Деякі питання проведення заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, державного ветеринарно-санітарного контролю і ввезення вантажів на митну територію України у період воєнного стану

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2022-%D0%BF#Text

Оприлюднена постанова Уряду про продовження карантину » Профспілка  працівників освіти і науки України