TSIGN

 

 

 

 

                                                                                    УКРАЇНА

                                                    Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту  землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки у  власність

 громадянці України Плюйко Валентині Павлівні

 загальною площею 0,25 га для будівництва і

обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка) , яка знаходиться

 за адресою: село Олексіївка ,вул.. Нижня,40, Білгород-

Дністровського району Одеської області  ( в межах

населеного пункту) 

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 125,186 Земельного кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою , розглянувши заяву гр. Плюйко Валентини Павлівни, Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  власність громадянці України Плюйко Валентині Павлівні кадастровий номер 5120884200:04:002:0197, площею 0,25 га,

 цільове призначення 02.01, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) , яка знаходиться за адресою: село Олексіївка ,вул.. Нижня,40, Білгород- Дністровського району Одеської області  ( в межах населеного пункту) 

 

 2. Передати громадянці України Плюйко Валентині Павлівні безоплатно у  власність земельну ділянку кадастровий номер 5120884200:04:002:0197, площею 0,25 га,  цільове призначення 02.01, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) , яка знаходиться за адресою: село Олексіївка ,вул.. Нижня,40, Білгород- Дністровського району Одеської області  ( в межах населеного пункту) 

 

     3. Право   власності на земельну   ділянку   виникає з моменту державної реєстрації цього права (стаття 125 Земельного кодексу України).

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування ,планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток  історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

«_____»             2021року

№______ -VIII

 

 

TSIGN

 

                                                                                    УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я  (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки у власність

 громадянці України Нікіфоровій Оксані Миколаївні

 для ведення особистого селянського 

 господарства на території Маразліївської сільської

 ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,   Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву Нікіфорової О. М., Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Нікіфоровій Оксані Миколаївні загальною площею 2,000га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0519, . змінивши   цільове  призначення  з 16.00 ( землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –(для ведення особистого селянського господарства) з подальшою передачею їх у власність, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

      2. Передати громадянці України Нікіфоровій Оксані Миколаївні безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 2,000га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0519, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

  «  ______»        2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

 

                                                                        

 

TSIGN                                                                                     

 

 

 

                                                                            УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки у власність

 громадянину України Курдельчуку Ігорю Миколайовичу

 для ведення особистого селянського 

 господарства на території Маразліївської сільської

 ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113 , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою , розглянувши заяву Курдельчука І. М., Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Курдельчуку Ігорю Миколайовичу загальною площею 2,000га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0514, . змінивши   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

      2. Передати громадянину України  Курдельчуку Ігорю Миколайовичу  безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 2,000га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0514, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

  «  ______»        2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

                                                                                                                                     

 

 

TSIGN

                                                                 

                                                                     

 

                                                                             У КРАЇНА

Одеська область, Білгород-Дністровський район

                                                 Маразліївська сільська рада

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання   дозволу на розробку       проекту  землеустрою громадянину України Яворському Івану Івановичу щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі  в довгострокову оренду  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: Одеська область, Білгород- Дністровський район,  Маразліївська сільська рада, 83 км автошляху Одеса-Рені, операторська автозаправна станція, будинок  1

          

Керуючись пунктом 34 ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 122,123.124,125, Земельного Кодексу України, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, Закон України  № 2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» розглянувши заяву громадянина України Яворського Івана Івановича,  Маразліївська сільська рада

   ВИРІШИЛА:

 

  1.Надати  дозвіл на розробку  проекту  землеустрою громадянину України Яворському Івану Івановичу щодо відведення земельної  ділянки  площею 0,020 га   в довгострокову оренду цільове призначення 12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства із земель комунальної власності Маразліївської сільської ради, за адресою: Одеська область, Білгород- Дністровський район, Маразліївська сільська рада , 83 км автошляху Одеса-Рені, операторська автозаправна станція, будинок 1  

   

  2 Рекомендувати виготовити проект землеустрою з урахуванням вимог статей 186, 186 1 Земельного кодексу України та державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою  та погодити його на сесії сільської ради.

