У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 Про затвердження Програми
соціального захисту населення «ТУРБОТА»

 Керуючись статтею 25, пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги Закон України «Про основні засади захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» та на виконання листа Одеської обласної державної адміністрації щодо виконання рішення позачергової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації «Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території Одеської області» від 22.03.2021 року (протокол №5), з метою мінімізації зараження одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які знаходяться в зоні підвищеного ризику  та з метою поліпшення обслуговування найменш захищених категорій населення територіальної громади, забезпечення на території ради реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення,  Маразліївська сільська рада

 

 В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Програму соціального захисту населення Маразліївської сільської ради «ТУРБОТА» (далі- Програма), що додається.

 

  1. Відділу з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради передбачити асигнування на реалізацію заходів Програми за рахунок коштів місцевого бюджету Маразліївської сільської ради на 2022 рік.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 Маразліївський сільський голова                                                                  В.О. Топор

 

с. Маразліївка

«23» грудня 2021 року

№ ____-VІІІ

                                                       

 

 

                                                  Затверджено
                                                                   рішенням №            від    23.12.2021 року

 

ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Маразліївської сільської ради
«Т У Р Б О Т А» на 2022 рік

 

  1. Мета і завдання Програми.

 

Метою програми соціального захисту населення «Турбота» (далі - Програма) є мінімізація зараження одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які знаходяться в зоні підвищеного ризику в 2022 році на період дії карантину, спричиненого гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Населення Маразліївської територіальної громади складає 6700 чоловік, з них  близько 330 осіб – особи з числа одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, особи з інвалідністю.

 При розробці Програми враховувались наступні обставини:

-доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання натуральної допомоги одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю;

- необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту населення сільської ради, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення.

 Пріоритетні напрями Програми.

1. Надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.

  1. Розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальної допомоги, здійснення соціальної реабілітації інвалідів.
  2. Підтримка одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.

В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід сільських рад з даного питання.

 2.Фінансове забезпечення заходів Програми.

 

 Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

 

 3.Очікувані результати виконання Програми.

 

 Досягнення мети Програми та здійснення відповідних заходів дозволить :

- поліпшити соціальний захист одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.

 

 4. ЗАХОДИ щодо виконання програми соціального захисту населення «Турбота»

 4.1 . Організаційно-правове забезпечення.

 Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю з метою з’ясування їх потреб та надання конкретної допомоги.

 Вживати заходів для надання натуральної  допомоги у вигляді продуктів харчування, життєво необхідних ліків, засобів особистої гігієни тощо згідно виявлених потреб одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю.

 Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві з питань соціального захисту.

 Інформація про стан виконання Програми не рідше одного разу на рік заслуховується на сесії сільської ради.

          Контроль за виконанням Програми проводить виконавчий комітет сільської ради.

          Щороку до 01 грудня виконавчий комітет сільської ради подає інформацію про результати виконання Програми та витрати на її реалізацію.  

 

 Маразліївський сільський голова                                 Віктор ТОПОР                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток                 

                                                                                          рішення  сільської  ради

                                                                                          від 23 грудня 2021 року №

 

 

ЗАХОДИ

по  реалізації  Програми  соціального  захисту  населення

Маразліївської сільської ради «Турбота» на  2022  рік

 

  1. Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю з метою з’ясування їх потреб та надання конкретної допомоги.

Джерело фінансування: відсутнє

Обсяг фінансування: відсутній

Термін виконання: 2022 рік

  1. Надання натуральної  допомоги у вигляді продуктів харчування, життєво необхідних ліків, засобів особистої гігієни тощо згідно виявлених потреб одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю.

Джерело фінансування: місцевий бюджет

Обсяг фінансування: 50 тис.грн

Термін виконання: 2022 рік

 

  1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві з питань соціального захисту.

Джерело фінансування: відсутнє

Обсяг фінансування: відсутній

Термін виконання: 2022 рік

 

Маразліївський сільський голова                            Віктор ТОПОР