УКРАЇНА

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про передачу будівельних матеріалів

від ВЖКГ та Б Маразліївської с/р

до Управління ОКСМ та С ВО Маразліївської с/р

Керуючись статтями 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу Іваненка В.М., щодо необхідності передачі будівельних матеріалів від Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради до Управління освіти,культури,сім’ї,молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Передати будівельні матеріали від Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради до Управління освіти,культури,сім’ї,молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради згідно з додатком 1.

2. Затвердити комісію по передачі основних засобів, малоцінних швидкозношуючих предметів та малоцінних необоротних матеріальних активів до відділу з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради у складі:

Голова комісії – Іваненко В.М., начальник відділу;

Члени комісії – Бадіна О.Ю., начальник управління освіти;

                           Колібаба Л.Г,головний спеціаліст-бухгалтер;

                           Стоянова А.М., головний бухгалтер;

                           Телеганенко Є.Л., спеціаліст-юрист.

3. Комісії скласти акти приймання-передачі згідно додатку 1 та підписати їх в строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту прийняття даного рішення та подати на затвердження сільського голови згідно чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін,соціально-економічного розвитку,житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова комісії Станков М.М.).

 

Маразліївський сільський голова                                                                                В.О.Топор

с.  Маразліївка

«___» квітень 2021  року

№ ____ - VІІІ

 

 

Додаток№1

До рішення сесії №_______-VІІІ

від ___.04.2021року

 

№п/п

Найменування

Од.

виміру

К-ть

Ціна

Сума

1.

Плитка

 

м2

 

450

176,00

79200,00

2.

 

Плитка

м2

 

76

156,10

11863,60

3.

Перебрики

 

шт

466

24,10

11230,60

 

 

Всього

х

41

х

102294,20

 

Секретар

Маразліївської сільської ради                                                                              І.В.Москаленко