https://rada.info/upload/users_files/04377859/911592b46f2bb85f8208cd29879788fe.docx

https://rada.info/upload/users_files/04377859/af72c28baa611cc94db733e3ecd648cd.pptx

TSIGN

У К Р А Ї Н А

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

МАРАЗЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________________

  67760, с. Маразліївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області, вул. Шкільна, 76

Тел/факс (04849)6-08-92;  Email: fumsr@ukr.net

 

  07 липня 2023 року № ____                                           Одеська  обласна

державна адміністрація

Департамент фінансів

 

 

Пояснювальна записка про

виконання бюджету

Маразліївської ОТГ

 за І півріччя 2023 року

 

Виконання бюджету Маразліївської ОТГ

                                                За І півріччя 2023 року

 

Загальний обсяг надходжень  уточненого плану на І півріччя 2023 року до зведеного бюджету сільської ради (без урахування трансфертів) з урахуванням змін складає 11 697,5тис. грн.. Доходи загального фонду складають 10 355,5 тис. грн.., доходи спеціального фонду складають 1 342,0 тис. грн..

До загального  фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) за І півріччя 2023 року надійшло 10 355,5 тис. грн., що становить 134,41%  виконання.

До спеціального  фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) за І півріччя 2023 року надійшло 1 342,0тис. грн., що становить 660,74%  перевиконання(безоплатно отримано ноутбуки для Управління освіти).

       Найвищий відсоток фактичних надходжень показників загального фонду по доходах забезпечили: єдиний податок з сільгоспвиробників – 1137,6тис.грн (193,25%) ПДФО з заробітної плати  - 333,7тис. грн..(110,7%),; орендна плата з юридичних осіб -468,4тис.грн..(146,84%); орендна плата з фізичних осіб – 29,2 тис.грн.(152,67%),; акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(пальне) -48,3тис.грн (200,48%);земельний податок з юридичних осіб – 339,9тис.грн (128,33%); штрафні санкції – 18,9тис.грн (641,14%); адмін збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – 30,0тис.грн (120%).

Надходження загального фонду місцевого бюджету за І півріччя 2023 року сформовано за рахунок платежів сільськогосподарських підприємств та установ різних галузей економіки, а саме:

 

бюджетна сфера                  

промисловість                     

будівництво                         

сільське господарство        

транспорт, зв’язок               

фін. установи та ін. галузі

торгівля                                

суб’єкти підприємництва   

 

Невиконання доходної частини бюджету становить  по таким статтям:

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення– 0,2тис.грн.(84,85%); податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості– 1,9 тис.грн.(51,56%).

 

 

 

     Постійно здійснюється аналіз по заробітній платі та визначаються суб’єкти господарювання, по яким виникає ризик потрапити до переліку податкових агентів, які нараховують заробітну плату нижче мінімального рівня.

 

 

Виконання плану по платі за землю в розрізі надходжень

 за І півріччя 2023 року

 

Всього

План

(тис.грн.)  

Факт

(тис.грн.)  

Відхилення+/-

(тис.грн.)

% надходження

Орендна плата

1055,5

1553,1

+497,6

 

юридичні

1000,0

1468,4

+468,4

146,84

фізичні

55,5

84,7

+29,2

152,67

Плата за землю

1266,0

1605,9

+339,8

 

юридичні

1200,0

1539,9

+339,9

128,33

фізичні

66,0

65,9

-0,1

99,82

 

 

 

 

 

 

 

         

ВИДАТКИ

 

Видаткова частина по загальному фонду за І півріччя 2023 року виконана на 61,36 %. При уточненому плані 48 807,3тис. грн.., виконання становить 29 638,3 тис. гривень. Видаткова частина по спеціальному фонду за І півріччя 2023 року виконана на 35,76 %. При уточнених кошторисних призначеннях в сумі 7 376,8 тис. гривень, витрачено 2 637,8тис. гривень.

