Додаток № 1

                                                                                                            до рішення сільської ради

                                                                                               від                           №        -VІІІ

 

Елементи транспортного податку

 

            1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 267.1. статті 267 Податкового кодексу України.

2.  Об'єкт оподаткування

 Об’єкт оподаткування визначено пунктом 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

 База оподаткування визначена пунктом 267.3. статті 267 Податкового кодексу України.

4. Ставка податку

Ставка податку визначена пунктом 267.4. статті 267 Податкового кодексу України.

5. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

Порядок обчислення та сплати податку здійснюється в порядку визначеному підпунктом 267.6. статтi 267 Податкового кодексу України.

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку в порядку визначеному підпунктом 267.6. статтi 267 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 сiчня звітного року i до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою встановленою у порядку визначеному статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рiвними частками поквартально, відповідно до підпункту 267.6.4.  пункту 267.6.   статті 267 Податкового кодексу України.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

7. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

 Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

           9. Строк та порядок подання звітності про  обчислення і сплату податку

           Строк та порядок подання звітності про  обчислення і сплату податку  визначено пунктом 267.6.4   статті 267 Податкового кодексу України.

             10. Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

           Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.          

Контролюючі органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування податку до місцевого бюджету об’єднаної територіальної громади.

 

Секретар сільської  ради                                                    І.В.Москаленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

                                                                                                            до рішення сільської ради

                                                                                               від                       №        -VІІІ                                                                                                                       

Податок на майно (в частині транспортного податку)

     1. Платники податку

     1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цієї статті є об'єктами оподаткування.

     2. Об'єкт оподаткування

     2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

    3. База оподаткування

     3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цієї статті.

     4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту  2.1 пункту 2 цієї статті.

     5. Податковий період

     5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

     6. Порядок обчислення та сплати податку

     6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

     6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

     Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

     Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

     6.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2017 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

     З 1 квітня 2017 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

     Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

     6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

     Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

            6.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

     Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

           6.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування".

     7. Порядок сплати податку

     7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

    8. Строки сплати податку

    8.1. Транспортний податок сплачується:

    а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

    б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар сільської ради                                                                                      І.В.Москаленко                

 

Додаток  3

                                                                                до рішення сільської ради

                                                                                               від                                №        -VІІІ

 

Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку

Платники  податку  визначені  пунктом 266.1. статті 266 Податкового кодексу України.

2. Об'єкт оподаткування

Об'єкт оподаткування  визначено пунктом 266.2. статті 266 Податкового кодексу України.

Не є об’єктами оподаткування згідно пункту 266.2.2 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом  266.3. статті 266 Податкового кодексу України.

4. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

5. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення  і сплату податку

Порядок обчислення, строки та порядок сплати податку, строки та порядок подання звітності визначені  пунктами 266.7. - 266.10. Податкового кодексу України.

6. Пільги

Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4.  статті 266 Податкового кодексу України згідно додатку 5.

7. Ставка податку

          Ставка податку  у  відсотках  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування, згідно додатку 4.

          8. Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

          Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України. Контролюючі органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету.

 

 

       Секретар сільської ради                                                                І.В.Москаленко                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4
до рішення сільської ради

                                         від                       №        -VІІІ

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01.01.2022 року.

Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної

 громади

5100000000   5120800000  5120884200   Маразліївська сільська рада

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

 

11

Будівлі житлові

 

111

Будинки одноквартирні

 

1110

Будинки одноквартирні5

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,300

 

 

0,300

 

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

1121

Будинки з двома квартирами5

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,300

 

 

0,300

 

 

 

113

Гуртожитки5

 

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,300

 

 

0,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

 

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

1211

Будівлі готельні

 

1211.1

Готелі

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1211.2

Мотелі

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1211.3

Кемпінги

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1211.4

Пансіонати

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,300

 

 

0,300

 

 

 

122

Будівлі офісні

 

1220

Будівлі офісні5

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,300

 

 

0,300

 

 

 

123

Будівлі торговельні

 

1230

Будівлі торговельні

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,300

 

 

0,300

 

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1242

Гаражі

 

1242.1

Гаражі наземні

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1242.2

Гаражі підземні

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0,300

 

 

0,300

 

 

 

125

Будівлі промислові та склади

 

1251

Будівлі промислові5

 

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1252.6

Холодильники

0,300

 

 

0,300

 

 

 

0,300

Складські майданчики

0,300

 

 

0,300

 

 

 

0,300

Склади універсальні

0,300

 

 

0,300

 

 

 

0,300

Склади та сховища інші5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

 

1261

Будівлі для публічних виступів

 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1261.3

Цирки

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

 

1262.1

Музеї та художні галереї5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1262.3

Технічні центри

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1262.4

Планетарії5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

 

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1265

Зали спортивні5

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1265.5

Тири

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,300

 

 

0,300

 

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

 

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

 

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

 

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

 

1274.1

Казарми Збройних Сил5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0,300

 

 

0,300

 

 

 

 

 

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,300

 

 

0,300

 

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,300

 

 

0,300

 

 

 

________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р., № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар сільської ради                                                                                      І.В.Москаленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5
до рішення сільської ради

                                                                                               від                           №        -VІІІ

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Пільги встановлюються на 2022 рік та застосовуються  з  1 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5100000000

5120800000

5120884200

Маразліївська сільська рада

  

Група платників, категорія/класифікація

будівель та споруд

Розмір пільг (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Пільги для фізичних осіб (додатково):

 

З об’єктів житлової нерухомості, але  не більше одного об’єкту житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи платника податку:

- інвалідам першої і другої групи;

- ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції;

100%

 

Секретар сільської ради                                                                                       І.В.Москаленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  6

до рішення сільської ради

                                                                                               від                          №        -VІІІ

Елементи плати за землю

 

1. Платники податку

Платники  земельного податку  визначені  пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України.

