Додаток до рішення

Маразліївської сільської ради

від «__»           2021 р 

    № ________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

соціально-економічного розвитку

територіальної громади

Маразліївської сільської ради

на 2022-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Маразліївка - 2021 р.

ЗМІСТ

 

Розділ 1. Вступ

Розділ 2. Аналітична частина

Розділ 3. Напрями, цілі та пріоритети розвитку громади

Розділ 4. Основні завдання та механізми розвитку

Розділ 5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми

 

     ДОДАТКИ:

 

 1. Перелік проектів, реалізація яких здійснюватиметься на території Маразліїської сільської ради протягом дії Програми.
 2. Перелік показників соціально-економічного розвитку Маразліїської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Маразліїської сільської ради Білгород-Дністровського району на 2022–2025 роки (далі  – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602-ІІІ, постанов Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» від 26.04.2003 № 621, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 року №26-VIII, Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року №385, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 688-р «Деякі питання реалізації Концепції реформування  місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», іншим програмним та нормативно-правовим документам щодо регулювання та розвитку .Основною метою Програми є створення умов для повноцінного функціонування об’єднаної територіальної громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

 

Програма спрямована на відновлення, належного утримання та раціонального використання територій громади, економічного розвитку об’єктів соціальної сфери з урахуванням їх використання, а також на реалізацію державної політики щодо утримання в належному стані дорожньої інфраструктури, покращення забезпечення населення водою, реформування та розвитку водопровідної, каналізаційної мереж та водовідведення, вуличного освітлення його відновлення та проведення в населених пунктах, створення умов для гармонійного розвитку особистості на основі підвищення конкурентоспроможності та рівня інвестиційної привабливості населених пунктів сільської ради, адже об'єднання це не лише адміністративно - територіальні зміни, а вміння жити та розвиватися разом однією великою родиною. Одним із напрямків Програми є відновлення зрошувальної системи, а саме розчищення русла річки Алкалія з метою покращення гідрологічного режиму на території Маразліївської сільської ради в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Програма має забезпечити декілька пріоритетних напрямків на розвиток економіки в громаді, на створення комфортних умов проживання для мешканців, створення умов для отримання якісних освітніх, медичних, адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг. Фінансування проектів та заходів, що передбачається цією Програмою, планується здійснювати за рахунок місцевого, обласного, державного бюджетів, інвестицій та інших джерел фінансування, незаборонених діючим законодавствам України. Для забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та власників завдання і основні заходи, визначені Планом, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців. 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Аналітична частина

 

Стратегія сталого розвитку – є одним з провідних, сучасних та дієвих інструментів розвитку території, розроблення та реалізація якого має забезпечити нові можливості для громади, активне застосування широкого діапазону інструментів розвитку територій у взаємодії усіх зацікавлених сторін на принципах соціального діалогу. Період, на який доцільним є соціально-економічне планування об’єднаної територіальної громади, визначений на 5 років – орієнтовно до 2025 року. Сталий розвиток у стратегічному плануванні є сучасною концепцією розвитку соціально-економічних територіальних систем різного масштабу, яка передбачає взаємодію та взаємозв’язок трьох ключових компонентів/чинників: економіки, довкілля та соціальної сфери (людський чинник). Взаємозв’язок компонентів проявляється у комплексному, одночасному врахуванні усіх чинників і недопущенні ігнорування кожного при плануванні розвитку об’єкта – громади.

Соціальний діалог – є механізмом взаємовідносин між різними суспільними групами, інституціями, узгодження їх позицій для підвищення рівня соціальних стандартів та економічних показників для досягнення спільної мети – соціально-економічного розвитку громади. Головним чинником – основою, що об’єднує компоненти є територія (простір), де відбуваються процеси, щодо яких спрямовані зусилля зацікавлених сторін.

Маразліївська сільська рада розташована на території Білгород-Дністровського району Одеської області, адміністративний центр - село Маразліївка. Маразліївська сільська рада, як об’єднана територіальна громада, створена 17 листопада 2015 року шляхом об’єднання трьох сільських рад, до складу яких входить 8 населених пунктів. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 720-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області» до Маразліївської сільської ради було приєднано Монашівську сільську раду (с.Монаші), тим самим збільшивши кількість населених пунктів громади  до 9.

 

           Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Білгород-Дністровського  району Одеської області.

           Відстань від адміністративного центру громади до районного центру - 32 км.

           Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру - 110 км.

           Територія Маразліївської територіальної громади є нерозривною, її  межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції  рад територіальних громад що об’єдналися (сіл: Маразліївка, Олексіївка, Зелене, Полянка, Романівка, Великомар'янівка, Долинівка, Широке, Монаші).

Територія громади межує з:

1) півночі – Старокозацькою територіальною громадою;

2) півдня – Тузлівською та Сергіївською територіальними громадами;

3) сходу –  Шабівською, Мологівською територіальнимим громадами;

4) заходу – Дивізійськю, Кулевчанською та Успенівською теритріальними громадами;

6. Межі території  громади не можуть бути змінені без згоди членів Маразліївської територіальної громади.

На території  громади розташовані населені пункти

Маразліївка, Олексіївка, Зелене, Полянка, Романівка, Великомар'янівка, Долинівка, Широке, Монаші.

 1. Територія громади займає площу 296,6886 кв. км.(29668,86 га)
 2. Територія населених пунктів займає 19,7898 кв. км. (1978,98 га)
 3. Площа земель сільськогосподарського призначення складає 25273,5 га
 4. Населення громади становить  біля 7 тис. чоловік.
 5. Гідрографічна сітка Маразліївської об’єднаної громади представлена річкою Алкалія.

 

На території Маразліївської об’єднаної територіальної громади діють:

 • Адміністративна будівля;
 • 4 старостинських округів;
 • - Широківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Олексіївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – ліцей»
 • - Філія «Маразліївський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Філія «Долинівський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Філія «Великомар?янівський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Монашівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • п'ять фельдшерсько-акушерських пункти;
 • 30 торгових точок;
 • Вирощуванням сільськогосподарської продукції займаються такі господарства:  СФГ «Колос» (голова Юрескул Б.П.), СФГ «Мрія» (голова Скалозуб В.М.), СФГ «Марс» (голова Топор Л. П..),  СФГ «Основа» (голова Голубенко В.М.), СФГ «Кашульський»  (голова Кашульський І.Г.), СК «Прогрес» (голова Упалюк В.С.), СК «Долинівський» (голова Станков М.М.), Агрофірма «Ніва» (голова Граматін Ю.В.),ВАТ «Октябирський» (директор Шевченко Т.Т.)  та інші.  

 

Економічний потенціал громади

Чітко визначена та правильно організована робота щодо наповнення бюджету, та незважаючи на вкрай негативний вплив на ситуацію в країні спричиненою коронавірусною інфекцією, дозволила забезпечити його виконання. Основними резервами наповнення та ефективності використання коштів місцевого бюджету є ефективне використання земельних ресурсів, сприяння легалізації тіньової зайнятості та тіньової заробітної плати.

Основним бюджетоутворюючим джерелом наповнення бюджету, є податок на доходи фізичних осіб. У власних надходженнях загального фонду за уточнюючим прогнозом на 2021 рік є податок з фізичних осіб із заробітної плати в середньому складає 5578,7 тис.грн., єдиний податок  складає 6062,4 тис.грн. , плата за землю з юридичних та фізичних осіб  2880,4тис.грн, податок на доходи фізичних та юридичних осіб інших ніж заробітна плата складає 2580,0 тис.грн . Бюджетом громади досягнуто виконання затверджених планових показників власних та закріплених доходів загального фонду як в цілому, так і в розрізі складових джерел. Першочергово кошти виділялись на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні видатки віднесені до захисних статей бюджету.

 

Доходи бюджету, тис.грн

Надходження

2019

(Факт)

2020

(Факт)

2021 (уточнений план)

2022 (прогноз)

2023

(прогноз)

2024

(прогноз)

2025

(прогноз)

Податок на доходи фізичних осіб

 4780,4

4512,8

5578,7

5600,0

5768,0

5912,2

6030,4

Земельний податок з юридичних осіб

1289,1

1250,4

1380,4

1500,0

1515,0

1530,2

1545,5

Орендна плата з юридичних осіб

2948,5

3345,6

3430,0

3430,0

3500,0

3850,0

4200,0

Земельний податок з фізичних осіб

1307,2

1320,7

1500,0

1500,0

1515,0

1530,2

1545,5

Орендна плата з фізичних осіб

173,4

154,0

195,1

200,0

240,0

250,0

260,0

Податок на доходи фізичних осіб інші (натуроплата,декларації)

