УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕТ)

Про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність

громадянину України Шевчуку Віталію Валентиновичу

для ведення особистого селянського 

господарства на території Маразліївської сільської

ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України « Про землеустрій»  Наказу Головного Управління Держгеокадастру у Одеській  області від 07.03.2019 №15-1132/13-19-СГ , розглянувши заяву Шевчука Віталія Валентиновича,  Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Шевчуку Віталію Валентиновичу загальною площею 1,2048га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0516, змінивши   цільове  призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території    Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

2. Передати громадянину України Шевчуку Віталію Валентиновичу безоплатно у власність земельну  ділянку  загальною площею 1.2048га, кадастровий номер: 5120881600:01:003:0516, цільове призначення 01.03.для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 с.  Маразліївка

 «____»                2021  року                                                                            

№________  -VIII