Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про уточнення Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади та підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, населення в умовах правового режиму воєнного стану.

Так, статтею 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” встановлено, що бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

Тобто, до пропозицій по бронюванню повинні включатися військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень).

У разі включення до пропозицій щодо бронювання військовозобов'язаних необхідно обов'язково додавати належне обґрунтування щодо виконання таким підприємством завдань із задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань, національної економіки та населення з відповідним підтвердженням (дата та номер рішення органу виконавчої влади та місцевого самоврядування про встановлення (доведення) мобілізаційних завдань (замовлень), а також дата та номер укладеного договору щодо їх виконання тощо). Не потрібно вказувати найменування та обсяги виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг згідно мобілізаційного завдання (замовлення).

З метою перевірки наявності та стану договорів на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємства, яким вони доведені (встановлені) розпорядженнями місцевих державних або військових адміністрацій та/або органами місцевого самоврядування, разом з пропозиціями щодо бронювання подають копії листів місцевих державних (військових) адміністрацій про підтвердження доведення безпосередньо до підприємств або через органи місцевого самоврядування мобілізаційних завдань (замовлень) та укладення договорів.

Не є підтвердженням листи органів місцевого самоврядування про встановлення (доведення) мобілізаційних завдань (замовлень) та укладення з підприємствами договорів на їх виконання без посилання в цих листах на розпорядження органів виконавчої влади щодо встановлення (доведення) мобілізаційних завдань (замовлень) органам місцевого самоврядування.

Підтвердження надсилається у формі відкритої інформації з дотриманням вимог постанови КМ від 19 жовтня 2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».

Звернення підприємств з листами, у яких відсутня інформація про доведені (встановлені) мобілізаційні завдання (замовлення) та договори про їх виконання, не розглядатимуться Мінагрополітики та повертатимуться для приведення у відповідність до встановленних вимог.

Корпоративне рішення LIGA360 - надійний помічник для аграрного бізнесу. Законодавство та аналітика про земельні відносини під час війни, перевірка партнерів та клієнтів в Україні та Великобританії, моніторинг статусу земельної ділянки. Тільки у вересні отримай 5 робочих місць всього за 5000 грн/міс.

При підготовці пропозицій слід враховувати рішення Головнокомандувача ЗСУ щодо заборони бронювання військовозобов'язаних, які мають нижчезазначені дефіцитні для Збройних Сил України військово-облікові спеціальності:

 • рядового, сержантського та старшинського складу: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;

 • офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Міністерство звертає увагу, що номери військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу повинні відповідати наказу Міністерства оборони від 07.09.2020 № 317 «Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців» та Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, затвердженого наказом Міністерства оборони від 20 червня 2012 року № 412/ДСК. Наприклад, ВОС 837, 838, 839, 840 змінено на ВОС 790.

У разі недотримання зазначених вимог ТЦК та СП можуть відмовити у бронюванні.

Мінагрополітики не погоджуватиме наступні військово-облікові спеціальності:

 • 403, до якої відноситься і ВОС 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407;

 • 420, до якої відноситься і ВОС 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 431, 465;

 • 460, до якої відноситься і ВОС 428, 461, 462, 463, 466, 467, 468, 469;

 • 474, до якої відноситься і ВОС 473, 476, 477, 479, 480, 481.

Слід зазаначити, що не підлягають бронюванню, у визначеному постановою КМ від 03 березня 2022 року № 194 порядку:

 • військовозобов'язані, які мають посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час, оформлені відповідно до порядку бронювання військовозобов'язаних, затвердженого постановою КМ від 04 лютого 2015 року № 45;

 • які не перебувають у трудових відносинах з підприємством;

 • які не перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних (призовники (до 27 років);

 • особи, які досягли граничного віку перебування у запасі;

 • особи, які за станом здоров'я визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

 • не мають військових звань та або військово-облікових спеціальностей, тощо;