 

Державне управління

На утримання державного управління (апарат сільської ради, апарат управління, освіти, культури, молоді та спорту, апарат відділу житлово-комунального господарства та благоустрою, апарат фінансового управління, апарат відділу соціального захисту населення) за І квартал 2023 року витрачено коштів загального фонду в сумі 2 046,0 тис. гривень, за  планом на вказаний період з урахуванням змін передбачалось 5 813,2 тис. гривень. Виконання становить 35,2 %. Недовиконання 3 767,2 тис. гривень в основному за рахунок  не використаних кошторисних призначень .

На заробітну плату з нарахуваннями використано 1 646,9 тис. гривень, що становить 86% до уточнених планових призначень на вказаний період в сумі 1 914,7тис. гривень. На предмети та матеріали  витрачено 35,8тис. грн., що становить 7%. до уточнених планових призначень на вказаний період  в сумі 488,5 тис. грн. На оплату послуг було витрачено 107,6 тис.грн., що становить 4% виконання, при уточненому плані  2 722,0тис.грн. Недовиконання становить 2614,4 тис.грн. Видатки на відрядження становлять  2,2 тис.грн. , при планових призначеннях 30,0тис.грн., не використано 27,8тис.грн.. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 253,5тис.грн., виконання становить 42,33%, при уточненому плані 600,0 тис.грн. Недовиконання в сумі 346,5 тис.грн. пов’язано з не використаними кошторисними призначеннями .

По усіх кодах економічної класифікації перевитрат немає, фінансування проводилось в межах коштів передбачених у кошторисах. Заборгованість по захищеним статтям станом на 01.04.2023 року відсутня.

 

Охорона здоров’я.

 

Касові видатки по установах охорони здоров’я за І квартал 2023 року виконані у сумі 91,5тис. гривень,    при уточнених  призначеннях 631,9тис. гривень . Виконання становить 15%, невикористані залишились 540,4тис.грн.

Видатки по установах охорони здоров’я проведені в межах кошторисів, перевитрат немає. Заборгованість по захищеним статтям станом на 01.04.2023 року відсутня.

 

Соціальний захист населення.

 

  Касові видатки на Соціальний захист населення виконано у сумі 431,7 тис. гривень,    при уточнених  призначеннях 824,7тис. гривень . Виконання становить 52,3%. Заборгованість по захищеним статтям станом на 01.04.2023 року відсутня.

 

Благоустрій.

 

На організацію благоустрою населених пунктів  за І квартал 2023 року витрачено по загальному фонду 3 035,3тис. гривень,   при плані 9 373,3тис.грн. Виконання становить 32,4%. На заробітну плату з нарахуваннями використано 765,8 тис. гривень, що становить 73,92 % до уточнених планових призначень на вказаний період в сумі 1 036,0тис. гривень. На оплату послуг витрачено 16,6 тис.грн., при уточнених  призначеннях  135,0тис. гривень, на предмети та матеріали витрачено 2 240,0тис.грн. при уточнених призначеннях 7 832,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 12,9тис.грн. при уточнених призначеннях 370,0тис.грн.

Видатки по благоустрою села проведені в межах кошторисів, перевитрат немає. Заборгованість по захищеним статтям станом на 01.04.2023 року відсутня.

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю.

 

На інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю за І квартал 2023 року витрачено по загальному фонду 12,0тис. гривень,   при плані 15,0тис.грн. Заборгованість по захищеним статтям станом на 01.04.2023 року відсутня.

Загальноосвітні школи.

 

Видатки по загальноосвітнім школам профінансовано за І квартал 2023 року у сумі 7 318,6 тис. гривень при уточнених  призначеннях звітного періоду   10 709,3тис.грн . Виконання становить 68,34%. Недовиконання  3 390,7тис. гривень за рахунок не використаних кошторисних призначень .

