Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Програми

«Здоров’я населення Маразліївської

територіальної громади»  на 2022 рік


               Відповідно до пунктів 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Маразліївська сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму «Здоров’я населення Маразліївської територіальної громади» на 2022 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Відділу з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради забезпечити організацію виконання заходів Програми та прозвітувати про хід її реалізації в кінці року.
 3. Відділу з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради передбачити асигнування на реалізацію заходів Програми, відповідно до Розрахунку асигнувань з коштів, переданих з місцевого бюджету для виконання Програми соціального захисту населення Маразліївської сільської ради на 2022 рік. (Додаток 2).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Маразліївської сільської ради з гуманітарних питань.

 

 

Сільський голова                                                                        В.О. Топор

 

с. Маразліївка

23 грудня 2021 року

№ __-VІІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

Маразліївської  сільської ради

від 23.12.2021 року № ____-VІІІ

 

 

 

 

 

 

 

Програма

«Здоров’я населення

Маразліївської територіальної громади»

на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Маразліївка

Паспорт програми

1.

Назва Програми

Програма «Здоров’я населення Маразліївської територіальної громади» на 2021 рік

2.

Ініціатор розроблення Програми

Маразліївська сільська рада

 

3.

Розробник Програми

Відділ з питань соціального захисту населення  Маразліївської сільської ради

4.

Нормативно-правова база для розроблення Програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ з питань соціального захисту населення  Маразліївської сільської ради

6.

Учасники Програми

Виконавчий комітет Маразліївської сільської ради, Відділ з питань соціального захисту населення  Маразліївської сільської ради

 

7.

Термін реалізації Програми

2022 рік

 

8.

Мета Програми

Здійснення діяльності у напрямку покращення якості та тривалості життя жителів громади, підвищення доступу сільського населення до якісної медичної допомоги, забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення

9.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Маразліївської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством

10.

Очікувані результати

Підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню Маразліївської ТГ, створення умов для безперебійної роботи закладів охорони здоров’я

11.

Контроль за виконанням

Контроль за виконанням здійснюють:

сільський голова; постійна комісія з гуманітарних питань

 

 

 

 

 

 

 1. Загальні положення

 

Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню Маразліївської територіальної громади (далі – Маразліївська ТГ) є медична допомога, яка здійснюється у закладах охорони здоров’я, які надають медичні послуги мешканцям  Маразліївської ТГ.

Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення потребує пошуку нових ресурсів, використання високих технологій, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладів охорони здоров’я та прийняття невідкладних заходів.

Формування медичної інфраструктури в територіальних громадах тісно переплітається з медичною реформою. Варто враховувати, що згідно з реформою пацієнт має право вільно обирати лікаря, а медичний заклад має укладати контракти з державою для так званої подушної оплати медичних послуг за принципом «гроші ходять за пацієнтом». Це говорить про те, обов’язком органів місцевого самоврядування є створення комфортних умов для лікування пацієнтів у закладах охорони здоров’я, які надають послуги мешканцям їх території.

Тому, Програма здоров’я населення Маразліївської сільської ради на 2022 рік (далі – Програма) забезпечить надання якісної медичної допомоги населенню Маразліївської ТГ.

 

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Одним з основних напрямків завдань органів місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я гарантованого рівня медичної допомоги.

Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма - проблема фінансового характеру - дефіцит коштів на поточні витрати, пільгові лікарські засоби, засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, реактиви, інші медичні та лікарські засоби, інсулін, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають послуги жителям Маразліївської ТГ, тощо.

На території Маразліївської ТГ кількість  хворих, що потребують забезпечення засобами індивідуальної реабілітації для осіб з інвалідністю становить 2 осіб, в тому числі з числа мешканців с. Монаші  - 1 особа (кало приймачі), с. Маразліївка – 1 особа (підгузки дитячі).

Кількість хворих на цукровий діабет становить 92 особи, в т.ч. 1 дитина.

 Кількість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання становить 234 особи, в тому числі 1 дитина.

Крім того, на території громади проживають хворі, які мають право та потребують забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів на пільговій основі; тощо.

Беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної допомоги населенню Маразліївської ТГ, виникає вкрай необхідна потреба у наданні закладам охорони здоров'я, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, фінансової підтримки з бюджету Маразліївської територіальної громади (далі – бюджету Маразліївської ТГ).

 

 1. Мета Програми

 

Метою програми є здійснення діяльності у напрямку покращення якості та тривалості життя жителів громади, підвищення доступу сільського населення до якісної медичної допомоги, забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і якісної медичної допомоги.

