УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

МАРАЗЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

«01»  січня  2024 р.                                                                                  №1-ОД

 

 

 

Про затвердження Плану роботи

фінансового управління

Маразліївської сільської ради

Білгород-Дністровського району

Одеської області на 2024 рік

 

З метою погодженого вирішення питань, що належить до компетенції фінансово управління, відповідно до Положення про фінансове управління затвердженого рішенням сесії Маразліївської сільської ради від 25.05.2016 року №150-VII «Про створення фінансового управління Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області»,  враховуючи плани робіт фінансового управління з забезпечення заходів соціально-економічного розвитку територіальної громади сільської ради, керуючись пп.4. п.а. статті 27 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

НАКАЗУЮ

 

  1.  Затвердити План роботи фінансового управління Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області на 2024 рік, що додається, додаток №1 до наказу.
  2.  Головному спеціалісту управління по доходам забезпечити оприлюднення Плану роботи шляхом розміщення на офіційному сайті сільської  ради .
  3.        Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Начальник управління                                           Анна ГОРОДЕЦЬКА

 

                                                                                   

                                                                                   Додаток №1 до наказу фінансового управління

№1-ОД від 01.01.2024 року

 

 

ПЛАН

роботи  фінансового управління Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

на   2024  рік

 

 

Зміст заходів

Обґрунтування

необхідності

здійснення заходів

Виконавці

Термін виконання

 

 

2

3

4

5

 

Питання для розгляду на засіданні виконавчого комітету Маразліївської сільської ради  

 

 

Підготовка та подання проекту рішення «Про схвалення  звіту про виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області за 2023 рік»

Ст. 80 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

 

Лютий

 

Підготовка та подання проекту рішення «Про схвалення  звіту про виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області за І квартал 2024 року»

Підготовка та подання проекту рішення «Про схвалення  звіту про виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області за І півріччя 2024 року»

Підготовка та подання проекту рішення «Про схвалення  звіту про виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області за 9 місяців 2024 року»

Ст. 80 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

 

Щоквартально

 

Підготовка  та подання проекту рішення «Про роботу фінансового управління Маразліївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області за 2023 рік»

Реалізація державної фінансової політики на території громади

Начальник управління

 

Січень-лютий

 

Підготовка та подання проекту рішення « Про схвалення  проекту рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2025 рік»

 

Ст. 76 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

 

Жовтень-листопад

 

Підготовка питань для внесення на розгляд сесії Маразліївської сільської ради  

 

 

Підготовка та подання проекту рішення «Про затвердження   звіту про виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області за 2023 рік»

Ст. 80 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

 

У двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду

 

Підготовка та подання проекту рішення  «Про затвердження  звіту про виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області за І квартал 2024 року»

Підготовка та подання проекту рішення «Про затвердження  звіту про виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області за І півріччя 2024 року»

Підготовка та подання проекту рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області за 9 місяців 2024 року»

Ст. 80 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

 

У двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду

 

Підготовка проектів рішення  Маразліївської сільської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік » та пояснювальна записка до нього

Ст.78 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

 

За потреби впродовж року

 

Підготовка та подання проекту рішення  Маразліївської сільської ради «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2025 рік» та пояснювальна записка до нього

Ст.77 та ст. 76 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

 

Грудень

 

Підготовка інших проектів рішень з метою реалізації державної бюджетної політики на території громади

Бюджетний  кодекс України

Начальник управління

Щомісячно

 

Контроль за виконанням Указів та доручень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету міністрів України, наказів та листів Міністерства фінансів України.

 

Контроль за виконанням Указів та доручень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету міністрів України, наказів та листів Міністерства фінансів України

Положення про фінансове управління Маразліївської сільської ради

 

Начальник управління

 

Постійно

 

Контроль за виконанням завдань і наказів Департаменту фінансів облдержадміністрації та Відділу фінансів Білгород-Дністровської РД(В)А

 

Інформації по бюджету розвитку

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно до 5 числа

 

 

Інформація щодо кредиторської заборгованості по захищеним статтям

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно до 5 числа

 

 

Інформація щодо виконання планових показників місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року в розрізі джерел надходжень

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно до 3 числа

 

 

Інформація  щодо надходжень до обласного бюджету податку на прибуток від підприємств комунальної власності, частини прибутку (доходу) господарських організацій, зарахування плати за оренду майна обласної комунальної власності та орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно до 5 числа

 

 

Інформація щодо стану розподілу коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно до  2 числа

 

Інформація по вільним  залишкам

 

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно до 2 числа

 

