Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (згідно списку) для ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення, на території  Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

  

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 року № 1113 «Деякі заходи  щодо  прискорення  реформ  у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяви громадян про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення  на території  Маразліївської сільської ради,  Білгород-Дністровського району, Одеської області, сесія Маразліївської сільської ради

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (згідно списку) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Маразліївської сільської ради із зміною цільового призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення після зміни на 01.03 –(для ведення особистого селянського господарства),  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

1. Шаброй Альона Юріївна                          5120884200:01:001:0835                 площа  - 1,8561 га

2. Шаброй Сергій Юрійович                        5120884200:01:001:0841                 площа  - 1,8561 га         

3. Балан Андрій Володимирович                 5120884200:01:001:0840                 площа  -    2,0 га         

4. Снігур Юлія Анатоліївна                         5120884200:01:001:0839                  площа  -   1,5 га

5. Мудряк Катерина Валентинівна               5120884200:01:001:0836                 площа  -   1,8561 га 

6. Скалозуб Віталій Віталійович                  5120884200:01:001:0837                 площа  -   1,8561 га                                        

2. Рекомендувати громадянам (згідно списку) звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для замовлення проекту землеустрою на вищевказані земельні ділянки.                                        3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії Маразліївської сільської ради.                                                                               4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.)

 

Маразліївський сільський голова                                                          В.О. Топор

с. Маразліївка

      травня 2021 р.

№ _____- VІІІ

TSIGN

 

 

                                                                  УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (із зміною цільового призначення) гр. Браткевич Тетяні Володимирівні для ведення особистого селянського господарства за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Маразліївська сільська рада (за межами населеного пункту)

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу України,   відповідно до розпорядження Прем’єр-міністра України В. Гройсмана від 31 січня 2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», Наказу Головного Управління Держгеокадастру у Одеській  області від 07.03.2019 №15-1132/13-19-СГ   «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність» та Акту приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність від 07.03.2019 року, розглянувши заяву Браткевич Тетяни Володимирівни,  Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Браткевич Тетяні Володимирівні загальним розміром 1,4 га, кадастровий номер 5120888200:01:001:0501 змінивши цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення після зміни на 01.03 –(для ведення особистого селянського господарства) з подальшою передачею їх у власність за адресою: Маразліївська сільська  рада, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

     2. Передати гр. Браткевич Тетяні Володимирівні безоплатно в приватну власність земельну ділянку загальним розміром 1,4 га, кадастровий номер 5120888200:01:001:0501, для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

     3. Рекомендувати гр. Браткевич Тетяні Володимирівні здійснити відповідні заходи щодо оформлення права на земельну ділянку у відповідності до ст.ст.125,126 Земельного кодексу України, дотримуватися положень ст. 91 Земельного кодексу України, та здійснити  державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

 

 

       Маразліївський сільський голова                                                                   В.О. Топор

 

 

       с.  Маразліївка

           травня 2021  року

      № ______   - VІІІ

 

 

                                                                                    Фото без опису

                                                                           УКРАЇНА

                                                           Маразліївська сільська рада

                                          Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність громадянину України Цвігун Олегу Юрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) площею: 0,25 га в с. Маразліївка, вул. Миру, 69, Білгород-Дністровського району,  Одеської області.

 

          Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 40, 78, 81, 118, 121,125,186,  Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Цвігун О. Ю. щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка)  в с. Маразліївка,  вул. Миру, 69, Білгород-Дністровського району Одеської області, Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність громадянину України Цвігун Олегу Юрійовичу для будівництва і обслуговування  житлового будинку,  господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) площею: 0,25 га, яка розташована за адресою: с. Маразліївка,  вул. Миру, 69,  Білгород-Дністровського району, Одеської області.

          2. Рекомендувати Цвігун Олегу Юрійовичу замовити землевпорядним організаціям розробку проекту землеустрою з урахуванням вимог статей 39, 40, Земельного кодексу України та державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та погодити її на сесії сільської ради.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

      травня 2021  року

  №          VІІІ

 

 

 

 

 

                                                                                    Фото без опису

                                                                           УКРАЇНА

                                                           Маразліївська сільська рада

                                          Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність громадянці України Болтяновій Ользі Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) площею: 0,25 га в с. Зелене, вул. Середня, 4, Білгород-Дністровського району,  Одеської області.

