УКРАЇНА

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про надання згоди на прийняття у

комунальну власність Маразліївської сільської ради

майна, що перебуває в користуванні бібліотеки с. Монаші

            Відповідно до статті 142 Конституції України, керуючись статтями 16, 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» від 17.11.2020 року, № 1009-IX, згідно Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», з метою забезпечення належного фінансування і утримання об’єктів комунальної власності, які будуть фінансуватися із бюджету Маразліївської сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття майна закладу культури  із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Білгород-Дністровського району, управління яким здійснює Білгород-Дністровська районна рада у комунальну власність Маразліївської сільської ради, а саме:

- бібліотеку с. Монаші (Одеська область, Білгород-Дністровсьський район, село Монаші, вул. Миру,  )

 

2. Управлінню освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Маразліївської сільської ради делегувати представників до комісії з підготовки актів приймання-передачі майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Білгород-Дністровського району у комунальну власність Маразліївської сільської ради.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та регуляторної діяльності ради (голова комісії Пестов О.В.) та постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Іваненко В.М.).

 

Маразліївський сільський голова                                                                             В.О.Топор

 

с.  Маразліївка

«___» грудня 2020 року

№ ____ - VІІІ