Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про  виконання Маразліївського сільського бюджету за підсумками  роботи  за 9 місяців 2021 року.

            Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.143 Конституції України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", відповідно до рішення Маразліївської сільської ради № 54- VIІІ від  24.12.2021 року «Про бюджет Маразліївської  сільської ради на 2021 рік», заслухавши й обговоривши інформацію начальника фінансового управління Городецької А.А. про  виконання Маразліївського сільського бюджету за підсумками роботи за 9 місяців 2021 року, Маразліївська сільська рада  визначає, що сільський бюджет за доходами виконаний  по   загальному фонду – 116,08 відсотків, по спеціальному фонду – 69,14 відсотків до планових звітних призначень. Видаткова частина бюджету виконана по загальному фонду – 62,62  відсотків, по спеціальному фонду – 14,49 відсотків.

            Основні показники перевиконання за 9 місяців 2021 року: єдиний податок з фізичних осіб 88,0 тис.грн. (113,55%), єдиний податок з юридичних осіб – 77,8 тис.грн. (105,87%), земельний податок з фізичних осіб – 77,0тис. грн.(106,77%), ПДФО з заробітної плати  - 268,3тис. грн..(107,15%), ПДФО з фізичних осіб інших ніж заробітна плата (за оренду паїв) - 1243,8тис. грн..(262,59%); орендна плата з фізичних осіб – 84,7 тис.грн.(176,76%), адміністративний збір за держ.реєстрацію 43,1тис.грн. (133,42%); земельний податок з юридичних осіб – 286,7тис. грн.(132,35%).

Невиконання доходної частини бюджету становить  по основним бюджетоутворюючим статтям:

ПДФО з сплати фіз.особами за результатами декларування-35,1тис.грн(55,57%)

Орендна плата з юридичних осіб  - 63,1 тис.грн(97,21%),

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.10.2021 року відсутня, кредиторська заборгованість станом на 01.10.2021 року відсутня., Маразліївська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити виконання Маразліївського бюджету за підсумками роботи  9 місяців 2021 року:

1.1. по доходах у сумі 37941,9 тис. грн., згідно додатку 1;

1.2.по видаткам у сумі 34411,6 тис. грн., згідно додатку 3.

2. Затвердити  профіцит та дефіцит бюджету у сумі   163,9 тис. грн., згідно додатку 2 по спеціальному фонду.

            3. Затвердити видатки по об’єктам, які за 9 місяців 2021 року проводилися  за рахунок коштів бюджету розвитку громади в сумі 166,7 тис. грн., згідно додатку 6.

            4. Контроль за виконання рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку та комунальної власності(голова Станков М.М.)

 

Маразліївський сільський голова                                                                           В.О.Топор

 

с. Маразліївка

  «____»  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ

Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                            Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 54-УІІI «Про Маразліївський сільський бюджет
на  2021 рік»

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі  статті 103, частини 7. частини 8 статті 78  Бюджетного кодексу України”, враховуючи потреби у розподіленні вільних залишків місцевого бюджету по загальному та спеціальному фонду, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, освітньої субвенції  що утворилися на кінець 2020 року, Маразліївська сільська рада: 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та доповнення до рішення Маразліївської сільської ради від 24 грудня 2020 року №54 - VІІI „ Про Маразліївський сільський  бюджет  на 2021 рік”:
  1. У пункті 1 абзаці першому

цифру «51 468 667,00грн» замінити на «53 045 586,00грн»,

цифру «50 906 467,00грн» замінити на «52 483 386,00грн»,

1.2   У  пункт  1 абзаці другому

                      цифру «56 060 752,00грн.» замінити на цифру «57 637 671,00грн.» ,

                      цифру «3 316 730,00грн.» замінити на цифру «3 255 702,42 грн.» .

                1.3. У  пункті  1 абзаці третьому

                Затвердити профіцит загального фонду бюджету Маразліївської сільської ради у сумі 1 323 972,42 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду  до спеціального фонду  (бюджету розвитку) згідно з додатком  № 2 до цього рішення.

                 Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету Маразліївської  сільської ради у сумі 1 323 972,42 грн , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до спеціального фонду  згідно з додатком  № 2 до цього рішення.