 

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

 Маразліївський    сільський       голова                                               В.О. Топор

 

 

.  Маразліївка

    «___»               2021  року

  № _____ - VIII             

 

 

 

 

TSIGN

                                                                 

                                                                     

 

                                                                             У КРАЇНА

Одеська область, Білгород-Дністровський район

                                                 Маразліївська сільська рада

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання   дозволу на розробку       проекту  землеустрою громадянину України Маковському Анатолію Олександровичу щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі  в довгострокову оренду  за адресою: Одеська область, Білгород- Дністровський район,  Маразліївська сільська рада, комплекс будівель та споруд №2, буд б/н,

          

Керуючись пунктом 34 ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 122,124,125, Земельного Кодексу України, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, Закон України  № 2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» розглянувши заяву громадянина України Маковського Анатолія Олександровича,  Маразліївська сільська рада

   ВИРІШИЛА:

 

  1.Надати  дозвіл на розробку  проекту  землеустрою громадянину України Маковському Анатолію Олександровичу щодо відведення земельної  ділянки  площею 0,50 га у довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років  із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Маразліївської сільської ради, код КВЦПЗ: Секція -01, підрозділ -  01.01- «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» яка розташована Маразліївська сільська рада, Білгород- Дністровський район, Одеська область, комплекс будівель  та споруд № 4, буд.4.

  

   

  2 Рекомендувати виготовити проект землеустрою з урахуванням вимог статей 186, 186 1 Земельного кодексу України та державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою  та погодити його на сесії сільської ради.

 

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

 Маразліївський    сільський       голова                                               В.О. Топор

 

 

.  Маразліївка

    «___»               2021  року

  № _____ - VIII             

 

 

 

 

TSIGN

 

                                                                                    УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

  відведення земельної ділянки у власність

  громадянці України Топор Людмилі Петрівні

  для ведення особистого селянського 

  господарства на території Маразліївської сільської

  ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України , Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву Топор Л. П..,  Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Топор Людмилі Петрівні  загальною площею 2,000га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0512, змінивши   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

      2. Передати громадянці України Топор Людмилі Петрівні безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 2,000га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0512, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

  «____»                2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

 

                                                                                                                  

 

TSIGN

 

                                                                                    УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

  відведення земельної ділянки у власність

  громадянину України Топор Олександру Вікторовичу

  для ведення особистого селянського 

  господарства на території Маразліївської сільської

  ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою , розглянувши заяву Топор О.В.,  Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Топор Олександру Вікторовичу загальною площею 2,000га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0513, змінивши   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

      2. Передати громадянину України Топор Олександру Вікторовичу безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 2,000га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0513, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

  «____»                2021  року   

                                                                            

№________  -VIII        

 

 

 

 

TSIGN

 

                                                                                      УКРАЇНА

                                                    

                                                   Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки у власність

 громадянину України Антонову Олегу Андрійовичу

 для ведення особистого селянського 

 господарства на території Маразліївської сільської

 ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою , розглянувши заяву Антонова Олега Андрійовича, Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Антонову Олегу Андрійовичу загальною площею 1,5 га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0510, . змінивши   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

      2. Передати громадянину України  Антонову Олегу Андрійовичу безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 1,5 га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0510, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

  «  ______»        2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

 

 

TSIGN

 

                                                                                  

                                                                       

                                                                                 УКРАЇНА

                                                     

                                                         Маразліївська сільська рада

                                          Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки у власність

 громадянці України Сироті Наталії Володимирівні

 для ведення особистого селянського 

 господарства на території Маразліївської сільської

 ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,   Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву Сироти Наталії Володимирівни, Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Сироті Наталії Володимирівні загальною площею 1,2048 га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0515, . змінивши   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

      2. Передати громадянці України  Сироті Наталії Володимирівні безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 1,2048 га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0515, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

  «  ______»        2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

 

 

TSIGN

 

 

                                                                                  

                                                                       

                                                                             УКРАЇНА

                                                     

                                                       Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки у власність

 громадянці України Журавель Олені Миколаївні

 для ведення особистого селянського 

 господарства на території Маразліївської сільської

 ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою , розглянувши заяву Журавель О. М., Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Журавель Олені Миколаївні  загальною площею 1,2049 га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0509, . змінивши   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

      2. Передати громадянці України  Журавель Олені Миколаївні безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 1,2049 га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0509, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

  «  ______»        2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

 

TSIGN  

 

 

                                                                                  

                                                                        УКРАЇНА

                                                    

                                                   Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки у власність

 громадянину України Ляшенко Сергію Олександровичу

для ведення особистого селянського 

 господарства на території Маразліївської сільської

 ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу УкраїниПостановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою , розглянувши заяву Ляшенко Сергія Олександровича, Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Ляшенко Сергію Олександровичу загальною площею 1,2048 га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0511, . змінивши   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

      2. Передати громадянину України  Ляшенко Сергію Олександровичу безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 1,2048 га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0511, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

  «  ______»        2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

 

 

TSIGN

                                                                                 

                                                                                 

 

                                                                                УКРАЇНА

                                                           Маразліївська сільська рада

                                           Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України  Свириденко Любові Степанівні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області .