 

          Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 40, 78, 81, 118, 121,125,186,  Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Болтянової О. А. щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка)  в с. Зелене,  вул. Середня, 4, Білгород-Дністровського району Одеської області, Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність громадянці України  Болтяновій Ользі Анатоліївні для будівництва і обслуговування  житлового будинку,  господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) площею: 0,25 га, яка розташована за адресою: с. Зелене,  вул. Середня, 4,  Білгород-Дністровського району, Одеської області.

          2. Рекомендувати Болтяновій Ользі Анатоліївні  замовити землевпорядним організаціям розробку проекту землеустрою з урахуванням вимог статей 39, 40, Земельного кодексу України та державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та погодити її на сесії сільської ради.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

      червня 2021  року

  №          VІІІ

 

 

 

 

 

TSIGN

 

 

                                                                  УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (із зміною цільового призначення) гр. Голубенко Олексію Вікторовичу та іншим (всього 3 чоловіка) для ведення особистого селянського господарства за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Маразліївська сільська рада (за межами населеного пункту)

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121, 125, 126  Земельного Кодексу України, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення  на території  Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району  Одеської області, сесія  Маразліївської сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Голубенко Олексію Вікторовичу та іншим (всього 3 чоловіка) для ведення особистого селянського господарства змінивши цільове призначення з 16.00- землі запасу (земельні ділянки кожної категорії не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення після зміни на 01.03 – (для ведення особистого селянського господарства) з подальшою передачею громадянам згідно списку у власність на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району  Одеської області

1. Голубенко Олексій Вікторович                         5120881600:01:002:0333    площа – 2,000 га;

2. Голубенко Каріна Сергіївна                              5120881600:01:002:0334    площа – 2,000 га;

3. Коваленко Анастасія Вікторівна                       5120881600:01:002:0335    площа – 2,000 га;

 

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

 

 

       Маразліївський сільський голова                                                                   В.О. Топор

 

 

       с.  Маразліївка

           червня 2021  року

      № ______   - VІІІ

 

 

 

 

                                                                                  Фото без опису

                                                                  УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

  Про передачу гр. Голубенко Олексію Вікторовичу безоплатно  в приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером 5120881600:01:002:0333   площею 2,0000 га для ведення  особистого селянського господарства, яка знаходиться на території Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області

.

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу України,   відповідно до розпорядження Прем’єр-міністра України В. Гройсмана від 31 січня 2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», Наказу Головного Управління Держгеокадастру в Одеській  області від 18.08.2020 № 15-11827/13-20-СГ «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» відповідно до статей 151, 22, 33, 118, 122 Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство», Положення про Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, затверджене наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 № 308 (у редакції відповідно до наказу Держгеокадастру від 20.02.2020 №53), розглянувши заяву Голубенко О. В., Маразліївська сільська рада

 

  В И Р І Ш И Л А:

 

     1. Передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку гр. Голубенко Олексію Вікторовичу загальним розміром 2,0000 га, кадастровий номер 5120881600:01:002:0333, для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

     2. Рекомендувати гр. Голубенко Олексію Вікторовичу здійснити відповідні заходи щодо оформлення права на земельну ділянку у відповідності до ст.ст.125,126 Земельного кодексу України, дотримуватися положень ст. 91 Земельного кодексу України, та здійснити  державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

     3Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

 

 

       Маразліївський    сільський  голова                                                                   В. О. Топор

 

 

       с.  Маразліївка

     

              червня 2021  року

         №  _____  - VІІІ  

 

 

 

                                                                                  Фото без опису

                                                                  УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

  Про передачу гр. Голубенко Каріні Сергіївні безоплатно  в приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером 5120881600:01:002:0334   площею 2,0000 га для ведення  особистого селянського господарства, яка знаходиться на території Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області

.

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу України,   відповідно до розпорядження Прем’єр-міністра України В. Гройсмана від 31 січня 2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», Наказу Головного Управління Держгеокадастру в Одеській  області від 18.08.2020 № 15-11827/13-20-СГ «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» відповідно до статей 151, 22, 33, 118, 122 Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство», Положення про Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, затверджене наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 № 308 (у редакції відповідно до наказу Держгеокадастру від 20.02.2020 №53), розглянувши заяву Голубенко К.С., Маразліївська сільська рада

 

  В И Р І Ш И Л А:

 

     1. Передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку гр. Голубенко Каріні Сергіївні загальним розміром 2,0000 га, кадастровий номер 5120881600:01:002:0334, для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

