Фото без опису

ЗВІТ

НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МАРАЗЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЗА 2021 РІК

Відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради (далі Відділ)  розпочав свою діяльність з березня 2021 року. Рішенням Маразліївської сільської ради №126 від 19 лютого 2021 року «Про створення  Відділу з питань соціального захисту Маразліївської сільської ради» затверджено штат відділу  у кількості 3 штатних одиниць:

 • начальник відділу - 1;
 • спеціаліст  – 1;
 • головний спеціаліст-бухгалтер  – 1;

Я працюю на посаді  начальника відділу з 04.03.2021року. На даний час у відділі працює  3 штатні одиниці, з них: начальник відділу,  спеціаліст з питань соціального захисту населення та головний спеціаліст-бухгалтер, 1 фахівець із соціальної роботи.

Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної і районної держадміністрацій, рішеннями Маразліївської сільської ради, розпорядженнями сільського голови, положенням про відділ, посадовими інструкціями.

Пріоритетними завданнями соціальної політики на сучасному етапі є підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг. Послуги із соціальної підтримки стосуються майже кожної родини з моменту народження і супроводжують упродовж життя.

Завдання Відділу - наблизити соціальні послуги до людей, зробити їх якісними, дійти до кожної людини, не залишити її без уваги, своєчасно допомогти.

Функції, які виконує відділ соціального захисту населення:

Відділ свою діяльність щодо надання адміністративних послуг соціального характеру охоплює:

 • організацію безпосереднього прийому громадян;
 • приймання та опрацювання документів з метою передачі їх до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Діяльність щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, формування та виконання місцевих програм соціальної підтримки провадиться відділом та охоплює:

-консультування з питань застосування законодавства, щодо соціальної допомоги, житлових субсидій, надання пільг, компенсацій за догляд (надання соціальних послуг), санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку дітей, отримання засобів реабілітації, опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена, надання соціальних послуг, з інших питань, пов’язаних із соціальною підтримкою населення;

-визначення потреб громади в соціальних послугах;

-прийняття рішень про організацію надання соціальних послуг;

-виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-організацію надання соціальних послуг відповідно до потреб громади;

-призначення та виплату одноразової допомоги та компенсацій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету територіальної громади;

-забезпечення захисту прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена;

-забезпечення ведення обліку багатодітних сімей;

-профілактику бездомності та соціального сирітства;

-вжиття заходів реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства і торгівлі людьми;

-вжиття заходів щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації;

-визначення потреби громади у надавачах соціальних і реабілітаційних послуг, у тому числі особам з інвалідністю, залежно від потреб громади у відповідних послугах, а також підготовку необхідного обґрунтування для прийняття рішення про створення або залучення відповідних надавачів;

-моніторинг, оцінювання якості надання соціальних послуг;

-проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення, спрямованої на:

*підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, а також запобігання та протидії домашньому насильству;

*спонукання людей до переходу «від очікування допомоги до самореалізації»;

*формування сімейних цінностей, почуття причетності до розв’язання важливих соціальних завдань територіальної громади.

 

 

Протягом 2021 року:

Відділом проведено роботу, щодо отримання модулів шифрування для підключення до крипто – мережі Мінсоцполітики та Програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» (далі – «Соціальна громада»): направлено шаблони (в розрізі старостинського округу населених пунктів з кодами КОАТУУ, відділень поштового зв’язку та поштових індексів, назв вулиць по кожному населеному пункту) до «Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики України».

В 2021 році до «Соціальна громада» підключено  1 робоче місце Відділу. З березня 2021 року змінено порядок передачі прийнятих заяв та документів до районного управління соціального захисту населення. Відтепер прийняті у повному комплекті документи передаються до управління електронно  відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України від 12.02.2021 року №79 та до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою організації виконання функцій з надання адміністративних послуг соціального характеру особам, які проживають у територіальних громадах, із застосуванням електронного документообігу та використанням у режимі дослідно-промислової експлуатації програмного комплексу „Інтегрована інформаційна система „Соціальна громада” із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних. 