Інформація  щодо штатної та фактичної чисельності працівників

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно до 3 (наступного за звітним місяцем, станом на 1 число )

 

Інформація щодо видатків місцевих бюджетів на створення матеріальних резервів цивільного захисту

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно ( станом на 1 число кожного місяця)                   

 

Інформацію про стан фінансування соціальних виплат із

місцевих бюджетів використовуючи програмне забезпечення місцевого рівня, яке інтегровано з інформаційно-аналітичною системою управління плануванням

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

До 5 щомісячно

 

Інформація  за формою штатна чисельність

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

До 5 щомісячно

 

Інформація про природоохоронні заходи, виконання яких заплановане за рахунок місцевих бюджетів на 2024 рік

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щокварталу до 27 числа

 

Інформація про природоохоронні заходи, які  (здійснені/виконані) за рахунок місцевих бюджетів

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щокварталу до 27 числа

 

Формування джерел фінансування бюджету

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно

 

Інформація  щодо стану планування та використання коштів місцевого бюджету

 

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно до 5 числа

 

Інформація щодо видатків місцевих бюджетів, необхідних, передбачених та профінансованих на проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щокварталу до 5 числа

 

Інформація щодо видатків місцевих бюджетів на проведення громадських та тимчасових робіт

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щокварталу до 5 числа

 

Інформація  про надання з бюджетів територіальних громад субвенції державному бюджету

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щокварталу до 5 числа

 

Інформація  щодо видатків місцевих бюджетів на заходи та роботи з територіальної оборони

 

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щокварталу до 5 числа

 

Інформація щодо середньомісячної заробітної плати працівників органів місцевого самоврядування

Лист ДФ про надання інформації

Начальник фінансового управління

Щокварталу до 5 числа

 

Інформація про найбільш актуальні проблемні питання розвитку Маразліївської ТГ

Лист ДФ про надання інформації

Бюджетний відділ

Щокварталу до 5 числа

 

Інформація щодо використання освітньої субвенції

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно до 5 числа

 

Інформація щодо запланованих закупівель, вартість яких становить або перевищує 50тис грн

Лист ВФ РД(В)А

Бюджетний відділ

Щочетверга

 

Інформація  щодо обсягів коштів, передбачених у бюджеті територіальної громади на 2024 рік як резервний фонд та обсяг видатків на створення матеріального резерву

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно до 10 числа

 

Залишки коштів на котловому рахунку по громадах Білгород-Дністровського району

 

Лист УФ ОРА(РВА)

Бюджетний відділ

Щосереди

 

Інформація щодо незабезпеченості видатків на заробітну плату та енергоносії

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно

 

Інформація про фінансування облаштування та ремонту приміщень укриттів та бомбосховищ у 2024 році по громадах Білгород-Дністровського району

 

Лист ВФ РД(В)А

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно

 

Інформація по непроведеним  видаткам

 

Лист ВФ РД(В)А

Спеціалісти фінансового управління

Щовівторка , щочетверга

 

Інформація по Мережі штатів і континентів

 

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

У терміни визначені в запиті

 

Інформація щодо організації освітнього процесу у 2024 році

 

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

Щовівторка , щочетверга

 

Інші інформації на запит Департаменту фінансів Одеської ОДА (ВА) та Управління фінансів  Одеської РА(РВА), також інформації в Google Forms

Листи Департаменту фінансів Одеської ОДА (ВА) та Відділу фінансів  Білгород-Дністровської РД(В)А

Спеціалісти фінансового управління

У терміни визначені в запитах

 

Дані щодо чисельності працівників та ФОП

Лист ДФ про надання інформації

Спеціалісти фінансового управління

У терміни визначені в запиті

 

Контроль  за виконанням розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, колегій облдержадміністрації та райдержадміністрації, доручень ОДА та РДА

 

Інформації на виконання розпоряджень РДА та ОДА, які стоять на контролі в управлінні

Протокол Одеської ОДА (ВА) та   Одеської РА(РВА

Спеціалісти фінансового управління

Згідно контрольних термінів

 

Інформації на протокольні доручення   колегії ОДА

Протокол ОДА

 Начальник управління

Згідно визначеного контрольного терміну

 

Виконання вимог прокуратури, інших контролюючих органів щодо  надання інформацій

 

Виконання вимог прокуратури, інших контролюючих органів щодо  надання інформацій що стосується реалізації державної бюджетної політики на території громади

Листи запити

Начальник управління

Згідно визначеного контрольного терміну

 

Загальні питання фінансового управління, моніторинг стану виконання місцевого бюджету

 

 

