Додаток до проекту рішення сільської ради від                       20    року №

 

ПРАВИЛА

благоустрою території Маразліївської сільської ради

I. Загальні положення

1.1 Правила благоустрою Маразліївської сільської ради (далі-Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території та об’єктів благоустрою Маразліївської сільської ради.

 1.2 Ці Правила регулюють права і обов'язки учасників правовідносин у галузі благоустрою сіл Монаші, Олексіївка, Романовка, Маразліївка, Полянка, Великомар'янівка, Долинівка, Широке, Зелене визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на територіях Маразліївської об’єднаної територіальної громади. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Маразліївської сільської ради об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.3 Правила містять загальнообов'язкові на територіях Маразліївської сільської ради норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 1.4 Учасниками правовідносин з питань благоустрою згідно з цими Правилами є власники, керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування (далі по тексту "відповідальні посадові особи"), фізичні особи, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.5. Маразліївська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6. Контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання цих Правил, координація дій відповідних посадових осіб, пов'язаних з їх виконанням, здійснюється виконавчим комітетом сільської ради, постійною комісією з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 1.7.Наведені у Порядку терміни вживаються в такому значенні:

- благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

 - територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків,  проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

- утримання в належному стані території - використання її за призначенням, відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

 - вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньо квартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху,

 - заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

 - зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

 -побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

1.8. Благоустрій населених пунктів передбачає:

 - розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

 - організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

 - створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

II. Права посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян галузі благоустрою

 Громадяни, посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності мають право:

 2.1.Користуватися об’єктами благоустрою сільської ради.

2.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території об’єднаної громади Маразліївської сільської ради. Вносити пропозиції до розроблення планів соціально-економічного розвитку населених пунктів сільської ради та заходів з благоустрою їх територій.

2.3 Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесенням до них змін, а також роз’яснення їх змісту.

 2.4. Брати участь у здійснення заходів з благоустрою території сільської ради, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

 2.5. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території сільської ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян, юридичної особи, або роботи з благоустрою виконуються з порушенням правил благоустрою території сільської ради, або призводять до її нецільового використання.

 2.6. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

III. Обов'язки відповідальних посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян

 3.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадяни зобов'язані:

 3.1.1. Здійснювати благоустрій відповідних територій у встановленому порядку, забезпечуючи: естетику і дизайн сільського середовища, вимоги щодо утримання дорожніх покриттів, внутрішньоквартальних, прибудинкових та присадибних територій, газонів, зелених насаджень тощо. 3.1.2. Утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди, у тому числі, закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем (їх частини), свої та прилеглі території на відстані не менше 5 метрів від межі. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, парканів, архітектурних малих форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою.

3.1.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені терміни пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

3.1.4. Забезпечувати щорічне ( після стихійного лиха, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру) обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження актами. При спроможності усувати наслідки на закріплених об’єктах благоустрою в установленому порядку.

3.1.5. Проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників.

3.1.6. У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватись відповідних технологій щодо експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо передчасного зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування.

3.1.7. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд. 3.1.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів .

 3.1.9. Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі проектно-дозвільної документації, затвердженої у встановленому порядку. 3.1.10. При організації вуличної торгівлі, у тому числі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення.

3.1.11 Проводити земляні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, виключно, на підставі відповідних дозволів і погоджень .

3.1.12 Забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних відходів, а також харчових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм.

3.1.13 Не допускати транспортування та видалення відходів у несанкціоновані місця.

 3.1.14 Забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами і правилами.

3.1.15. Укладати договори зі спеціалізованими підприємствами на вивіз побутових відходів та каналізаційних стоків.

 3.1.16. Узгоджувати з сільською радою експлуатацію об'єктів з небезпечними відходами , ліміти та схеми їх розміщення.

 3.1.17 Утримувати в належному санітарному стані зелені насадження (посадка, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур'янами, поливання зеленої зони і газонів), тротуари, доріжки і прибудинкові території.

3.1.18 Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.

3.1.19 Вживати заходів щодо виключення можливості винесення на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів.

3.1.20. Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях.

3.1.21 Відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки.

3.1.22 Встановлювати урни біля входу (виходу) з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель та споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм, об’єктів пересувної торгівлі.

3.1.23 Власникам підземних комунікацій утримувати кришки колодязів справному та закритому стані. Всі колодязі підземних комунікацій повинні бути обладнані відповідними люками.

3.1.24. Дотримуватись порядку утримання домашніх та інших тварин згідно з „Правилами тримання собак , кішок і інших хижих тварин у населених пунктах України”.

