ДОДАТОК

до рішення сесії Маразліївської сільської ради  №         -VІІІ

від  «___» лютого 2023 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

розвитку та збереження

зелених насаджень на території населених пунктів Маразліївської сільської ради

на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маразліївка – 2023 р.

 

 

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ МАРАЗЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2023рік

Назва програми

Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Маразліївської сільської ради на 2019-2021 роки

 

Термін реалізації

2023 рік

 - 2022 рік

Закінчення

 - 2023 рік

Розробник програми

Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради

Мета  програми

- Збереження та відтворення на території населених пунктів Маразліївської сільської ради існуючих зелених насаджень, їх гармонійного поєднання з ландшафтом Маразліївської ОТГ утримання у здоровому впорядкованому стані стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень.

- Проведення заходів, пов’язаних з озелененням населених пунктів, підбором асортименту рослин, стійких до різноманітних факторів.

- Створення нових зелених зон загального, обмеженого та спеціального призначення.

- Створення проектів побудови, реконструкції зелених насаджень та місць загального відпочинку населення.

- Створення власного розплідника для озеленення територій та подальшої висадки рослин на території громади.

Очікувані результати

- Покращення  якісних та кількісних показників зелених насаджень до нормативних.

- Раціональне використання розплідника для вирощування зелених насаджень.

- Покращення естетичного вигляду існуючих парків, скверів, алей.

Джерела фінансування

- Бюджетні кошти,

- Інші кошти, не заборонені законодавством.

 

Зміст

 

 

1. Вступ.

 

2. Мета програми.

 

3. Визначення проблем.

 

4. Шляхи і способи розв’язання  проблем.

 

5. Завдання  і заходи Програми.

 

6. Організаційні заходи Програми.

 

7. Очікувані результати і ефективність Програми.

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

 

9. Обсяги та джерела фінансування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ

 

У сучасних умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку транспорту і промисловості проходить постійне забруднення навколишнього середовища (повітряного простору, води, ґрунту), що створює малосприятливі умови для життєдіяльності людини. Зелені насадження займають важливе місце у вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги. Зелені насадження є важливим компонентом навколишнього середовища, що має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики.

Необхідно відмітити неоднорідність площі зелених насаджень загального користування порівняно з їх нормативним забезпеченням на одного мешканця. Більшість об’єктів зеленої зони пройшли тривалий час формування.

Необхідність розроблення Програми викликана відсутністю інформації в повному обсязі:

- матеріалів інвентаризації та паспортизації зелених насаджень;

- концепції розвитку зелених зон;

- хаотичності елементів та об’єктів благоустрою зеленого господарства;

- якості  зелених насаджень та  великої кількості аварійних дерев.

Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини підприємств і представників громадськості стосовно проведення комплексу управлінських, економічних та правових заходів, направлених на розвиток, збереження та поновлення зелених насаджень, а також створення місць загального відпочинку населення.

Програма направлена на збереження та поновлення зелених насаджень, розробку планів реконструкції і розвиток зелених насаджень, надання зеленим зонам статусу, а також на покращення зовнішньої привабливості вулиць та місць загального користування. Програма направлена на залучення молодого покоління до шанування, праці та збереження зелених насаджень, а також до залучення населення до відновлення озеленення прибудинкових територій шляхом проведення конкурсів, акцій, заходів.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України  «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про захист рослин», Закону України «Про рослинний світ», Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держкомітету з питань житлово-комунального господарства, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із внесеними до неї змінами.

Програма передбачає проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, направлених на розвиток, збереження та поновлення зелених насаджень, а саме :

- проведення інвентаризації зелених насаджень;

- комплексної оцінки фактичного і прогнозованого стану насаджень;

- розробки заходів з реконструкції і оптимізації рослинних угруповань і санітарно-екологічних умов;

- визначення балансоутримувачем об’єктів зеленого господарства Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради;

- проведення заходів, пов’язаних з озелененням Маразліївської ОТГ підбором асортименту рослин, стійких до різноманітних факторів;

- створення нових зелених зон загального, обмеженого та спеціального призначення;

- активну роботу з населенням у напрямку підвищення екологічної освіти;

- створення проектів побудови, реконструкції зелених насаджень та місць загального відпочинку населення.

 

2. Мета програми

          Основною метою Програми є охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з ландшафтом  населених пунктів, утримання у здоровому впорядкованому стані стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток зеленої зони та виконання нею екологічних соціально-економічних  функцій.

