УКРАЇНА

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність  громадянці України

Писарогло Вікторії Михайлівні для ведення фермерського

господарства розташованої на території с. Монаші

Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського

району Одеської області (за межами населеного пункту)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12,31,32, 81,116,121  Земельного кодексу України,   відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», Наказу Головного Управління Держгеокадастру у Одеській  області від 07.03.2019 №15-1132/13-19-СГ , Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити дію договору оренди в частині оренди земельної ділянки з кадастровим номером 5120884600:01:002:0253, загальною площею 6,5742 га, розташованої на території с. Монаші Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту).

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  громадянці України Писарогло Вікторії Михайлівні для ведення фермерського господарства з кадастровим номером 5120884600:01:002:0253, загальною площею 6,5742 га, розташованої на території с. Монаші Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області(за межами населеного пункту).

3. Передати громадянці України Писарогло Вікторії Михайлівні у власність земельну  ділянку з кадастровим номером  5120884600:01:002:0253, загальною площею 6,5742 га, для ведення фермерського господарства  розташованої на території с. Монаші Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування      території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.).

Маразліївський сільський голова                                                                                               В.О.Топор

 с.  Маразліївка

 «____» ___________ 2021  року                                                                               

№________  -VIII