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Свириденко Л. С.,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр. Свириденко Любові Степанівні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства,  площею 0,25 га,  яка розташована за адресою :  с. Великомар'янівка, вул. Зарічна, № 77, на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр. Свириденко Любові Степанівні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

 

 

 

TSIGN

                                                                                  

                                                                                

 

                                                                                УКРАЇНА

                                                           Маразліївська сільська рада

                                           Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України  Носаченко Леоніду Георгієвичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області .

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Носаченко Л.Г.,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр. Носаченко Леоніду Георгієвичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність, цільове призначення 01.03- для ведення особистого селянського господарства,  площею 1,500 га,  яка розташована: масив «Романівка» на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр. . Носаченко Леоніду Георгієвичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

 

 

 

TSIGN  

 

 

                                                                                   

                                                                             УКРАЇНА

                                                    

                                                   Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки у власність

 громадянину України Носаченко Сергію Леонідовичу

 для ведення особистого селянського 

 господарства на території Маразліївської сільської

 ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,   Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву Носаченко Сергія Леонідовича, Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Носаченко Сергію Леонідовичу  загальною площею 1,5 га, кадастровий номер: 5120884200:01:001:0805, . цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована масив «Романівка», ділянка №8 на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

    

   2. Передати громадянину України  Носаченко Сергію Леонідовичу безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 1,5 га, кадастровий номер: 5120884200:01:001:0805, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в  масиві «Романівка», ділянка №8 на території  Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

  «  ______»        2021  року   

                                                                            

№________  -VIII        

 

 

 

TSIGN

 

 

                                                                                                 

 

                                                                             УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                              Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  гр. Маслаковій  Тетяні Олексіївні щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) із земель сільськогосподарського призначення колишнього КСГП «Маразліївське»   Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області  для передачі безоплатно у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 25, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши  заяву Маслакової Т.О.  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Маслаковій Тетяні Олексіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  із земель сільськогосподарського призначення колишнього КСГП «Маразліївське», площею 3,8925 га, кадастровий номер: 5120884200:01:002:0349 , цільове призначення 01.01-.для ведення товарного сільськогосподарського виробництва яка розташована в масиві № 53,ділянка № 205 на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської  області (за межами населеного пункту).

       

 2. Передати громадянці України  Маслаковій Тетяні Олексіївні безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 3,8925 га, кадастровий номер: 5120884200:01:002:0349 , цільове призначення 01.01-.для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована в масиві № 53,ділянка № 205  на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту).

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

    4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

 

   Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 

       с.  Маразліївка

      «____»                2021 року

      №   ­­­­______ -VIII

 

TSIGN

                                                                                 

                                                                                

 

                                                                                УКРАЇНА

                                                           Маразліївська сільська рада

                                           Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України  Новікову Євгенію Миколайовичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області .

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Новікова Є.М.,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр. Новікову Євгенію Миколайовичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність, цільове призначення 01.03- для ведення особистого селянського господарства,  площею 1,500 га,  яка розташована: масив «Полянка». ділянка № 42  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр. Новікову Євгенію Миколайовичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

 

 

 

 

TSIGN

                                                                                 

                                                                                

 

                                                                                УКРАЇНА

                                                           Маразліївська сільська рада

                                           Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України  Свириденко Наталії Миколаївні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області .

