;
 • забезпечення належного контролю за станом правопорядку на території громади та ефективна протидія злочинним проявам.

У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН:

ЦІЛЬ 3. ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЯК ОСНОВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА

Пріоритет 1. Сприяння розвитку промислового комплексу, створення сприятливих умов для посилення інвестиційної діяльності в громаді.

Шляхи досягнення:

 • сприяння            подальшому            нарощуванню  виробництва конкурентоспроможної продукції, розширенню асортименту та підвищенню її якості;
 • створення сприятливого клімату для залучення інвестицій у розвиток промисловості;
 • активізація зовнішньоекономічних зв’язків підприємств громади;
 • реалізація заходів по просуванню продукції виробленої підприємствами громади на зовнішні ринки.

Очікувані результати:

 • збільшення  виробництва  продукції  на промислових підприємствах   територіальної громади;
 • модернізація      промислового      виробництва,             зменшення         його  енергоємності за рахунок впровадження нових енергозберігаючих технологій;
 • збільшення     виробництва     конкурентоспроможної продукції        з

високою питомою вагою доданої вартості;

 • виробництво екологічних продуктів в харчовій галузі громади та використання альтернативних джерел енергії та сировини;
 • формування сприятливого інвестиційного середовища   та позитивного іміджу громади.

Пріоритет     2.     Впровадження     технологій                         енергозбереження     та використання    альтернативних   і    відновлюваних  джерел  енергії.

Шляхи досягнення:

 • реалізація органом місцевого самоврядування політики, спрямованої на підвищення енергоефективності та раціонального використання енергетичних ресурсів в усіх галузях суспільного господарства;
 • впровадження енергетичних обстежень з метою економічного обґрунтування виконання того чи іншого енергоефективного заходу;
 • реалізація заходів з енергозбереження у комунальних закладах, бюджетних установах, закладах соціальної сфери, у сфері житлово-
 

комунального господарства громади;

 • зменшення споживання пально-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
 • реалізація проєктів термодернізації адміністративних будівель, приміщень освіти, культури, охорони здоров’я тощо;
 • створення економічно привабливих умов для розробки та впровадження інвестиційних проєктів у сфері відновлювальної енергетики, розширення використання нетрадиційних джерел енергії;
 • популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

Очікувані результати:

 • підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів;
 • зменшення споживання традиційних пально-енергетичних ресурсів, впровадження передових ресурсозберігаючих технологій;
 • скорочення витрат на опалення об’єктів соціальної інфраструктури;
 • термодернізація адміністративних будівель, приміщень освіти, культури, охорони здоров’я тощо;
 • підвищення енергоефективності приміщень комунальних установ, бюджетних установах та у сфері житлово-комунального господарства громади.

Пріоритет 3. Розвиток малого та середнього бізнесу. Шляхи досягнення:

 • удосконалення взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та бізнесом на засадах соціального партнерства шляхом налагодження дієвої співпраці з громадськими організаціями підприємців;
 • удосконалення системи роботи ЦНАПу у напрямку спрощення та прискорення процесу надання адміністративних послуг з метою створення сприятливих умов для ведення бізнесу та впровадження європейських стандартів в процесі видачі документів дозвільного характеру;
 • стимулювання інноваційної активності малого бізнесу;
 • підтримка розвитку малого та середнього підприємництва в сільській місцевості;
 • проведення заходів щодо поширення, поліпшення якості та підвищення  конкуренто спроможності продукції підприємств;
 • стимулювання розвитку підприємницької ініціативи серед ветеранів війни та членів їх сімей;
 • залучення представників бізнесу для реалізації спільних інвестиційних проєктів із залученням грантових та бюджетних коштів.

Очікувані результати:

 • забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів державної влади та суб’єктів підприємницької діяльності;
 • лібералізація та спрощення дозвільно-погоджувальних процедур завдяки вдосконаленню роботи управління Центру надання адміністративних послуг;
 • збільшення кількості зайнятих у малому підприємництві осіб, зростання їх економічної активності та створення нових робочих місць;
 • зростання кількості малих та середніх підприємств, які успішно розвиваються та ведуть підприємницьку діяльність;
 • підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу бізнесу.

 

Пріоритет 4. Забезпечення належного функціонування, відновлення та розвитку транспортної інфраструктури.

Шляхи досягнення:

 • проведення капітальних і поточних ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах громади;
 • проведення робіт по капітальному та поточному ремонту дорожньої та вуличної мережі, нанесення дорожніх розміток;
 • доступне та якісне автобусне сполучення.

Очікувані результати:

 • забезпечення комфорту та безпеки пересування всім учасникам дорожнього руху, незалежно від того яким видом транспорту особа користується (в т.ч. і пішоходи);
 • реконструйована дорожня мережа в межах громади;
 • підвищення рівня безпеки та рентабельності автомобільних маршрутів  загального користування.

Пріоритет 5. Подальший розвиток міжрегіонального, міжнародного та транскордонного співробітництва, розширення ділових контактів.

