У КРАЇНА

                                                   Одеська область, Білгород-Дністровський район

                                                                  Маразліївська сільська рада

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про надання   дозволу на розробку       проекту  землеустрою громадянину України Яворському Івану Івановичу щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі  в довгострокову оренду  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: Одеська область, Білгород- Дністровський район,  Маразліївська сільська рада, 83 км автошляху Одеса-Рені, операторська автозаправна станція, будинок  1

Керуючись пунктом 34 ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 122,123.124,125, Земельного Кодексу України, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, Закон України  № 2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» розглянувши заяву громадянина України Яворського Івана Івановича,  Маразліївська сільська рада

   ВИРІШИЛА:

  1.Надати  дозвіл на розробку  проекту  землеустрою громадянину України Яворському Івану Івановичу щодо відведення земельної  ділянки  площею 0,020 га   в довгострокову оренду цільове призначення 12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства із земель комунальної власності Маразліївської сільської ради, за адресою: Одеська область, Білгород- Дністровський район, Маразліївська сільська рада , 83 км автошляху Одеса-Рені, операторська автозаправна станція, будинок 1  

  2 Рекомендувати виготовити проект землеустрою з урахуванням вимог статей 186, 186 1 Земельного кодексу України та державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою  та погодити його на сесії сільської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 Маразліївський    сільський       голова                                               В.О. Топор

.  Маразліївка

    «___»               2021  року

  № _____ - VIII