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113 , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Свириденко Н. М. Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр. Свириденко Наталії Миколаївні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність, цільове призначення 01.03- для ведення особистого селянського господарства,  площею 0,52 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.(за межами села Долинівка)

 2. Рекомендувати гр. Свириденко Наталії Миколаївні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

 

 

TSIGN

                                                                  

 

 

                                                                 УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою

 громадянці України Орлєвій Людмилі Михайлівні

 щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) у  власність для будівництва і

 обслуговування житлового будинку, господарських будівель

 і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою:

 село Олексіївка, вулиця Широка №6 ,Білгород-Дністровський район,

 Одеська область ( в межах населеного пункту) 

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 125,186 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113 , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Орлєвої Людмили Михайлівни, Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою громадянці України Орлєвій Людмилі Михайлівні щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) у  власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1841га, кадастровий номер: 5120884200:04:002:0199,яка знаходиться за адресою: село Олексіївка, вулиця Широка №6 ,Білгород-Дністровський район, Одеська область ( в межах населеного пункту) 

   2. Передати громадянці України Орлєвій Людмилі Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку  загальною площею 0,1841га, кадастровий номер: 5120884200:04:002:0199, цільове призначення 02.01., Для  будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою: село Олексіївка, вул. Широка №6, Білгород-Дністровський район, Одеська область( в межах населеного пункту). 

 

     3. Право   власності на земельну   ділянку   виникає з моменту державної реєстрації цього права (стаття 125 Земельного кодексу України).

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування ,планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток  історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

«_____»                    2021року

№______- VIII

 

 

TSIGN

 

                                                                                    

                                                                                       УКРАЇНА

                                                    Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  гр. Зоріну Олександру Вікторовичу щодо відведення земельної ділянки у власність  для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області .

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113 , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Зоріна Олександра Вікторовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність   на території  Маразліївської сільської ради,  Білгород-Дністровського району,  Одеської області,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  гр Зоріну Олександру Вікторовичу  щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  площею 0,22 га,  яка розташована за адресою :  с. Маразліївка, вул. Сонячна, №17, на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр. Зоріну Олександру Вікторовичу  звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

        «___»                 2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

 

TSIGN

                                                                                 

                                                                                

 

                                                                                УКРАЇНА

                                                           Маразліївська сільська рада

                                           Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Осадчому Артему Олександровичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області .

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Осадчого Артема Олександровича,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр. Осадчому Артему Олександровичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність, цільове призначення 01.03- для ведення особистого селянського господарства,  площею 0,50 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр Осадчому Артему Олександровичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

 

 

 

TSIGN

 

                                                                                        УКРАЇНА

                                                    Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  гр. Пономарьову  Андрію Євгенійовичу щодо відведення земельної ділянки у власність  для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області .

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр . Пономарьова  Андрія Євгенійовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність   на території  Маразліївської сільської ради,  Білгород-Дністровського району,  Одеської області,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  гр . Пономарьову  Андрію Євгенійовичу щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  площею 0,25 га,  яка розташована за адресою :  с. Маразліївка, вул. Мируа, №181, на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр. . Пономарьову  Андрію Євгенійовичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

        «___»                 2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

 

 

TSIGN  

 

 

                                                                                  УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

  відведення земельної ділянки у власність

  громадянину України Шевчуку Віталію Валентиновичу

  для ведення особистого селянського 

  господарства на території Маразліївської сільської

  ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України « Про землеустрій»  Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою розглянувши заяву Шевчука Віталія Валентиновича,  Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Шевчуку Віталію Валентиновичу загальною площею 1,2048га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0516, змінивши   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

      2. Передати громадянину України Шевчуку Віталію Валентиновичу безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 1.2048га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0516, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

  «____»                2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

 

 

TSIGN

 

                                                                                  УКРАЇНА

                                                    Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  гр. Зоріну Олександру Вікторовичу щодо відведення земельної ділянки у власність  для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області .

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, , Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113., Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Зоріна Олександра Вікторовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність   на території  Маразліївської сільської ради,  Білгород-Дністровського району,  Одеської області,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  гр Зоріну Олександру Вікторовичу  щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  площею 0,22 га,  яка розташована за адресою :  с. Маразліївка, вул. Сонячна, №17, на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр. Зоріну Олександру Вікторовичу  звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

        «___»                 2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

TSIGN

 

 

                                                                                   УКРАЇНА

                                                    Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я ( ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  гр. Калалб Миколі Івановичу щодо відведення земельної ділянки у власність  для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області .