Підготовка  щомісячних звітів з питання виконання місцевого бюджету за доходами та видатками 

З метою якісного виконання бюджету та координації учасників бюджетного процесу

Спеціалісти фінансового управління

Щомісячно

 

Аналіз показників звіту про виконання місцевого  бюджету   на протязі  2024 року

Необхідність оперативного аналізу стану справ у фінансово-бюджетній сфері

Спеціалісти фінансового управління

До 15-го числа кожного місяця

 

  Проведення аналізу заборгованості по головних розпорядниках коштів бюджету

Необхідність оперативного аналізу стану справ у фінансово-бюджетній сфері

Спеціалісти фінансового управління

До 15-го числа кожного місяця

 

Проведення аналізу податкового боргу до бюджету громади за даними ГУ ДПС України в Одеській області

Необхідність оперативного аналізу стан щодо виконання бюджету за доходами

Спеціалісти фінансового управління

До 15-го числа кожного місяця

 

Підготовка та надання лімітних довідок про бюджетні асигнування на 2024 рік головним розпорядникам коштів сільського бюджету для складання кошторисів видатків, планів асигнувань та штатних розписів

 У двотижневий термін з дня прийняття рішення про бюджет громади

Начальник управління

Січень

 

Складання та затвердження розпису доходів і видатків бюджету громади на 2024 рік, бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів з помісячним розподілом відповідно до бюджетної класифікації

У місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет громади

Начальник управління

Січень

 

 

Проведення оцінки відповідності законодавству бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проектів зведених кошторисів для складання розпису бюджету

Для забезпечення бюджетного процесу

Начальник управління

На протязі року

 

Забезпечення відповідності розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням, виконання розпису доходів і видатків бюджету

Для забезпечення бюджетного процесу

Начальник управління

 

На протязі року

 

Погодження паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів на 2024 рік та зміни до них

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Начальник управління

На протязі року

 

Отримання   від головних розпорядників коштів звітів про виконання паспортів бюджетних програм та здійснення оцінки ефективності виконаних бюджетних програм з метою здійснення ефективності використання бюджетних коштів

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Начальник управління

 

Січень-лютий

 

Організаційні заходи щодо публічного представлення звіту та інформації головних розпорядників бюджетних коштів про виконання бюджету за 2023 рік

Ст.28 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

 

Лютий – березень

 

Забезпечити фінансування видатків по загальному та спеціальному фонду по головних розпорядниках, затверджених в сільському бюджеті  на 2024 рік

Для забезпечення бюджетного процесу

Начальник управління

Постійно

 

Підготовка та подання сільському голові офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету, про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних ) надходжень фондів місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до місцевого бюджету

ст.78 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

На протязі року
 

 

Розгляд звернень щодо виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень

Для забезпечення бюджетного процесу

Начальник управління

На протязі року

 

Проведення моніторинг надходжень  податків та зборів та виконання доходів місцевого бюджету.

Для здійснення контролю за виконанням бюджету

Спеціалісти фінансового управління

До 5-го щомісячно

 

Складання  місячної, квартальної та річної   бюджетної звітності та консолідованої бюджетної звітності, відображення в обліку за звітний період усіх господарських операцій. Ведення меморіальних ордерів, головної книги

 Наказ Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44

Спеціалісти фінансового управління

У визначені терміни

 

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей, основних засобів та майна установи згідно чинного законодавства

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV

Спеціалісти фінансового управління

Жовтень- грудень

 

Підготовка проектів наказів пов’язаних з бюджетною та фінансово- господарською діяльністю

Положення про управління фінансів

Начальник управління

На протязі року

 

Обмін інформацією між управлінням фінансів  та управлінням ДКСУ у Білгород-Дністровському районі

Для координації діяльності

Начальник управління

Постійно

 

Завантаження   даних щодо затверджених розписів місцевих бюджетів, перевіряти їх та вносити зміни до них до ІАС „Місцеві бюджети”

З метою отримання достовірної інформації

Начальник управління

За потреби

 

Організація підготовки квартальних, річного звіту та пояснювальної записки до нього за 2024рік

Доручення ДФ

Начальник управління

Лютий

На протязі року

 

Організація складання звіту по мережі, штатах і контингенту бюджетних установ громади 

Доручення ДФ

Спеціалісти фінансового управління

Лютий

 

Складання  місячної, квартальної та річної податкової звітності

 

Спеціалісти фінансового управління

У визначені терміни

 

Формування місцевих бюджетів

 

 

Організація роботи по формуванню сільського  бюджету громади  на 2025 рік (дохідної та видаткової частини)