4245,3

1704,9

2580,0

5240,0

5820,0

5810,0

6134,8

Єдиний податок

4764,3

5598,0

6062,4

6240,0

6427,2

6637,9

6785,5

Всі інші податки та збори

391,7

406,1

360,2

290,0

214,8

375,0

398,0

Разом

19899,9

18292,5

21086,8

24000,0

25100,0

25895,5

26899,7

 

Найбільший показник  в доходах до бюджету протягом 2019-2021 років складають надходження єдиного податку з юридичних та фізичних осіб, податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати  та податок на доходи фізичних та юридичних осіб інших ніж заробітна плата .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-аналіз

SWOT-аналіз, один із найпоширеніших видів аналізу, який дозволяє об’єктивно оцінити сучасний стан громади, її сильні сторони, які найбільше сприятимуть розвиткові, визначити ресурси для подолання слабких сторін, або перетворення їх на сильні, виявити можливості та попередньо оцінити існуючі загрози та шляхи їх уникнення.

Сильні сторони

Слабкі сторони

-наявність родючих земель, що придатні для обробки та вирощування сільськогосподарських культур;

-сприятливі природно-кліматичні умови для ведення сільського господарства;

-хороші умови для вирощування винограду, садівництва;

-є поверхневі та підземні води, придатні для використання в сільському господарстві;

- близьке розташування до автотраси Одеси – Ізмаїл – Рені;

- через усю територію громади проходить сполучення залізничного транпорту.

-відсутність центральних доріг стратегічного призначення;

-часткова відсутність доріг місцевого значення по всій території громади;

-часткова розчистка русла Алкалія, що пролягає по всій території громади для відновлення зрошувальної системи та гідрологічного режиму річки;

-недостатність власних фінансових ресурсів для забезпечення системного соціально-економічного розвитку населених пунктів;

-відсутність коштів для впровадження сучасних технологій з енергозбереження;

-відсутність природного приросту населення та депопуляція сільського населення.

 

 

Транспортне сполучення

Транспортне обслуговування здійснюється чотирьма рейсовими автобусами за маршрутами: Маразліївка – Білгород-Дністровський, Широке – Білгород-Дністровський та Садове – Білгород-Дністровський, Долинівка- Білгород-Дністровський.

 

Бюджетна інфраструктура громади

Заклади соціальної сфери представлені:

- Маразліївською амбулаторією загальної практики та сімейної медицини на;

-4 фельдшерсько-акушерськими пунктами;

- Широківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

- Олексіївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – ліцей»

- Філія «Маразліївський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

- Філія «Долинівський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

- Філія «Великомар?янівський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

- Монашівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

 

           

Характеристика населених пунктів об’єднаної територіальної громади

 

 • село Маразліївка - адміністративний центр громади

КОАТУУ: 5120884201
Населення: 1126 чол.

Поштовий індекс: 67760
Адреса: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Маразліївка, Вул. Миру, 152

Тел.: 0970722035

 • село Великомар’янівка

КОАТУУ: 5120881601
Населення: 873 чол.
Поштовий індекс: 67762
Адреса: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Великомар’янівка
Тел.: 0982321590

 • село Широке

КОАТУУ: 5120888201
Населення: 1291 чол.
Поштовий індекс: 67764
Адреса: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Широке
Тел.: 0673489397

 • село Монаші

КОАТУУ: 5120884601
Населення: 922 чол.
Поштовий індекс: 67744
Адреса: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Монаші
Тел.: 0974946591

 • село Зелене

КОАТУУ: 5120884203
Населення: 54 чол.
Поштовий індекс: 67761

 • село Олексіївка

КОАТУУ: 5120884205
Населення: 1459 чол.
Поштовий індекс: 67761

 • село Полянка

КОАТУУ: 5120884207
Населення: 35 чол.
Поштовий індекс: 67761

 • село Романівка

КОАТУУ: 5120884209
Населення: 41 чол.
Поштовий індекс: 67761

 • село Долинівка

КОАТУУ: 5120881602
Населення: 707 чол.
Поштовий індекс: 67762

Тел.: 0631147134

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Напрями, цілі та пріоритети розвитку Громади

 

Напрями

  1. Відновлення дороги стратегічного значення Монаші - Тузли, що простягається на території громади. Інфраструктурний розвиток території громади як з’єднувальна ланка між курортними зонами та аграрними територіями Бессарабії, де формуються нові можливості для розкриття місцевого потенціалу.
  2. Територія ефективного економічного розвитку на основі ресурсного потенціалу особливо у сільському господарстві, що спрямовує до залучення інвесторів. Економічно приваблива перспектива в розширенні території під зрошувальну системи.
  3. Будинки культури, як головні осередки, навколо яких існує культурне життя в сільській місцевості.
  4. Фізична культура і спорт – це важлива частина нашого життя, а також вагомий фактор у зміцненні здоровя кожного громадянина.
  5. Здоровя - це безперечна цінність, функціонування обєктів охорони здоровя – це ключова ціль для доступності і якості медичної допомоги, медичних послуг, медичного обслуговування.
  6.  