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Калалб Миколи Івановича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність   на території  Маразліївської сільської ради,  Білгород-Дністровського району,  Одеської області,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  гр Калалб Миколі Івановичу щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  площею 0,25 га,  яка розташована за адресою :  с.Долинівка, вул. Шкільна №3 на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр. Калалб Миколі Івановичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

        «___»                 2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

 

TSIGN

 

 

                                                                             УКРАЇНА

                                                           Маразліївська сільська рада

                                           Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Дроздову Михайлу Васильовичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області(за межами населеного пункту).

 .

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»  беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Дроздова Михайла Васильовича.,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Дроздову Михайлу Васильовичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства,  площею 1.5 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр Дроздову Михайлу Васильовичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

 

 

TSIGN

                                                                                 

                                                                                

 

                                                                      УКРАЇНА

                                                  Маразліївська сільська рада

                                   Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Чебан  Наталії Анатоліївні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту).

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113,Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Чебан  Наталії Анатоліївни.,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Чебан  Наталії Анатоліївні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства,  площею 1,2 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр Чебан  Наталії Анатоліївні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

 

TSIGN

 

 

                                                                               УКРАЇНА

                                                           Маразліївська сільська рада

                                           Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Константинову Олександру Михайловичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності ,яка знаходиться в оренді за договором ВАС №732297

 

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»  беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Константинова Олександра Михайловича.,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Константинову Олександру Михайловичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства,  площею 2,0 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності , яка знаходилась в оренді за договором ВАС № 732297

 2. Рекомендувати гр Константинову Олександру Михайловичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

TSIGN

 

                                                                      УКРАЇНА

                                                    Маразліївська сільська рада

                                           Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Константиновій Тетяні Олександрівні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності ,яка знаходиться в оренді за договором ВАС №732297

 

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»  беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши клопотання гр Константинової Тетяни Олександрівни.,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Константиновій Тетяні Олександрівні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства,  площею 2,0 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності , яка знаходилась в оренді за договором ВАС № 732297

 2. Рекомендувати гр Константиновій Тетяні Олександрівні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

TSIGN

 

                                                                       УКРАЇНА

                                                     Маразліївська сільська рада

                                           Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Константинову Михайлу Захаровичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності ,яка знаходиться в оренді за договором ВАС №732297

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»  беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши клопотання гр Константинова Михайла Захаровича.,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Константинову Михайлу Захаровичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства,  площею 2,0 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності , яка знаходилась в оренді за договором ВАС № 732297

 2. Рекомендувати гр Константинову Михайлу Захаровичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

TSIGN

                                                                                 

                                                                                

 

                                                                       УКРАЇНА

                                                   Маразліївська сільська рада

                                       Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Константинову Дмитру Олександровичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності, яка знаходиться в оренді за договором ВАС №732297

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»  беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши клопотання гр Константинова Дмитра Олександровича,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Константинову Дмитру Олександровичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства,  площею 2,0 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності , яка знаходилась в оренді за договором ВАС № 732297

 2. Рекомендувати гр Константинову Дмитру Олександровичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

 

TSIGN

                                                                                 

                                                                                

                                                                                 УКРАЇНА

                                                     Маразліївська сільська рада

                                      Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Константиновій Євгенії Миколаївні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності, яка знаходиться в оренді за договором ВАС №732297

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»  беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши клопотання гр Константинової, Євгенії Миколаївни Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Константиновій Євгенії Миколаївні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства,  площею 2,0 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності , яка знаходилась в оренді за договором ВАС № 732297

 2. Рекомендувати гр Константиновій Євгенії Миколаївні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

 «_____»                  2021  року

         №   ­­­­______ -VIII

TSIGN

 

                                                                                 

                                                                 УКРАЇНА

                                            Маразліївська сільська рада

                              Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                  Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Пірус Тетяни Валентинівні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності, яка знаходиться в оренді за договором ВАС №732297

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»  беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши клопотання гр Пірус Тетяни Валентинівни Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Пірус Тетяни Валентинівні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства,  площею 2,0 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності , яка знаходилась в оренді за договором ВАС № 732297

 2. Рекомендувати гр Пірус Тетяни Валентинівні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

TSIGN

 

                                                                                 

                                                               УКРАЇНА

                                           Маразліївська сільська рада

                                Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                  Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Ковилявої Наталі Іванівні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності, яка знаходиться в оренді за договором ВАС №732297