Шляхи досягнення:

 • участь громади у співпраці з громадськими міжнародними організаціями; встановлення нових партнерських контактів з регіонами країн Євросоюзу;
 • участь у міжнародних грантових програмах, в тому числі у структурних проєктах Євросоюзу;
 • забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних проєктів та проєктів соціально – економічного розвитку;
 • реалізація проєктів, спрямованих на підвищення рівня соціально- економічного розвитку прикордонної території, поліпшення її екологічного стану, розбудова прикордонної інфраструктури, розвиток туризму тощо;
 • розробка інвестиційного паспорту громади, як дорожньої карти для потенційних інвесторів;
 • розроблення профайлу громади для участі у міжнародних проєктах.

Очікувані результати:

 • залучення додаткових коштів у розвиток громади, забезпечення системного підходу до розроблення галузевих проєктів;
 
 • розробка й реалізація на території громади заходів, пов'язаних із залученням міжнародної технічної допомоги та сприяння залученню в економіку громади іноземних інвестицій;
 • реалізація заходів щодо транскордонного співробітництва, а також налагодження взаємовигідних зв’язків з містами – побратимами;
 • заключення договорів про співробітництво з міжнародними та вітчизняними організаціями, установами, громадами, містами тощо щодо спільної діяльності;
 • створення профайлу громади для участі у міжнародних проєктах;
 • створення інвестиційного паспорту громади.

Пріоритет 6. Зайнятість населення та ринок праці. Шляхи досягнення:

 • проведення постійного моніторингу ринку праці на території громади;
 • стимулювання розвитку підприємництва в частині створення нових робочих місць;
 • сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб та безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в захисті держави;
 • підвищення рівня обізнаності населення з питань організації та провадження підприємницької діяльності;
 • підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці шляхом розвитку комунікацій між учасниками ринку праці (центром зайнятості; роботодавцями; освітніми закладами; суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні; громадськими організаціями).
 • недопущення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах всіх форм власності в максимально можливих обсягах;
 • сприяння збереженню та створенню нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та організаційно-правових форм господарювання.

Очікувані результати:

 • забезпечення зайнятості населення, сприяння стабілізації ринку праці;
 • створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності робочої сили;
 • забезпечення соціальних гарантій для працюючих громадян;
 • мінімізація випадків несвоєчасної виплати заробітної плати на підприємствах громади, повна ліквідація заборгованості на підприємствах комунальної форми власності;
 • сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу;
 • сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб та безробітних з числа військовослужбовців.
 

ЦІЛЬ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТА БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ. ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ.

Пріоритет 1. Надання доступних та якісних освітніх послуг в умовах правового режиму воєнного стану.

Шляхи досягнення:

 • створення належних умов навчання в опорних закладах та їх філіях з метою забезпечення якісного функціонування навчального процесу;
 • будівництво укриття в Широківському ліцеї Маразліївської сільської ради;
 • будівництво харчоблоку в Олексіївському ліцеї Маразліївської сільської ради;
 • встановлення «Тривожної кнопки» у закладах загальної, середньої та дошкільної освіти громади;
 • встановлення турнікетів з метою контролю доступу до закладів освіти;
 • влаштування системи відеоспостереження в Олексіївському ліцеї Маразліївської сільської ради;
 • влаштування системи відеоспостереження в Широківському ліцеї Маразліївської сільської ради;
 • влаштування системи відеоспостереження в Монашській гімназії Маразліївської сільської ради;
 • влаштування системи відеоспостереження в Маразліївській початковій школі Широківського ліцею Маразліївської сільської ради;
 • влаштування системи відеоспостереження в ліцеї «Пріоритет»  Маразліївської сільської ради;
 • забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій, в тому числі і дітей ВПО;
 • впровадження в закладах дошкільної освіти харчоблоків по вимогах НАССР;
 • урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, вдосконалення її організаційних форм, методів і засобів освітнього процесу;
 • забезпечення розвитку позашкільної освіти, умов для її здобуття дітьми  і молоддю;
 • подальше упровадження інклюзивної освіти в ЗДО та ЗЗСО, оснащення інклюзивних груп і класів для навчання дітей з   ООП, створення умов для їх корекційного освітнього процесу;
 • встановлення у шкільних автобусах засобів контролю за переміщенням дітей;

 

 

 

 • оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти;
 • проведення  капітального   ремонту  Маразліївської початкової школи Широківського ліцею Маразліївської сільської ради.

 

 
 

Очікувані результати:

 • створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед, учням, які проживають у сільській місцевості;
 • облаштування та підтримання в належному стані укриттів в освітніх закладах громади для безпечного перебування в них дітей та персоналу;
 • проведення ремонтних робіт та реконструкції приміщень в закладах освіти з метою створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей у навчальних закладах, зокрема дітей з особливими потребами;
 • забезпечення виконання Закону України «Про освіту» в частині підвезення учнів та педагогічних працівників до школи і назад;
 • дотримання стандартів дошкільної, загальної   середньої, позашкільної освіти;
 • формування оптимальної мережі закладів освіти, що забезпечує рівний доступ до якісної освіти на всіх її рівнях для всієї громади;
 • зростання щорічного показника охоплення дітей дошкільною та позашкільною освітою у територіальній громаді;
 • підвищення рівня безпечності та якості організації харчування, створення умов для здорового способу життя;
 • створення безпечних умов підвезення учнів до навчальних закладів;
 • створення в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти умов для перебування, виховання та навчання дітей з особливими освітніми потребами (їх соціальний супровід);
 • використання підвальних приміщень закладів дошкільної освіти як найпростіших укриттів.