Ст 75 Бюджетного кодексу України

Спеціалісти фінансового управління

Вересень- грудень

 

Затвердження  розпису доходів і видатків сільського бюджету на 2024 рік з помісячним розподілом та врахуванням змін і доповнень до бюджетної класифікації

ст. 75 Бюджетного Кодексу України  у місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет

 

Начальник управління

 

У місячний термін з дня прийняття рішення про місцевий бюджет

 

Організація роботи по внесенню змін до бюджету громади на 2024 рік

ст. 78 Бюджетного Кодексу України

Начальник управління

 

Протягом  року

 

Вивчення та врахування в процесі формування проекту бюджету на наступний рік отриманих від Міністерства фінансів України розрахункових показників на 2025 рік і підходів до їх формування

 

Начальник управління

 

Вересень – грудень

 

Аналіз та узагальнення планових показників з мережі, штатів та контингентів на 2024 рік установ соціально-культурної сфери

Відповідно до завдань департаменту фінансів

Спеціалісти фінансового управління

Лютий –березень

 

Організація роботи по підготовці мережі  сільського бюджету 2025 року

Бюджетний кодекс України

Начальник управління

 

До 15 грудня

 

Організаційні заходи щодо забезпечення бюджетної політики

 

 

Проведення апаратних нарад управління фінансів

Для загальної організації та управління виконання місцевих бюджетів

Начальник  управління

 

У разі вирішення термінових завдань, але не рідше один раз на місяць

 

Прийом громадян з особистих питань

Для забезпеченості публічності та прозорості діяльності управління

Начальник управління

 

За потреби

 

Участь у роботі комісій та робочих груп Маразліївської сільської ради

Відповідно плану їх роботи

Начальник управління,

 Спеціалісти фінансового управління

Протягом року

 

Поточна робота по оформленню наказів, відповідей на запити, звернення.

Для забезпечення діяльності управління

Начальник управління

 

Протягом року

 

Проведення навчань з головними розпорядниками коштів, одержувачами бюджетних коштів сільського  бюджету з проблемних питань бюджету

За окремим дорученням

Начальник управління

 

Протягом року

 

Забезпечення  підвищення кваліфікації працівників   управління фінансів

З метою якісного надання фінансових послуг

Спеціалісти фінансового управління

За окремим планом

 

Інформаційно роз’яснювальна робота, доступність інформації про бюджет

 

 

Забезпечення підготовки матеріалів для розміщення на веб-сайті сільської ради інформації про виконання бюджету

Доступність інформації

Начальник управління

 

 

Протягом року

 

Робота з інструктивним матеріалом, підготовка роз’яснень та консультацій, оглядових листів  бюджетним установам.

З метою підвищення кваліфікації

Начальник управління

 

Постійно

 

Участь у семінарах – нарадах  по питаннях бюджету, навчальних заходах Програми ULEAD з Європою

З метою координації бюджетного процесу та підвищення кваліфікації

Спеціалісти фінансового управління

Протягом року

 

Надання практичної та методичної допомоги головним розпорядникам коштів, одержувачам бюджетних коштів , розпорядникам нижчого рівня з питань виконання бюджету

З метою координації бюджетного процесу

Начальник управління,

 

Протягом року

 

Проведення економічних розяснень працівників  фінансового управління з актуальних питань економіки і фінансів

З метою підвищення кваліфікації

Начальник управління

 

За окремим графіком

 

Проведення семінар – наради з головними бухгалтерами головних розпорядників коштів, одержувачам бюджетних коштів , розпорядникам нижчого рівня з питань бюджету

З метою підвищення кваліфікації

Начальник управління

 

За окремим планом

 

Здійснення публічного представлення звіту про виконання сільського бюджету за 2023 рік

Ст.7, 28 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

 

До 15 березня

 

Проведення перевірок виконання місцевого бюджету, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, бюджетного законодавства

 

 

Проведення перевірок щодо  правильності планування видатків у кошторисах  бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів сільського бюджету

Ст. 111 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

 

За окремим планом

 

Проведення перевірок щодо ефективності використання бюджетних коштів

Ст. 111 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

 

За окремим планом

 

Виконання інших передбачених законом повноваження в частині фінансово-бюджетної дисципліни, бюджетного законодавства

 

 

Виконання інших передбачених законом повноваження в частині фінансово-бюджетної дисципліни, бюджетного законодавства

Для забезпечення бюджетного процесу

Начальник управління

 

Протягом року

 

               

 

 

Начальник управління                                                                                                         Анна ГОРОДЕЦЬКА