 1.  Внести зміни за бюджетними призначеннями головним розпорядникам коштів бюджету сільської ради на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами ,у тому числі по загальному фонду  та спеціальному фонду, згідно з додатком  № 3  до цього рішення.
 2. Внести зміни до переліку  об’єктів ,фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої ,комунікаційної   та соціальної інфраструктури за об’єктами , затвердити обсяг бюджету розвитку  сільського бюджету у сумі   1 323 972,42 грн.
 3. В  додатки  1, 2, 3, 5, 6  внести зміни та доповнення, додатки додаються.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  економіки, бюджету, фінансів та комунального господарства (голова – Станков М.М.)

 

Маразліївський сільський голова                                                                           В.О.Топор

 

с. Маразліївка

«      » жовтня  2021 року

№       - VІІI

 

Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я  (ПРОЕКТ)

 

Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 14.04.2021року №196- VІІI та від 19.02.2021 року № 117- VІІI «Про наданню згоди  Управлінню освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради на перерозподіл коштів вільного залишку освітньої  субвенції».

        Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 102 Бюджетного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015р.  № 6 із змінами та доповненнями, заслухавши інформацію начальника фінансового управління сільської ради Городецької А.А. щодо внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 14.04.2021року №196- VІІI та від 19.02.2021 року № 117-УІІІ «Про наданню згоди  Управлінню освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради на перерозподіл коштів вільного залишку освітньої  субвенції», Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни та доповнення  до рішення №117- VІІI  від 19.02.2021року про перерозподіл залишку освітньої субвенції загального та спеціального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, а саме :

         Пункт 1.7 текст «придбання електрогенератора» замінити на «придбання комплектів обладнання для харчоблоків» в сумі 25 000,00грн

         Пункт 1.8.1 текст «послуги по встановленню протипожежної безпеки» замінити на «придбання комплектів обладнання для харчоблоків» із загального фонду перерозподілити до спеціального фонду в сумі 159 072,42грн

 

 1. Внести зміни та доповнення  до рішення №196- VІІI  від 14.04.2021року про перерозподіл залишку освітньої субвенції спеціального фонду, а саме :

   Пункт 2.1  текст «на покращення матеріально-технічної бази  навчальних закладів», замінити на «придбання мультимедійного обладнання (телевізори-3шт.)» в сумі 41 800,00грн

    Пункт 2.2 текст «покращення матеріально-технічної бази  навчальних закладів» замінити на «придбання мультимедійного обладнання (телевізори-3шт.)» в сумі 

7 200,00грн

    Пункт 2.2 текст «покращення матеріально-технічної бази  навчальних закладів» замінити на «придбання комплектів обладнання для харчоблоків» в сумі 192 800,00грн

 

 3. Головному бухгалтеру Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради  здійснити нарахування затверджених коштів для потреб Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради  на  2021 рік

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова - Станков М.М).

 

Маразліївський сільський голова                                                                           В.О.Топор

 

с. Маразліївка

«    » жовтня 2021 року

№       - VІІI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород - Дністровського району Одеської області

  РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

Про  надання згоди  Управлінню освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради на перерозподіл  коштів

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, заслухавши інформацію Городецької А.А. про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 54-УІІI «Про затвердження коштів з місцевого бюджету Маразліївської сільської ради на 2021 рік»,  Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

     1. Надати згоду Управлінню  освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради перерозподілити кошти:

        1.1  Зменшити 0614060-2240 на суму 200 000,00грн;

        1.2 Збільшити 0611021-2210 на суму 274 000,00грн(для придбання дизпалива для шкільних автобусів-200,00грн, бланідаст, пред. та матер. Сугачевський, запчас. для шкільного автобуса);

        1.3 Збільшити 0611021-2240 на суму 70 400,00грн(оренда приміщення ліцею «Пріорітет»);

        1.4 Зменшити 0611021-2271 на суму 144 400,00грн.

        1.5 Зменшити 0610160 – 2120 на суму 13 900,00грн

        1.6 Зменшити 0610160 – 2111 на суму 24 000,00грн

        1.7 Збільшити 0611141 - 2120 на суму 13 900,00грн

        1.8 Збільшити 0611141 - 2111 на суму 24 000,00грн

2. Головному бухгалтеру Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради  здійснити нарахування затверджених коштів для потреб Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради  на  2021 рік

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова - Станков М.М).

