ІНФОРМАЦІЯ

про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості у січні-квітні 2021 року

 Впродовж січня – квітня 2021 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 2781 безробітний, що на 948 безробітних більше ніж у січні-квітні 2020 року. Серед загальної чисельності безробітних – 66,9% (1860) складали жінки,  26,5 % (736) - молодь до 35 років, 61,2% (1702) – мешканці сільської місцевості. Мали статус безробітного 189 осіб з числа вивільнених громадян (звільнені у зв,язку зі скороченням, реорганізацією, ліквідацією підприємств, установ, організацій).

Найбільша частка безробітних спостерігалася серед людей з загальною середньою освітою – 40,0%, вищу освіту мали 39,1% безробітних, професійно-технічну освіту - 20,9 %.

Станом на 01.05.2021 в центрі зайнятості зареєстровано 1693 безробітних, що на 189 безробітних більше, ніж станом на 01.05.2020.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних  1193 особи - жінки, 416 – молодь у віці до 35 років, 125 осіб мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 1048 осіб проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець квітня 2021 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 144 безробітних,

Професіонали – 117,

Фахівці – 206,

Технічні службовці – 121,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 458,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 36

Кваліфіковані робітники з інструментом – 131,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 191,

Найпростіші професії та особи без професії  - 289

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 794 вакансії, які подали  205 роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 72,8% (578) вакансіях запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої – у 25,9% (206), більше середньої заробітної плати – у 1% (10) вакансій; 12 вакансій подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.05.2021 становив 6740,0грн., а середня тривалість укомплектування вакансій склала 7 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 414 вакансії, рівень укомплектування становить 52,1%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 13 осіб.

Станом на 01.05.2021 в центрі зайнятості зареєстровано 212 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець квітня 2021 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 10 вакансій,

Професіонали –32,

Фахівці – 50,

Технічні службовці – 11,

Працівники сфери торгівлі та послуг -41,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 1

Кваліфіковані робітники з інструментом - 17

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 24,

Найпростіші професії та особи без професії  - 26

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 501 незайнятого громадянина, в тому числі 411 осіб, що мали статус безробітного.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді  склала 172 календарних дня.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 155 календарних днів.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця   направлено на роботи тимчасового характеру 304 безробітних  (297 осіб - мешканці району, 7осіб – мешканці міста).

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом січня-квітня 2021 року статус безробітного мали 39 осіб з інвалідністю,  в т.ч. 24 особи проживали у сільській місцевості, працевлаштовано 5 осіб з інвалідністю, 2 особи проходили навчання, 1 особа брала участь у роботах тимчасового характеру. База даних налічувала 18 вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю.

 Станом на 01.05.2021 в центрі зайнятості перебуває 26 безробітних з інвалідністю, вакансій для їх працевлаштування - 10.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходили 197 безробітних (30 осіб - мешканці міста, 167 осіб – мешканці району).

4 особи підтвердили результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду, в т.ч. 2 мешканця сільської місцевості.

 

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 3710 осіб, 2580 з яких безробітні, в т.ч. 1722 жінки, 657 осіб з числа молоді, 196 осіб, що мали додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 3270 профінформаційних послуг, 4392 профконсультаційних послуг (в т.ч. 183 послуги із застосуванням психодіагностики, 1 послуга з профвідбору).

Профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл проводиться спільно з міським, районним управліннями освіти та відділами освіти ОТГ. Заходами з  професійної орієнтації було охоплено 473 учня.

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та  з зони проведення АТО.

Мали статус безробітного 9 осіб з числа зареєстрованих  переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО. 1 особа проходила навчання, 1 особа працевлаштована. Продовжують перебувати 5 безробітних з даної категорії.

 

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 29 демобілізованих учасників  АТО,  з них звернулося у звітному періоді 8 осіб, 1 особа проходила навчання, 5 осіб працевлаштовано. Продовжують перебувати 16 безробітних з даної категорії.

Допомога по безробіттю

Протягом січня-квітня 2021 року 2524 безробітних отримували допомогу по безробіттю. На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 1414 безробітних, що на 172 особи більше, ніж станом на 01.05.2020, середній розмір допомоги по безробіттю у квітні становив 2735,32грн. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1800,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 650,00 грн. (на період карантину розмір цієї допомоги збільшено і встановлено у розмірі 1000,0грн.). Допомога  по  безробіттю  не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 9080,00грн.


Фото без опису