Відділом за 2021 рік прийнято 665 заяв (107 заяв у паперовому вигляді і 558 заяв в електронному вигляді через ІОС «Соціальна громада») на призначення усіх видів державних допомог (соціальні допомоги – 318, пільги – 125, субсидії – 246). З 1 березня 2021 року всі заяви з документами скановані та занесені до «Соціальна громада» (тобто сформовано електронну заяву) та відправлено до управління соціального захисту населення райдержадміністрації для подальшої обробки. Паперові справи занесені  до реєстру передання прийнятих документів щодо призначення усіх видів соціальної допомоги та  передані до управління.   Спеціалістами відділу надано до 900 консультацій щодо подання заяви та документів. Заяви та консультації реєструються в журналах відповідно до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом  Мінсоцполітики від 19.09.2006 № 345 (зі змінами).

За запитами управління соціального захисту населення райдержадміністрації здійснено 250  обстежень матеріально - побутових умов сім’ї, про що складено відповідно 250 актів та передано до управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Вирішувалось питання, щодо влаштування особи з психічним захворюванням до психоневрологічного інтернату. На жаль, через відсутність первинних документів та неможливості їх відновлення, не вдалося особу влаштувати до інституційного закладу.

Відділом здійснювались заходи в межах повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильство за ознакою статі, забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків.

З липня 2021 року ведення квартирного обліку було передано до Відділу. На сьогоднішній день у загальній черзі знаходиться 102 особи, з них осіб з числа дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 44.

Також, у Відділі функціонують 2 комісії - комісія з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та надання населенню  пільг та комісія з розгляду заяв про надання соціальних послуг.

За 2021 рік видано 14 посвідчень батьків багатодітної сім’ї, 32 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї та 42 довідки, що підтверджують статус багатодітної сім’ї.

Спеціалістами відділу взято участь у 27 онлайн - семінарах, онлайн –навчанні.

Виконання вхідної кореспонденції:

Протягом 2021 року надавались звіти до Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОДА,. Управлінні соціального захисту населення, Одеського обласного центру соціальних служб:

Щонеділі – 2 форми звіту;

Щомісячно –  5 форм звіту;

Щоквартально –  15 форм звіту;

Що півроку –  3 форм звіту;

Щорічно –  6 форм звіту;

Всього – 31 форма звіту.

Крім того, надавалась інформація за вимогою та відповіді на запити.

Протягом 2021 року Відділом надані наступні соціальні послуги (фахівцем із соціальної роботи):

Консультування – 46;

Інформування – 92;

Представництво інтересів – 3;

Екстренне (кризове)   втручання – 3;

Соціальний супровід – 7.

Протягом 2021 року соціальні послуги були надані сім’ям, які потрапили у складні життєві обставини: 80 сімей, в них 69 дитини.

Відділом розроблено Програму соціального захисту населення на 2021 рік, яку було затверджено рішенням Маразліївської сільської ради № 394 від 02.07.2021 р, якою було визначено найбільш вразливі категорії громадян, які потребують запровадження інших видів соціальної допомоги та порядок її надання. Інші види соціальної допомоги, носять диференційований, індивідуальний характер, направлений на соціальний захист конкретних сімей та громадян, вирішення їх болючих проблем, оздоровлення найменш захищених категорій громадян.

Протягом  2021 року за індивідуальними зверненнями громадян  надана матеріальна допомога – 244 особи. З сільського бюджету громади профінансовано 685 433  грн.

з них :

- надання матеріальної допомоги на лікування –  238 500 грн.;

- надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань  – 3 000 грн.;

- надання матеріальної допомоги на поховання – 210 000 грн.;

- надання матеріальної допомоги в зв’язку з пожежею –  2 000 грн.;

- надання матеріальної допомоги при мобілізації – 4 000 грн.;

- надання матеріальної допомоги на виготовлення паспорту – 3 000 грн.;

- надання матеріальної допомоги при народженні дитини – 32 000.;

- відшкодування вартості лікарських засобів та виробів медичного призначення по Постановам КМУ 1301,1303 – 10 933 грн.;

- надання матеріальної допомоги для ОПЛ №4 – 12 000 грн.;

- надання матеріальної допомоги до 90-річчя – 20 000 грн.;

-  надання матеріальної допомоги дітям з інвалідністю – 57 000 грн.;

- надання матеріальної допомоги особам з І групою інвалідності – 45 000 грн.;

- надання матеріальної допомоги учасникам АТО – 42 000 грн.;

- надання матеріальної допомоги з нагоди вшанування 35-х роковин Чорнобильської трагедії та подвигу учасників ліквідації наслідків аварії – 6 000 грн. .