 

 

Цілі

Напрям А

 1. Ціль:Розроблення передпроетної та проектної документації для відновлення дороги  стратегічного значення Монаші - Тузли, що простягається на території громади.
 2. Ціль:Залучення коштів для спів фінансування робіт по відновленню доріг стратегічного значення Монаші - Тузли, що простягається на території громади.
 3. Ціль:Налагодження туристичного бізнесу, дорога Монаші – Тузли, що є прямою дорогою до моря.

Напрям В

      1. Ціль: Розроблення проекту на основі передпроектної документації щодо відновлення      сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Алкалія.

     2. Ціль: Найкращі умови для ведення нового бізнесу в вирощуванні інших культурних рослин та багаторічних насаджень.

Напрям С

 1. Ціль: Розроблення проектів для капітального та поточного ремонту будинків культури.
 2. Ціль: Здійснення поточних та капітальних ремонтів за кошти місцевого бюджету та залучених інвестицій.
 3. Ціль: Відновлення культурного життя громади.

            Напрям D

 1. Ціль: Зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості, шляхом будування, реконструювання спортивних майданчиків.
 2. Ціль: Створення секцій з військово-патріотичним направленням, легкоатлетичним та ігровим видом направлення.

           Напрям Е

 1. Ціль: Залучення сімейних лікарів для функціонування закладів охорони здоров’я на території громади.
 2. Ціль: Закупівля та облаштування за новими стандартами всіхзакладів охорони здоров’я на території громади.
 3. Ціль: Виконання ключової цілі для доступності та якості медичної допомоги, медичних послуг, медичного обслуговування.

 

Розділ 4. Основні завдання та механізми розвитку

 

Успіх громади це є командна робота, здатність разом рухатися до єдиного бачення, здатність керувати індивідуальними талантами в організаційних цілях та спрямовувати всіх до спільних ідей та стратегій,- це паливо, яке дозволяє звичайним людям досягати надзвичайних результатів !!!!

Кожне село громади є невід’ємною складовою громади в цілому, різні стартові умови сіл, які об’єдналися в громаду, вимагають визначити та забезпечити дотримання певних стандартів у наданні комунальних послуг, забезпеченні благоустрою, розвитку освіти, культури, здоров’я, спорту тощо.

 Для модернізації інфраструктури, приведенням об’єктів комунальної власності громади у відповідність виникає необхідність у:

- виготовленні робочих проектів по капітальному та поточному ремонту доріг,

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на ремонти харчоблоків по освітнім закладам,

виготовлення проектно-кошторисної документації на відновлення      сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Алкалія,

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по реконструкції об’єктів комунальної власності (будинки культури, навчальні заклади та ін.),

- виготовлення паспортів на сміттєзвалища, тощо.

Досягнення операційних цілей відбуватиметься шляхом реалізації проектів, які сприятимуть досягненню поставлених цілей та відображено у додатку 1 до Програми.

 

Розділ 5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми

Моніторинг реалізації Програми проводиться шляхом установлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.

Очікувані результати виконання Програм викладені у Додатку 2 «Основні показники соціально-економічного розвитку Маразліївської сільської ради».

Реалізація Програми забезпечується збалансованістю об’єктивних обставин, що складаються на момент її прийняття та організаційно-економічних обставин окремих господарських структур.

Конкретизація окремих положень Програми здійснюється шляхом розробки реалізації галузевих цільових проектів та програм. Узгодженість та координованість цих документів забезпечують керованість виконання Програми соціально-економічного розвитку в цілому та по окремих завданнях.

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом конструктивної співпраці всіх структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та суб’єктів всіх форм господарювання.

Забезпечення реалізації, аналіз соціально-економічного розвитку, виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Маразліївської сільської ради.