Пріоритет 2. Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги жителям, матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я громади.

Шляхи досягнення:

  • підвищення доступності, якості та ефективності надання медичної допомоги досягнення рівного доступу усіх жителів громади до кваліфікованої медичної допомоги;
  • забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу відповідним сучасним обладнанням з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2- 40:2018;
  • профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань насамперед серед населення, що мешкає в сільській місцевості;
  • забезпечення реалізації та фінансування місцевих програм із охорони здоров’я;
  • проведення заходів щодо капітального та поточного ремонтів споруд і приміщень закладів охорони здоров’я;
 
  • запровадження нових високотехнологічних медичних послуг;
  • забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, в рамках реалізації місцевих програм;
  • закупівля сучасного кардіографу для ФАПів сіл Великомар’янівка та Долинівка;
  • сприяння наданню лікувальної та реабілітаційної медичної допомоги Захисникам та Захисницям України та ВПО, які постраждали в наслідок військової агресії російської федерації.

Очікувані результати:

 • проведення капітальних ремонтів приміщень лікувальних закладів з метою покращення умов перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу;
 • придбання медичного обладнання та інструментарію для закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу;
 • покращення якості та доступності надання всіх рівнів медичної допомоги населенню;
 • поліпшення здоров'я мешканців громади, забезпечення рівного й справедливого доступу всіх громадян до медичних послуг належної якості;
 • зменшення захворюваності та летальності серед населення;
 • медичне забезпечення пільгових категорії населення, зокрема Захисників та Захисниць України та ВПО;
 • формування у громадян пріоритету здорового способу життя.

Пріоритет 3. Покращення ефективності соціального захисту населення громади, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Шляхи досягнення:

  • забезпечення політики у сфері соціального захисту населення на засадах відкритості, прозорості та ефективності шляхом реалізації цільових програм у сфері соціального захисту населення;
  • співпраця закладів соціальної сфери, освіти, культури, охорони здоров’я, громадських об’єднань та інших організацій стосовно соціальної – економічної підтримки ВПО;
  • підтримка вразливих верств населення шляхом виплат адресних державних допомог, надання передбачених державою пільг та компенсацій;
  • організація заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної компетентності працівників органів соціального захисту населення, відповідальних за роботу з вразливими категоріями населення та   за надання адміністративних послуг соціального характеру;
  • проведення фахової оцінки потреб осіб/сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, залучення ресурсів громади до підтримки таких сімей. Прогнозування та планування, надання соціальних послуг з урахуванням потреб осіб/сімей громади, які перебувають у складних життєвих обставинах, в наданні якісних соціальних послуг;
  • вивчення потреб громади у наданні реабілітаційних та соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю;
  • удосконалення надання якісних і доступних соціальних послуг;
  • забезпечення якісного соціального обслуговування громадян у КЗ «Центр надання соціальних послуг» Маразліївської сільської ради;
  • здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
  • надання допомоги і захисту особам, постраждалим від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі;
  • забезпечення  належних  умов  життєдіяльності,             вирішення      питання      забезпечення тимчасовим або соціальним житлом для ВПО;
  • забезпечення постійного контролю щодо раціонального та ефективного використання коштів, виділених на фінансування соціальних програм.

Очікувані результати:

 • забезпечення якісного соціального рівня та якості життя населення, соціального захисту малозабезпечених, пільгових верств населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб;
 • надання соціально-психологічної підтримки та допомоги  постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;
 • соціальна підтримка та реалізація державних гарантій окремих категорій громадян;
 • зменшення терміну перебування соціально вразливих верств населення у стані зареєстрованого безробіття, посилення їхнього соціального захисту;
 • підвищення рівня кваліфікації працівників органів соціального захисту населення, відповідальних за роботу з вразливими категоріями населення та надання адміністративних послуг соціального характеру;
 • підвищення поінформованості населення щодо надання соціальної підтримки;
 • охоплення більшої кількості громадян, які потребують соціального захисту.

Пріоритет 4. Соціальна підтримка учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України.

