Україна

Маразліївська  сільська  рада

Білгород-Дністровський  район  Одеська  область

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я (проект) 

Про надання згоди громадянину  України

Чебаненко Станіславу Миколайовичу

на розробку проекту землеустрою,  

кадастровий номер 5120881600:01:001:0283

на території  Маразліївської сільської ради

Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 

           Керуючись пунктом 34 ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33,116,118,,121, Земельного Кодексу України, п. 13 ч. 1, Розпорядження Кабінет Міністрів України від 31.01.2018 № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву Чебаненко С.М., Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Надати згоду громадянину України Чебаненко Станіславу Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства загальною  площею  1,0 га, із земель комунальної власності (землі запасу, не надані у власність юридичним чи фізичним особам), кадастровий номер 5120881600:01:001:0283, Білгород-Дністровського району,  Одеської області.

       2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства.

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, екології, природокористування та земельних відносин (голова Коваленко В.С.).

 

Маразліївський сільський  голова                                                                             О.О.Чумак

 

с. Маразліївка

«___» грудня 2019 року

№ ____ - VІІ