Програма

«Безбар’єрна Одещина» Маразліївської територіальної громади

на 2021-2025 роки

         

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

 

Проблеми інвалідності пов’язані з наявністю чисельних соціальних бар’єрів, які не дозволяють особам з обмеженими фізичними можливостями активно включатись до життя суспільства й брати повноцінну участь в ній. Внаслідок цього, діти та дорослі живуть в умовах, які ведуть до приниження їх гідності та сегрегації.

Відомо, що у значній мірі оточення обумовлює вплив дефекту або інвалідності на повсякденне життя людини. Людина неповноцінна, якщо вона позбавлена можливості користуватися основними елементами життя, включаючи сімейне життя, освіту, зайнятість, житло, фінансову й особисту безпеку, участь у соціальних чи політичних групах, релігійну діяльність, інтимні й статеві відносини, доступ до всіх видів громадського обслуговування, вільне переміщення та загальний образ щоденного життя.

Особи з інвалідністю повинні користуватися нарівні зі здоровими людьми всіма благами, відчувати себе повноправними членами суспільства. Серед осіб з інвалідністю нашого району є багато творчо обдарованих особистостей, які бажають навчатися, працювати. Це дало б їм можливість не тільки забезпечувати власне життя, не бути тягарем для родини, але й вносити посильний вклад у розвиток суспільства.

Особлива увага повинна бути приділена питанням фізичної та моральної реабілітації осіб з інвалідністю, надання їм можливості для продуктивної праці, навчання, творчості, заняття фізкультурою та спортом. Але все це неможливо без створення безбар’єрного  середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями.

На сьогоднішній день на території Маразліївської територіальної громади мешкають особи з інвалідністю та діти з інвалідністю різних нозологій. Крім того, внаслідок неможливості вільного доступу до лікувальних та соціальних закладів мешканців віддалених населених пунктів, відсутності спеціального пасажирського автомобільного транспорту, значна кількість людей  не має можливості офіційно отримати статус особи з інвалідністю.

 

2.Мета Програми

 

  1. Забезпечення реалізації державної політики соціальної захищеності осіб з обмеженими фізичними можливостями;
  2. Активізація роботи щодо створення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціального, громадського та житлового призначення;
  3. Створення безбар’єрного середовища, яке надасть можливість особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю брати повноцінну участь у всіх сферах суспільного, культурного життя та допоможе їм працевлаштуватися.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми.

 

Програма «Безбар’єрна Одещина» Маразліївської територіальної громади на 2021–2025 роки спрямована на виконання завдань зі створення сприятливих умов для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями. В рамках цієї Програми передбачається:

  1. Налагодження системи громадського контролю за проектуванням вулично-шляхової та пішохідної мережі населених пунктів, розміщенням малих архітектурних форм, тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності та об’єктів зовнішньої реклами, що перешкоджають руху мало мобільних груп населення. Урахування цього повинно забезпечити створення нових і реконструкцію діючих об’єктів з урахуванням вимог доступності для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
  2. Подальше вивчення стану формування безбар’єрного середовища населених пунктів Маразліївської територіальної громади для мало мобільних груп населення, яке має забезпечити прозорість та ефективність використання коштів у подальшому;
  3. Улаштування пандусів та перил біля помешкань осіб з інвалідністю, об’єктів громадського та соціального призначення за кошти місцевого бюджету та на інших об’єктах за рахунок залучених коштів;
  4. Створення низки програм для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з метою поліпшення умов користування пасажирським транспортом, зайняття спортом, відпочинку, навчання, лікування.

Програма виконуватиметься за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету Одеської області та районного бюджету Білгород-Дністровського району. Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, затверджених в бюджеті Маразліївської сільської ради на зазначені цілі на відповідний рік.

Виконання програми розраховано на п’ять   років, протягом 2021-2025 років.

 

 

 

 

4. Напрями діяльності та заходи Програми.

 

            Напрями діяльності та заходи  програми «Безбарєрна Одещина» Маразліївської територіальної громади на 2021-2025 роки наведено у додатку 1 до Програми.

 

5. Очікувані результати виконання Програми.

 

            В результаті виконання Програми планується забезпечити:

моніторинг існуючої ситуації у громаді з умовами доступності мало мобільних груп населення до об’єктів громадського та соціального значення;

створення декількох програм щодо пристосування інфраструктури Маразліївської територіальної громади до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;

поліпшення умов їх життєдіяльності, у тому числі вільного доступу до помешкання, пересування пасажирським транспортом,  лікування,  навчання,  заняття спортом,  відпочинку та спілкування з державними й місцевими органами влади, доступ до об’єктів торгівлі, зв’язку тощо.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація виконання Програми покладається на Відділ з питань соціального захисту населення та на Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради .

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії:

- з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

- з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та регуляторної діяльності.     

 

Маразліївський сільський голова                                                       В. О. Топор