Шляхи досягнення:

  • надання соціальної та професійної адаптації Захисникам та Захисницям України;
  • надання соціально-психологічної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа Захисників та Захисниць України;
  • надання пільг і компенсацій, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» військовослужбовцям, Захисникам та Захисницям України, які брали участь під час виконання військових обов’язків по відсічі і стримуванні збройної агресії рф проти України;
  • забезпечення динамічним медичним спостереженням, технічними засобами реабілітації, відновлювальним лікуванням та реабілітаційними заходами Захисників та Захисниць України в закладах охорони здоров’я;
  • вивчення соціально-побутових потреб та потреб в отриманні правової допомоги сімей Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України задля організації надання відповідної допомоги;
  • надання матеріальної підтримки Захисникам і Захисницям України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

Очікувані результати:

 • створення належних умов для підтримки, забезпечення медичної допомоги та соціальних гарантій Захисникам та Захисницям України та членам сімей військовослужбовців, які загинули при захисті Батьківщини та у зв’язку з військовою агресією російської федерації;
 • надання додаткових гарантій соціального захисту Захисникам та Захисницям України та членам їх сімей за рахунок коштів місцевого бюджету;
 • забезпечення психологічного супроводу та підтримки дітей з сімей, батьки яких є або були Захисниками та Захисницями України;
 • забезпечення якісного і безперешкодного обслуговування та надання соціальних послуг безробітним, з числа військовослужбовців, які брали участь у бойових діях;

Пріоритет 5. Забезпечення системної та комплексної політики у сфері підтримки сім’ї. Запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

У сфері підтримки та розвитку сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству.

Шляхи досягнення:

  • здійснення   заходів,  спрямованих  на   підвищення             престижу     сім’ї,  популяризації сімейних цінностей та родинних традицій;
  • підвищення   престижу   багатодітних   сімей,             поліпшення   умов          для   повноцінного їх функціонування, виховання та всебічного розвитку дітей;
  • забезпечення ефективної міжвідомчої взаємодії усіх суб’єктів, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
  • вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення рівня інформованості населення щодо форм і проявів домашнього насильства, його причин і наслідків та необхідні дії осіб.

У сфері протидії торгівлі людьми.

Шляхи досягнення:

  • посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми на місцевому рівні, забезпечення розгляду питань протидії торгівлі людьми на засіданнях міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми всіх рівнів;
  • проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії торгівлі людьми;
  • проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування населення про запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про можливості отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
  • здійснення заходів щодо встановлення статусу особам, які постраждали від торгівлі людьми.

У сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Шляхи досягнення:

  • посилення інституційного механізму утвердження ґендерної рівності на   території територіальної громади;
  • проведення заходів щодо реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі, забезпечення розгляду випадків дискримінації за ознакою статі та вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду;
  • формування ґендерної культури та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;
  • залучення до виконання завдань, міжнародних і громадських організацій, діяльність яких спрямовується на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві.

Очікувані результати:

 • виявлення та підвищення ефективності надання допомоги жертвам насильства в сім’ї та торгівлі людьми;
 • забезпечення   соціальним   супроводом   сімей,   які             перебувають

    у  складних життєвих обставинах;

 • зменшення   кількості   сімей,   які   опинились   у             складних     життєвих  обставинах;
 • підвищення рівня обізнаності населення у сфері протидії торгівлі людьми.
 • забезпечення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя.
 

Пріоритет 6. Організація забезпечення захисту прав дітей. Шляхи досягнення:

  • виявлення та облік сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей Захисників та Захисниць України та внутрішньо переміщених осіб;
  • підвищення ефективності діяльності щодо організації роботи, пов’язаної із захистом прав дітей, розвитком сімейних форм виховання дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки сімей, які усиновили дітей, контролю та посилення відповідальності за додержанням законодавства у цій сфері;
  • покращення існуючих та пошук нових форм соціальної підтримки дітей, забезпечення ефективного контролю та захистом їхніх прав та інтересів, у тому числі житлових та інших майнових прав дітей;
  • забезпечення своєчасного виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • виконання можливостей місцевого бюджету для фінансування заходів, проведених в територіальній громаді, пов’язаних із соціально-правовим захистом дітей, правовим вихованням підростаючого покоління, вихованням дітей та підлітків на прикладах патріотизму;
  • розробка і запровадження ефективних форм роботи з дітьми та їхніми батьками з метою усунення причин неблагополуччя, бездоглядності;
  • реалізація прав дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками, або в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу;
  • створення сприятливих умов для всебічного розвитку, самореалізації, виховання в умовах дотримання прав і свобод кожної дитини, передбачених законодавством;
  • проведення профілактичних рейдів з метою виявлення бездоглядних дітей, дітей, які бродяжать, жебракують, залишили домівку чи навчальний заклад.

Очікувані результати:

 • забезпечення своєчасного виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання (встановлення опіки та піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу);
 • виконання можливостей місцевого бюджету для фінансування заходів, пов’язаних із соціально-правовим захистом дітей, правовим вихованням підростаючого покоління, вихованням дітей та підлітків на прикладах патріотизму, служіння своєму народу;
 • поліпшення існуючих та пошук нових форм соціальної підтримки дітей, забезпечення ефективного контролю та захистом їхніх прав та інтересів, у тому числі житлових та інших майнових прав дітей;
 
 • зменшення кількості випадків в громаді бездоглядних та безпритульних дітей, вчасне їх виявлення та надання необхідної допомоги щодо захисту їх прав та інтересів тощо.

Пріоритет 7. Забезпечення розвитку масового спорту і спорту вищих досягнень, доступності і якості оздоровчих, реабілітаційних та спортивних послуг для населення.

