У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

 

 

 

Про затвердження Програми

«Здоров’я населення Маразліївської

територіальної громади»  на 2023 рік


                Відповідно до пунктів 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Маразліївська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму «Здоров’я населення Маразліївської територіальної громади» на 2023 рік (далі – Програма), що додається.

 2. Відділу з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради забезпечити організацію виконання заходів Програми та прозвітувати про хід її реалізації в кінці року.

 3. Фінансовому управлінню Маразліївської сільської ради передбачити асигнування на реалізацію заходів Програми, відповідно до фінансового забезпечення програми з коштів  місцевого бюджету. (Додаток 2).

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Маразліївської сільської ради з гуманітарних питань (голова комісії – Заєць С.В.).

 

 

Сільський голова                                                                        Віктор ТОПОР

 

с. Маразліївка

23 грудня 2022 року

№_________-VIII

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Маразліївської сільської ради

                                                            від 23.12.2022 року   

 

                                          ___________________

                                                                          Маразліївський сільський голова

                                                                          Віктор ТОПОР

 

 

 

 

 

 

Програма

«Здоров’я населення

Маразліївської територіальної громади»

на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Маразліївка

Паспорт програми

1.

Назва Програми

Програма «Здоров’я населення Маразліївської територіальної громади» на 2023 рік

2.

Ініціатор розроблення Програми

Маразліївська сільська рада

 

3.

Розробник Програми

Відділ з питань соціального захисту населення  Маразліївської сільської ради

4.

Нормативно-правова база для розроблення Програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1301«Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» , Постанова КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріям захворювань2

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ з питань соціального захисту населення  Маразліївської сільської ради

6.

Учасники Програми

Виконавчий комітет Маразліївської сільської ради, Відділ з питань соціального захисту населення  Маразліївської сільської ради

 

7.

Термін реалізації Програми

2023 рік

 

8.

Мета Програми

Здійснення діяльності у напрямку покращення якості та тривалості життя жителів громади, підвищення доступу сільського населення до якісної медичної допомоги, забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення

9.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Маразліївської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством

10.

Очікувані результати

Підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню Маразліївської ТГ, створення умов для безперебійної роботи закладів охорони здоров’я

11.

Контроль за виконанням

Контроль за виконанням здійснюють:

сільський голова; постійна комісія з гуманітарних питань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Загальні положення

 

Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню Маразліївської територіальної громади (далі – Маразліївська ТГ) є медична допомога, яка здійснюється у закладах охорони здоров’я, які надають медичні послуги мешканцям  Маразліївської ТГ.

Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення потребує пошуку нових ресурсів, використання високих технологій, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладів охорони здоров’я та прийняття невідкладних заходів.

Формування медичної інфраструктури в територіальних громадах тісно переплітається з медичною реформою. Варто враховувати, що згідно з реформою пацієнт має право вільно обирати лікаря, а медичний заклад має укладати контракти з державою для так званої подушної оплати медичних послуг за принципом «гроші ходять за пацієнтом». Це говорить про те, обов’язком органів місцевого самоврядування є створення комфортних умов для лікування пацієнтів у закладах охорони здоров’я, які надають послуги мешканцям їх території.

Тому, Програма здоров’я населення Маразліївської сільської ради на 2023  рік (далі – Програма) забезпечить надання якісної медичної допомоги населенню Маразліївської ТГ.

 

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Одним з основних напрямків завдань органів місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я гарантованого рівня медичної допомоги.

Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма - проблема фінансового характеру - дефіцит коштів на поточні витрати, пільгові лікарські засоби, засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, реактиви, інші медичні та лікарські засоби, інсулін, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають послуги жителям Маразліївської ТГ, тощо.

На території Маразліївської ТГ кількість  хворих, що потребують забезпечення засобами індивідуальної реабілітації для осіб з інвалідністю становить 2 осіб, в тому числі з числа мешканців с. Монаші  - 1 особа (кало приймачі), с. Маразліївка – 1 особа (підгузки дитячі).

Кількість хворих на цукровий діабет становить 92 особи, в т.ч. 1 дитина.

Кількість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання становить 234 особи, в тому числі 1 дитина.

Крім того, на території громади проживають хворі, які мають право та потребують забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів на пільговій основі; тощо.

Беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної допомоги населенню Маразліївської ТГ, виникає вкрай необхідна потреба у наданні закладам охорони здоров'я, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, фінансової підтримки з бюджету Маразліївської територіальної громади (далі – бюджету Маразліївської ТГ).

 

 1. Мета Програми

 

Метою програми є здійснення діяльності у напрямку покращення якості та тривалості життя жителів громади, підвищення доступу сільського населення до якісної медичної допомоги, забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і якісної медичної допомоги.

 

 1. Основні завдання Програми

 

Завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики стосовно збереження та зміцнення здоров’я населення, профілактики захворювань, створення системи охорони здоров’я, яка відповідає потребам населення.

Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямами - надання субвенцій для підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги населенню Маразліївської ТГ, для забезпечення їх сталої та ефективної роботи, а саме:

 1. Забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню Маразліївської ТГ.

 2. Забезпечення керованості процесу реформування і діяльності медичної допомоги.

 3. Інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я.

