Україна

Маразліївська  сільська  рада

Білгород-Дністровський  район  Одеська  область

                                                                               Р І Ш Е Н Н Я  (проект)

 Про надання дозволу громадянам   України

  Шендерей   Наталі Андріївні  та Завальному

 Юрію Олександровичу на розробку проекту

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 із земель комунальної власності (кадастровий

 номер: 5120881600:01:001:0280)  загальною

 площею  3.349 га  з метою подальшої передачі

 у  власність для ведення особистого селянського

 господарства за адресою: Маразліївська сільська

 рада,  Білгород-Дністровський   район,

 Одеська область (за межами населеного пункту).

         Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяви гр. гр. Шендерей Наталі Андріївни та Завального Юрія Олександровича про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер: 5120881600:01:001:0280) загальною площею 3.349 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: Маразліївська сільська рада,  Білгород-Дністровський район,  Одеська область (за межами населеного пункту), Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1.Надати  громадянам  України Завальному Ю.О. та   Шендерей Н.А.   згоду  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер: 5120881600:01:001:0280, загальна   площа 3.349 га,  із них:

          1.1. Завальному Юрію Олександровичу-1,6745 га, 

        1. 2.Шендерей Наталі Андріївні   -1,6745 га  з метою подальшої передачі у власність  за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності, змінивши цільове призначення з 16.00 - землі запасу (земельні ділянки кожної  категорії  земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) на «для ведення особистого селянського господарства»  за адресою: Маразліївська сільська рада,  Білгород-Дністровський район,  Одеська область (за межами населеного пункту).

       2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства.

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, екології, природокористування та земельних відносин ( голова Коваленко В. С.)

  Маразліївський сільський голова                                                                                              О.О.Чумак

  с. Маразліївка

 «28»   лютого  2020 року

 №  – VІІ