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 6 305,8тис. гривень, що становить 98,3 % до уточнених планових призначень на вказаний період в сумі 7 954,8тис. гривень. Недовиконання становить 1649,0тис.грн.  пов’язано з економією фонду - переведення людей на 2/3 окладу(простій) в наслідок  військової агресії Російської федерації. На  оплату послуг витрачено 535,9 тис.грн., при уточнених  призначеннях  1 189,5тис. гривень, що становить 45,05%.

        На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів було витрачено 0тис.грн., при планових призначеннях 0тис.грн.

      По придбанню продуктів харчування витрачено 0тис.грн , план становить 100,0 тис. гривень. Недовиконання становить 100,0тис.грн.  економія фонду пов’язана з закритими класами в зв’язку з карантинними заходами  при поширенні COVID-19 та в наслідок  військової агресії Російської федерації.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 252,2тис. гривень при плані  700,0тис. грн. що становить 36,02 %.

Заборгованість по захищеним статтям станом на 01.04.2023 року відсутня.

 

Культура та бібліотеки.

 

Видатки по установах культури за І квартал 2023 року становлять у сумі 81,5 тис. гривень при  уточнених  призначеннях на звітну дату 645,5 тис. гривень. Виконання становить 12,62%. Недовиконання 564,0 тис. гривень в основному за рахунок  не використаних кошторисних призначень .

На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 69,5 тис. гривень, що становить 27,4 % до уточнених планових призначень на вказаний період в сумі 253,5тис. гривень. Недовиконання становить 184,0 тис.грн.  пов’язано з економією фонду заробітної плати та залишилися не використаними кошторисні призначення . На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 12,0тис. гривень при плані  12,0тис. грн. що становить 100 %.

 Видатки по всіх установах культури проведені у межах кошторису, перевитрат немає. Заборгованість по захищеним статтям станом на 01.04.2023 року відсутня.

 

Бюджет розвитку.

 

   Видатки по бюджету розвитку за І квартал 2023 року склали 1 315,8 тис.грн. при  уточнених  призначеннях на звітну дату 6 799,8 тис. гривень.  

 

Фінансування.

 

Залишок коштів на котлових та реєстраційних рахунках загального та спеціального фондах зведеного бюджету  Маразліївської сільської ради станом на 01.04.2023 року становить 10 275,0 тис.грн.

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

       За І квартал 2023 року надійшли державні субвенції загальною сумою 10 305,2 тис.грн., а саме:

-освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 5 754,8 тис.грн.;

-базова дотація у сумі 4 550,4тис.грн.

 

КРЕДИТОРСЬКА ТА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Загальний фонд                                

    Маразліївська сільська рада повідомляє, що дебіторська заборгованість  по загальному фонду станом на 01.04.2023р відсутня .

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2023р становить в сумі 156,9тис грн.., а саме:

  • КПК 0110150 КЕКВ 2210 в сумі 11880,0грн;
  • КПК 0110150 КЕКВ 2240 в сумі 69800,0грн;
  • КПК 0110150 КЕКВ 2800 в сумі 13247,0грн;
  • КПК 0112112 КЕКВ 2273 в сумі 6982,0грн;
  • КПК 0118240 КЕКВ 2210 в сумі 47000,0грн;
  • КПК 0813104 КЕКВ 2210 в сумі 7990,0грн.

 

            Спеціальний фонд

 

    Маразліївська сільська рада повідомляє, що дебіторська заборгованість  по спеціальному фонду станом на 01.04.2023р відсутня .

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2023р становить в сумі 218,3тис грн.., а саме:

  • КПК 0610160 КЕКВ 3110 в сумі 23 990,0грн;
  • КПК 1406030 КЕКВ 3110 в сумі 157 500,0грн;
  • КПК 3701160 КЕКВ 3110 в сумі 36 835,0грн;

  

Начальник фінансового управління                             А.А.Городецька

Начальник бюджетного відділу                                  О.М.Радченко