 3.1.25 Суб’єктам господарювання, які надають послуги з організації дозвілля населення, у вечірній та нічний час, забезпечувати охорону громадського порядку та освітлення прилеглої території.

 3.1.26. Спалювання всіх видів відходів на території домоволодінь і в сміттєзбірниках категорично забороняється.

3.1.27. Громадянам утримуватися від придбання та розміщення на кладовищах, що знаходяться на території Маразліївської сільської ради пластикових квітів, вінків та інших ритуальних товарів, виготовлених із пластику та інших неорганічних матеріалів.

IV. Дії відповідальних посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян, що забороняються цими Правилами

4.1. Відповідальним посадовим особам підприємств, установ, організацій, а також громадянам забороняється:

4.1.1. Захаращувати території сипучими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, листям, травою, гіллям, накопиченням снігу та криги тощо.

 4.1.2. Самовільно, без дозволу власника (землекористувача), висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечать будівельним нормам і правилам.

 4.1.3. Проводити земляні, будівельні, демонтажні, монтажні та інші роботи без належного погодження чи дозволу.

4.1.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища, особливо на інженерних спорудах водовідведення та водопониження (траншеях і т.і.).

 4.1.5. Здійснювати торгівлю напоями на розлив без улаштування туалету на території , яка використовується для такої торгівлі.

 4.1.6. Забруднювати земельні ділянки та водойми виробничими та побутовими стічними водами.

 4.1.7. Вивозити каналізаційні стоки у не відведені для цього місця.

 4.1.8. Без узгодження з сільською радою та екологічною службою влаштовувати каналізаційні вигрібні ями.

 4.1.9. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

 4.1.10. Розміщувати, ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених (заборонених) для цього місцях.

 4.1.11. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях.

4.1.12. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

4.1.13. Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки, тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

 4.1.14. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, тощо.

 4.1.15. Експлуатувати кафе, літні майданчики та інші місця, пов’язані з обслуговуванням населення на обладнані контейнерами для збору відходів. 4.1.16. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони та тимчасові споруди і конструкції, перешкоджаючі вільному пересуванню людей.

4.1.17. Самовільно вивішувати дорожні знаки.

4.1.18. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, на прибудинкових та присадибних територіях, газонах, берегах рік ,пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон сіл та паркуватися на них.

4.1.19. Залишати автотранспортні засоби та механізми в місцях, що заважають проїзду спеціальних машин швидкої медичної допомоги, пожежних, рятувальних служб, прибиральної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо.

 4.1.20. Влаштовувати стоянки вантажного автотранспорту , тракторів , с/г інвентарю на прибудинковій території , у дворах та біля дворів приватного сектору.

 4.1.21. Здійснювати стоянку автомобілів із працюючим двигуном ближче 15-ти метрів, а з непрацюючим – 10 метрів від вікон житлових будинків, шкіл, та інших установ.

 4.1.22. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.

 4.1.23. Захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд.

4.1.24. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

 4.1.25. Самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

 4.1.26. Витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів багатоквартирних будинків. 4.1.27. Утримувати території, споруди, малі архітектурні форми, обладнання, рекламні засоби, елементи зовнішнього благоустрою в незадовільному санітарному і технічному стані.

4.1.28. Здійснювати підключення до інженерних мереж об'єктів та будівельних майданчиків , щодо будівництва яких відсутня затверджена у встановленому порядку проектно-дозвільна документація , в тому числі ордер на право тимчасово порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням земляних робіт.

 4.1.29. Самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею.

4.1.30. Використовувати земельні ділянки не за цільовими призначеннями. 4.1.31. Засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси.

 4.1.32. Перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів.

 4.1.33. Вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси.

 4.1.34. Вчиняти дії , що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

 4.1.35 Підприємцям «утримуватися від реалізації на території Маразліївської сільської ради пластикових квітів, вінків та інших ритуальних товарів, виготовлених із пластику та інших неорганічних матеріалів».