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»  беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши клопотання гр Ковилявої Наталі Іванівни  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Ковилявої Наталі Іванівні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства,  площею 2,0 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель комунальної власності , яка знаходилась в оренді за договором ВАС № 732297

 2. Рекомендувати гр Ковилявої Наталі Іванівні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

TSIGN

 

 

                                                                            УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

  відведення земельної ділянки у власність

  (із зміною цільового призначення)

  громадянину України Чебаненку Станіславу Миколайовичу

  для ведення особистого селянського 

  господарства на території Маразліївської сільської

  ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

  (за межами населеного пункту)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України « Про землеустрій»  Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою розглянувши заяву Чебаненка Станіслава Миколайовича,  Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

    1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Чебаненку Станіславу Миколайовичу загальною площею 1,0 га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0300, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

              2. Змінити   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії   земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства.

      3. Передати громадянину України Чебаненку Станіславу Миколайовичу безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 1.0 га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0300, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

  4. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

  «____»                2021  року   

№________  -VIII        

TSIGN

 

                                                                       УКРАЇНА

                                             Маразліївська сільська рада

                              Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

  відведення земельної ділянки у власність

  (із зміною цільового призначення)

         громадянці України Музиці Марії Іванівні

  для ведення особистого селянського 

  господарства на території Маразліївської сільської

  ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

  (за межами населеного пункту)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України « Про землеустрій»  Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою розглянувши заяву Музики Марії Іванівни,  Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

     1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Музиці Марії Іванівні загальною площею 0.8 га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0304, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

      2.Змінити   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства,

      3. Передати громадянину України Музиці Марії Іванівні безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 0,8 га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0304, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

4.Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

  «____»                2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

TSIGN

 

                                                                      УКРАЇНА

                                               Маразліївська сільська рада

                                Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                 Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

  відведення земельної ділянки у власність

  (із зміною цільового призначення)

   громадянці України Офілат Наталії Іллівні

  для ведення особистого селянського  

  господарства на території Маразліївської сільської

  ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

  (за межами населеного пункту)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України « Про землеустрій»  Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою розглянувши заяву Офілат Наталії Іллівни,  Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

   1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Офілат Наталії Іллівні загальною площею 2,00  га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0301, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

    2. Змінити   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства

      3. Передати громадянину України Офілат Наталії Іллівні безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 2,0 га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0301, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

4. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

  «____»                2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

TSIGN

 

 

                                                                 УКРАЇНА

                                               Маразліївська сільська рада

                                 Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                     Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

  відведення земельної ділянки у власність

  (із зміною цільового призначення)

  громадянці України Шендерей Наталії Андріївні

  для ведення особистого селянського 

  господарства на території Маразліївської сільської

  ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

  (за межами населеного пункту)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України « Про землеустрій»  Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113.,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою розглянувши заяву Шендерей Наталії Андріївни,  Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

   1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Шендерей Наталії Андріївні загальною площею 1,6745  га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0307. яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

     2. Змінити   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства.

      3. Передати громадянину України Шендерей Наталії Андріївні безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 1.6745 га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0307, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

4. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

  

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

  «____»                2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

TSIGN

 

 

                                                                         УКРАЇНА

                                                              Маразліївська сільська рада

                                                  Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Рідник Андрію Олександровичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту).

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113,Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Рідник Андрія Олександровича.,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Рідник Андрію Олександровичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0.6 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр Рідник Андрію Олександровичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

          «_____»                  2021  року

       

         №   ­­­­______ -VIII

 

 

TSIGN

                                                                                 

                                                                                

 

                                                                       УКРАЇНА

                                                     Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Хаджиогло Аліні Вікторівні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту).

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113,Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Хаджиогло Аліни Вікторівни.,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Хаджиогло Аліні Вікторівні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,5 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр Рідник Андрію Олександровичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

 

 «_____»                  2021  року

       

 №   ­­­­______ -VIII

 

 

TSIGN

                                                                                 

                                                                                

 

                                                                       УКРАЇНА

                                                  Маразліївська сільська рада

                                   Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Тараненко Нелі Олександрівні  щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту).