В рамках Програми «Турбота» 30 осіб з числа одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю отримали продуктові набори та засоби гігієни навесні та 50 осіб з числа одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю отримали продуктові набори восени; 180 осіб похилого віку отримали новорічні подарунки – всього на суму – 47 739 грн

В рамках Програми забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ – інфікованих  матерів 2 діток нашої громади отримували молочну суміш протягом півроку – всього на суму – 5 007 грн.

В рамках Програми «Забезпечення новорічними подарунками дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки» було придбано 180 новорічних подарунків для дітей дошкільного віку - всього на суму – 8 469 грн

Для найбільшого охоплення дітей послугою оздоровлення в період літніх канікул з програми соціального захисту населення було виділено 160 000 грн для Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, завдяки чому в 2021 році відпочили біля моря 66 діток.

На виконання розпорядження КМУ №285-р від 07.04.2021 року «Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» було розроблено та затверджено Програму виконання Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року.

На виконання Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,  з метою створення безбар’єрного   середовища для осіб з інвалідністю та інших людей з обмеженими фізичними можливостями, було розроблено та затверджено Програму «Безбар’єрна Одещина» Маразліївської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.

Також, довожу до вашого відома, що у Маразліївській сільській раді працює 2 соціальні робітники, роботу яких курує Відділ. Протягом року послуга «догляд вдома» надавалась 17 особам з числа одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю. Витрати на заробітну плату соціальних робітників за 2021 рік склали 251 248 грн. (з нарахуванням).

Протягом року одержувачами соціальної послуги догляду вдома на непрофесійній основі були 11 осіб похилого віку. За 2021 року профінансовано 55 600 грн. з бюджету Маразліївської сільської ради.

На наступний 2022 рік розроблено та затверджено такі програми соціального захисту: Програма «Турбота»; Програма соціального захисту населення; Програма забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів; Програма «Здоров’я».

Найбільшим досягненням на сьогоднішній день вважаю створення Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг», який тільки розпочинає свою роботу) Про його роботу та досягнення прозвітуємо в кінці року.

 

            З метою планування та координації соціальної роботи в громаді проводяться засідання Відділу та Служби у справах дітей. Під час засідання обговорюються нагальні проблеми соціального захисту населення та забезпечення прав дітей в Маразліївській сільській раді.

З метою інформування населення Маразліївської територіальної громади на сайті Маразліївської сільської ради та в групі соціальній мережі Фейсбук розміщується інформація з метою інформування населення, щодо змін в законодавстві з питань соціальної підтримки, щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення.

Також, як відповідальна за цифровізацію в громаді, звітую, що було зроблено в 2021 році:

 1. налаштовано та підключено Відділ до Інтегрованої інформаційної системи  «Соціальна громада»
 2. налаштовано та підключено робоче місце спеціаліста з реєстрації громадян до реєстру територіальної громади
 3. налаштовано та підключено Маразліївську сільську раду до Системи Електронної  Взаємодії Органів Виконавчої Влади (СЕВ ОВВ)
 4. підписано Меморандум про співпрацю з платформою «Е-дем», яка надає у користування такі сервіси, як «громадський бюджет», «відкрите місто», «Е-консультації»,  «електронні петиції», створення офіційного сайту та чат-боту громади
 5. налаштовано та запущено в роботу чат-бот «СВОЇ»
 6. подано заявку на інтернет-субвенцію для підключення Широківського НВК до високошвидкісної оптоволоконної мережі інтернет та проведено перемови з підрядчиком
 7. зареєстровано Маразліївську сільську раду на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
 8. адміністрування офіційної групи у Фейсбук, на даний час групу веде головний спеціаліст з діловодства та архівної справи Мудряк М.Б.
 9. наповнено офіційний сайт інформацією та розділами, які вимагає обласне керівництво, оприлюднено проекти рішень сесій та виконкомів. (розділ «Новини» веде Мудряк М.Б.)
 10. подання звітів до Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації  

Невирішених складних питань в соціальній роботі є дуже багато. Соціальний захист – це сама складна ділянка в роботі місцевого самоврядування, бо ми працюємо з незахищеними, вразливими верствами населення. Доводиться багато робочого часу витрачати на прийом громадян, вислуховування їхніх проблем, роз’яснення, консультації.

Запрошую депутатів до співпраці і розуміння.

 

  Начальник відділу з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради                                            Людмила ВАСИЛЕНКО