     2. Рекомендувати гр. Голубенко Каріні Сергіївні здійснити відповідні заходи щодо оформлення права на земельну ділянку у відповідності до ст.ст.125,126 Земельного кодексу України, дотримуватися положень ст. 91 Земельного кодексу України, та здійснити  державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

     3Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

 

 

       Маразліївський    сільський  голова                                                                   В. О. Топор

 

 

       с.  Маразліївка

     

              червня 2021  року

         №  _____  - VІІІ  

 

 

 

 

                                                                                  Фото без опису

                                                                  УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

  Про передачу гр. Голубенко Анастасії Вікторівні безоплатно  в приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером 5120881600:01:002:0335   площею 2,0000 га для ведення  особистого селянського господарства, яка знаходиться на території Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області

.

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу України,   відповідно до розпорядження Прем’єр-міністра України В. Гройсмана від 31 січня 2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», Наказу Головного Управління Держгеокадастру в Одеській  області від 18.08.2020 № 15-11827/13-20-СГ «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» відповідно до статей 151, 22, 33, 118, 122 Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство», Положення про Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, затверджене наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 № 308 (у редакції відповідно до наказу Держгеокадастру від 20.02.2020 №53), розглянувши заяву Голубенко А. В., Маразліївська сільська рада

 

  В И Р І Ш И Л А:

 

     1. Передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку гр. Голубенко Анастасії Вікторівні  загальним розміром 2,0000 га, кадастровий номер 5120881600:01:002:0335, для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

     2. Рекомендувати гр. Голубенко Анастасії Вікторівні здійснити відповідні заходи щодо оформлення права на земельну ділянку у відповідності до ст.ст.125,126 Земельного кодексу України, дотримуватися положень ст. 91 Земельного кодексу України, та здійснити  державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

     3Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

 

 

       Маразліївський    сільський  голова                                                                   В. О. Топор

 

 

       с.  Маразліївка

      

              червня 2021  року

         №  _____  - VІІІ  

 

 

 

 

TSIGN

 

 

                                                                  УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Голубенко Віктору Миколайовичу із зміною цільового призначення: «16.00-землі запасу» на цільове призначення: «01.03-для ведення особистого селянського господарства» з подальшою передачею у власність на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту)

 

  Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121, 125, 126  Земельного Кодексу України, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення  на території  Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району  Одеської області, розглянувши заяву гр. Голубенко В. М. ,  Маразліївська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А:

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Голубенко Віктору Миколайовичу загальним розміром 2,0000 га, кадастровий номер 5120881600:01:002:0336, для ведення особистого селянського господарства змінивши цільове призначення з 16.00- землі запасу (земельні ділянки кожної категорії не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення після зміни на 01.03 – (для ведення особистого селянського господарства) з подальшою передачею громадянину у власність на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району  Одеської області.

 2. Передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку гр. Голубенко Віктору Миколайовичу загальним розміром 2,0000 га, кадастровий номер 5120881600:01:002:0336, для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 3. Рекомендувати гр. Голубенко Віктору Миколайовичу здійснити відповідні заходи щодо оформлення права на земельну ділянку у відповідності до ст.ст.125,126 Земельного кодексу України, дотримуватися положень ст. 91 Земельного кодексу України, та здійснити  державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

 

 

       Маразліївський сільський голова                                                                   В.О. Топор

 

 

       с.  Маразліївка

            червня 2021  року

      № ______   - VІІІ

 

                                                                            Фото без опису

 

                                                                   УКРАЇНА

                                                        Маразліївська сільська рада

                                             Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                               Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ)

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області з цільовим призначенням 16.00 землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Маразліївська сільська рада

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись статтями 12,125,126,186, Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та її об’єднання»,  розглянувши звернення відповідальної особи, яка діє  згідно розпорядження сільського голови, розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку,  Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Маразліївської сільської ради за адресою: « Маразліївська сільська рада, Білгород-Дністровського району, Одеської області,  кадастровий номер  5120881600:01:002:0326, загальною площею 5,7835 га, у межах та розмірах, на окремі земельні ділянки:

 

       1.кадастровий номер: 5120881600:01:002:0343,   площа – 1,9278 га

       2.кадастровий номер: 5120881600:01:002:0342,   площа – 1,9278 га

       3.кадастровий номер: 5120881600:01:002:0341,   площа – 1,9278 га

      

     2. Зобов’язати виконком Маразліївської сільської ради здійснити дії щодо реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, утворені в результаті поділу, у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.»  