Термін реалізації Програми –2023 рік.

Програма виконується за кошти державного, місцевих бюджетів, природоохоронних фондів, власних коштів підприємств, установ, інших організацій, не заборонених законодавством.

За функціональними ознаками зелені насадження Маразліївської ОТГ діляться на три групи:

- загального користування – зелені насадження, розташовані на території: парків культури та відпочинку;

- обмеженого користування – зелені насадження на території: прибудинкових зон, закладів освіти, дошкільних установ, промислових підприємств  та ін.;

- спеціального призначення – зелені насадження вздовж вулиць, доріг загального та спеціального призначення; насадження санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств, кладовищ, ліній електропередач високої напруги; вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.

У Програмі передбачені завдання по формуванню та засадженню розплідника з вирощування декоративних дерев, плодоносних дерев та кущів, квітів(тюлтпани, нарциси, дубочки) та багаторічні рози.

 

3. Визначення проблем

 

Основними причинами виникнення проблем зменшення площ зелених насаджень та погіршення їх якісного стану є неналежний догляд та обмеженість ремонтів і реконструкції зелених насаджень у зв’язку з практикою залишкового фінансування утримання зелених насаджень, що призвело до втрати декоративності, збільшення сухостійних, ушкоджених хворобами і шкідниками дерев, забур’янення газонів, зменшення площ квіткового оформлення, кількості висаджених квітучих кущів та формованих саджанців дерев. Також доцільно звернути увагу на максимальне  зменшення зелених зон при вирішенні питань ущільнення забудови, влаштування доріг, інших інженерних мереж та споруд за рахунок територій об’єктів зеленого господарства.

Головним засобом оздоровлення повітря Маразліївської ОТГ є розвиток системи озеленення, котра грає вирішальну роль у покращенні складу повітря: збагачує його киснем та очищає від шкідливих домішок, регулює температурний режим і вологість повітря, захищає від сильних вітрів. Система зелених насаджень – один з найважливіших факторів у створенні найкращих екологічних, мікрокліматичних, санітарно-гігієнічних життєвих умов для населення. Вона формує ландшафти Маразліївської ОТГ, є місцем повсякденного відпочинку населення, покращує природне середовище, є природними біофільтрами повітря, води і грунтів, акумулює техногенні викиди. Саме тому необхідні довгострокові комплексні заходи з підбору асортименту, оновлення існуючих насаджень, створення нових  скверів, зелених зон житлових масивів з використанням стійких видів і форм деревних та чагарникових рослин.

 Основними недоліками існуючої системи зелених насаджень є:

- нерівність розподілу та мала забезпеченість зеленими насадженнями загального користування;

- наявність насаджень, котрі потребують проведення ландшафтної реконструкції;

- недостатня кількість насаджень обмеженого користування та спеціального призначення;

- відсутність повної інвентаризації та паспортизації територій зелених зон з визначенням меж і винесенням їх в натуру. Створення бази даних  за результатами проведеної інвентаризації зелених насаджень дозволить проводити моніторинг їх стану, упорядкує проведення  доглядових і оздоровчих робіт, дозволить вирощувати та висаджувати саджанці необхідної кількості та асортименту. В результаті проведення технічної інвентаризації на кожний об’єкт зеленого господарства повинні складатися: інвентаризаційний план; робочий щоденник обліку зелених насаджень; технічний паспорт об’єкта.

Можна виділити наступні основні напрямами Програми:

- інвентаризація зелених насаджень;

- виділення земельної ділянки під розплідник та висадка посадкового матеріалу;

- використання безпечних засобів захисту рослин;

- санітарна обрізка та знесення аварійних дерев;

- корчування пеньків, посадка дерев на вулицях;

- реконструкція зеленої зони об’єктів загального користування;

- поточне утримання зелених зон Маразліївської ОТГ;

- створення нових клумб та постійний догляд за існуючими.

