https://rada.info/upload/users_files/04377859/c6448449a0f82313b0c4653a20729209.doc

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До рішення Маразліївської сільської ради     Білгород-Дністровського району від 23.12.2022року №898-VІІІ

«Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2023 рік»

 

1.Інформація про склад Маразліївської сільської територіальної громади

 у 2023 році:

 

           До складу Маразліївської громади  ввійшли такі села як:

     С.Маразліївка – населення 980 осіб;

     С.Олексіївка - населення 1430 осіб;

     С.Зелене – населення 54 особи;

     С.Полянка – населення 39 особи;

     С.Романівка – населення 38 особи;

С.Великомар′янівка – населення 579 осіб;

С.Долинівка – населення 548 осіб;

С.Широке – населення 983 осіб;

С.Монаші – населення 673 особи.

На території цих сіл громади знаходяться такі підрозділи :

- 7 закладів загальної середньої освіти, з них :

 

 • Широківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Олексіївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – ліцей»
 • - Філія «Маразліївський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Філія «Долинівський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Філія «Великомар᾿янівський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Монашівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Ліцей «Пріоритет».

 

- 6 Будинків Культури;

- 2 сільських бібліотек;

- 5 Фельдшерсько-акушерських пунктів;

- 1 амбулаторія.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Інформація про хід виконання місцевого  бюджету

 у 2022 році.

 

Доходи місцевого бюджету за  2022 рік склали – 60069,1,0тис. грн. (трансферти –35 799,1тис. грн.,   надходжень в місцевий бюджет – 24270,0 тис.грн.,.).

Загальний фонд – 59869,0тис. грн. (у т.ч. трансферти  35799,1тис. грн.)

 

Спеціальний фонд –200,1тис. грн. (без трансфертів).

 

 

 

3. Оцінка доходів  місцевого бюджету Маразліївської сільської ради на 2023 рік

 

 

 

При          прогнозуванні       обсягу       доходів       бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади на 2023 рік враховано:

 • фактичні показники економічного і соціального розвитку громади за 2019 - 2021 років;
 • очікувані показники економічного і соціального розвитку громади за 2022 року;
 • макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2023 рік, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. №586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;
 • застосування чинних ставок загальнодержавних податків;
 • застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків;
 • підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
 • зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання - платників податків;
 • фактичне виконання дохідної частини бюджету Маразліївської сільської територіальної громади за результатами 2019-2021 років та 6 місяців 2022 року.

 

Прогноз   доходів    загального    фонду    бюджету    Маразліївської   сільської

територіальної громади на 2023 рік (без трансфертів) відповідно до 2022 року становить 110,5 %.

Основними джерелами доходів бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2023 рік залишається податок на доходи фізичних осіб та єдиний податок.

Прогнозні обсяги надходжень податку на доходи фізичних осіб розраховано з урахуванням збільшення розмірів середньомісячної заробітної плати із збереженням міжпосадових та оподаткування сум пенсійних виплат. Розрахунок прогнозної суми податку на майно, зокрема, плати за землю на 2023 рік формувався на підставі аналізу площ, кількості землекористувачів, проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду, проведення індексації нормативної грошової оцінки землі та переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати; податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки формувався відповідно до діючих норм Податкового кодексу України та ставок затверджених рішенням Маразліївської сільської ради від 07.07.2022 № 833-VІІІ «Про встановлення місцевих податків та зорів на території Маразліївської сільської ради на 2023 рік», інші доходи визначено на підставі динаміки фактичних надходжень протягом минулих і поточних років з урахуванням макроекономічних показників, а також за прогнозними даними центральних та інших органів виконавчої влади.

 

 

 

 

 

 

 

4.  Розрахунки доходної частини Маразліївського бюджету на 2023 рік

 

Склад доходів  бюджету на 2023 рік визначають статті 64, 67, 70, 71, 72 Бюджетного Кодексу України.

 

У цілому ресурс бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2023 рік, з урахуванням цільових субвенцій,  становить-68 154,9 тис.грн., в тому числі:

  • податок та збір на доходи фізичних осіб – 11 400,0тис. грн. ;
 • рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів- 2,0 тис.грн.;
 • внутрішні податки  на товари та послуги- 22,0  тис.грн.;
 • податок на майно- 7 349,7 тис.грн.;
 • єдиний податок – 6002,0 тис.грн;
 • екологічний податок- 12,2 тис.грн.;
 • адміністративні послуги – 200,2  тис.грн.
 • державне мито – 4,1 тис.грн.;
 • інші надходження – 20,0 тис.грн;
 • надходження від плати за послуги ,що надаються бюджетними установами згідно із законодавством- 400,0 тис.грн;
 • базова дотація- 18201,0 тис.грн.;
 • освітня субвенція з державного бюджету-24541,7 тис.грн..

