УКРАЇНА

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про надання згоди на прийняття у комунальну

власність Маразліївської сільської ради майна, що

перебуває в користуванні закладів охорони здоров’я

            Відповідно до статті 142 Конституції України, керуючись статтями 16, 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» від 17.11.2020 року, згідно Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», з метою забезпечення належного фінансування і утримання об’єктів комунальної власності, які будуть фінансуватися із бюджету Маразліївської сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Маразліївської сільської ради майна (основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети, медикаменти, господарські матеріали, паливно-мастильні матеріали, запчастини, паливо, тощо), що перебуває в користуванні закладу охорони здоров’я  Фельдшерсько – акушерського пункту с. Монаші (юридична адреса: вул. Миру, 98, с. Монаші).

2. Маразліївському сільському голові Топору В.О., здійснити заходи з приймання-передачі майна згідно чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та регуляторної діяльності ради (голова комісії Пестов О.В.) та постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Іваненко В.М.).

 

Маразліївський сільський голова                                                                                В.О.Топор

 

с.  Маразліївка

«___» листопада 2020  року

№ ____ - VІІІ