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблем

Першочерговими шляхами Програми в цьому напрямку є:

- проведення інвентаризації зелених зон Маразліївської ОТГ;

- збільшення лісистості територій за рахунок земель, що не використовуються у сільському господарстві, додаткових захисних насаджень уздовж доріг, навколо промислових підприємств;

- впорядкування та відновлення зелених зон на прибудинкових територіях;

- оновлення якісного стану і збільшення асортименту зелених насаджень при здійсненні реконструкції і ремонтів об’єктів зеленого господарства, своєчасне виконання комплексних агротехнічних заходів з утримання зелених насаджень, їх захисту від хвороб і шкідників;

- створення нових парків, скверів, вуличних зелених насаджень в місцях житлового будівництва, активне впровадження квіткового оформлення Маразліївської ОТГ;

- розвиток матеріально-технічної бази Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою, що здійснюють діяльність із утримання зелених насаджень, з оновленням технологічної автотракторної техніки, засобів малої механізації, технічного переоснащення обладнання, що використовується для утримання та ремонту зелених насаджень.

Створення нових зелених насаджень, проведення реконструкції та капітального ремонту об’єктів у сфері утримання зелених насаджень, поточних ремонтів зелених насаджень виконуються в обсягах розроблених, погоджених та затверджених у установленому порядку проектах з відповідними щорічними  уточненнями показників об’єктів. Проведення капітального і поточного ремонтів та робіт з утримання зелених насаджень здійснюється в обсягах, визначених Порядком проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів.

Реалізація Програми забезпечується Відділом житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради, підприємствами, установами та організаціями, юридичними та фізичними особами Маразліївської сільської ради. Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради забезпечує узгоджені дії з підготовки та реалізації програмних заходів, цільове та ефективне використання наданих коштів. Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради за виконання конкретних заходів, розробляє кошторис для формування бюджетного запиту для фінансування Програми на черговий фінансовий рік, щорічно уточнює цільові показники Програми, витрати щодо реалізації програмних заходів, механізми реалізації Програми з урахуванням наданих коштів. Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом.

 

5. Завдання і заходи Програми

Організаційні засади з розроблення та реалізації Програми визначаються Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

Обсяги робіт по комплексному розвитку та збереженню зелених насаджень визначалися на основі планів озеленення зон з урахуванням запланованих строків виконання. При визначенні напрямів розвитку та збереження зелених насаджень в Програмі викладені завдання за функціональною належністю зелених насаджень:

- створення нових об’єктів зеленого господарства із створенням нових зелених насаджень;

- ландшафтної реконструкції об’єктів зеленого господарства;

- капітального ремонту об’єктів зеленого господарства;

- поточного ремонту зелених насаджень;

- утримання зелених насаджень;

- розвитку матеріально-технічної бази підприємства зеленого господарства.

Основні завдання і заходи Програми визначаються необхідністю збільшення і покращення показників:

- забезпеченості зеленими насадженнями на одного мешканця у межах забудованої частини , в тому числі насадженнями загального користування;

- збільшення кількості видів і якості зелених насаджень;

- збільшення усередненої вікової межі зелених насаджень у відношенні до нормативної;

- забезпеченості необхідним посадковим матеріалом, обладнанням для захисту та охорони насаджень, переробки (утилізації) решток рослин;

- збільшення рівня технічного переоснащення, виробничих підприємств зеленого господарства по відношенню до існуючого.

Визначені обсяги робіт по Програмі зведено у перелік  заходів по видах робіт з розподілом по територіях зелених зон і функціональної належності зелених насаджень.

Завдання з розвитку матеріально-технічної бази підприємств, що здійснюють діяльність у сфері утримання зелених насаджень, для забезпечення Маразліївської ОТГ власним посадковим матеріалом, засобами та обладнанням захисту, охорони зелених насаджень і переробки (утилізації) рослинних решток з переліком відповідних заходів  у Програмі визначаються місцевими потребами.

Реалізація Програми забезпечується Відділом житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради, підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами господарювання та мешканцями Маразліївської сільської ради. Реалізації Програми передбачає щорічне узгодження обсягів і джерел фінансування робіт з реалізації Програми та уточнення цільових показників. Строки виконання – 2023 рік.

Програма виконуватиметься шляхом:

- проведення інвентаризації зелених насаджень;

- виділення земельної ділянки під розплідник та висадка посадкового матеріалу;

- озеленення вільних територій,  підбору для озеленення асортименту рослин за часом цвітіння, кольоровою гаммою та стійкістю до різноманітних факторів;

- здійснення пересадки зелених насаджень, які підлягають видаленню, на вільні території;

-  видалення аварійних дерев і садіння нових дерев і кущів, формована обрізка, корчування пнів;

- улаштування нових і відновлення існуючих газонів, квітників, розаріїв;

- омолоджування старих дерев і кущів, знешкодження омели, лікування дупел;

- догляду за деревами, газонами, квітниками;

- проведення конкурсів, акцій.