 

 

Додаток до рішення

Маразліївської сільської ради

від «__»           2021 р 

    № ________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

соціально-економічного розвитку

територіальної громади

Маразліївської сільської ради

на 2022-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Маразліївка - 2021 р.

ЗМІСТ

 

Розділ 1. Вступ

Розділ 2. Аналітична частина

Розділ 3. Напрями, цілі та пріоритети розвитку громади

Розділ 4. Основні завдання та механізми розвитку

Розділ 5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми

 

     ДОДАТКИ:

 

 1. Перелік проектів, реалізація яких здійснюватиметься на території Маразліїської сільської ради протягом дії Програми.
 2. Перелік показників соціально-економічного розвитку Маразліїської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Маразліїської сільської ради Білгород-Дністровського району на 2022–2025 роки (далі  – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602-ІІІ, постанов Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» від 26.04.2003 № 621, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 року №26-VIII, Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року №385, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 688-р «Деякі питання реалізації Концепції реформування  місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», іншим програмним та нормативно-правовим документам щодо регулювання та розвитку .Основною метою Програми є створення умов для повноцінного функціонування об’єднаної територіальної громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

 

Програма спрямована на відновлення, належного утримання та раціонального використання територій громади, економічного розвитку об’єктів соціальної сфери з урахуванням їх використання, а також на реалізацію державної політики щодо утримання в належному стані дорожньої інфраструктури, покращення забезпечення населення водою, реформування та розвитку водопровідної, каналізаційної мереж та водовідведення, вуличного освітлення його відновлення та проведення в населених пунктах, створення умов для гармонійного розвитку особистості на основі підвищення конкурентоспроможності та рівня інвестиційної привабливості населених пунктів сільської ради, адже об'єднання це не лише адміністративно - територіальні зміни, а вміння жити та розвиватися разом однією великою родиною. Одним із напрямків Програми є відновлення зрошувальної системи, а саме розчищення русла річки Алкалія з метою покращення гідрологічного режиму на території Маразліївської сільської ради в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Програма має забезпечити декілька пріоритетних напрямків на розвиток економіки в громаді, на створення комфортних умов проживання для мешканців, створення умов для отримання якісних освітніх, медичних, адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг. Фінансування проектів та заходів, що передбачається цією Програмою, планується здійснювати за рахунок місцевого, обласного, державного бюджетів, інвестицій та інших джерел фінансування, незаборонених діючим законодавствам України. Для забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та власників завдання і основні заходи, визначені Планом, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців. 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Аналітична частина

 

Стратегія сталого розвитку – є одним з провідних, сучасних та дієвих інструментів розвитку території, розроблення та реалізація якого має забезпечити нові можливості для громади, активне застосування широкого діапазону інструментів розвитку територій у взаємодії усіх зацікавлених сторін на принципах соціального діалогу. Період, на який доцільним є соціально-економічне планування об’єднаної територіальної громади, визначений на 5 років – орієнтовно до 2025 року. Сталий розвиток у стратегічному плануванні є сучасною концепцією розвитку соціально-економічних територіальних систем різного масштабу, яка передбачає взаємодію та взаємозв’язок трьох ключових компонентів/чинників: економіки, довкілля та соціальної сфери (людський чинник). Взаємозв’язок компонентів проявляється у комплексному, одночасному врахуванні усіх чинників і недопущенні ігнорування кожного при плануванні розвитку об’єкта – громади.

Соціальний діалог – є механізмом взаємовідносин між різними суспільними групами, інституціями, узгодження їх позицій для підвищення рівня соціальних стандартів та економічних показників для досягнення спільної мети – соціально-економічного розвитку громади. Головним чинником – основою, що об’єднує компоненти є територія (простір), де відбуваються процеси, щодо яких спрямовані зусилля зацікавлених сторін.

Маразліївська сільська рада розташована на території Білгород-Дністровського району Одеської області, адміністративний центр - село Маразліївка. Маразліївська сільська рада, як об’єднана територіальна громада, створена 17 листопада 2015 року шляхом об’єднання трьох сільських рад, до складу яких входить 8 населених пунктів. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 720-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області» до Маразліївської сільської ради було приєднано Монашівську сільську раду (с.Монаші), тим самим збільшивши кількість населених пунктів громади  до 9.

 

           Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Білгород-Дністровського  району Одеської області.

           Відстань від адміністративного центру громади до районного центру - 32 км.

           Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру - 110 км.

