УКРАЇНА

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Голубенко Віктору Миколайовичу із зміною цільового призначення: «16.00-землі запасу» на цільове призначення: «01.03-для ведення особистого селянського господарства» з подальшою передачею у власність на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту)

 

  Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121, 125, 126  Земельного Кодексу України, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення  на території  Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району  Одеської області, розглянувши заяву гр. Голубенко В. М. ,  Маразліївська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А:

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Голубенко Віктору Миколайовичу загальним розміром 2,0000 га, кадастровий номер 5120881600:01:002:0336, для ведення особистого селянського господарства змінивши цільове призначення з 16.00- землі запасу (земельні ділянки кожної категорії не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення після зміни на 01.03 – (для ведення особистого селянського господарства) з подальшою передачею громадянину у власність на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району  Одеської області.

 2. Передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку гр. Голубенко Віктору Миколайовичу загальним розміром 2,0000 га, кадастровий номер 5120881600:01:002:0336, для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 3. Рекомендувати гр. Голубенко Віктору Миколайовичу здійснити відповідні заходи щодо оформлення права на земельну ділянку у відповідності до ст.ст.125,126 Земельного кодексу України, дотримуватися положень ст. 91 Земельного кодексу України, та здійснити  державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

       Маразліївський сільський голова                                                                   В.О. Топор

 

       с.  Маразліївка

            червня 2021  року

      № ______   - VІІІ