 

Маразліївський сільський голова                                                                           В.О.Топор

 

с. Маразліївка

  «     »  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ

 

 

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород - Дністровського району Одеської області

  РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

Про  надання згоди на виділення коштів  Управлінню освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради для заробітної плати сезонним опалювачам Монашівського НВК

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, заслухавши інформацію Городецької А.А. про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 54-УІІI «Про затвердження коштів з місцевого бюджету Маразліївської сільської ради на 2021 рік» надання згоди на виділення коштів  в сумі 30 900,00грн,  Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

     1. Надати згоду на виділення коштів Управлінню  освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради для заробітної плати сезонним опалювачам Монашівського НВК на листопад-грудень :

        1.1  0611021-2111 на суму 25 300,00грн;

        1.2  0611021-2120 на суму 5 600,00грн.

      

2. Головному бухгалтеру Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради  здійснити нарахування затверджених коштів для потреб Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради  на  2021 рік.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова - Станков М.М).

 

Маразліївський сільський голова                                                                           В.О.Топор

 

с. Маразліївка

  «       »  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ

 

 

 

 

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород - Дністровського району Одеської області

  РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

Про  надання згоди на виділення  коштів

  Управлінню освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, заслухавши інформацію Городецької А.А. про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 54-УІІI «Про затвердження коштів з місцевого бюджету Маразліївської сільської ради на 2021 рік» надання згоди на виділення коштів  в сумі 8 500,00грн,  Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

     1. Надати згоду на виділення коштів   Управлінню  освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської для обслуговування протипожежної безпеки в філії  Долинівського та Великомарянівського НВК на листопад-грудень в сумі 8 500,00грн

      

2. Головному бухгалтеру Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради  здійснити нарахування затверджених коштів для потреб Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради  на  2021 рік

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова - Станков М.М).

 

Маразліївський сільський голова                                                                           В.О.Топор

 

с. Маразліївка

  «     »  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ

 

 

 

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород - Дністровського району Одеської області

  РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

Про  надання згоди на виділення коштів  Управлінню освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради на харчування дітей в навчальних закладах

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, заслухавши інформацію Городецької А.А. про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 54-УІІI «Про затвердження коштів з місцевого бюджету Маразліївської сільської ради на 2021 рік» надання згоди на виділення коштів  в сумі 330 000,00грн,  Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

     1. Надати згоду на виділення коштів Управлінню  освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради згідно рішення №416- VІІІ

від 03.09.2021року на харчування дітей в навчальних закладах  в сумі 330 000,00грн.

      

2. Головному бухгалтеру Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради  здійснити нарахування затверджених коштів для потреб Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчих органів  Маразліївської сільської ради  на  2021 рік.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова - Станков М.М).

 

Маразліївський сільський голова                                                                           В.О.Топор

 

с. Маразліївка

  «       »  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я  (ПРОЕКТ)

 

 

Про перерозподіл  коштів  відділу з питань

соціального захисту населення Маразліївської

сільської ради

 

                   Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, заслухавши інформацію Горордецької А.А. Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 19.02.2021 року № 128-УІІI «Про передачу та виділення коштів на  рахунок відділу з питань соціального захисту населення на 2021 рік», Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на перерозподіл коштів, а саме:

    1.1  зменшити кошти  по 0810160 - 2250 у сумі 2 500,00 грн.

    1.2  зменшити кошти  по 0810160 - 2800 у сумі 1 800,00 грн.

    1.3  зменшити кошти  по 0813241 - 2240 у сумі 22 000,00 грн.

    1.4  збільшити кошти   по 0813104 - 2250 у сумі 2 500,00 грн

    1.5  збільшити кошти   по 0810160 - 2111 у сумі 23 800,00 грн

 

 

2. Головному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради здійснити розподіл затверджених коштів на  2021 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова - Станков М.М).

 

Маразліївський сільський голова                                                                   Топор В.О.