Шляхи досягнення:

  • підвищення рівня активної пропаганди занять фізичною культурою та спортом, як складової здорового способу життя;
  • забезпечення реалізації в громаді державної політики у сфері фізичної культури та спорту;
  • поступове оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, закупівля спортивного інвентарю;
  • удосконалення загального рівня організації та проведення спортивно- масових заходів та змагань; проведення загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного дозвілля в місцях масового відпочинку.

Очікувані результати:

 • забезпечення пропаганди здорового способу життя та популяризації фізичної культури і спорту;
 • забезпечення доступності, якості та різноманітності форм оздоровчих та спортивних послуг для різних соціальних верств населення, особливо інвалідів і дітей-сиріт;
 • збільшення кількості проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
 • збільшення місць для занять фізичною культурою і спортом;
 • участь у міських, районних, обласних та всеукраїнських змаганнях;
 • покращення спортивної бази для проведення навчальних занять та змагань.

Пріоритет   8.   Розвиток культурного процесу задля реалізації духовного потенціалу населення громади.

Шляхи досягнення:

  • забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури;
  • популяризація пам'яток історії та культури, знань про них серед мешканців громади;
  • створення умов для творчого розвитку особистості;
  • відродження духовності та культури, збереження надбань національної культурної спадщини, обрядів і традицій українського народу, розвиток самодіяльно-художньої творчості;
  • проведення різноманітних культурних проєктів, фестивалів і конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;
  • поліпшення матеріально-технічного оснащення закладів культури;
  • розвиток сфери розваг та парків відпочинку в громаді;
  • проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень закладів культури, в т.ч. будинків культури, сільських клубів та бібліотек.

Очікувані результати:

 • збереження національної культурної спадщини;
 • задоволення культурних потреб населення;
 • запровадження в діяльності установ культури нових інформаційних технологій;
 • розширення надання інформаційних послуг, забезпечення подальшого розвитку професійного мистецтва, народної творчості, культури національних меншин краю;
 • активізація пам’ятко-охоронної діяльність, сприяння організації змістовного дозвілля, розвивати творчі здібності обдарованих дітей і молоді;
 • популяризація та розвиток народних художніх промислів;
 • забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та рівня естетичного виховання громадян, збільшення середньорічної кількості відвідувачів заходів;
 • підвищення ролі культури, розвиток творчого потенціалу та організація змістовного дозвілля жителів громади.

ЦІЛЬ    5.    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   НАЛЕЖНОГО    РІВНЯ              ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАЛОСТІ ТА ДОВКІЛЛЯ

Пріоритет 1. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону, зокрема у сфері поводження з відходами, у галузі охорони повітря та водного господарства. Шляхи досягнення:

  • рекультивація існуючого полігону ТПВ;
  • організація збору та вивезення ТПВ   в   сільських   населених пунктах громади;
  • придбання спеціалізованої техніки для проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації відходів;
  • благоустрій, упорядкування паспортизованих місць видалення відходів;
  • продовження роботи щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території громади;
  • благоустрій  вулиць, парків, кладовищ;
  • формування екологічної культури населення;
  • сприяння громадським організаціям в організації екологічних заходів;

Очікувані результати:

 • поліпшення екологічної ситуації на території громади;
 • підвищення рівня якості  послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;
 • покращення експлуатаційних якостей інженерних споруд та мереж, продовження терміну їх експлуатації;
 • забезпечення   повного   збирання   ТПВ;
 • дотримання правил екологічної безпеки при поводжені з ТПВ;
 • мінімізація техногенного впливу галузі на навколишнє середовище і      людину в цілому;
 • створення    ефективної    системи    поводження    з             промисловими і  побутовими відходами;
 • покращення освіченості жителів громади з питань екологічної безпеки     та природоохоронного законодавства;
 • поліпшення епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного та санітарного стану громади;
 • формування сучасного гуманного ставлення до тварин, які поруч з людиною.

Пріоритет 2. Збереження та раціональне використання водних ресурсів громади. Якісна питна вода в громаді.

Шляхи досягнення:

  • приведення документації щодо оренди водних об’єктів у відповідність до чинних нормативно-правових актів;
  • розроблення проекту з «Розчищення русла річки Алакалія з метою покращення гідрологічного режиму на території Маразліївської сільської ради в Білгород-Дністровському районі Одеської області;
  • капітальний      ремонт           та                реконструкція    мереж водопостачання  та   водовідведення  населених   пунктів   та   зон             відпочинку громади;
  • заміна обладнання систем водопостачання та водовідведення на менш енергоємне;
  • утримання, очищення та знезараження громадських криниць;
  • здійснення організаційно-правових заходів по прийняттю на баланс безхазяйних гідротехнічних споруд водних об’єктів, розташованих на землях населених пунктів громади, відповідно до результатів інвентаризації водних об’єктів;
  • суб’єктам господарювання, які не мають договору оренди водного об’єкта, що знаходиться за межами населеного пункту і не мають в наявності жодних документів на водний об’єкт, оформити договір згідно чинного законодавства.

