Україна

Маразліївська  сільська  рада

Білгород-Дністровський  район  Одеська  область

                                                                               Р І Ш Е Н Н Я (проект)

Про   надання  дозволу громадянину 

України  Музика Марії Іванівні   на   

розробку   проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки із земель

комунальної власності(кадастровий номер:

(120888200:01:001:0522) безоплатно у

приватну власність для ведення особистого

 селянського господарства за адресою:

Маразліївська  сільська рада,   Білгород-

Дністровський  район,   Одеська область

 (за  межами  населеного  пункту).

        Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Музики М.І, про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за адресою: Маразліївська сільська рада,  Білгород-Дністровський район,  Одеська область (за межами населеного пункту), Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Надати згоду  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер: 5120881600:01:001:0285, загальна   площа 2.0 га,  із них: 

         1.1. Музика Марії Іванівні   -0,8000 га   з метою подальшої передачі у  власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, змінивши цільове призначення з 16.00 - землі запасу (земельні ділянки кожної  категорії  земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) на «для ведення особистого селянського господарства»  за адресою: Маразліївська сільська рада,  Білгород-Дністровський район,  Одеська область (за межами населеного пункту).

     2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства.

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, екології, природокористування та земельних відносин ( голова Коваленко В. С.)

  Маразліївський сільський голова                                                                                              О.О.Чумак

  с. Маразліївка

 «28»   лютого  2020 року

 №  – VІІ