           Територія Маразліївської територіальної громади є нерозривною, її  межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції  рад територіальних громад що об’єдналися (сіл: Маразліївка, Олексіївка, Зелене, Полянка, Романівка, Великомар'янівка, Долинівка, Широке, Монаші).

Територія громади межує з:

1) півночі – Старокозацькою територіальною громадою;

2) півдня – Тузлівською та Сергіївською територіальними громадами;

3) сходу –  Шабівською, Мологівською територіальнимим громадами;

4) заходу – Дивізійськю, Кулевчанською та Успенівською теритріальними громадами;

6. Межі території  громади не можуть бути змінені без згоди членів Маразліївської територіальної громади.

На території  громади розташовані населені пункти

Маразліївка, Олексіївка, Зелене, Полянка, Романівка, Великомар'янівка, Долинівка, Широке, Монаші.

 1. Територія громади займає площу 296,6886 кв. км.(29668,86 га)
 2. Територія населених пунктів займає 19,7898 кв. км. (1978,98 га)
 3. Площа земель сільськогосподарського призначення складає 25273,5 га
 4. Населення громади становить  біля 7 тис. чоловік.
 5. Гідрографічна сітка Маразліївської об’єднаної громади представлена річкою Алкалія.

 

На території Маразліївської об’єднаної територіальної громади діють:

 • Адміністративна будівля;
 • 4 старостинських округів;
 • - Широківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Олексіївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – ліцей»
 • - Філія «Маразліївський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Філія «Долинівський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Філія «Великомар?янівський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • - Монашівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
 • п'ять фельдшерсько-акушерських пункти;
 • 30 торгових точок;
 • Вирощуванням сільськогосподарської продукції займаються такі господарства:  СФГ «Колос» (голова Юрескул Б.П.), СФГ «Мрія» (голова Скалозуб В.М.), СФГ «Марс» (голова Топор Л. П..),  СФГ «Основа» (голова Голубенко В.М.), СФГ «Кашульський»  (голова Кашульський І.Г.), СК «Прогрес» (голова Упалюк В.С.), СК «Долинівський» (голова Станков М.М.), Агрофірма «Ніва» (голова Граматін Ю.В.),ВАТ «Октябирський» (директор Шевченко Т.Т.)  та інші.  

 

Економічний потенціал громади

Чітко визначена та правильно організована робота щодо наповнення бюджету, та незважаючи на вкрай негативний вплив на ситуацію в країні спричиненою коронавірусною інфекцією, дозволила забезпечити його виконання. Основними резервами наповнення та ефективності використання коштів місцевого бюджету є ефективне використання земельних ресурсів, сприяння легалізації тіньової зайнятості та тіньової заробітної плати.

Основним бюджетоутворюючим джерелом наповнення бюджету, є податок на доходи фізичних осіб. У власних надходженнях загального фонду за уточнюючим прогнозом на 2021 рік є податок з фізичних осіб із заробітної плати в середньому складає 5578,7 тис.грн., єдиний податок  складає 6062,4 тис.грн. , плата за землю з юридичних та фізичних осіб  2880,4тис.грн, податок на доходи фізичних та юридичних осіб інших ніж заробітна плата складає 2580,0 тис.грн . Бюджетом громади досягнуто виконання затверджених планових показників власних та закріплених доходів загального фонду як в цілому, так і в розрізі складових джерел. Першочергово кошти виділялись на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні видатки віднесені до захисних статей бюджету.

 

Доходи бюджету, тис.грн

Надходження

2019

(Факт)

2020

(Факт)

2021 (уточнений план)

2022 (прогноз)

2023

(прогноз)

2024

(прогноз)

2025

(прогноз)

Податок на доходи фізичних осіб

 4780,4

4512,8

5578,7

5600,0

5768,0

5912,2

6030,4

Земельний податок з юридичних осіб

1289,1

1250,4

1380,4

1500,0

1515,0

1530,2

1545,5

Орендна плата з юридичних осіб

2948,5

3345,6

3430,0

3430,0

3500,0

3850,0

4200,0

Земельний податок з фізичних осіб

1307,2

1320,7

1500,0

1500,0

1515,0

1530,2

1545,5

Орендна плата з фізичних осіб

173,4

154,0

195,1

200,0

240,0

250,0

260,0

Податок на доходи фізичних осіб інші (натуроплата,декларації)