Очікувані результати:

 • впорядкування реєстру водних об’єктів громади;
 • розширення зрошувальної системи по всій території Маразліївської ТГ;
 • виконання приписів ГУ ДСНС України щодо розчищення аварійно-небезпечних ділянок русла річки Алкалія;
 • збільшення обсягів надходжень до місцевих бюджетів за рахунок укладання договорів оренди водних об’єктів;
 • покращення та забезпечення населення громади якісною питною водою;
 • підвищення рівня та якості послуг водопостачання, забезпечення надійної роботи інженерних систем життєзабезпечення;
 • забезпечення цілодобового, гарантованого постачання питної води в обсягах, необхідних для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб населення.

ЦІЛЬ 6. РОЗВИТОК І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                                                  РОЗВИТКУ                                                  ДЕМОКРАТИЧНОГО, ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.

Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення роботи органів влади, підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із засобами масової інформації та інститутами громадянського суспільства

Шляхи досягнення:

  • залучення громадськості до процесів формування, реалізації та контролю державної та регіональної політки;
  • проведення систематичних консультацій з громадськістю у процесі прийняття рішень, оприлюднення проєктів відповідних актів на офіційному вебсайті сільської ради;
  • активізація участі громадян у прийнятті   рішень   місцевого значення, забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
  • формування та розвиток інфраструктури відкритих даних;
  • впровадження електронного урядування у різних сферах життєдіяльності громади;
  • розвиток системи внутрішнього електронного документообігу в виконавчих органах сільської ради;
  • забезпечення висвітлення через засоби масової інформації об’єктивної та своєчасної інформації про цілі та результати роботи місцевої влади щодо реалізації заходів та завдань економічного і соціального розвитку громади;
  • залучення мешканців до процесу партиципаторного бюджетування (громадський бюджет);
  • розширення участі молоді у суспільному житті громади шляхом підтримки молодіжних ініціатив.

Очікувані результати:

 • установлення ефективного зворотного зв’язку між владою й громадськістю громади, урахування пропозиції інститутів громадського суспільства та думку громадськості при вирішенні завдань економічного і соціального розвитку громади, актуальних суспільно важливих проблем;
 • підвищення якості управлінських рішень, що приймаються органами влади із врахування думки громадськості при їх підготовці та прийнятті;
 • підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності місцевої влади та забезпечення дієвого зворотного зв’язку;
 • підвищення рівня взаємної довіри та взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства;
 • зростання кількості активної молоді.

Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина.

Шляхи досягнення:

  • вжиття заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;
  • створення умов для формування у молоді соціально-позитивних форм поведінки і навичок, які ґрунтуються на здоровому способі життя;
  • проведення заходів щодо підвищення соціальної активності молоді, національно-патріотичного виховання, творчого розвитку особистості, створення умов для її інтелектуального самовдосконалення;
  • реалізації права громадян на участь у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення;
  • сприяння громадській активності та збереженню громадянського порозуміння на території громади;
  • надання інформаційної, консультативної й організаційної підтримки молоді, у т.ч. з тимчасово окупованих територій, молодіжним громадським  організаціям;
  • забезпечення рівних умов для різних груп молоді, у першу чергу для       молоді з інвалідністю, поширення толерантності і солідарності, запобігання    стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками.

Очікувані результати:

 • підвищення рівня позитивного світогляду молоді на основі почуття патріотизму, національної свідомості, духовно-моральних, культурних та загальнолюдських цінностей;
 • зменшення   кількості    соціально-негативних  явищ у             молодіжному   середовищі;
 • активізація участі громадськості у формуванні та реалізації державної,    регіональної, місцевої політики;
 • підвищення рівня здоров’я молоді, утвердження здорового і безпечного способу життя серед молоді;
 • охоплення різними формами заходів, спрямованих на формування громадської активності, громадської відповідальності та свідомості, підвищення рівня знань щодо інституційних механізмів реалізації своїх прав.

Пріоритет 3. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних коштів в ході виконання місцевих програм.

Шляхи досягнення:

  • складання проєкту місцевого бюджету на 2024 рік (які мають взаємовідносини в державним бюджетом) в подальшому із застосуванням програмно-цільового методу;
  • використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;
  • послідовна та передбачувана бюджетна політика, яка дозволить забезпечити фінансову стабільність територіальної громади;
  • інвентаризація програм, затверджених сільською радою, та визначення їх пріоритетності щодо фінансування;
  • обговорення з громадськістю результатів використання бюджетних коштів в ході виконання місцевих програм та подання нею відповідних пропозицій щодо покращення ефективності використання вказаних коштів;
  • аналіз стану виконання місцевих програм.

Очікувані результати:

 • підвищення рівня прозорості та публічності використання бюджетних коштів, покращення ефективності їх використання;
 • забезпечення   виконання запланованих показників дохідної частини бюджету громади;
 • забезпечення в повному обсязі фінансування видатків, передбачених в бюджеті громади, спрямованих на вирішення суспільно важливих питань;
 • постійний доступ громадськості до інформації щодо діяльності сільської  ради та її структурних підрозділів;
 • підвищення результативності виконання місцевих програм.

Пріоритет 4. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії  в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону.