V. Порядок здійснення благоустрою та утримання території Маразліївської сільської ради

5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

 5.1. Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою здійснюється виконавчим комітетом Маразліївської сільської ради ( з урахуванням договорів землекористування та закріплених територій) з одночасним складанням схематичних карт прибирання. Один екземпляр схематичних карт передається керівництву підприємства, установи, організації, фізичній особі тощо для забезпечення своєчасного прибирання, другий – для координації та контролю знаходиться у виконавчому комітеті сільської ради. В разі відсутності у суб’єкта благоустрою (підприємства,установи, організації, фізичної особи – підприємця, органу самоорганізації населення, громадянина, тощо) схематичних карт, встановлюються наступні межі закріпленої для прибирання території:

 - для об’єктів виробничої сфери (підприємств) -50 ( 100) метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиць (шосе, площі, провулка, тощо);

 - для об’єктів невиробничої сфери (лікувальні та оздоровчі заклади, шкільні та дошкільні установи, підприємства побутового обслуговування, підприємства торгівлі та магазини, літні майданчики, аптеки, нотаріальні контори, перукарні,банки, офіси -25 (50) метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо);

- для вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, майстерень р ремонту побутової техніки, годинників, взуття, пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 10 метрів;

 - для будинків приватного сектору - 25 метрів від меж земельної ділянки наданої в користування, оренду, тощо;

- для опор рекламних та інформаційних щитів, опор ліній, електромереж та зв’язку, тощо – 5 (15) метрів від опори; - для автомобільних шляхів – в районі смуг відводу.

5.2. Балансоутримувач забезпечує утримання в належному стані та здійснює своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або залучаючи для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

 5.3. Захоронення (утилізація) твердих побутових відходів здійснюється виключно на полігоні твердих побутових відходів .

 5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування.

 5.4.1.Утримання парків (парків культури і відпочинку, парків- пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі парків), рекреаційних зон, садів. зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку:

 5.4.1.1.Благоустрій та утримання в належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів , майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів. Благоустрій на утримання в належному стані територій вказаних у пункті 1 територій включає:

 ? санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, утримання контейнерів для сміття та відходів, укладання договорів на їх вивезення;

 ? освітлення території;

 ? озеленення, збереження зелених засаджень;

 ? відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

? утримання в належному стані належних балансоутримувачу будівель, споруд, що розташовані та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

 ? встановлення та утримання в належному стані обладнання, приборів освітлення, малих архітектурних форм та інших елементів благоустрою;

 ? забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян. 5.4.1.2.При цьому забороняється:

 - спалювання листя, гілля та сміття,

- пошкодження зелених насаджень, збір квітів та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку,

 - пошкодження елементів благоустрою,

 - розпивати алкогольні напої та палити на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.4.2. Утримання пам’яток культурної та історичної спадщини :

5.4.2.1. Території пам’яток культурної та історичної спадщини, інших пам’яток  місцевого значення утримуются належному стані, захищаються від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства. 5.4.2.2 Використання пам’яток культурної та історичної спадщини, інших пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує як найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, впорядкування, оздоблення, тощо.

5.4.3.Утримання доріг, вулиць (провулків,проїздів).

5.4.3.1.Власники доріг, вулиць або уповноважені особи повинні здійснювати їх належне експлуатаційне утримання.

5.4.3.2.Використовувати дороги не за їх призначенням забороняється.

 5.4.3.3. Встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженням з відповідними службами та відділами. 5.4.3.4.Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

5.4.3.5. Забороняється мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.

 5.4.3.6.Забороняється ставити автотранспорт в місцях не відведених під автостоянки.

5.4.3.7.Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» вулиць і доріг, зобов’язані:

 ? утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок. Запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

 ? установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

? власникам побутово-торговельних споруд та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти з погодженням у відповідних органах.

 5.4.4. Утримання кладовищ

5.4.4.1 Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.4.4.2 Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, надмогильних споруд здійснюється відповідно їхніми власниками за рахунок власних коштів.

5.4.4.3 Утримання в належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих правил.

5.4.4.4 Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням виконкому сільської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву або іншого стихійного лиха.

 5.4.4.5 Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства та Закону України «Про поховання та похоронну справу».

 5.4.4.6 Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

 5.4.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкових територій, територій житлової та громадської забудови .

5.4.5.1. Благоустрій територій житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.4.5.2. Благоустрій прибудинкової та присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

 5.4.5.3. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться сільською радою.

5.4.6. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій.

 5.4.6.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданим їм на праві власності чи користування, відповідно до Закону, цих Правил та інших нормативних актів за власні кошти.

 5.4.6.2. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними території в належному стані .

5.4.6.3. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території об’єднаної територіальної громади визначає сільська рада.

VI. Порядок санітарного очищення території Маразліївської сільської ради

 6.1. Санітарне очищення території Маразліївської сільської ради включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення в установлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території сільської ради відповідно вимог цих Правил, санітарних норм та правил. рішень сільської ради, чинного законодавства.

