УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                            Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Догар Альоні Юріївні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, площею 1,0 га, яка знаходиться на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (в межах населеного пункту с. Великомар'янівка)

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р.  1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши клопотання Догар А.Ю.,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр України Догар Альоні Юріївні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,0 га, із земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення, яка розташована на території Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області. (в межах населеного пункту).

 2. Рекомендувати гр Догар Альоні Юріївні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення проекту  землеустрою   на земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних   відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

«____»__________  2021  року

      №   ­­­­______ -VIII

 

 

 

 

                                                                   УКРАЇНА

                                                    Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки у власність

 громадянину України Дроздову Михайлу Васильовичу

 для ведення особистого селянського 

 господарства на території Маразліївської сільської

 ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 (за межами населеного пункту)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,   Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113 , Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву Дроздова М.В., Маразліївська сільська рада

       В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  власність гр. України Дроздову Михайлу Васильовичу загальною площею 1,5 га, кадастровий номер: 5120888200:01:001:0655, . цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території  Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту)

  2. Передати громадянину України  Дроздову Михайлу Васильовичу безоплатно у приватну власність земельну  ділянку  загальною площею 1,5 га, кадастровий номер 5120888200:01:001:0655, цільове призначення 01.03- для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності. яка розташована на території  Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту).

3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з      

моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

 «____»  _________  2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

                                                                               

                                                                        УКРАЇНА

                                                        Маразліївська сільська рада

                                          Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України Яценко Валентині Андріївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСГП «Прогрес», яка розташована за межами населеного пункту на території Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області.

  Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 15, 22, 81, 116, Земельного кодексу України, ст. ст. 7, 13, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 1-3, 5 Закону України «Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі Свідоцтва про права на спадщину за законом та підставі Сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД №0260201 виданого 20.05.1997 року Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією, розглянувши клопотання Яценко В. А. щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСГП «Прогрес», в с. Широке, Білгород-Дністровського району Одеської області,  Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

       1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України Яценко Валентині Андріївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) за рахунок земель колективної власності колишнього КСГП «Прогрес», загальною площею 6,3368 га, яка розташована в масиві № 5, ділянка № 92/1, масив № 7, ділянка № 92/2 на території Маразліївської сільської ради (колишня Широківська), Білгород-Дністровського району Одеської області.

     2. Землевпорядній організації при розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) передбачити надання у власність гр. Яценко Валентині Андріївні безоплатно земельну ділянку загальною площею 6,3368 га за рахунок земель колективної власності колишнього КСГП «Прогрес», яка розташована в масиві № 5, ділянка № 92/1, масив № 7, ділянка № 92/2 на території Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області, за межами населеного пункту, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

       Маразліївський сільський голова                                                                   В.О. Топор

       с.  Маразліївка

          жовтня 2021  року

      № ______   - VІІІ