Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я   (проект)

Про  виконання Маразліївського сільського бюджету за підсумками  роботи  у 2020 році

            Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.143 Конституції України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", відповідно до рішення Маразліївської сільської ради № 1212 - VIІ від  20.12.2019 року «Про бюджет Маразліївської  сільської ради на 2020 рік», заслухавши й обговоривши інформацію в.о. начальника фінансового управління Флора В.О. про  виконання Маразліївського сільського бюджету за підсумками роботи у  2020 році, Маразліївська сільська рада  визначає, що сільський бюджет за доходами виконаний  по   загального фонду – 98,4 відсотків, по спеціальному фонду – 60,8 відсотків до планових звітних призначень. Видаткова частина бюджету виконана по загальному фонду – 91,2  відсотків, по спеціальному фонду – 93,0 відсотків.

            Основні показники перевиконання за 2020 рік: Податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування – 8,1 (103,3%), єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 77,4 тис. грн.(101,6%),земельний податок з фізичних осіб -20,8 тис.грн. (101,6%), орендна плата з юридичних осіб  - 79,0 тис.грн(102,4%), орендна плата з фізичних осіб – 8,8 тис.грн.(106,1%)

Невиконання доходної частини бюджету становить  по основним бюджетоутворюючим статтям:

ПДФО з заробітної плати  - 287 190 тис. грн..(94,02%),

ПДФО з фзичних осіб інших ніж заробітна плата (за оренду паїв) - 202 150 тис.грн.(87,7%),

Земельний податок з юридичних осіб – 36 590 тис.грн.(97,2%),

Податок на нерухоме майно – 10 314 тис грн..(67,8%)

Неподаткові надходження: Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно -13 700тис.грн.(93,22%)

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2021 року відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня., Маразліївська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити виконання Маразліївського бюджету за підсумками роботи  у 2020 році:

1.1. по доходах у сумі 43496,9 тис. грн., згідно додатку 1;

1.2.по видаткам у сумі 46732,7 тис. грн., згідно додатку 3.

2. Затвердити  профіцит та дефіцит бюджету у сумі   9301,5 тис. грн., згідно додатку 2 по спеціальному фонду.

            3. Затвердити видатки по міжбюджетним трансфертам з місцевого бюджету

Маразліївської сільської ради до районного бюджету Білгород-Дністровської районної

державної адміністрації та до Білгород-Дністровського міського бюджету у сумі – 1692,3

тис. грн., згідно додатку 4.           

            4. Затвердити видатки по об’єктам, які у 2020 році проводилися  за рахунок коштів бюджету розвитку громади в сумі 9301,5 тис. грн., згідно додатку 6.

          5. Контроль за виконання рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку та комунальної власності (голова Станков М.М.).

Маразліївський сільський голова                                                                                                  В.О.Топор

с. Маразліївка

«___» лютого 2021 року

№ ____ – VІІI