УКРАЇНА

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про передачу на баланс артсвердовин, башт Рожновського

і водопровідної мережі по с. Монаші до КП «Олексіївське» та автомобіля ВАЗ 211540

Керуючись статтями 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію сільського голови Топора В.О., щодо необхідності передачі на баланс артсвердовин, башт Рожновського і водопровідної мережі по с. Монаші до КП «Олексіївське» та автомобіля ВАЗ 211540 Номер ВН7417ЕЕ, Маразліївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати на баланс артсвердовини, башти Рожновського і водопровідну мережу по с. Монаші до КП «Олексіївське» та автомобіль ВАЗ 211540 Номер ВН7417ЕЕ згідно з додатком 1.

2. Затвердити комісію по передачі на баланс артсвердовин, башт Рожновського і водопровідної мережі по с.Монаші до КП «Олексіївське» та автомобіля ВАЗ 211540 Номер ВН7417ЕЕ  у складі:

Голова комісії – Топор В.О., сільський голова;

Члени комісії –  Савранський В.М., директор КП «Олексіївське»;

                            Адирова Г.М., головний бухгалтер;

                            Городецька А.А., головний спеціаліст-бухгалтер;

                            Телеганенко Є.Л., спеціаліст-юрист.

3. Комісії скласти акти приймання-передачі згідно додатку 1 та підписати їх в строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту прийняття даного рішення та подати на затвердження сільського голови згідно чинного законодавства України.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку,житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова комісії Станков М.М.).

 

Маразліївський сільський голова                                                                                В.О.Топор

с.  Маразліївка

«___» квітень 2021  року

№ ____ - VІІІ

 

Додаток №1

До рішення сесії №_______-VІІІ

від ___.04.2021року

 

№п/п

Найменування

Од.вим.

Кількість

1.

Артсвердловина(№3896)

Од.

1

2.

Артсвердловина(№1165)

Од.

1

3.

Башта 1

Од.

1

4.

Башта 2

Од.

1

5.

Водопровідна мережа

км

 

6.

Автомобіль ВАЗ 211540

Номер ВН7417ЕЕ

Од.

1

 

Разом

х

5

 

Секретар

Маразліївської сільської ради                                                                              І.В.Москаленко