Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про забезпечення виконання Маразліївською сільською радою повноважень у сфері державного контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення

 

Керуючись ст.ст.17, 18, ч.3 ст. 34, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р., № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України» та методичними рекомендаціями, викладеними у Листі Державної служби України з питань праці від 22.06.2017 р., № 6827/1/4-ДП-17, з метою забезпечення виконавчими органами Маразліївської об`єднаної територіальної громади організації та ефективного здійснення делегованих повноважень у сфері державного контролю за дотриманням законодавства України про працю та зайнятість населення, Маразліївська сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Покласти обов’язки по здійсненню контрольних повноважень у сфері державного контролю за дотриманням законодавства України про працю та зайнятість населення, а також накладання штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому чинним законодавством України на території об’єднаної територіальної громади Маразліївської сільської ради на спеціаліста-юриста Маразліївської сільської ради Телеганенка Євгенія Леонідовича.

2. Визначити, що посадова особа, що вказана в п.1 цього Рішення, разом з посадовими обов’язками за основною посадою виконує посадові обов’язки у сфері реалізації повноважень, визначених ч.3 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Відповідальному за ведення кадрової роботи Маразліївської сільської ради попередити Телеганенка Євгенія Леонідовича про зміну істотних умов його праці в термін, визначений КЗпП України та внести відповідні зміни до його посадової інструкцій.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, етики, депутатської та регуляторної діяльності і захисту прав громадян (голова комісії Калініна О.Г.).

 

Маразліївський сільський голова                                                                                О.О.Чумак

 

с. Маразліївка

«___» жовтня  2019 року

№ ____ - VІІ