4245,3

1704,9

2580,0

5240,0

5820,0

5810,0

6134,8

Єдиний податок

4764,3

5598,0

6062,4

6240,0

6427,2

6637,9

6785,5

Всі інші податки та збори

391,7

406,1

360,2

290,0

214,8

375,0

398,0

Разом

19899,9

18292,5

21086,8

24000,0

25100,0

25895,5

26899,7

 

Найбільший показник  в доходах до бюджету протягом 2019-2021 років складають надходження єдиного податку з юридичних та фізичних осіб, податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати  та податок на доходи фізичних та юридичних осіб інших ніж заробітна плата .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-аналіз

SWOT-аналіз, один із найпоширеніших видів аналізу, який дозволяє об’єктивно оцінити сучасний стан громади, її сильні сторони, які найбільше сприятимуть розвиткові, визначити ресурси для подолання слабких сторін, або перетворення їх на сильні, виявити можливості та попередньо оцінити існуючі загрози та шляхи їх уникнення.

Сильні сторони

Слабкі сторони

-наявність родючих земель, що придатні для обробки та вирощування сільськогосподарських культур;

-сприятливі природно-кліматичні умови для ведення сільського господарства;

-хороші умови для вирощування винограду, садівництва;

-є поверхневі та підземні води, придатні для використання в сільському господарстві;

- близьке розташування до автотраси Одеси – Ізмаїл – Рені;

- через усю територію громади проходить сполучення залізничного транпорту.

-відсутність центральних доріг стратегічного призначення;

-часткова відсутність доріг місцевого значення по всій території громади;

-часткова розчистка русла Алкалія, що пролягає по всій території громади для відновлення зрошувальної системи та гідрологічного режиму річки;

-недостатність власних фінансових ресурсів для забезпечення системного соціально-економічного розвитку населених пунктів;

-відсутність коштів для впровадження сучасних технологій з енергозбереження;

-відсутність природного приросту населення та депопуляція сільського населення.

 

 

Транспортне сполучення

Транспортне обслуговування здійснюється чотирьма рейсовими автобусами за маршрутами: Маразліївка – Білгород-Дністровський, Широке – Білгород-Дністровський та Садове – Білгород-Дністровський, Долинівка- Білгород-Дністровський.

 

Бюджетна інфраструктура громади

Заклади соціальної сфери представлені:

- Маразліївською амбулаторією загальної практики та сімейної медицини на;

-4 фельдшерсько-акушерськими пунктами;

- Широківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

- Олексіївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – ліцей»

- Філія «Маразліївський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

- Філія «Долинівський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

- Філія «Великомар?янівський навчально-виховний комплекс І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

- Монашівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

 

           

Характеристика населених пунктів об’єднаної територіальної громади

 

 • село Маразліївка - адміністративний центр громади

КОАТУУ: 5120884201
Населення: 1126 чол.

Поштовий індекс: 67760
Адреса: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Маразліївка, Вул. Миру, 152

Тел.: 0970722035

 • село Великомар’янівка

КОАТУУ: 5120881601
Населення: 873 чол.
Поштовий індекс: 67762
Адреса: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Великомар’янівка
Тел.: 0982321590

 • село Широке

КОАТУУ: 5120888201
Населення: 1291 чол.
Поштовий індекс: 67764
Адреса: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Широке
Тел.: 0673489397

 • село Монаші

КОАТУУ: 5120884601
Населення: 922 чол.
Поштовий індекс: 67744
Адреса: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Монаші
Тел.: 0974946591

 • село Зелене

КОАТУУ: 5120884203
Населення: 54 чол.
Поштовий індекс: 67761

 • село Олексіївка

КОАТУУ: 5120884205
Населення: 1459 чол.
Поштовий індекс: 67761

 • село Полянка

КОАТУУ: 5120884207
Населення: 35 чол.
Поштовий індекс: 67761

 • село Романівка

КОАТУУ: 5120884209
Населення: 41 чол.
Поштовий індекс: 67761

 • село Долинівка

КОАТУУ: 5120881602
Населення: 707 чол.
Поштовий індекс: 67762

Тел.: 0631147134

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Напрями, цілі та пріоритети розвитку Громади

 