 6.2. Обов’язки по механізованому та ручному прибиранню територій, здійснення заходів з благоустрою:

 - покриття проїзної частини вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, площ, дворів – покладається на виконавчий комітет сільської ради;

 - тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домовладіннями – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконавчий комітет сільської ради;

 - дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

 - охоронних зон ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

 - прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 метрів – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

 - зелених насаджень, парків культури та відпочинку, скверів, пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, майданчиків для дозволу та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів;

- мостів – покладається на їх балансоутримувачів. - рішенням сільської ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах селищної ради;

6.2.2. На територіях, які належать прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

? регулярне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані, при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння;

 ? регулярне миття об’єктів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;

 ? регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях прилеглих до будинків та споруд;

 ? встановлення на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасного їх очищення та забезпечення вивезення сміття; очищення опор ліній електропередач, стовпів, стовбурів, парків, дерев, будівель та інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

? регулярне знищення бур’янів, покіс трави заввишки більше 10 см, видалення сухостійні дерев та чагарників, видалення сухого та поломаного гілля та забезпечення їх вивезення;

? регулярне обстеження прилеглих та закріплених територій з метою виявлення територій зі значним розростанням карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

 ? проведення заходів, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

 ? проведення протягом року необхідних заходів по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

 ? проведення в повному обсязі заміни сухих та пошкоджених кущів і дерев ; ? утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

 ? проведення відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою;

 ? забезпечення прибирання суб’єктами відповідних територій у зимовий період (видалення снігу та снігово-льодяних утворень). В першу чергу очищати тротуари, дороги до житлових будинків, місця для зупинки маршрутних таксі та автобусів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів, усувати слизькість.

VII. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях.

7.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійснення будь-яких видів діяльності з метою відведення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та інших фізичних факторів зобов’язані:

7.1.1. Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попереджання утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; 7.1.2. Забезпечувати в прилеглих житлових будинках, жилих та не жилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення та не перевищував би 40 ДБ в денний т 30 ДБ в нічний час;

 7.1.3. Починати роботу обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

 7.1.4. Визначення встановлених Законом святкових і неробочих днів, інших свят, в які дозволяється проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використання вибухових речовин і піротехнічних засобів. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використання вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час здійснювати за погодженням виконкому сільської ради.

VIII. Утримання тварин

 8.1. Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:

 ? реєструвати тварин ;

 ? не допускати утримання собак в місцях загального користування;

 ? вигулювати собак виключно на повідку та наморднику, при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;

 ? не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

 ? не проводити купання собак в місцях масового відпочинку, в місцях перебування людей на воді.

 8.2. Не допускається жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.

IX. Обмеження щодо паління тютюнових виробів

 9.1. Забороняється паління тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях ( за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

 ? в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення;

? в державних установах, безпосередньо в приміщеннях сільської ради;

 ? на стадіонах, в зонах масового відпочинку;

? на територія закладів освіти;

 ? при пішохідному переміщенні по тротуарам, вулицям, прибудинкових територіях.

 9.2. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, приміщень зобов’язані відвести спеціально обладнані місця для паління вентиляцією, урнами для гасіння недопалків, засобами пожежогасіння, ящиком з піском та написом « Місце для паління».

 9.3. У громадських місцях ( кафе, барах, ресторанах та ін.) особи, які не палять розміщуються таким чином, щоб тютюновий дим не поширювався на них.

X. Контроль у сфері благоустрою території Маразліївської сільської ради.

10.1. Контроль у сфері благоустрою території Маразліївської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкуванням, приватними підприємцями, громадянами України, а також іноземцями та особами без громадянства вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

10.2. Контроль за станом благоустрою Маразліївської сільської ради, виконанням цих правил, у тому числі контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій покладається на виконком Маразліївської сільської ради.

10.3 Контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

 - проведення перевірок територій (рейди);

 - розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій;

 - участі в обговорення проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд Маразліївської ради;

 - направлення винним у порушенні законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил особам приписів про усунення порушень,

 - подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

XI. Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення Правил благоустрою Маразліївської сільської ради

11.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України «Про адміністративні правопорушення», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Маразліївської сільської ради.

11.2. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні в їх порушенні зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення зафіксованого порушення. Усунення порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

11.3. У разі якщо особи винні у порушенні цих Правил, не виконують усунення порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням порушення вимог цих Правил. Збитки, завдані об’єкту благоустрою підлягають відшкодуванню згідно даних бухгалтерського обліку.

11.4.Притягнення осіб, винних у порушенні Правил благоустрою населених пунктів до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього рішення.

11.5. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням Маразліївської сільської ради, на облаштування одного квадратного метра території громади або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

Секретар сільської ради