ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Маразліївської сільської ради
«Т У Р Б О Т А» на 2021 рік

 

  1. Мета і завдання Програми.

 

Метою програми соціального захисту населення «Турбота» (далі - Програма) є мінімізація зараження одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які знаходяться в зоні підвищеного ризику в 2021 році на період дії карантину, спричиненого гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Населення Маразліївської територіальної громади складає 7070 чоловік, з них  близько 30 осіб – особи з числа одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, особи з інвалідністю.

 При розробці Програми враховувались наступні обставини:

-доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання натуральної допомоги одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю;

- необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту населення сільської ради, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення.

 Пріоритетні напрями Програми.

1. Надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.

  1. Розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальної допомоги, здійснення соціальної реабілітації інвалідів.
  2. Підтримка одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.

В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід сільських рад з даного питання.

 2.Фінансове забезпечення заходів Програми.

 

 Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

 

 3.Очікувані результати виконання Програми.

 

 Досягнення мети Програми та здійснення відповідних заходів дозволить :

- поліпшити соціальний захист одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.

 

 4. ЗАХОДИ щодо виконання програми соціального захисту населення «Турбота»

 4.1 . Організаційно-правове забезпечення.

 Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю з метою з’ясування їх потреб та надання конкретної допомоги.

 Вживати заходів для надання натуральної  допомоги у вигляді продуктів харчування, життєво необхідних ліків, засобів особистої гігієни тощо згідно виявлених потреб одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю.

 Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві з питань соціального захисту.

 Інформація про стан виконання Програми не рідше одного разу на рік заслуховується на сесії сільської ради.

          Контроль за виконанням Програми проводить виконавчий комітет сільської ради.

          Щороку до 01 грудня виконавчий комітет сільської ради подає інформацію про результати виконання Програми та витрати на її реалізацію.  

 

 Секретар                                                    І.В. Москаленко                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток                 

                                                                                        

                                                                                          

 

ЗАХОДИ

по  реалізації  Програми  соціального  захисту  населення

Маразліївської сільської ради «Турбота» на  2021  рік

 

  1. Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю з метою з’ясування їх потреб та надання конкретної допомоги.

Джерело фінансування: відсутнє

Обсяг фінансування: відсутній

Термін виконання: 2021 рік

  1. Надання натуральної  допомоги у вигляді продуктів харчування, життєво необхідних ліків, засобів особистої гігієни тощо згідно виявлених потреб одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю.

Джерело фінансування: місцевий бюджет

Обсяг фінансування: 50 тис.грн

Термін виконання: 2021 рік

 

  1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві з питань соціального захисту.

Джерело фінансування: відсутнє

Обсяг фінансування: відсутній

Термін виконання: 2021 рік

 

Секретар                                                                                     І.В. Москаленко