ІНФОРМАЦІЯ

про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості за період січень - квітень 2020 року

 Впродовж січня - квітня 2020 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 1833 безробітних, що на 626 безробітних більше ніж у січні-квітні 2019 року. Серед загальної чисельності безробітних – 62,1% складали жінки (1139),  28,5 % (522) - молодь до 35 років, 50,2% (921) – мешканці сільської місцевості. Мали статус безробітного 99 осіб з числа вивільнених громадян.

Найбільша частка безробітних спостерігалася серед людей з вищою освітою – 40,5%, загальну середню освіту мали 39,9% безробітних, професійно-технічну освіту - 19,5 %.

Станом на 01.05.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 1504 безробітних, що на 758 безробітних більше ніж станом на 01.05.2019.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних  975 осіб - жінки, 420– молодь у віці до 35 років, 204 особи мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 718 осіб проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець квітня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 147 безробітних,

Професіонали – 110,

Фахівці – 173,

Технічні службовці – 93,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 382,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 37

Кваліфіковані робітники з інструментом – 100,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 210,

Найпростіші професії та особи без професії  - 252

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 518 вакансій, які подали  146  роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 40,7% (211) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої у 56,6% (293), більше середньої заробітної плати – у 3% (14) вакансій; 27 вакансій подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.05.2020 становив 5646,0 грн., а середня тривалість укомплектування склала 8 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 251 вакансію, рівень укомплектування становить 48,5%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 13 осіб.

Станом на 01.05.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 112 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець березня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 6 вакансій,

Професіонали –32,

Фахівці – 22,

Технічні службовці – 3,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 8,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 1

Кваліфіковані робітники з інструментом -11

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 19,

Найпростіші професії та особи без професії  - 10

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 287 незайнятих громадян, в тому числі 164 особи, що мали статус безробітного, з них:

4 особи працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю (в т.ч. 2 мешканця сільської місцевості).

1 особа працевлаштована шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (сільське населення).

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді  склала 128 календарних днів.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 120 календарних днів.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця   направлено на роботи тимчасового характеру 303 безробітних  (292 осіб - мешканці району, 11 осіб – мешканці міста).

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом січня-квітня 2020 року статус безробітного мали 24 особи з інвалідністю,  в т.ч. 10 осіб проживали у сільській місцевості, 1 особа працевлаштована, 1 особа прийняла участь у роботах тимчасового характеру, 1 особа проходила навчання. База даних налічувала 43 вакансіъ для працевлаштування осіб з інвалідністю.

 Станом на 01.05.2020 в центрі зайнятості перебуває 16 безробітних з інвалідністю, вакансій для їх працевлаштування - 20.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходили 162 безробітних (18 осіб - мешканці міста, 144 особи – мешканці району).

1 особа старше 45 років отримала ваучер на перепідготовку за професією «тракторист-машиніст  сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва».

1 особа підтвердила результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду.

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 2850 осіб, 1607 з яких безробітні, в т.ч. 1000 жінок, 434 особи з числа молоді, 249 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 2870 профінформаційних послуг, 1853 профконсультаційних послуг (в т.ч. 192 послуги із застосуванням психодіагностики),  2 послуги з професійного відбору. 

Профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл проводиться спільно з міським, районним управліннями освіти та відділами освіти ОТГ. Заходами з  професійної орієнтації було охоплено 355 учнів (до оголошення карантину).

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та  з зони проведення АТО.

Мали статус безробітного 13 осіб з числа зареєстрованих  переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 5 осіб.

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 31 демобілізований учасник  АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 13 осіб, 5 безробітних працевлаштовано, 1 особа проходила профнавчання. Продовжують перебувати 20 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 1242 безробітних, що на 478 осіб більше ніж станом на 01.05.2019, середній розмір допомоги по безробіттю у березні становив 3125,0грн., що на 328,0 грн. більше ніж у квітні 2019 року Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1800,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 650,00 грн. (на період карантину розмір цієї допомоги збільшено і встановлено у розмірі 1000,0грн.). Допомога  по  безробіттю  не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 8408грн.Фото без опису