       

2. Об'єкт оподаткування

Об'єкти оподаткування земельним податком   визначено пунктом 270.1 статті 270 Податкового кодексу України.

Не є об’єктом оподаткування згідно ст..283 ПКУ

3. База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом  271.1 статті 271 Податкового кодексу України.

4. Податковий період:

          Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік .

Базовий  податковий (звітний) рік починається 1 січня та закінчується 31 грудня  того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку  із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

5. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення  і сплату податку

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені  статтями 273, 281-284, 286-287 Податкового кодексу України.

6. Ставка податку

Ставки податку  визначені згідно додатку 7;

7.  Пільги щодо сплати земельного податку

Пільги щодо сплати земельного податку визначені статтями 281, 282  Податкового кодексу України та за переліком згідно додатку 8;

               8. Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

            Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.          

 Контролюючі органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування податку до місцевого бюджету об’єднаної територіальної громади

 

Секретар сільської ради                                            І.В.Москаленко

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

       Додаток № 7
до рішення сільської ради

                                                                                               від                            №        -VІІІ

СТАВКИ
земельного податку на 2022 рік

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з  01 січня 2022 року.

Населені пункти,  на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5100000000

51208000000

5120884200

Маразліївська  сільська рада

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі    сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.06

Для колективного садівництва4

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.07

Для городництва4

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,950

0,950

0,950

0,950

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

02

Землі  житлової  забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,030

0,030

0,030

0,030

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,030

0,030

0,030

0,030

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,030

0,030

0,030

0,030

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,030

0,030

0,030

0,030

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,030

0,030

0,030

0,030

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,030

0,030

0,030

0,030

 

02.07

Для іншої  житлової  забудови 

0,030

0,030

0,030

0,030

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,030

0,030

0,030

0,030

 

03

Землі  громадської  забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,500

1,500

1,500

1,500

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,500

1,500

1,500

1,500

 

04

Землі  природно - заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,000

0,000

0,000

0,000

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

0,000

0,000

0,000

0,000

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

0,100

0,100

0,100

0,100

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

0,000

0,000

0,000

0,000

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,000

0,000

0,000

0,000

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,000

0,000

0,000

0,000

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

0,000

0,000

0,000

0,000

 

04.08

Для збереження та використання заказників

0,000

0,000

0,000

0,000

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,000

0,000

0,000

0,000

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

0,000

0,000

0,000

0,000

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,000

0,000

0,000

0,000

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

0,000

0,000

0,000

0,000

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

0,000

0,000

0,000

0,000

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

0,000

0,000

0,000

0,000

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,000

0,000

0,000

0,000

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,000

1,000

1,000

1,000

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

1,000

1,000

1,000

1,000

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,000

1,000

1,000

1,000

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

1,000

1,000

1,000

1,000

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

 

08

Землі  історико - культурного призначення

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

1,000

1,000

1,000

1,000

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,000

1,000

1,000

1,000

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,000

1,000

1,000

1,000

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

 

09

 Землі лісогосподарського призначення

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,030

0,030

0,030

0,030

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,030

0,030

0,030

0,030

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,030

0,030

0,030

0,030

 

10

Землі  водного  фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

0,030

0,030

0,030

0,030

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

0,030

0,030

0,030

0,030

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

0,030

0,030

0,030

0,030

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,030

0,030

0,030

0,030

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0,030

0,030

0,030

0,030

 

10.06

Для сінокосіння

0,950

0,950

0,950

0,950

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

0,030

0,030

0,030

0,030

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0,030

0,030

0,030

0,030

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0,030

0,030

0,030

0,030

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,030

0,030

0,030

0,030

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

0,030

0,030

0,030

0,030

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,030

0,030

0,030

0,030

 

11

Землі   промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

1,500

1,500

1,500

1,500

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,500

1,500

1,500

1,500

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,500

1,500

1,500

1,500

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,500

1,500

1,500

1,500

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,500

1,500

1,500

1,500

 

12

 Землі    транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1,000

1,000

1,000

1,000

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

1,000

1,000

1,000

1,000

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

1,000

1,000

1,000

1,000

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1,000

1,000

1,000

1,000

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

1,000

1,000

1,000

1,000

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1,000

1,000

1,000

1,000

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

1,000

1,000

1,000

1,000

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1,000

1,000

1,000

1,000

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,000

1,000

1,000

1,000