 

6. Організаційні  заходи Програми

 

з/п

Перелік заходів

 

 

Кількість

посадочного

матеріалу

(од.)

Термін виконання    

 

 

Фінансування (тис.грн.)

 

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

 

6

I. Організаційні заходи

1.

Інвентаризація зелених насаджень міст

 

2023 рік

      -

 

Маразліївська сільська рада,

Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліїської сільської ради

2.

Проведення конкурсів, акцій

 

2023 рік

-

Маразліївська сільська рада

3.

Уточнення кошторису на виконання Програми

 

2023 рік

800,0

Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліїської сільської ради

 

ВСЬОГО:

 

 

800,0

 

ІІ. Розплідник

1.

Виділити місце для розплідника

 

2022рік

-

Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліїської сільської ради

2.

Посадковий матеріал, грунти та рослини

 

2023рік

163,0

3.

Добрива та хімія

 

2023рік

25,0

4.

Контейнера, предмети та матеріали

 

2023рік

135,0

 

ВСЬОГО:

 

 

323,0

 

II. Видалення  об’єктів зеленого господарства

1.

Зелених насаджень на придорожній території, прибудинковій території

 

 

2023 рік 

 

 

ВЖКГ та Б Маразліївської сільської ради

2.

Омолодження шляхом обрізки дерев

 

2023рік

 

ВЖКГ та Б Маразліївської сільської ради

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

IІІ. Озеленення дворових територій, територій підприємств та організацій

1.

Озеленення всіх населених пунктів (закупівля саджанців)

1550шт

2023рік

400,0

ВЖКГ та Б Маразліївської сільської ради, мешканці будинків

2.

Улаштування клумб та квітників

 

 

2023рік

77,0

Відділ ЖКГ та Б Маразліївської сільської ради, старостинські округи

 

3.

Поточне утримання зелених насаджень

 

2023рік

-

 

ВСЬОГО:

 

 

477,0

 

 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:

 

 

800,0

 

             

 

7. Очікувані результати і ефективність Програми

Очікуваним результатом розвитку озеленених територій Маразліївської ОТГ загального користування відповідно до ландшафтно-планувальних засад є збільшення площ зелених зон та розширення їх рекреаційних можливостей за рахунок максимального озеленення.

Реалізація заходів Програми дозволить:

- забезпечити озеленення невпорядкованих  територій;

- покращити якісні та кількісні показники зелених насаджень до нормативних;

- раціонально використати видалені зелені насадження з метою подальшого їх застосування для потреб Маразліївської ОТГ;

- залучити мешканців населених пунктів до проведення акцій з озеленення;

- провести омолодження існуючих парків, скверів, алей шляхом вирубування сухостійних, усихаючих, небезпечних дерев;

- запобігти травматизму та нещасним випадкам шляхом вирубки небезпечних дерев;

- утримувати в належному естетичному стані парки, сквери та алеї;

- здійснювати захист територій зелених насаджень від нецільового використання.

Ефективність Програми полягає в тому, що виконання заходів надасть можливість створити нові зелені зони, озеленити житлові території, упорядкувати клумби і квітники, надасть змогу відновити естетично-виховні функції зеленої зони.

 

  1. Організація управління та контролю за

ходом виконання Програми

 

    •     8.1   Організація управління  за ходом виконання  Програми покладається на Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради, яким планується залучення до її виконання підприємства, організації, установи різних форм власності.
    •    8.2 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради в кінці року надасть звіт Маразліївській сільській раді про хід виконання заходів Програми.

        8.3  Контролює виконання Програми постійні комісії Маразліївської сільської  ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони памяток, історичного середовища та благоустро..

 

9. Обсяги та джерела фінансування

 Фінансування заходів з виконання показників Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства та передбачається з наступних джерел:

- місцевий бюджет;

- інші джерела: фонд охорони навколишнього природного середовища; кошти підприємств, установ, організацій; кошти власників, орендарів та користувачів земельних ділянок спонсорські кошти, інші кошти, не заборонені чинним законодавством;

- кошти від сплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом. У випадку невиконання заходів Програми у заплановані терміни через відсутність фінансування або з інших непередбачуваних причин, до Програми вносяться зміни в установленому порядку з обґрунтуванням причин та визначенням нових термінів виконання заходів Програми.

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                          Інна МОСКАЛЕНКО