   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

 

Маразліївський   сільський  голова                                        В.О. Топор

  с.  Маразліївка

          червня 2021  року

  №  _____  - VІІІ            

                                                                                   Фото без опису

                                                                           УКРАЇНА

                                                           Маразліївська сільська рада

                                          Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки релігійній організації «Релігійна громада Церкви святого Георгія Побідоносця Одеської єпархії Української Православної Церкви с. Маразліївка Білгород-Дністровського району Одеської області» в постійне користування з цільовим призначенням 03.04 для будівництва та обслуговування будинку громадських та релігійних організацій загальною площею 0,90 га яка знаходиться за адресою: с. Маразліївка, вул. Шкільна, 88, Білгород-Дністровського району  Одеської області.

          Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 40, 78, 81, 118, 121,123,186,  Земельного Кодексу України, розглянувши заяву від релігійної організації «Релігійна громада Церкви святого Георгія Побідоносця Одеської єпархії Української Православної Церкви с. Маразліївка Білгород-Дністровського району Одеської області»   щодо надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування з цільовим призначенням 03.04 для будівництва та обслуговування будинку громадських та релігійних організацій загальною площею 0,90 га, яка знаходиться за адресою:  с. Маразліївка, вул. Шкільна,88, Білгород-Дністровського району Одеської області, Маразліївська сільська рада

 ВИРІШИЛА:

        1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для релігійної організації «Релігійна громада Церкви святого Георгія Побідоносця Одеської єпархії Української Православної Церкви с. Маразліївка Білгород-Дністровського району Одеської області» в постійне користування з цільовим призначенням 03.04 для будівництва та обслуговування будинку громадських та релігійних організацій загальною площею 0,90 га, яка знаходиться за адресою: с. Маразліївка, вул. Шкільна,88, Білгород-Дністровського району Одеської області.

          2.  Рекомендувати заявнику замовити землевпорядним організаціям розробку проекту землеустрою з урахуванням вимог статей 39, 40, Земельного кодексу України та державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та погодити її на сесії сільської ради.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

        червня 2021  року

  №  _____-VІІІ

 

 

      TSIGN

 

 

                                                                  УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (із зміною цільового призначення) гр. Андрощук В'ячеславу Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Маразліївська сільська рада,с. Долинівка (в межах населеного пункту)

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу України, Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 року № 1113 «Деякі заходи  щодо  прискорення  реформ  у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення  на території  Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району  Одеської області, розглянувши заяву Андрощук В.С., сесія  Маразліївської сільської ради 

 В И Р І Ш И Л А:

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Андрощук В'ячеславу Сергійовичу загальним розміром 2,0 га, кадастровий номер 5120881600:03:001:0146 змінивши цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення після зміни на 01.03 –(для ведення особистого селянського господарства) з подальшою передачею їх у власність за адресою: Маразліївська сільська  рада, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

     2. Передати гр. Андрощук В'ячеславу Сергійовичу безоплатно в приватну власність земельну ділянку загальним розміром 2,0 га, кадастровий номер 5120881600:03:001:0146, для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

     3. Рекомендувати гр. Андрощук В'ячеславу Сергійовичу здійснити відповідні заходи щодо оформлення права на земельну ділянку у відповідності до ст.ст.125,126 Земельного кодексу України, дотримуватися положень ст. 91 Земельного кодексу України, та здійснити  державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

 

 

       Маразліївський сільський голова                                                                   В.О. Топор

 

 

       с.  Маразліївка

           червня 2021  року

      № ______   - VІІІ

 

 

                                                                                     Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою гр. України Молочній Ірині Іванівні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території  Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Широке).

  

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 року № 1113,  Закону України № 1423-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Молочної І. І., сесія Маразліївської сільської ради

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою гр. Молочній Ірині Іванівні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність з цільовим призначенням 01.03 –(для ведення особистого селянського господарства), орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту с. Широке).

    2. Рекомендувати гр. Молочній Ірині Іванівні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для замовлення проекту землеустрою на вищевказану земельну ділянку.

   3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії Маразліївської сільської ради.                                                                                     4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.)

 

Маразліївський сільський голова                                                          В.О. Топор

с. Маразліївка

      червня 2021 р.

№ _____- VІІІ

     

 

 

 

 

 

                                                                                  Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою гр. України Паук Анні Сергіївні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території  Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Широке).