 

5. Розрахунок виконання видатків Маразліївського місцевого бюджету за  2022 рік:

 

                   Виконання  видаткової  частини  загального та спеціального фонду бюджету складає  56424,6 тис.грн., а саме:

 

ЗАГАЛЬНИЙ

КПК

Показник

План з урахуванням змін; тис.грн

Касові видатки;

тис.грн

% виконання

01 Маразліївська сільська рада (04377859)

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4 862,7

4 497,6

92,49

0112080

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

184,0

110,9

60,25

0112112

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами

117,0

30,7

26,24

0113104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 

22,3

22,3

100

0116030

Організація благоустрою населених пунктів

 

515,0

510,7

99,17

0117461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

3000,0

2999,8

99,99

0117693

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю

 

490,8

490,77

99,99

06 Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради (40424663)

0610160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

776,0

653,8

84,25

0611021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

 

10062,9

8408,9

83,57

0611031

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

 

25385,4

25362,3

99,91

0611141

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

 

695,0

694,3

99,90

0614030

Забезпечення діяльності бібліотек

 

89,2

54,8

61,42

0614060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

500,0

235,0

47

08 Відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради (43911834)

0810160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

527,0

476,2

90,36

0813104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 

755,2

663,8

87,89

0813241

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

920,0

723,0

78,59

14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (42716199)

1410160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

690,0

640,5

92,83

1416030

Організація благоустрою населених пунктів

 

9244,3

7058,6

76,36

37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

3710160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

757,7

705,9

93,17

3718710

Резервний фонд місцевого бюджету

423,0

-

0

3719770

Інші субвенції з місцевого бюджету

331,8

318,8

96,08

3719800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

164,0

134,9

82,25

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ

КПК

Показник

План з урахуванням змін; тис.грн

Касові видатки;

тис.грн

% виконання

01 Маразліївська сільська рада (04377859)

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

276,0

99,8

36,16

0117461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

118,5

-

0

0118330

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

 

12,2

-

0

06 Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради (40424663)

0611021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

 

591,5

536,3

90,66

14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (42716199)

1416030

Організація благоустрою населених пунктів

 

3383,5

973,96

28,79

37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

3710160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

28,0

-

0

3718240

Заходи та роботи з територіальної оборони

100,0

-

0

3719750

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування

350,0

-

0

3719800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

20,0

20,0

0

 

6.Прогнозні показники місцевого бюджету

на 2023 рік.

 

Показники

 

 

2023 рік

(прогноз)

 

Загальний обсяг доходів, з них:

68154,9

 

Доходи загального фонду(без трансфертів)

25000,0

 

Доходи спеціального фонду(без трансфертів)

412,2

 

Базова дотація з держбюджету

18201,0

 

Субвенції з держбюджету (освітня)

24541,7

 

Загальний обсяг видатків – всього,+ базова + освітня у т.ч.

68154,9

 

Видатки загального фонду

63784,1

 

Видатки спеціального фонду

4370,8

 

 • бюджет розвитку

3958,6

 

Маразліївська сільська рада

9342,4

 

Управління освіти ,культури, сім’ї ,молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради

39293,2

 

Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради

2754,7

 

Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою

14991,6

 

Фінансове управління

1773,0

 

 

Метою є створення дієвого механізму управління бюджетним  процесом під час негативного впливу воєнних дій на території України та неможливості наразі визначити наслідки російської агресії, що унеможливлює розроблення реалістичного прогнозу економічного і соціального розвитку Маразліївської сільської територіальної громади та, як наслідок, бюджетних показників на середньостроковий період.

Основними цілями бюджетної політики Маразліївської сільської ради на 2023 рік є:

 • забезпечення надходжень до бюджету Маразліївської сільської територіальної громади;
 • підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;
 • забезпечення необхідних фінансових пропорцій.

Основні завдання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2023 рік є:

 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за раціональністю розподілу бюджетних коштів та ефективністю їхнього використання;
 • реалізація системних напрямів удосконалення і формування оптимальної мережі бюджетних установ;
 • концентрація вивільнених та залучених коштів на поліпшенні матеріально- технічного забезпечення бюджетних установ;
 • вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету Маразліївської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами та визначення резервів росту доходів бюджету Маразліївської сільської територіальної громади;
 • підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
 • забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених цільовими (комплексними) програмами;
 • забезпечення у   повному   обсязі   проведення   видатків   на   оплату   праці

працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат та соціальних стандартів, а також розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії;

Формування бюджету територіальної громади здійснено на основі         принципів збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 75 Бюджетного кодексу України.

Основні прогнозні  макропоказники економічного і соціального розвитку враховують дії правового режиму воєнного стану, та застосовуються згідно чинного бюджетного та податкового законодавства, а також пропозицій змін до норм Податкового кодексу України. 

 

 

Начальник фінансового управління                               Анна ГОРОДЕЦЬКА