АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проекту рішення Маразліївської сільської ради

«Про затвердження Правил благоустрою території Маразліївської об’єднаної громади»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання та з дотримання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Маразліївської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Маразліївської об’єднаної територіальної громади» (далі – Правила), санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в селах Степанки, Бузуків, Хацьки як регуляторного акту.

 

  1. Опис проблеми

Стан благоустрою території громади, не відповідає в повному обсязі вимогам Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території.

Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення, чистота території громади являється оцінкою як місцевої влади, так і громадського впливу на вирішення цих проблем. На сьогоднішній день Правила благоустрою території населених пунктів, що розташовані на території сільської ради, не відповідають в повній мірі діючим законодавчим норма.

Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади у належному стані, його санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів; організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою сільської ради.

Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування, немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна б апелювати з тим, щоб захистити свої права і відстояти власні інтереси.

Неможливість розв’язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов’язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв’язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема стаття 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту – це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об’єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

 

  1. Мета регулювання

Метою даного регулювання є: створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

  • збереження і охорона навколишнього природного середовища;
  • забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

 

  1. Альтернативи

Альтернатива 1. Користуватись Законом України «Про благоустрій населених пунктів». Стаття 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає, що Правила благоустрою населеного пункту – нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил.

Отже, дана альтернатива не прийнятна через те, що в даному Законі є пряма вказівка на розробку і затвердження Правил благоустрою території в усіх селах, селищах та містах.

Альтернатива 2. Затвердження Правил благоустрою території Маразліївської об’єднаної територіальної громади», забезпечить:

– дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території; чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

- розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

- наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою сільської ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою села і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є розробка та затвердження Правил благоустрою території Маразліївської об’єднаної територіальної громади як нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

 

  1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем і відповідні заходи

Рішення встановлює:

1. Правила благоустрою та утримання території населених пунктів Маразліївської об’єднаної територіальної громади, які визначають: учасників правовідносин у сфері благоустрою; об’єкти у сфері благоустрою, їх утримання та використання; обмеження при використанні об’єктів благоустрою; права і обов’язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності у сфері благоустрою сільської ради; встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій; основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі.

2. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.

 

  1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

Досягнення мети, зазначеної у пункті 2 цього Аналізу, є можливим завдяки затвердженню рішенням сесії Маразліївської сільської ради Правил благоустрою території  Маразліївської об’єднаної територіальної громади.

Розробка рішення Маразліївської сільської ради здійснюється за принципами:

законності;

гласності (відкритості та загальнодоступності);

колегіальності.

 

  1. Визначення показників результативності рішення

1. Показником результативності рішення є кількість порушень Правил благоустрою території  Маразліївської об’єднаної територіальної громади.

2. Суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель та споруд, об’єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір випадкового сміття, виконання власними силами або шляхом оплати послуг комунального підприємства робіт по прибиранню сміття, снігу, криги, протиожеледних заходів.

Встановлення конкретних розмірів коштів на прибирання території та кількість суб’єктів господарювання, в тому числі і фізичних осіб не являється можливим.

3. У відповідності до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регулятивної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-1V рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:

-  прочитають зазначене рішення в сайті сільської ради за результатами оприлюднення;

- отримують регуляторний акт за запитами до виконкому сільської ради;
            -  отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в Правилах благоустрою території Маразліївської об’єднаної територіальної громади.

 

  1. Обґрунтування терміну дії рішення

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території громади, термін дії якого довгостроковий (до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього вноситимуться зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, так як впровадження Правил благоустрою території Маразліївської об’єднаної територіальної громади відповідає чинному законодавству.

 

8. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акту. Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення).
Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акту будуть слугувати періодичні перевірки (рейди) санітарних комісій та їх оперативна інформація щодо рівня благоустрою території села, а також кількість порушень Правил благоустрою території Маразліївської об’єднаної територіальної громади.

 

 

Посилання на проект Правил благоустрою території Маразліївської об'єднаної територіальної громади:

https://rada.info/upload/users_files/04377859/675001d403fe3d293625a454ae9c2565.docx