Шляхи досягнення:

  • проведення медіа-заходів, наповнення офіційного сайту сільської ради, проведення інформаційних кампаній, удосконалення роботи з відкритими даними;
  • розвиток системи електронного документообігу;
  • реалізація спільних проєктів, спрямованих на розвиток е-урядування, з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами з метою  створення умов для залучення позабюджетних коштів;
  • створення комплексної системи захисту інформації у виконавчих органах Маразліївської сільської  ради;
  • упровадження    автоматизованих    систем     підтримки прийняття  управлінських рішень з метою підвищення ефективності роботи органів влади.
  •  Очікувані результати:
 • підвищення рівня інформування населення щодо діяльності сільської  ради, її виконавчого комітету, структурних підрозділів, а також з актуальних питань життєдіяльності громади;
 • додаткове  підключення   до   системи   електронного             документообігу користувачів з структурних підрозділів сільської ради;
 • збільшення кількості спільних заходів та ініціатив за участі інститутів  громадянського суспільства;
 • зростання рівня довіри до органів місцевого самоврядування.

 

ІV. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ

Зовнішні та внутрішні ризики і можливі перешкоди сталому економічному зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці громади.

Зовнішні загрози розвитку громади:

  • військова агресія Російської Федерації проти України;
  • негативний вплив світової фінансової кризи на кредитно-банківську систему, що призводить до сповільнення кредитної активності;
  • згортання інвестиційних процесів, відтоку депозитних коштів через втрату довіри населення до банківських установ;
  • висока експортна залежність української економіки, погіршення умов та уповільнення темпів зростання виробництва;
  • загострення суспільно-політичної ситуації в країні в умовах зростання негативних очікувань та протистоянь;
  • повільне впровадження структурних реформ, передбачених спільною програмою України та МВФ, та затримка або припинення надходження фінансування від міжнародних донорів;
  • погіршення умов на глобальних фінансових ринках;
  • згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період;
  • зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у виконанні місцевих бюджетів, бюджету Пенсійного фонду, інших фондів державного соціального страхування;
  • посилення інфляційного тиску у зв’язку із зміною адміністративно- регульованих тарифів на енергоносії та збільшення фінансування поточних видатків соціального спрямування, що може призвести до обмеження державних інвестицій та зростання боргового навантаження;
  • нарощення негативних інфляційних очікувань населення;
  • виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
  • несприятливі погодні умови і, як наслідок, скорочення прогнозованих обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та зменшення її надходження на переробні підприємства.

Внутрішні чинники, які можуть призвести до загроз у розвитку економіки:

  • невиконання планових показників по надходженню до місцевого бюджету Маразліївської сільської територіальної громади;
  • фінансування не в повній мірі закладів освітньої, медичної галузі, надання пільг для окремих категорій громадян, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету;
  • збільшення навантаження на бюджет громади у зв’язку з виплатами різних видів допомоги, пільг та компенсацій жителям громади;
  • обмеженість фінансових можливостей місцевого бюджету у виділенні коштів на реалізацію програм у різних сферах;
  • наявність «тіньових» коштів, недотримання роботодавцями вимог чинного законодавства при виплаті заробітної плати, оформлення трудових відносин з найманими працівниками;
  • низька заробітна плата найманих працівників на підприємствах малого бізнесу, яка найчастіше всього знаходиться на рівні мінімальної;
  • прискорення інфляційних процесів;
  • суттєве падіння платоспроможного попиту населення;
  • збереження низької кредитної активності комерційних банків реальному секторі економіки;
  • прояв суттєвих девальваційних тенденцій на валютному ринку;
  • недосягнення запланованих темпів росту обсягів виробництва та реалізації продукції;
  • низький рівень модернізації промислового виробництва та застосування енергозберігаючих технологій;
  • зростання податкового боргу через недостатність обігових коштів у платників;
  • обмежена державна підтримка з реалізації інвестиційних проєктів та розвитку галузей сільського господарства;
  • несприятливі кліматичні та епідеміологічні умови, внаслідок чого скорочення прогнозованих обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та зменшення її надходження на переробні підприємства;
  • збільшення рівня трудової міграції та загострення ситуації з трудовою діяльністю в сільській місцевості, що позначатиметься на зменшенні потенціалу людських ресурсів в громаді.

V. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, передбачених на виконання заходів Програми, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Додаток 1

РОЗРАХУНОК   ПОКАЗНИКІВ   РІВНЯ   ЖИТТЯ

до Програми соціально - економічного розвитку Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік

 

 

 

Показники

 

 

Одиниця виміру

 

 

2022 рік

 

2023 рік очік.

виконання

2023р.

очік.вик. до 2022 р.

у %

2023 р.

очік.вик. до 2022 р.,

+,-

 

 

2024 рік прогноз

2024 р.

прогноз до

очік.вик. 2023 р.

у %

2024 р.

прогноз до

очік.вик. 2023 р.,

+,-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Фонд оплати праці працівників зайнятих

економічною діяльністю

 

 

тис. грн.

 

 

40 903,4

 

 

44 106,6

 

 

107,8

 

 

+3 203,2

 

 

52 502,8

 

 

119,0

 

 

+8 396,2

1.1.Середній

розмір

заробітної плати працівників

 

грн.

