На шляху до Європейського співтовариства Україна активно впроваджує нові правові інституції. У 2015 році з’явилося поняття пробації як альтернативи тюремному ув’язненню. Адже вважається, що правопорушникам важко стати на шлях виправлення у місцях позбавлення чи обмеження волі.

Орган пробації створений у складі Державної пенітенціарної служби України шляхом реорганізації кримінально-виконавчої інспекції, та забезпечує виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. Європейські стандарти пробації допускають існування служби пробації як автономної державної структури, так і у складі інших державних служб. Наближається восьма річниця прийняття Закону України «Про пробацію», який забезпечив створення ефективних заходів, спрямованих на реабілітацію людини, в тому числі виконання покарання, призначеного судом. Також ним передбачено забезпечення суду інформацією про обвинуваченого на етапі судового розгляду. Кримінально-виконавча служба надбала нову європейську систему, нові інструменти, нові методи і методики впливу на поведінку засуджених. Це - більш гуманний підхід, спрямований на профілактику повторної злочинності, який залишає людину в соціумі без руйнування її соціальних зв’язків, сім’ї. Для досягнення мети з суб’єктом пробації працюють відповідні фахівці пробації, громадськість, волонтери пробації, які допомагають йому вирішити криміногенні потреби, впливають на позитивні зміни в його поведінці

Цікавим є той факт, щовперше, одеським суддею Г. було винесено неординарне судове рішення. В кінці 2021 року в Білгород-Дністровському районному відділі пробації перебував на виконанні вирок Малиновського районного суду м. Одеси, в якому покладено на засуджених окрім основних обов’язків, передбачених Кримінальним кодексом України, обов’язок у вигляді дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій. Саме це полягало у читанні художньої літератури - «Пригоди Тома Сойєра» та «Пригоди Гекльберрі Фінна» Марка Твена, «Біле Ікло» Джека Лондона та вірш «Минають дні, минають ночі…» Тараса Шевченка. На думку судді засуджені особи не є суспільно небезпечними, які здатні на системне вчинення кримінальних правопорушень. Саме призначені твори пов’язані з власним вихованням себе у дусі поваги до встановлених у суспільстві правил і визначення своєї ролі в спільноті.У будь-якому випадку, такий вид обов’язків повинен бути кориснішим і ефективнішим, ніж будь-яке інше покарання, що передбачено законодавством.

З метою реалізації виконання обов’язку, покладеного судом, 04 січня 2022 року Білгород-Дністровський районний відділ пробації уклав з Бойчук Валентиною Вікторівною, викладачкою з соціальних дисциплін КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний коледж», договір про провадження волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією. В рамках соціально-виховної роботи обговорювались та визначались певні заходи індивідуальної роботи, яка була корисною та ефективною для реалізації заходів визначених судом для молодих хлопців. При цьому застосовувався диференційований підхід з урахуванням їх індивідуальних особливостей, а також ступеня їх соціально-педагогічної занедбаності.

В ході реалізації виконання обов’язку покладеного судом на суб’єктів пробації волонтером спільно з хлопцями проводився аналіз романів, вони давали своє бачення характерів головних героїв, прослідковували сюжетну лінію, а також обговорювали ідеєю та головну думку творів. На останній зустрічі представник уповноваженого органу з питань пробації зосередив увагу хлопців на тому, що потрібно навчитися втілювати в життя набутий досвід з прочитаних книжок.

Можна констатувати той факт, що роль служби пробації є неоціненою для системи виконання покарань. Служба пробації виконує ряд надзвичайно важливих досудових, наглядових, контролюючих та пенітенціарних функцій. Вона не лише забезпечує реінтеграцію правопорушників, усвідомлення ними своїх помилок, їх виправлення, а й дбає про безпеку суспільства та громадян.