У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр. Голубенко Віктору Миколайовичу щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення, на території  Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України,  Розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Голубенко В. М. про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення  на території  Маразліївської сільської ради,  Білгород-Дністровського району,  Одеської області, сесія  Маразліївської сільської ради  

ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою гр. Голубенко Віктору Миколайовичу щодо відведення земельної  ділянки з кадастровим номером: 5120881600:01:002:0336, площею: 2,0 га у власність із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Маразліївської сільської ради із зміною цільового призначення  з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення після зміни на 01.03 –(для ведення особистого селянського господарства),  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 2. Рекомендувати гр. Голубенко В. М. звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для замовлення проекту землеустрою на вищевказану земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 Маразліївський    сільський     голова                                               В.О. Топор

 с.  Маразліївка

 «____»  лютого  2021  року

  №  _____  - VІІІ