УКРАЇНА

                                             Маразліївська сільська рада

                              Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

  відведення земельної ділянки у власність

  (із зміною цільового призначення)

   гр.України  Слюсаренко Руслану Валерійовичу

  для ведення особистого селянського 

  господарства на території Маразліївської сільської

  ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

  (за межами населеного пункту)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України « Про землеустрій»  Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою розглянувши заяву Слюсаренко Руслана Валерійовича,  Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

     1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Слюсаренко Руслану Валерійовичу загальною площею 0.93 га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0299, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

      2.Змінити   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства,

      3. Передати громадянину України Слюсаренко Руслану Валерійовичу безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 0,93 га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0299, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

4.Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

  «____»                2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

 

 

                                                                       УКРАЇНА

                                             Маразліївська сільська рада

                              Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

  відведення земельної ділянки у власність

  (із зміною цільового призначення)

   гр.України  Завальному Юрію Олександровичу

  для ведення особистого селянського 

  господарства на території Маразліївської сільської

  ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

  (за межами населеного пункту)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України « Про землеустрій»  Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою розглянувши заяву Завального Юрія Олександровича,  Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

     1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Завальному Юрію Олександровичу загальною площею 1,6745 га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0306, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

      2.Змінити   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства,

      3. Передати громадянину України Завальному Юрію Олександровичу

безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 1,6745 га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0306 , цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

4.Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

  «____»                2021  року   

                                                                           

№________  -VIII