УКРАЇНА   

                                             Одеська область, Білгород-Дністровський район

                                                 Маразліївська сільська рада

 

                                                         Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЄКТ)

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою    щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років гр. України Слободенюк Віталію Павловичу  для іншого сільськогосподарського призначення за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровського району,  Маразліївська сільська рада, Комплекс будівель  та споруд  № 2 (Великомар´янівська с/р) . площею 1 га

      

  Керуючись пунктом 34 ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 122,123,124 Земельного Кодексу України, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, Закону України «Про оренду землі», розглянувши заяву  Слободенюк Віталія Павловича Маразліївська сільська рада 

 

 ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на розробку проекту  землеустрою гр. України Слободенюк Віталію Павловичу щодо відведення земельної  ділянки в довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років  із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Маразліївської сільської ради, зі зміною цільового призначення на (01.13) для іншого сільськогосподарського призначення за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровського району,  Маразліївська сільська рада, Комплекс будівель  та споруд  № 2 (Великомар´янівська с/р) орієнтовною площею 1 га

  2. Рекомендувати виготовити проект землеустрою з урахуванням вимог  Земельного кодексу України та державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою  та погодити його на сесії сільської ради.

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

                                  Сільський   голова                                               Віктор ТОПОР

 

 

.  Маразліївка

   «___»_________ 2023 року

 

  № _______VIII