 

 

  с. Маразліївка

  «     » жовтня 2021 року

  №     -VІІІ

 

 

 

 

                                                                       Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород - Дністровського району Одеської області

 РІШЕННЯ(ПРОЕКТ)

Про  надання згоди на виділення та

 передачу додаткових коштів

до бюджету розвитку

Маразліївській сільській раді

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, заслухавши інформацію Городецької А.А. про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 54-УІІI «Про затвердження коштів з місцевого бюджету Маразліївської сільської ради на 2021 рік», щодо надання згоди Маразліївської сільської ради на виділення коштів до бюджету розвитку в сумі 4 900,00 грн.,   Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду  на виділення та передачу додаткових  коштів до бюджету розвитку для закупівлі комплекту оргтехніки для функціонування почти с.Маразліївка   у сумі 4 900,00 грн..

 

2. Головному бухгалтеру  Маразліївської сільської ради здійснити нарахування затверджених коштів для потреб Маразліївської сільської ради  на  2021 рік

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова – Станков М.М.).

 

Маразліївський сільський голова                                                                           В.О.Топор

 

с. Маразліївка

  «     »  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ

 

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород - Дністровського району Одеської області

РІШЕННЯ(ПРОЕКТ)

Про  надання згоди на  

перерозподіл коштів

Маразліївській сільській раді

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, заслухавши інформацію Флори В.О про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 54-УІІI «Про затвердження коштів з місцевого бюджету Маразліївської сільської ради на 2021 рік», щодо надання згоди на перерозподіл коштів, Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду  на перерозподіл  коштів  у сумі  49 900,00 грн.,  а саме:

           1.1 виділити кошти на  0112112 - 2275 в  сумі 25 000,00грн(вугілля для ФАПів);

           1.2 перерозподілити 0110150 - 2240 в сумі 20 000,00грн(оренда приміщення для реєстратора);

           1.3 зменшити кошти по 0110150 – 2250 в сумі 29 900,00грн;

           1.4 перерозподілити кошти по 0110150 – 2240 в сумі 16 000,00грн(Розробки та погодження Паспорту місць видалення відходів);

           1.5 зменшити кошти по 0113104 – 2111 в сумі 60 000,00грн;

           1.6 зменшити кошти по 0113104 – 2120 в сумі 20 000,00грн;

           1.7 зменшити кошти по 0116030 – 2111 в сумі 63 000,00грн;

           1.8 зменшити кошти по 0116030 – 2120 в сумі 16 000,00грн;

           1.9 зменшити кошти по 0116030 – 2240 в сумі 29 047,00грн;

           1.10 зменшити кошти по 0116030 – 2210 в сумі 100 000,00грн;

           1.11 зменшити кошти по 0113241 – 2730 в сумі 11 000,00грн;

           1.12 зменшити кошти по 0110150 – 2273 в сумі 106 000,00грн;

           1.13 збільшити кошти по 0110150 – 2111 в сумі 405 047,00грн.

2. Головному бухгалтеру  Маразліївської сільської ради здійснити нарахування затверджених коштів для потреб Маразліївської сільської ради  на  2021 рік

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова – Станков М.М.).

 

Маразліївський сільський голова                                                                           В.О.Топор

 

с. Маразліївка

  «     »  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ

Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород - Дністровського району Одеської області

РІШЕННЯ(ПРОЕКТ)

Про  надання згоди на  

виділення коштів

Маразліївській сільській раді

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, заслухавши інформацію Флори В.О про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 54-УІІI «Про затвердження коштів з місцевого бюджету Маразліївської сільської ради на 2021 рік», щодо надання згоди на виділення коштів в сумі 49 500,00грн, Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду  на виділення  коштів Маразліївській сільській раді для розробки проекту документації «Виконання 1-го етапу розробки комплексного плану просторового розвитку Маразліївської ОТГ» у сумі  49 500,00 грн.

 

2. Головному бухгалтеру  Маразліївської сільської ради здійснити нарахування затверджених коштів для потреб Маразліївської сільської ради  на  2021 рік

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова – Станков М.М.).

 

Маразліївський сільський голова                                                                           В.О.Топор

 

 

с. Маразліївка

  «     »  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ

 

 

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород - Дністровського району Одеської області

  РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

Про передачу та виділення коштів на  рахунок відділу житлово-комунального господарства та благоустрою  Маразліївської сільської ради на 2021 рік»

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, заслухавши інформацію Флори В.О про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 54-УІІI «Про затвердження коштів з місцевого бюджету Маразліївської сільської ради на 2021 рік» виділити кошти  в сумі 48 500,00 грн.,   Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на виділення та використання коштів до відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради у сумі  48 500,00 грн. для закупівлі запчастин до спецтехніки та   електротоварів.

