УКРАЇНА

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про  реорганізацію юридичної особи

Монашівської сільської ради шляхом

приєднання до Маразліївської сільської ради

           

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» від 17.11.2020 року, відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р., № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» , п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  р., № 1000/5 на підставі рішення Маразліївської сільської ради від 28 жовтня 2020 року № 1 «Про початок повноважень депутатів Маразліївської сільської ради», Маразліївська сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Реорганізувати Монашівську сільську раду Білгород-Дністровського району Одеської області (далі – Монашівська сільська рада) (ЄДРПОУ 04377865), місцезнаходження: вул. Миру, 93, с. Монаші, Білгород-Дністровського району, Одеської області, індекс 67744 шляхом приєднання до Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (далі – Маразліївська сільська рада) (ЄДРПОУ 04377859), місцезнаходження: вул. Миру, 152, с. Маразліївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області, індекс 67760).
 2. Маразліївська сільська ради є правонаступником всього майна, прав та обов’язків  Монашівської сільської ради.
 3. Утворити Комісію з реорганізації  Монашівської сільської ради у складі:

               Голова комісії: Топор Віктор Олександрович (РНОКПП ) – Маразліївський сільський голова;

               Заступник голови комісії: Яворський Іван Іванович (РНОКПП ) – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Маразліївської сільської ради;

               Член комісії: Городецька Анна Анатоліївна (РНОКПП ) – головний спеціаліст - бухгалтер Маразліївської сільської ради;

               Член комісії: Мунтян Лілія Олександрівна (РНОКПП ) – староста Монашівського старостинського округу;

               Член комісії: Штефан Віра Павлівна (РНОКПП ) – головний спеціаліст - бухгалтер

 

Монашівської сільської ради.    

 1. Покласти на Комісію з реорганізації Монашівської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Монашівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020 р.
 2. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальної особи Монашівської сільської ради.
 3. Право першого підпису на фінансових документах Монашівської сільської ради надати Маразліївському сільському голові Топору Віктору Олександровичу, право другого підпису — члену реорганізаційної комісії, головному спеціалісту - бухгалтеру Монашівської сільської ради Штефан Віри Павлівни.
 4. Затвердити План заходів з реорганізації Монашівської сільської ради   (додаток 1).
 5. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Монашівської сільської ради надати право Маразліївському сільському голові здійснювати без погодження з Маразліївською сільською радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання п. 3 Плану заходів з реорганізації Монашівської сільської ради розпорядженням сільського голови з подальшим затвердженням його на сесії.
 6. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 7. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 р. під час діяльності рад, що приєднуються до Маразліївської сільської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Монашівської сільської ради станом на 31.12.2020 р., у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Маразліївській сільській раді.
 9. Визначити відповідальними за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Монашівської сільської ради станом на 31.12.2020 р., до Маразліївської сільської ради:

-  з діловодства, кадрів, нотаріальних дій та документів, що стосуються актів цивільного стану, протоколи сесій сільської ради, протоколи виконавчого комітету сільської ради, розпорядження сільського голови з особового складу та основної діяльності -  секретаря Маразліївської сільської ради – Москаленко Інну Володимирівну;

- з питань реєстрації місця проживання громадян (домові книги, форми про реєстрацію місця проживання особи та ) та військового обліку – спеціаліст з питань реєстрації місця проживання громадян – Шаброй Наталія Франківна;

- з бухгалтерського обліку – головного спеціаліста - бухгалтера Маразліївської сільської ради – Городецьку Анну Анатоліївну;

- з земельних питань - спеціаліста-землевпорядника сільської ради – Мудряка Анатолія Андрійовича.

 1. Уповноважити Маразліївського сільського голову затвердити від імені Маразліївської сільської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Монашівської сільської ради станом на 31.12.2020 р.
 2. Секретарю Маразліївської сільської ради Москаленко Інні Володимирівні у строк до 31.01.2021 р., подати Маразліївському сільському голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Монашівської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).
 3. Маразліївському сільському голові не пізніше 04.12.2020 р., утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Монашівської сільської ради та забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Маразліївською сільською радою.
 4. Попередити відповідно до чинного законодавства працівників Монашівської сільської ради про наступне вивільнення у порядку, передбаченому ст. 492 КЗпП України.
 5. Провести необхідні дії щодо відповідних рахунків в банках, органах Державного казначейства України та інших дій необхідних для припинення діяльності органу місцевого самоврядування — Монашівської сільської ради в процесі реорганізації шляхом приєднання.
 6. Голові Комісії з реорганізації Яворському І.І., забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом та про хід, і результати проведеної роботи інформувати Маразліївську сільську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

  20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та регуляторної діяльності ради (голова комісії Пестов О.В.).

 

Маразліївський сільський голова                                                                                В.О.Топор

 

с.  Маразліївка

«___» листопада 2020  року

№ ____ - VІІІ