З 8 січня 2022 року в Україні набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі». Законом визначено, що таке «дискримінаційна реклама», «дискримінаційна реклама за ознакою статі» та посилено відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

 


 У рекламі заборонено вміщувати твердження та/або зображення, дискримінаційні за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також ті, що дискредитують

товари інших осіб.


 Відповідно до Закону № 1750 зазнала змін частина 3 статті 24-1 Закону про рекламу, яка унормовує відповідальність роботодавця за дискримінацію в оголошенні про вакансію.


 Відтепер роботодавець отримає штраф за:
 зазначення віку кандидатів;
 пропозицію роботи лише жінкам/чоловікам (виняток — специфічна робота, яку може виконувати виключно особа певної статі);
 висування вимог:
 що надають перевагу жінкам/чоловікам, представникам певної раси, кольору шкіри (виняток – випадки, визначені законодавством, та випадки специфічної роботи, яку може виконувати виключно особа певної статі);
 щодо політичних, релігійних та інших переконань тощо.
 Штраф передбачений у десятикратному розмірі від мінімальної зарплати в Україні на момент скоєння порушення.


 Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1750-IX#Text

Возможно, это изображение (один или несколько человек и текст)