 • які мають дефіцитну для ЗСУ військово-облікову спеціальність;

 • які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Не погоджуються Міністерством оборони посади працівників, які не є визначальними для забезпечення сталого функціонування підприємств, галузей і не є дефіцитними на ринку праці та які можуть бути замінені громадянами-невійськовозобов'язаними або які не відносяться до професій, що забезпечують виробництво продовольства (різноробочий, підсобний робітник, робітник фермерського господарства, прибиральник, сторож, двірник, вантажник, менеджер з питань регіонального розвитку, менеджер з маркетингу, менеджер з продажів, охоронець, маляр, штукатур, грибовод, кухар, пекар, юрисконсульт, член наглядової ради, продавець продовольчих товарів, молодший програміст, начальник відділу, обліковець, робітник, комплектувальник, консультант, кур'єр, інспектор з кадрів, брокер, виконавець робіт, помічник архіваріуса, фахівець, діловод тощо).

Пропозиції, у яких відсутні необхідні дані про військові звання та військово-облікові спеціальності військовозобов'язаних, а також не правильно заповнені, не заповнені строчки чи клітинки в таблиці Ехсеl або включені посади, які не є дефіцитними на ринку праці, не розглядатимуться Мінагрополітики та повертаються на доопрацювання.

З метою оперативного прийняття рішення Мінекономіки щодо бронювання військовозобов'язаних необхідно врахувати вимоги Мінекономіки та рекомендації Міністерства оборони при поданні пропозицій.

Листи без урахування вищезазначеної інформації не розглядатимуться Мінагрополітики.

Необхідно також звернути увагу на зміни при поданні пропозицій.

Пропозиції надсилаються підприємством до органу державної влади, іншого державного органу за відповідною сферою управління та за галузевою ознакою або у разі, якщо підприємство виконує завдання в інтересах такого органу (наприклад, укладений договір (контракт) або до обласної військової адміністрації за територіальним принципом.

З метою забезпечення сталого функціонування органів державної влади, інших державних органів, підприємств та збереження їх кадрового потенціалу, а також організації бронювання військовозобов'язаних, строк дії відстрочок від призову яких закінчується, Мінагрополітики пропонує керівникам підприємств, яким встановлені (доведені) мобілізаційні завдання (замовлення):

- рішенням Уряду для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань та національної економіки за галузевою ознакою надавати пропозиції щодо бронювання Мінагрополітики;

- місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно забезпечення потреб життєдіяльності населення надавати пропозиції щодо бронювання до обласних військових адміністрацій за територіальним принципом.

Не допускається одночасне подання пропозицій до обласної військової адміністрації та Мінагрополітики.

З метою своєчасного проведення комплексу польових робіт, забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки та населення, у разі потреби, пропозиції необхідно надсилати до Мінагрополітики на e-mail: Agromobplan2022@gmail.com, зокрема:

 • супровідний лист з обґрунтуванням пропозицій щодо бронювання військовозобов'язаних за орієнтовною формою у форматі pdf та Word;

 • пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних за визначеною формою, що додається, у форматі Excel;

 • ці ж пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних за підписом керівника у форматі pdf.

 • копію листа обласної (районної) військової адміністрації або Київської міської військової адміністрації про підтвердження наявності у підприємства мобілізаційних завдань (замовлень) та укладеного договору;

 • у разі потреби, копію договору про виконання підприємством мобілізаційних завдань (замовлень) за умови, що договір не містить службової інформації;

 • у разі потреби, копію листа Міністерства оборони або інших державних органів стосовно підтвердження договору про виконання підприємством мобілізаційних завдань (замовлень) в інтересах ЗСУ або інших військових формувань, за умови, що договір не містить службової інформації;

 • у разі потреби, копію листа органу місцевого самоврядування про підтвердження наявності укладеного з підприємством договору на виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

Увага! Уточнення Порядку бронювання військовозобов’язаних