УКРАЇНА

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою Кісіогло Миколі Миколайовичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення фермерського господарства, яка знаходиться на території Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 31,32, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, , Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня  2018 року№60-р « Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад », беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Кісіогло М. М.. про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність   на території  Маразліївської сільської ради,  Білгород-Дністровського району,  Одеської області,  Маразліївська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  Кісіогло Миколі Миколайовичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення фермерського господарства,  площею 6,500 га, кад. № 5120888200:01:002:0981, яка розташована на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

2. Рекомендувати Кісіогло Миколі Миколайовичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

Маразліївський сільський  голова                                                                                           В.О.Топор

с.  Маразліївка

«___» ___________ 2021  року

№ ­­­­____ -VIII