Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

 

 Про затвердження Програми
соціального захисту населення

«ТУРБОТА-ЮВІЛЯРИ»

 

 Керуючись статтею 25, пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги Закон України «Про основні засади захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» та клопотання старост Маразліївської територіальної громади, з метою привітання громадян похилого віку з ювілеєм та забезпечення на території ради реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення,  Маразліївська сільська рада

 

 В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Програму соціального захисту населення Маразліївської сільської ради «ТУРБОТА-ЮВІЛЯРИ» (далі- Програма), що додається.

 

  1. Відділу з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради передбачити асигнування на реалізацію заходів Програми за рахунок коштів місцевого бюджету на 2023 рік.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – Заєць С.В.).

 Сільський голова                                                                       Віктор ТОПОР

 

с. Маразліївка

«23» грудня 2022 року

_____________

                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                        

ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Маразліївської сільської ради
«Т У Р Б О Т А-ЮВІЛЯРИ» на 2023 рік

 

  1. Мета і завдання Програми.

 

Метою програми соціального захисту населення «Турбота» (далі - Програма) є привітання громадян похилого віку з ювілеєм, а саме 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 – річчям.

Населення Маразліївської територіальної громади складає 6700 чоловік, з них  110 осіб – особи з числа громадян похилого віку.

 При розробці Програми враховувались наступні обставини:

-доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання натуральної допомоги одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю;

- необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту населення сільської ради, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення.

         В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід сільських рад з даного питання.

 

 2.Фінансове забезпечення заходів Програми.

 

 Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

 

 3.Очікувані результати виконання Програми.

 

 Досягнення мети Програми та здійснення відповідних заходів дозволить :

- поліпшити соціальний захист та соціальну значущість громадян похилого віку.

 

 4. ЗАХОДИ щодо виконання програми соціального захисту населення «Турбота»

 4.1 . Організаційно-правове забезпечення.

 Вживати заходів для надання натуральної  допомоги у вигляді подарунків  громадянам похилого віку з нагоди їхнього ювілею.

  Інформація про стан виконання Програми не рідше одного разу на рік заслуховується на сесії сільської ради.

         Контроль за виконанням Програми проводить виконавчий комітет сільської ради.

          Щороку до 31 грудня Відділ з питань соціального захисту населення подає інформацію про результати виконання Програми та витрати на її реалізацію.  

 

 Сільський голова                                                                Віктор ТОПОР                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ

з  реалізації  Програми  соціального  захисту  населення

Маразліївської сільської ради «Турбота» на  2023  рік

 

  1. Надання натуральної  допомоги у вигляді подарунків громадянам похилого віку з нагоди їхнього ювілею.

Джерело фінансування: місцевий бюджет

Обсяг фінансування: 49 тис.грн

Термін виконання: 2023 рік

 

Сільський голова                                                               Віктор ТОПОР