Напрями

  1. Відновлення дороги стратегічного значення Монаші - Тузли, що простягається на території громади. Інфраструктурний розвиток території громади як з’єднувальна ланка між курортними зонами та аграрними територіями Бессарабії, де формуються нові можливості для розкриття місцевого потенціалу.
  2. Територія ефективного економічного розвитку на основі ресурсного потенціалу особливо у сільському господарстві, що спрямовує до залучення інвесторів. Економічно приваблива перспектива в розширенні території під зрошувальну системи.
  3. Будинки культури, як головні осередки, навколо яких існує культурне життя в сільській місцевості.
  4. Фізична культура і спорт – це важлива частина нашого життя, а також вагомий фактор у зміцненні здоровя кожного громадянина.
  5. Здоровя - це безперечна цінність, функціонування обєктів охорони здоровя – це ключова ціль для доступності і якості медичної допомоги, медичних послуг, медичного обслуговування.
  6.  

 

 

Цілі

Напрям А

 1. Ціль:Розроблення передпроетної та проектної документації для відновлення дороги  стратегічного значення Монаші - Тузли, що простягається на території громади.
 2. Ціль:Залучення коштів для спів фінансування робіт по відновленню доріг стратегічного значення Монаші - Тузли, що простягається на території громади.
 3. Ціль:Налагодження туристичного бізнесу, дорога Монаші – Тузли, що є прямою дорогою до моря.

Напрям В

      1. Ціль: Розроблення проекту на основі передпроектної документації щодо відновлення      сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Алкалія.

     2. Ціль: Найкращі умови для ведення нового бізнесу в вирощуванні інших культурних рослин та багаторічних насаджень.

Напрям С

 1. Ціль: Розроблення проектів для капітального та поточного ремонту будинків культури.
 2. Ціль: Здійснення поточних та капітальних ремонтів за кошти місцевого бюджету та залучених інвестицій.
 3. Ціль: Відновлення культурного життя громади.

            Напрям D

 1. Ціль: Зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості, шляхом будування, реконструювання спортивних майданчиків.
 2. Ціль: Створення секцій з військово-патріотичним направленням, легкоатлетичним та ігровим видом направлення.

           Напрям Е

 1. Ціль: Залучення сімейних лікарів для функціонування закладів охорони здоров’я на території громади.
 2. Ціль: Закупівля та облаштування за новими стандартами всіхзакладів охорони здоров’я на території громади.
 3. Ціль: Виконання ключової цілі для доступності та якості медичної допомоги, медичних послуг, медичного обслуговування.

 

Розділ 4. Основні завдання та механізми розвитку

 

Успіх громади це є командна робота, здатність разом рухатися до єдиного бачення, здатність керувати індивідуальними талантами в організаційних цілях та спрямовувати всіх до спільних ідей та стратегій,- це паливо, яке дозволяє звичайним людям досягати надзвичайних результатів !!!!

Кожне село громади є невід’ємною складовою громади в цілому, різні стартові умови сіл, які об’єдналися в громаду, вимагають визначити та забезпечити дотримання певних стандартів у наданні комунальних послуг, забезпеченні благоустрою, розвитку освіти, культури, здоров’я, спорту тощо.

 Для модернізації інфраструктури, приведенням об’єктів комунальної власності громади у відповідність виникає необхідність у:

- виготовленні робочих проектів по капітальному та поточному ремонту доріг,

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на ремонти харчоблоків по освітнім закладам,

виготовлення проектно-кошторисної документації на відновлення      сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Алкалія,

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по реконструкції об’єктів комунальної власності (будинки культури, навчальні заклади та ін.),

- виготовлення паспортів на сміттєзвалища, тощо.

Досягнення операційних цілей відбуватиметься шляхом реалізації проектів, які сприятимуть досягненню поставлених цілей та відображено у додатку 1 до Програми.

 

Розділ 5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми

Моніторинг реалізації Програми проводиться шляхом установлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.

Очікувані результати виконання Програм викладені у Додатку 2 «Основні показники соціально-економічного розвитку Маразліївської сільської ради».

Реалізація Програми забезпечується збалансованістю об’єктивних обставин, що складаються на момент її прийняття та організаційно-економічних обставин окремих господарських структур.

Конкретизація окремих положень Програми здійснюється шляхом розробки реалізації галузевих цільових проектів та програм. Узгодженість та координованість цих документів забезпечують керованість виконання Програми соціально-економічного розвитку в цілому та по окремих завданнях.

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом конструктивної співпраці всіх структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та суб’єктів всіх форм господарювання.

Забезпечення реалізації, аналіз соціально-економічного розвитку, виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Маразліївської сільської ради.