 

 1. Основні завдання Програми

 

Завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики стосовно збереження та зміцнення здоров’я населення, профілактики захворювань, створення системи охорони здоров’я, яка відповідає потребам населення.

Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямами - надання субвенцій для підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги населенню Маразліївської ТГ, для забезпечення їх сталої та ефективної роботи, а саме:

 1. Забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню Маразліївської ТГ.
 2. Забезпечення керованості процесу реформування і діяльності медичної допомоги.
 3. Інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я.
 4. Забезпечення лікарськими засобами населення, в тому числі пільгових категорій, засобами реабілітації для осіб з інвалідністю, інших медичних та лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів.
 5. Фінансування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги.
 1. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

 

Для розв'язання проблем та забезпечення сталої та ефективної роботи закладів охорони здоров’я необхідно протягом 2022 року у бюджеті Маразліївської ТГ передбачити кошти для підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги населенню Маразліївської ТГ у вигляді субвенцій районному бюджету.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Маразліївської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 1. Результати реалізації Програми

 

Очікується, що реалізація заходів Програми (згідно додатку до Програми) дозволить:

 1. Підвищити якість та доступність медичної допомоги населення Маразліївської ТГ.
 2. Створити умови для стабільної роботи закладів охорони здоров’я при здійсненні своєї діяльності.
 3. Вчасне забезпечення хворих необхідними лікарськими засобами, засобами реабілітації для осіб з інвалідністю, тощо.
 4. Надати вчасне, якісне та безперебійне медичне обслуговування населення.
 5. Дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні медичних послуг, тощо.

  

 

 

 

Маразліївський сільський голова                                         В.О. Топор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Додаток 1

 до Програми «Здоров’я населення

                                                          Маразліївської територіальної

                                           громади» на 2021 рік

                                               затвердженої рішенням

                                                         Маразліївської сільської ради

                                                  від 19.02.2021 № 113-VІІІ

 

Заходи

Програми «Здоров’я населення Маразліївської територіальної громади»

 на 2021 рік

 

№ п/п

Найменування заходу

Період

Виконавці/джерело

фінансування

1

Відшкодування вартості ліків  Передача субвенцій на забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів на пільговій основі (жителів Маразліївської ТГ) для КНП «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради

Протягом року

Відділ з питань соціального захисту населення / кошти бюджету Маразліївської територіальної громади

2

Передача субвенцій на забезпечення засобами реабілітації для осіб з інвалідністю (жителів Маразліївської ТГ) для КНП «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради

Протягом року

Відділ з питань соціального захисту населення / кошти бюджету Маразліївської територіальної громади

3

Передача субвенцій на співутримання КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня»

Протягом року

Відділ з питань соціального захисту населення / кошти бюджету Маразліївської територіальної громади

 

 

 

 

Маразліївський сільський голова                                          В.О. Топор

 

 

 

                                                                                       Додаток   2

до рішення сільської ради

від 23.12.2021 р №___-VIІI

 

Розрахунок видатків на окремі види захворювань по Постанові КМУ №1303                               від 17.08.1998 р. по Маразліївській ТГ

1

2

3

4

5

 

Видатки на надання первинної допомоги населенню:

Кількість пацієнтів

Вартість лікування на 1 міс.

Вартість лікування на 1 рік

1

Діабет цукровий (інсулінонезалежний)

2

851

20424

2

Ревматизм

 

 

 

3

Ревматоїдний артрит

 

 

 

4

Системний гострий вовчак

 

 

 

5

Туберкульоз

 

 

 

6

Аддісонова хвороба

 

 

 

7

Шизофренія

2

480

11520

8

Епілепсія

3

1352

48672

9

Психічні захворювання

 

 

 

10

Стан після операції протезування клапанів серця

 

 

 

11

Муковісцидоз

 

 

 

12

Гіпофізарний нанізм

 

 

 

13

Стан після пересадки органів і тканин

 

 

 

14

Бронхіальна астма

 

 

 

15

Хвороба Бехтерева

 

 

 

16

Міостенія

 

 

 

17

Міопатія

 

 

 

18

Хвороба Паркінсона

1

650

7800

19

Інфаркт Міокарда (перші 6 міс.)

 

 

 

20

Дитячий церебральний параліч

 

 

 

21

СНІД/ВІЧ-інфекція

 

 

 

22

Післяопераційний гіпотиреоз, у т.ч. з приводу раку щитовидної залози

 

 

 

23

Вроджена дисфункція кори наднирників

 

 

 

24

Рідкісні захворювання (гемофілія)

 

 

 

 

РАЗОМ

8

 

88416

 

 

Маразліївський сільський голова                                                                       В.О. Топор