Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Програми забезпечення

адаптованими молочними сумішами дітей,

народжених від ВІЛ – інфікованих  матерів

на 2022 рік

 

         З метою попередження захворювань на ВІЛ-інфекцію та забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ – інфікованих матерів , відповідно до         ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України „ Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу , Маразліївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ – інфікованих матерів на 2022 рік(далі - Програма), що додається.
 2. Відділу з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради забезпечити організацію виконання заходів Програми та прозвітувати про хід її реалізації в кінці року.

           3.Віділу з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради  передбачати асигнування на реалізацію заходів Програми,  відповідно до Розрахунку  асигнувань з  коштів, переданих з місцевого бюджету для виконання  Програми соціального захисту населення Маразліївської сільської ради на 2022 рік. (Додаток 2)

                  4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Маразліївської сільської ради з гуманітарних питань.

 

 

Сільський голова                                                                                                        В.О. Топор

 

с. Маразліївка

«23» грудня 2021 року

№____-VIII

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                               Додаток

                                                                                                             до  рішення Маразліївської сільської ради

                                                                                                                   від «23» грудня  2021 р.

                                                                                                             № ______-VIII

 

 

Програма забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей,

 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів на 2021 рік

Загальна частина

 

Поширення ВІЛ-інфекції  призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного та місцевих бюджетів.       

На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, насамперед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий. Епідемія ВІЛ-інфекції є чинником негативного впливу на працездатне населення  та призводить до негативних соціально-економічних наслідків.

         Актуальність розроблення Програми забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ – інфікованих  матерів Маразліївської сільської  ради на 2021рік (далі - Програма) зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 

 1. Мета Програми

 

Метою Програми є зниження рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію та смертності від СНІДу, передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, забезпечення проведення добровільного тестування на ВІЛ-інфекцію уразливих груп населення та хворих за клінічними показаннями, доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих.

 

 1. Основні завдання Програми

 

Для досягнення визначеної Програмою мети необхідно забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

 

        Профілактичними заходами є:

 • забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої та роз'яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації та мережі Інтернет з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;
 • дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах шляхом повного переходу до використання медичних виробів одноразового використання;
 • удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
 • забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім молоді та представників груп ризику;

         Лікувальними заходами є:

 • забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров'я України стандартів та клінічних протоколів;
 • створення системи контролю за формуванням резистентних до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції;
 • забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з опортуністичними та супутніми захворюваннями відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров'я України стандартів та клінічних протоколів.

         Заходами з догляду та підтримки є:

 • організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД;
 • надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;
 • надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

Організаційними заходами є:

 • удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;
 • впровадження стандартів соціальних послуг, що надаються представникам груп ризику;
 • створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на місцевому рівні і відповідних фінансових витрат;

 

 1. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування Програми планується здійснювати виходячи із загального обсягу видатків, виділених на відповідні роки на відповідну галузь на утримання лікувально-профілактичних закладів.

Розрахунки асигнувань з бюджету Ічнянської міської ради до Програми наведені у додатку 1.

Загальний обсяг витрат на виконання Програми наведений у додатку 2.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання заходів Програми дасть змогу:

5.1.Охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60 відсотків представників груп ризику.

5.2.Знизити до двох відсотків рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

5.3. Забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування.

5.4. Удосконалити систему добровільного консультування і тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях.

 

 

       

Маразліївська сільський голова                                                     В.О. Топор

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

(загальна характеристика Програми)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради

2.

Підстава для розроблення Програми

Закон України „ Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

3.

Розробник Програми

Відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

 

Відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради

5.

Учасники Програми

Маразліївська сільська рада,

Відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради

 

6.

Період реалізації Програми

Січень - грудень  2022 року.

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет, кошти інших джерел не заборонених законодавством України

8.

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

16800,00 грн.

 

 

 

                     

 

                                                                                           Додаток 1

                                                                                                                      до Програми забезпечення

                                                                                                                    спеціальними молочними

                                                                                                                        сумішами дітей народжених 

                                                                                                                           від  ВІЛ- інфікованих матерів

                                                                                          на 2022рік

 

 Завдання і заходи  виконання Програми

 

 

 

Найменування заходу

Джерела фінансування (обласний та місцевий бюджет)

Відповідальні  

 за виконання

Загальний обсяг фінансування грн.

 
 

Оприлюднення звітів про стан виконання Програми

Місцевий

Бюджет, кошти інших джерел не заборонених законодавством України

Маразліївська сільська  рада

 

Відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради

 

 

Х

 

- Забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

 

 

 

 

 

Місцевий

Бюджет, кошти інших джерел не заборонених законодавством України

Відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради

16800,00

 

 

 

Всього

16800,00

 

 

 

Маразліївський сільський голова                                                                          В. О. Топор

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                           Додаток 2

                                                                                                                                                                      до Програми забезпечення

                                                                                                                                                                     спеціальними молочними

                                                                                                                                                                          сумішами дітей народжених  

                                                                                                                                                                              від  ВІЛ- інфікованих матерів

                                                                                                                                              на 2022рік

 

Розрахунок асигнувань з  місцевого бюджету

до Програми забезпечення спеціальними молочними

сумішами дітей народжених від  ВІЛ- інфікованих матерів

на 2022 рік

 

            Таблиця   розрахунків

 

Назва

Прогнозована кількість осіб/хворих

Од. виміру

Вартість 1 одиниці , грн.

Кількість, одиниць

Сума, грн.

Адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями на одну дитину –  240 пачок на рік

Дитяче харчування розраховано на 1-у  дитину

Уп

 

 

 

70.00

 

 

 

240

 

 

 

16800,00

Всього

Х

Х

Х

Х

16800,00

 

 

 

    

                    Маразліївський сільський голова                                                                                                 В. О. Топор