  

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 року № 1113,  Закону України № 1423-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Паук А. С., сесія Маразліївської сільської ради

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою гр. Паук Анні Сергіївні  щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність з цільовим призначенням 01.03 –(для ведення особистого селянського господарства), орієнтовною площею 1,0 га, яка розташована на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту с. Широке).

    2. Рекомендувати гр. Паук Анні Сергіївні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для замовлення проекту землеустрою на вищевказану земельну ділянку.

   3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії Маразліївської сільської ради.                                                                                     4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.)

 

Маразліївський сільський голова                                                          В.О. Топор

с. Маразліївка

      червня 2021 р.

№ _____- VІІІ

                            

           

 

 

 

 

                                                                                  Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою гр. України Архипенко Андрію Сергійовичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території  Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Широке).

  

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 року № 1113,  Закону України № 1423-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Архипенко А. С., сесія Маразліївської сільської ради

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою гр. Архипенко Андрію Сергійовичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність з цільовим призначенням 01.03 –(для ведення особистого селянського господарства), орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту с. Широке).

    2. Рекомендувати гр. Архипенко Андрію Сергійовичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для замовлення проекту землеустрою на вищевказану земельну ділянку.

   3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії Маразліївської сільської ради.                                                                                     4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.)

 

Маразліївський сільський голова                                                          В.О. Топор

с. Маразліївка

      червня 2021 р.

№ _____- VІІІ

                            

           

 

 

 

                                                                                  Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою гр. України Пометко Віталію Георгійовичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території  Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Монаші).

  

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 року № 1113,  Закону України № 1423-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Пометко В. Г., сесія Маразліївської сільської ради

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою гр. Пометко Віталію Георгійовичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність з цільовим призначенням 01.03 –(для ведення особистого селянського господарства), орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту с. Монаші).

    2. Рекомендувати гр. Пометко Віталію Георгійовичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для замовлення проекту землеустрою на вищевказану земельну ділянку.

   3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії Маразліївської сільської ради.                                                                                     4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.)

 

Маразліївський сільський голова                                                          В.О. Топор

с. Маразліївка

      червня 2021 р.

№ _____- VІІІ

                            

           

 

 

 

                                                                                  Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою гр. України Маковському Олегу Олександровичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території  Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Монаші).

  

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 року № 1113,  Закону України № 1423-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Маковського О. О., сесія Маразліївської сільської ради

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою гр. Маковському Олегу Олександровичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність з цільовим призначенням 01.03 –(для ведення особистого селянського господарства), орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту с. Монаші).

    2. Рекомендувати гр. Маковському Олегу Олександровичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для замовлення проекту землеустрою на вищевказану земельну ділянку.

   3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії Маразліївської сільської ради.                                                                                     4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.)

 

Маразліївський сільський голова                                                          В.О. Топор

с. Маразліївка

      червня 2021 р.

№ _____- VІІІ

                            

           

 

 

 

                                                                                  Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою гр. України Маковському Анатолію Олександровичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території  Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Монаші).

  

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 року № 1113,  Закону України № 1423-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Маковського А. О., сесія Маразліївської сільської ради

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою гр. Маковському Анатолію Олександровичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність з цільовим призначенням 01.03 –(для ведення особистого селянського господарства), орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту с. Монаші).

    2. Рекомендувати гр. Маковському Анатолію Олександровичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для замовлення проекту землеустрою на вищевказану земельну ділянку.

   3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії Маразліївської сільської ради.                                                                                     4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.)

 

Маразліївський сільський голова                                                          В.О. Топор

с. Маразліївка

      червня 2021 р.

№ _____- VІІІ

                            

           

 

 

 

                                                                                  Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою гр. України Маковської Варвари Антонівни щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території  Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Монаші).

  

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 року № 1113,  Закону України № 1423-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Маковської В. А., сесія Маразліївської сільської ради

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою гр. Маковської Варвари Антонівни щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність з цільовим призначенням 01.03 –(для ведення особистого селянського господарства), орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (за межами населеного пункту с. Монаші).

    2. Рекомендувати гр. Маковській Варварі Антонівні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для замовлення проекту землеустрою на вищевказану земельну ділянку.

   3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії Маразліївської сільської ради.                                                                                     4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.)

 

Маразліївський сільський голова                                                          В.О. Топор

с. Маразліївка

      червня 2021 р.

№ _____- VІІІ