 4. Забезпечення лікарськими засобами населення, в тому числі пільгових категорій, засобами реабілітації для осіб з інвалідністю, інших медичних та лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів.

 5. Фінансування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги.

 6. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

 

Для розв'язання проблем та забезпечення сталої та ефективної роботи закладів охорони здоров’я необхідно протягом 2022 року у бюджеті Маразліївської ТГ передбачити кошти для підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги населенню Маразліївської ТГ у вигляді субвенцій районному бюджету.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Маразліївської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 1. Результати реалізації Програми

 

Очікується, що реалізація заходів Програми (згідно додатку до Програми) дозволить:

 1. Підвищити якість та доступність медичної допомоги населення Маразліївської ТГ.

 2. Створити умови для стабільної роботи закладів охорони здоров’я при здійсненні своєї діяльності.

 3. Вчасне забезпечення хворих необхідними лікарськими засобами, засобами реабілітації для осіб з інвалідністю, тощо.

 4. Надати вчасне, якісне та безперебійне медичне обслуговування населення.

 5. Дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні медичних послуг, тощо.

  

 

 

 

Сільський голова                                         Віктор ТОПОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      Додаток 1

                                                                 до Програми «Здоров’я населення

                                                          Маразліївської територіальної

                                           громади» на 2023 рік

                                               затвердженої рішенням

                                                          Маразліївської сільської ради

                                                    від 23.12.2022___-VІІІ

 

Заходи

Програми «Здоров’я населення Маразліївської територіальної громади»

 на 2023 рік

 

№ п/п

Найменування заходу

Період

Виконавці/джерело

фінансування

1

Забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань

безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів (згідно Постанови КМУ № 1303 від 17.08.1998 р.) шляхом укладення договору відшкодування з аптечною мережею

 

Протягом року

Відділ з питань соціального захисту населення / кошти бюджету Маразліївської територіальної громади

2

Відшкодування вартості засобів реабілітації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю згідно Постанови КМУ № 1301 від 03.12.2009

Протягом року

Відділ з питань соціального захисту населення / кошти бюджету Маразліївської територіальної громади

3

Передача субвенцій на співутримання КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня»

Протягом року

Відділ з питань соціального захисту населення / кошти бюджету Маразліївської територіальної громади

 

 

 

 

Маразліївський сільський голова                                         Віктор ТОПОР

 

 

 

 

 

 

 

                            

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Додаток 2

                                                                 до Програми «Здоров’я населення

                                                          Маразліївської територіальної

                                           громади» на 2023 рік

                                               затвердженої рішенням

                                                          Маразліївської сільської ради

                                                    від 23.12.2022 № ________

                                                         

и

 

Фінансове забезпечення Програми

на 2023 рік

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

2023 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг коштів, усього, в тому числі:

49,0

49,0

сільський бюджет

49,0

49,0

інші

-

-

 

 

 

Маразліївський сільський голова                                               Віктор ТОПОР                          

                          Додаток 3

                                                                 до Програми «Здоров’я населення

                                                          Маразліївської територіальної

                                           громади» на 2023 рік

                                               затвердженої рішенням

                                                          Маразліївської сільської ради

                                                    від 23.12.2022 № ___-

П Е Р Е Л І К

груп населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів

відпускаються безоплатно

 

 1. незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї:

 • діти віком до трьох років;

 • учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

 • неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

 • дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції - гормональні препарати);

 • пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії;

 • особи з інвалідністю, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

 • особи з інвалідністю та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

 • діти з інвалідністю відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

 • ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової

 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів і Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

 1. якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який  дає право на податкову соціальну пільгу:

 • діти з багатодітних сімей відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»;

 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

 • учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

 • жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

 • дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

 • особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

 • неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

 • особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.

 

 

 

Маразліївський сільський голова                                                Віктор ТОПОР                                           

                        Додаток 4

                                                                 до Програми «Здоров’я населення

                                                          Маразліївської територіальної

                                           громади» на 2023 рік

                                               затвердженої рішенням

                                                          Маразліївської сільської ради

                                             від 23.12.2022 № ___-

ПЕРЕЛІК

категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські  засоби відпускаються безоплатно

Онкологічні захворювання Гематологічні захворювання

Діабет (цукровий і нецукровий) Ревматизм

Ревматоїдний артрит Пухирчатка

Системний гострий вовчак

Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри Сифіліс

Лепра

Туберкульоз

Аддісонова хвороба

Гепатоцеребральна дистрофія Фенілкетонурія

Шизофренія та епілепсія

Психічні захворювання (особам з інвалідністю I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів)

Стан після операції протезування клапанів серця Гостра переміжна порфірія

Муковісцидоз

Тяжкі форми бруцельозу Дизентерія

Гіпофізарний нанізм

Стан після пересадки органів і тканин Бронхіальна астма

Хвороба Бехтерєва Міостенія

Міопатія

Мозочкова атаксія Марі Хвороба Паркінсона

Інфаркт міокарду (перші шість місяців) Дитячий церебральний параліч

СНІД, ВІЧ-інфекція

Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози Гіпопаратиреоз

Вроджена дисфункція кори наднирників

 

Маразліївський сільський голова                                                     Віктор ТОПОР