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113,Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Тараненко Нелі Олександрівни,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Тараненко Нелі Олександрівні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,0 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр Тараненко Нелі Олександрівні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

        

 «_____»                  2021  року

       

№   ­­­­______ -VIII

 

 

TSIGN

                                                                  

 

 

                                                                 УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою

 громадянину України Орлєву Миколі Вікторовичу

 щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) у  власність для будівництва і

 обслуговування житлового будинку, господарських будівель

 і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою:

 село Олексіївка, вулиця 8 Березня №62 ,Білгород-Дністровський район,

 Одеська область ( в межах населеного пункту) 

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 125,186 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113 , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Орлєва Миколи Вікторовича, Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою громадянину України Орлєву Миколі Вікторовичу щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) у  власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,2483га, кадастровий номер: 5120884200:04:002:0200,яка знаходиться за адресою: село Олексіївка, вулиця 8 Березня №62 ,Білгород-Дністровський район, Одеська область ( в межах населеного пункту) 

 

 2. Передати громадянці України Орлєву Миколі Вікторовичу безоплатно у власність земельну ділянку  загальною площею 0,2483га, кадастровий номер: 5120884200:04:002:0200, цільове призначення 02.01., Для  будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою: село Олексіївка, вул.

8 Березня №62, Білгород-Дністровський район, Одеська область( в межах населеного пункту). 

 

     3. Право   власності на земельну   ділянку   виникає з моменту державної реєстрації цього права (стаття 125 Земельного кодексу України).

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування ,планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток  історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

«_____»                    2021року

№______- VIII

 

 

 

TSIGN

                                                                  

 

 

                                                                 УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою

 громадянці України Москвіної Аллі Володимирівні

 щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) у  власність для будівництва і

 обслуговування житлового будинку, господарських будівель

 і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою:

 село Монаші, вулиця Шкільна № 96 ,Білгород-Дністровський район,

 Одеська область ( в межах населеного пункту) 

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 125,186 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113 , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Москвіної Алли Володимирівни, Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою громадянину України Москвіної Аллі Володимирівні щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) у  власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,2495га, кадастровий номер: 5120884600:02:001:0184,яка знаходиться за адресою: Монаші, вулиця Шкільна № 96,Білгород-Дністровський район, Одеська область ( в межах населеного пункту) 

 

 2. Передати громадянці України Москвіної Аллі Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку  загальною площею 0,2495га, кадастровий номер: 5120884600:02:001:0184 цільове призначення 02.01., Для  будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою Монаші, вулиця Шкільна № 96  Білгород-Дністровський район, Одеська область( в межах населеного пункту). 

 

     3. Право   власності на земельну   ділянку   виникає з моменту державної реєстрації цього права (стаття 125 Земельного кодексу України).

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування ,планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток  історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

«_____»                    2021року

№______- VIII

 

 

TSIGN

                                                                  

 

 

                                                                 УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

 

Про виділення земельної ділянки під полігон

твердих побутових відходів в розмірі 4 га в селі

 Широке Маразліївської сільської ради, Білгород-

Дністровського району, Одеської області

(за межами населеного пункту).

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1,  122, 125, Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113 , Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою Маразліївська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Надати згоду на виділення земельної ділянки під полігон твердих побутових відходів в розмірі 4,0 га в селі Широке Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту) із земель  запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування ,планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток  історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

«_____»                    2021року

№______- VIII

 

 

 

 

TSIGN    

 

                                                                             УКРАЇНА

                                                  Маразліївська сільська рада

                                   Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Звездуну Сергію Петровичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту).

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113,Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Звездуна Сергія Петровича Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Звездуну Сергію Петровичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0.5 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту)

 2. Рекомендувати гр Звездуну Сергію Петровичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

        

 «_____»                  2021  року

       

№   ­­­­______ -VIII

 

 

 

TSIGN    

 

                                                                             УКРАЇНА

                                                  Маразліївська сільська рада

                                   Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                          Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Яворській Ніні Павлівні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (в межах населеного пункту).

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113,Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр  Яворської Ніни Павлівни, згідно розпорядженню Білгород-Дністровської районної адміністрації  №118/2002 від 18 березня 2002 року, Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Яворській Ніні Павлівні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1.5 га,  яка розташована  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (в межах населеного пункту)

 2. Рекомендувати гр Яворській Ніні Павлівні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

        

 «_____»                  2021  року

       

№   ­­­­______ -VIII