 

13 310

 

13 461

 

101,1

 

+ 151

 

13 989

 

103,9

 

+ 528

1.2.Чисельність

працівників, всього

 

осіб

 

210

 

200

 

95,0

 

- 10

 

219

 

109,5

 

+ 19

 

Додаток 2

Перелік об’єктів та проєктів соціально-економічної сфери та інфраструктури, що планується до будівництва, капремонту, модернізації

на 2024 рік

 

№ з/п

Населений пункт Маразліївської сільської територіальної

громади

Найменування об’єкту, проєкту (проєктна або робоча назва), що планується, проєктується або вводиться в

експлуатацію

 

 

Адреса

 

 

Етап реалізації

 

 

Примітка*

1.

с. Олексіївка

Поточний ремонт підвалу за адресою: с.Олексіївка Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області буд.92

Вул.Верхня 92

с.Олексіївка Білгород-Дністровського району Одеської області

2024 рік

Загальна вартість 493 594,27

гривень

2.

с. Олексіївка

Поточний ремонт тимчасового пункту обігріву за адресою: с.Олексіївка Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області буд.91

Вул.Верхня 91

с.Олексіївка Білгород-Дністровського району Одеської області

2024 рік

Загальна вартість 586 710,20

гривень

3.

с. Долинівка

Поточний ремонт приміщення ФАП за адресою: с. Долинівка Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

с.Долинівка Білгород-Дністровського району Одеської області

2024 рік

Загальна вартість 212 204,00

гривень

4.

с. Маразліївка

Поточний ремонт харчоблоку школи за адресою: с.Маразліївка Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

с.Маразліївка Білгород-Дністровського району Одеської області

2024 рік

Загальна вартість 401 419,00

гривень

5.

с. Широке

Будівництво цивільного укриття (найпростіше укриття) для опорного закладу Широківського ліцею за адресою: с.Широке Білгород-Дністровського району Одеської області

с. Широке Білгород-Дністровського району Одеської області

2024 рік

Загальна вартість 42 000 000,00

гривень

6.

 заклади освіти громади

Встановлення «Тривожної кнопки» у закладах загальної, середньої та дошкільної освіти громади.

усі заклади освіти громади

2024 рік

100 000,00

гривень

7.

заклади освіти громади

Встановлення турнікетів з

метою контролю доступу до закладів освіти.

заклади освіти громади

2024 рік

450 000,00

гривень

8.

Усі населені пункти, по яких простягається річка Алкалія

Проектно-кошторисна документації та проходження її експертизи  по об’єкту «Відновлення гідрологічного режиму річки Алкалія на території Маразліївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області. Капітальний ремонт русла річки з розчищенням.»

Маразліївська ТГ

2024 рік

 1 200 022,00грн

9.

с.Великомарянівка

Поточний ремонт спортивної зали у Великомарянівській початковій  школиі  - філії Широківського ліцею

Вул. Шкільна 115 с.Великомарянівка Білгород-Дністровського району Одеської області

2024 рік

200 000,00

10.

с. Широке

Розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту  будинку культури села Широке

Вул. Шкільна

С.Широке Білгород-Дністровського району Одеської області

2024 рік

200 000,00

11.

с. Долинівка

Розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будинку культури села Долинівка

Вул.

С.Долинівка Білгород-Дністровського району Одеської області

2024 рік

200 000,00

12.

с. Маразліївка

Поточний ремонт громадської будівлі для поліцейського офіцеру громади

Вул. Миру

С.Маразліївка Білгород-Дністровського району Одеської області

2024 рік

500 000,00

 

 

 

Додаток 3

ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ПРОГРАМ І СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

Назва програми

№ і дата рішення

Програма соціального захисту населення Маразліївської сільської ради на 2024 рік

 

Програма фінансування і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній/професійній основі на території Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік

 

Програма "Здоров’я населення Маразліївської ТГ" на 2024 рік

 

Комплексна програма розвитку освіти Маразліївської сільської ради на 2022-2024роки

 

Програма "Безпека кордону (в/ч 1485)"

 

Програма взаємодії  Архівного відділу  Білгород-Дністровської РДА з Маразліївською с/р на 2024 рік

 

Цільова Програма "Протидія злочинності та посилення громадської безпеки на території Маразліївської сільської територіальної громади на 2024-2025рр."БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА»

 

Програма зміцнення законності, безпеки та порядку

на території Маразліївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області «Безпечна Маразліївська територіальна громада» на 2024 рік

 

ПРОГРАМА цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області на 2022-2025 роки

 

Програми «Поховання військовослужбовців,

які загинули (померли) під час проходження

військової служби, внутрішньо переміщених

осіб, невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки»

 

Програма "Функціонування пункту незламності" на території Маразліївської сільської територіальної громади

 

Програма «Виконання нацплану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю»

 

Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл-інфікованих матерів»

 

Програма «Турбота – ювіляри» на 2024 рік

 

Програма «Турбота» на 2024 рік

 

ПРОГРАМА «Поліцейський офіцер громади» Маразліївської територіальної  громади на 2023-2025 роки