2. Головному бухгалтеру відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради Колібабі Л.Г. здійснити нарахування затверджених коштів для потреб відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради  на  2021 рік

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова - Станков М.М).

Маразліївський сільський голова                                                                           В.О.Топор

 

с. Маразліївка

  «      »  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород - Дністровського району Одеської області

  РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

Про  надання згоди на виділення та

 передачу додаткових коштів

до бюджету розвитку відділу житлово-комуналь ного господарства та благоустрою  Маразліївської сільської ради на 2021 рік»

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, заслухавши інформацію Флори В.О про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 54-УІІI «Про затвердження коштів з місцевого бюджету Маразліївської сільської ради на 2021 рік» надати згоду  на виділення  коштів до бюджету розитку  в сумі 1 160 000,00 грн.,   Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду  на виділення  коштів до бюджету розитку до відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради у сумі  1 160 000,00 грн. для закупівлі «Сміттєвоза».

2. Головному бухгалтеру відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради Колібабі Л.Г. здійснити нарахування затверджених коштів для потреб відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради  на  2021 рік

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова - Станков М.М).

Маразліївський сільський голова                                                                           В.О.Топор

 

с. Маразліївка

  «      »  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ

 

 

 

 

 

Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про надання дозволу на направлення та  використання

коштів «Субвенції з місцевого бюджету  на

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених

батьківського піклування за рахунок відповідної субвенції

з державного бюджету на 2021 рік»

 

     Керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію  сільського голови Топора В.О. про надання дозволу на використання коштів «Субвенції з місцевого бюджету  на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених

батьківського піклування за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2021 рік» в сумі 416 919,00грн, Маразліївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. «Субвенції з місцевого бюджету  на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2021 рік» в сумі 416 919,00грн для відділу з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради.

 

 1. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства  та комунальної власності              (голова Станков М.М.)

 

 

 

Маразліївський сільський голова                                                                            Топор В.О. 

 

 

 

с. Маразліївка

  «      »  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ

 

 

 

 

 

Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 52-УІІI «Про затвердження структури та загальної чисельності  апарату Маразліївської сільської ради, її структурних підрозділів  та закладів сільської ради на 2021 рік»

 

 

         Керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію  сільського голови Топора В.О. щодо внесення змін і доповнень до структури, штатних розписів та загальної чисельності апарату Маразліївської сільської ради, її структурних підрозділів та закладів сільської ради на 2021 рік, Маразліївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни і доповнення до рішення сільської ради від 24.12.2020 р. №52 –УІІІ «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Маразліївської сільської ради, її структурних підрозділів та закладів сільської ради  на 2021 рік», а саме, :
  1. в додатку 11 додати  п. 17 «опалювач – 2штатні одиниці»;

 

 1. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства  та комунальної власності              (голова Станков М.М.)

 

 

 

Маразліївський сільський голова                                                                            Топор В.О. 

 

 

 

  с. Маразліївка

  «      »  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 53-УІІІ «Про затвердження  штатних  розписів  апарату Маразліївської сільської ради, її структурних підрозділів та закладів сільської ради на 2021 рік»

 

 

         Керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію  сільського голови Топора В.О. щодо внесення змін і доповнень до структури, штатних розписів та загальної чисельності апарату Маразліївської сільської ради, її структурних підрозділів та закладів сільської ради на 2021 рік, Маразліївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни і доповнення до рішення Маразліївської сільської ради від 24.12.2020 р. №53 –УІІІ «Про затвердження штатних розписів апарату Маразліївської сільської ради, її структурних підрозділів та закладів сільської ради на 2021 рік» та викласти додаток цього рішення в новій редакції
 2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства  та комунальної власності              (голова Станков М.М.)

 

 

 

Маразліївський сільський голова                                                                            Топор В.О. 

 

 

 

    с. Маразліївка

  «      »  жовтня  2021 року

  № ____ -VІІІ